คลังเก็บป้ายกำกับ: WI-FI_NETWORK

Webinar : ทำความเข้าใจ Unified Infrastructure ด้วย Aruba ESP (14 ก.ค. 63)

HPE Aruba และ Simplify IT ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “The Secret of Unified Infrastructure by Aruba ESP”

องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่โครงสร้างระบบเครือข่ายทำงานแยกเป็นส่วนๆ มานาน ไม่ว่าจะเป็นในแง่การบริหารจัดการที่ยาก ต้องใช้บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลายคน หาต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ช้า และ ไม่สามารถรองรับความต้องการของธุรกิจใหม่ๆ ได้ Aruba ขอแนะนำโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบใหม่ “Unified Infrastructure” ในวันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: The Secret of Unified Infrastructure by Aruba ESP
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และ simplify IT
วันเวลา: วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน
ภาษา: ไทย

“Unified Infrastructure” หนี่งใน Aruba Edge Service Platfrom ที่จะทำให้ระบบโครงข่ายของคุณเป็นหนี่งเดียวกันทั้งแบบมีสาย ไร้สาย สาขา และ ดาต้าเซ็นเตอร์ มาดูว่า Aruba Unified Infrastructure จะรองรับการเติบโตของธุรกิจคุณได้อย่างไร

1. Aruba Central – ระบบบริหารจัดการแบบ Cloud-Native
2. เครือข่ายองค์กรแบบ Aruba : Connectivity – Policy – Cloud Service
3. Aruba SD-Branch : เครือข่ายสาขาที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับส่วนกลาง
4. อุปกรณ์ในโครงสร้าง Unified Infrastructure
1. Aruba CX Switch
2. WiFi 6 Access Point
3. Branch Gateway

มาทำความรู้จัก Aruba ESP ด้วยกัน โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ simplify IT ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!!
https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/6115926224997/WN_PDFr5il7T7K2Mbhb3x0sEQ

โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.enterpriseitpro.net/unified-infrastructure-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-aruba-esp/

Webinar : ทำความเข้าใจ Unified Infrastructure ด้วย Aruba ESP (14 ก.ค. 63)

HPE Aruba และ Simplify IT ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “The Secret of Unified Infrastructure by Aruba ESP”

องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่โครงสร้างระบบเครือข่ายทำงานแยกเป็นส่วนๆ มานาน ไม่ว่าจะเป็นในแง่การบริหารจัดการที่ยาก ต้องใช้บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลายคน หาต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ช้า และ ไม่สามารถรองรับความต้องการของธุรกิจใหม่ๆ ได้ Aruba ขอแนะนำโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบใหม่ “Unified Infrastructure” ในวันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: The Secret of Unified Infrastructure by Aruba ESP
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และ simplify IT
วันเวลา: วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน
ภาษา: ไทย

“Unified Infrastructure” หนี่งใน Aruba Edge Service Platfrom ที่จะทำให้ระบบโครงข่ายของคุณเป็นหนี่งเดียวกันทั้งแบบมีสาย ไร้สาย สาขา และ ดาต้าเซ็นเตอร์ มาดูว่า Aruba Unified Infrastructure จะรองรับการเติบโตของธุรกิจคุณได้อย่างไร

1. Aruba Central – ระบบบริหารจัดการแบบ Cloud-Native
2. เครือข่ายองค์กรแบบ Aruba : Connectivity – Policy – Cloud Service
3. Aruba SD-Branch : เครือข่ายสาขาที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับส่วนกลาง
4. อุปกรณ์ในโครงสร้าง Unified Infrastructure
1. Aruba CX Switch
2. WiFi 6 Access Point
3. Branch Gateway

มาทำความรู้จัก Aruba ESP ด้วยกัน โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ simplify IT ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!!
https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/6115926224997/WN_PDFr5il7T7K2Mbhb3x0sEQ

โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.enterpriseitpro.net/unified-infrastructure-aruba-esp/

Webinar : บริหารจัดการอุปกรณ์ BYOD และ IoT ด้วย Aruba ESP (10 ก.ค. 63)

HPE Aruba และ  Rafa ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง  “Introduction to Aruba Edge Service Platform” สำหรับระบบเครือข่ายองค์กรที่มีความหลากหลายและซับซ้อนในด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเอง และอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายใหม่ๆ เช่น BYOD และ IOT ทำอย่างไรจึงจะทำให้ระบบสามารถทำงานได้ตามความต้องการขององค์กร มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ในวันวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Introduction to Aruba Edge Service Platform
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และ Rafa
วันเวลา: วันศุกร์ ที่ 10  กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน
ภาษา: ไทย

เคล็ดลับคือ การทำให้ระบบทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมด และการใช้ AI เข้ามาปรับปรุงคุณภาพของระบบเครือข่าย เป็นที่มาของ Aruba Edge Service Platform (ESP) ทั้งยังสามารถเพิ่มหรือลดความสามารถได้อย่างยืดหยุ่นแบบ Cloud Native อีกด้วย

1. ความต้องการ และ ความท้าทายในการสร้างระบบเครือข่ายระดับองค์กร
2. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน BYOD และ IoT หากไม่มีการจัดการที่ดี
3. แนะนำ Aruba Edge Service Platform
4. แนะนำองประกอบสำคัญของ Aruba ESP
5. รวมเครือข่ายให้เป็นหนึ่งด้วย Unified Infrastructure
6. ปิดช่องโหว่ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย Zero Trust Security
7. เพิ่มประสิทธิเครือข่ายให้สูงสุดด้วย AIOps

มาทำความรู้จัก Aruba ESP ด้วยกัน โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ Rafa ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/2915926224254/WN_jYjaVRPbT9ajezYOTYM9og

โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.enterpriseitpro.net/aruba-edge-service-platform/

Webinar : วางแผนป้องกันระบบล่มก่อนเกิดเหตุด้วย Aruba UXI (9 ก.ค. 63)

HPE Aruba และ Calabura ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ Preventing outage before it happen with Aruba UXI” ความต้องการระบบเครือข่าย และวิวัฒนาการแบบ New-Normal ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Preventing outage before it happen with Aruba UXI
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และ Calabura
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน
ภาษา: ไทย

1.ติดตั้งและดูแลได้ง่าย เร็ว
2.หลีกเลี่ยงและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกระทบธุรกิจ
3. รองรับการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับธุรกิจ เช่น การใช้งานกับอุปกรณ์ IoT เช่น Bluetooth, Zigbee หรือ WiFi

มอบความมั่นใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นให้กับผู้ใช้งานทางไกล และ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเซ็นเซอร์ที่มีการทดสอบระบบอย่างและส่งผลไปยังส่วนกลางอย่างต่อเนื่องด้วยแดชบอร์ดที่ผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งแสดงข้อมูลเชิงลึกของเครือข่ายที่เข้าใจได้ง่าย ช่วยชี้ให้เห็นปัญหาก่อนที่ผู้ใช้งานจะรู้

มาทำความรู้จัก Aruba UXI ด้วยกัน โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ carabura ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! ที่
https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/8115922041614/WN_NJynvqK4RSq0wCaJP41ZUA

โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.enterpriseitpro.net/preventing-outage-before-with-arubar-uxi/

คุณทราบไหมว่า Wi-Fi 6E เหนือกว่า Wi-Fi 6 ธรรมดาตรงไหน?

ทาง Wi-Fi Alliance เพิ่งทำในสิ่งที่หลายคนรอคอยมานานด้วยการเปลี่ยนชื่อมาตรฐาน Wi-Fi ที่เคยระบุในรูปรหัสตัวเลขทางเทคนิคต่อท้าย IEEE ที่มักสร้างความสับสน ให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจง่ายขึ้น

ทำให้ในปัจจุบันนั้นแทนที่จะนั่งจำว่ามาตรฐานอันไหนใหม่ที่สุด หรือมีประสิทธิภาพดีที่สุดระหว่าง IEEE 802.11n, 802.11ac, และ 802.11ax ก็เปลี่ยนมาเรียกเป็น Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, และ Wi-Fi 6 แทน แต่ทว่าหลังมีข่าวดีไม่นาน ก็มีชื่อที่ซับซ้อนกว่างอกขึ้นมาใหม่

อย่างมาตรฐานที่เพิ่งประกาศล่าสุด Wi-Fi 6E จนทำให้หลายองค์กรแปลกใจว่า Wi-Fi 6 กับ Wi-Fi 6E ต่างกันตรงไหน แล้วจำเป็นที่ต้องอัพเกรดหรือหันมาใช้ 6E แทนหรือไม่ เนื่องจาก Wi-Fi 6 เพิ่งเริ่มมีการใช้ได้ไม่นาน อยู่ดีๆ ก็ประกาศมาตรฐาน Wi-Fi 6E ออกมา

แต่ถ้าคุณศึกษาพบว่าตัว Wi-Fi 6E นี้ใช้รหัสสเปกของ IEEE ตัวเดียวกับ Wi-Fi 6 เพียงแค่เพิ่มความสามารถด้านช่วงความยาวคลื่นที่ครอบคลุมเพิ่มเติมเท่านั้น ก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากขึ้น

อันที่จริงแล้ว Wi-Fi 6E เหมือนกับ Wi-Fi 6 เพียงแต่ฮาร์ดแวร์ไร้สายมาตรฐานใหม่จะสามารถใช้งานช่วงย่านความถี่อิสระใหม่อย่างย่าน 6 GHz ได้ด้วย หรือถ้าระบุให้เจาะจงก็คือ ทาง Alliance ได้มองการใช้ช่องสัญญาณเพิ่มขนาด 80 MHz จำนวน 14 ช่อง และช่องสัญญาณขนาด 160 MHz อีก 7 ช่องสำหรับผู้ที่อยู่ในสหรัฐฯ

ขณะที่รัฐบาลของประเทศอื่นต่างก็กำลังมองหาย่านความถี่อิสระและช่องสัญญาณขนาดคล้ายกันเพื่อนำมาใช้เหมือนกันด้วย

ดังนั้น ตัว “E” ในคำว่า Wi-Fi 6E จึงย่อมาจากคำว่า “Extended” ที่หมายถึงการมีช่วงความถี่ไร้สายให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งมาตรฐาน Wi-Fi 6E นี้อยู่บนข้อสันนิษฐานที่ว่าทาง FCC จะเปิดให้ใช้ย่านความถี่ 6 GHz เพื่อนำมาใช้กับเครือข่าย Wi-Fi ได้อย่างอิสระ

ที่มา : Networkcomputing

from:https://www.enterpriseitpro.net/comparing-wi-fi-6e-to-wi-fi-6-2/

6 ทักษะฮอตฮิตด้านเน็ตเวิร์กที่ควรมีเอาไว้ เพราะจะทำให้รายได้สูงขึ้น

ไม่ว่าจะอยากเอาดีกับทักษะเฉพาะด้านอันไหนก็ตาม สิ่งที่สำคัญอยู่เสมอก็คือการพึงระลึกว่ ทักษะใดๆ ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนั้น จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเน็ตเวิร์กที่แข็งแกร่งรองรับไว้ก่อนเสมอ

และสำหรับการเป็นแอดมินเน็ตเวิร์กในปี 2020 นี้ ย่อมจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะที่ก้าวล้ำไปกว่า “ทักษะที่ใช้ในหน้าที่หลัก” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราท์ติ้ง, สวิชชิ่ง, WiFi, การเข้าถึงจากระยะไกล, และการรักษาความปลอดภัยให้อุปกรณ์ระดับพื้นฐาน

แต่ผู้ที่มีพื้นฐานเหล่านี้ครบถ้วนแล้ว ก็อาจจะเริ่มสงสัยว่าควรเอาดีกับทักษะเฉพาะด้านอันไหนกันแน่ ที่ไม่เพียงแค่สนุกและน่าสนใจสำหรับตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมากด้วยเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมากด้วย ซึ่งตอนนี้มีทักษะอยู่ 6 ด้านที่เหล่าองค์กรทั้งหลายไขว่คว้ากันอยู่ดังนี้

ด้านความปลอดภัยเครือข่าย (Network security)

ขณะที่ผู้ที่ทำงานด้านไอทีจำนวนมากพยายามฝึกทักษะด้านความปลอดภัยทางไอทีที่ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนั้น ตัวคุณเองอาจเลือกเชี่ยวชาญเฉพาะด้านย่อยๆ ในกลุ่มของความปลอดภัยทางไอทีแทน

เนื่องจากโลกของความปลอดภัยด้านไอทีนั้นมีความก้าวหน้าและขยายการครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการยากที่จะเชี่ยวชาญไปหมดทุกอย่าง บางทีทางเลือกที่ดีกว่าอาจจะเป็นการให้ความสำคัญกับเครื่องมือหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ปกป้องเครือข่าย เป็นต้น

ด้านออโตเสชั่น การผสานการทำงาน และสื่อสารการทำงานระหว่างกันบนเน็ตเวิร์ก (Network automation, integration, and interoperation)

ข่วงก่อนหน้านี้ไม่นาน แอดมินเครือข่ายมักไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมมากมายนัก เนื่องจากทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้านเน็ตเวิร์กมักถูกผูกขาดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งโดยธรรมชาติ

แอดมินมักตั้งค่าระบบได้จำกัดแค่เท่าที่ผู้ผลิตเปิดทางให้เท่านั้น แต่ในทศวรรษล่าสุดนี้ ลูกค้าเริ่มมองหาทางเลือกอื่นที่เป็นโอเพ่นซอร์ส ที่ให้ความยึดหยุ่นกับอุปกรณ์เครือข่ายทั้งด้านการประสานการทำงาน ออโตเมชั่น และในแง่ของการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเอง

การสื่อสารแบบยูนิฟายด์ (Unified communications)

ความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารแบบยูนิฟายด์หรือ UC ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโยกระบบ UC จากในบริษัทขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ ไปจนถึงความก้าวหน้าของการสตรีมมิ่งวิดีโอและทูลคอลลาบอเรต

รวมไปถึงการผสานระบบสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้าหรือ CX ที่มี AI อยู่เบื้องหลัง ทำให้ผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ UC รวมทั้งมีพื้นฐานด้านเครือข่ายระดับองค์กรที่แข็งแกร่ง

ด้านการมองเห็นเครือข่าย (Network visibility)

แอดมินส่วนใหญ่มักมีพื้นฐานในด้านการตรวจสอบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ SNMP, Syslog, และ NetFlow/IPFIX ที่ช่วยให้แอดมินประสานทุกอย่างจนได้มุมมองพื้นฐานของเครือข่ายที่ไม่ได้มีระบบศูนย์กลางตรวจสอบควบคุม แต่ก็มักสร้างช่องโหว่จนทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยได้

ด้านการเชื่อมต่อผ่าน WAN และระบบคลาวด์ (WAN/Cloud connectivity)

เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ IoT เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน ที่จะสร้างการเชื่อมต่อบนเครือข่ายของบริษัทเพิ่มขึ้นในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า ทำให้ทางแอดมินและสถาปนิกเครือข่ายจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายที่ไม่ได้รวมอยู่ในศูนย์กลางอีกต่อไป

สำคัญสุดคือความรู้พื้นฐาน

ไม่่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญไปในด้านไหนก็ตาม แต่เหนืออื่นใดเลยคือ คุณจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านเน็ตเวิร์กให้แน่นเปี๊ยะ ซึ่งเมื่อทราบพื้นฐาน ทราบถึงโครงสร้างต่างๆ มีแบ็กกราวด์ที่ดี นั่นแหล่ะจะทำให้คุณสำเร็จในทักษะอื่นๆ ได้ไม่ยาก

ที่มา : Networkcomputing

from:https://www.enterpriseitpro.net/6-hot-network-specializations-to-pursue-2/

ขณะที่ทุกคนหันมาทำงานจากบ้านตามหลัก Social Distancing นั้น LinkWare Live ก็ได้ทำสถิติการใช้งานมากเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ด้วยจำนวนผลทดสอบที่อัพโหลดขึ้นมามากกว่า 40 ล้านรายการ ตั้งแต่ตอนเปิดตัวเมื่อปี 2015 แม้ช่วงฤดูใบไม้ผลิปีก่อนหน้าเราจะเพิ่งทำสถิติ 20 ล้านรายการไปหมาดๆ นั่นหมายความว่า ปริมาณการใช้ LinkWare Live เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหลายเท่า โดยมีจำนวนอัพโหลดเพิ่มเป็นสองเท่าทุกๆ 12 เดือน

อย่างไรก็ตาม อย่างที่หลายคนคาดการณ์ไว้ จำนวนรายการที่อัพโหลดต่อเดือนในช่วงไม่กี่เดือนนี้ได้เริ่มชะลอตัวลงจาก 1.4 ล้านรายการลงมาเหลือ 1.1 ล้านหลายราย หรือคิดเป็น 21% แต่ก็ถือว่ายังมีการใช้ทดสอบระบบอยู่เป็นจำนวนมาก จนน่าแปลกใจว่าทำไมยอดถึงไม่ตกลงมากกว่านี้ ซึ่งหนึ่งในสมมติฐานก็คือ แม้จำนวนสายเคเบิลที่ถูกติดตั้งและตรวจรับรองมาตรฐานจะน้อยลง แต่การใช้ LinkWare Live กลับได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ลูกค้าพบว่าสามารถทำให้ชีวิตระหว่างกักตัวนั้นทำงานได้ง่ายขึ้น

ช่างเทคนิคนั้นต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานจากบ้านได้สะดวกตรงที่งานส่วนใหญ่ต้องทำที่หน้างานเพื่อตรวจมาตรฐานสายเคเบิล (แม้แนวคิดการใช้หุ่นยนต์ไปตรวจสอบแทนจะดูน่าสนใจ แต่เรามองว่าลูกค้าคงยังไม่ลงทุนเพิ่มในช่วงนี้จนกว่าอุปกรณ์อย่าง Versiv ของตนเองจะหมดอายุการใช้งาน ซึ่งคงไม่มีใครคาดหวังอยากจะเจอเหตุการณ์ดังกล่าวในช่วงแพร่ระบาดของ Covid-19 ตอนนี้) ถึงแม้คนส่วนใหญ่ใช้ LinkWare Live เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงานปกติ และประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อมกัน แต่รู้หรือไม่ว่า LinkWare Live ก็ช่วยการทำงานแบบสร้างระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดีด้วยจากความสามารถในการทำงานให้เสร็จจากระยะไกล

ประโยชน์ประการแรกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การที่ LinkWare Live เปิดให้ช่างเทคนิคส่งผลการทดสอบกลับมาที่สำนักงานได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหน้างาน ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่สำคัญคือช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นได้ด้วย การอัพโหลดผลการทดสอบจากอุปกรณ์นั้นทำได้ง่ายผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่หน้างาน, ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นฮ็อตสป็อต, หรือแม้แต่เวลาที่ช่างกลับมาที่บ้านแล้ว โดยสามารถใช้ LinkWare Live เพื่อสร้างรายงานให้ลูกค้าได้เพียงแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้น และในกรณีที่คุณยังใช้ LinkWare PC ในการจัดเก็บผลและสร้างรายงาน ก็ยังสามารถโอนข้อมูลผลการทดสอบในลักษณะเดียวกันนี้ได้ โดย LinkWare PC สามารถดาวน์โหลดผลการทดสอบจาก LinkWare Live (วิธีนี้ยังมีประโยชน์ที่ได้สำรองข้อมูลผลการทดสอบไว้บนคลาวด์อย่างปลอดภัยด้วยอีกทางหนึ่ง) คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรอื่นเพิ่มเติมนอกจากสร้างบัญชีผู้ใช้ LinkWare Live ไว้ล่วงหน้า แล้วแบ่งปันรหัสผ่านภายในทีมงานของคุณ ซึ่งทาง Fluke เองก็เคยสาธิตวิธีการเหล่านี้ว่าทำได้ง่ายมากขนาดไหนในงานสัมมนาผ่านเว็บในหัวข้อ “Snack-Sized No-Slides”

ประการต่อมา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทดสอบทำได้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก แม้จะทำจากระยะไกลก็ตาม ก็ทำได้โดยใช้ LinkWare Live ตั้งค่าอุปกรณ์ทดสอบได้จากระยะไกล โดยแทนที่ผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าจะเดินทางไปยังหน้างานเพื่อช่วยเหลือช่างเทคนิคในการตั้งค่าตัวทดสอบสำหรับงานแต่ละแบบ ก็สามารถกดตั้งค่าการทดสอบบน LinkWare Live จากสำนักงานหรือบ้านของตัวเองด้วยพีซีหรือแท๊บเล็ต รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้ด้วย โดยแต่ละโปรเจ็กต์สามารถรวมเอาหลายประเภทสายเคเบิล (ทั้งแบบสายทองแดงและไฟเบอร์), ค่าจำกัดของการทดสอบ, และตัวชี้วัด (Identifier) ต่างๆ ไว้ด้วยกัน ซึ่งช่างเทคนิคที่อยู่หน้างานแค่กด “Sync” บนอุปกรณ์ Versiv ของตนเอง แล้วมองหาข้อมูลโปรเจ็กต์ที่มีให้ จากนั้นจึงดาวน์โหลดข้อมูลการติดตั้งที่ต้องการมาใช้กับหน้างานในขณะนั้น ซึ่งอุปกรณ์ทดสอบอย่าง Versiv สามารถเก็บข้อมูลพร้อมกันได้หลายโปรเจ็กต์ จึงใช้เวลาในการดาวน์โหลดแค่ครั้งเดียวก็สามารถนำไปใช้กับหน้างานหลายแห่งได้

นอกจากนี้ LinkWare Live ยังอำนวยความสะดวกในการทำงานจากระยะไกลได้อีกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้ผู้จัดการโปรเจ็กต์สามารถตรวจสอบสถานะของงานขณะที่มีการอัพโหลดผล ซึ่งสามารถดูความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่น การทดสอบล้มเหลว หรือการอัพโหลดผลการทดสอบจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้สอบเทียบ อีกทั้ง LinkWare Live จะยังช่วยในการทำเครื่องหมายบนการตั้งค่าหรือตัวชี้วัดที่น่าสงสัยให้อัตโนมัติด้วย สำหรับตัวชี้วัดต่างๆ ก็สามารถดาวน์โหลดไปที่โซลูชั่นพิมพ์ฉลากชั้นนำในตลาดได้ โดยตัวผู้จัดการเองไม่จำเป็นต้องไปที่หน้างานเพื่อจัดการเอง (ยังไม่รวมถึงโอกาสที่จะพิมพ์ฉลากติดผิดพลาดด้วยตัวเอง) เราสามารถตรวจสอบสถานการณ์สอบเทียบและเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ได้จากระยะไกล ซึ่งกรณีที่ต้องมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ ก็สามารถทำได้ผ่าน Wi-Fi โดยไม่จำเป็นต้องนำกลับมาที่สำนักงาน และที่สำคัญ คุณยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งของอุปกรณ์ทดสอบบนแผนที่เพื่อดูจุดที่มีการซิงค์ข้อมูลล่าสุดได้ด้วย

ที่มา : FlukeNetworks

from:https://www.enterpriseitpro.net/linkware-live-social-distancing/

Webinar : วิธีการจัดการเครือข่ายสาขาได้อย่างดีด้วย Aruba SDBranch (17 ก.ค. 63)

HPE Aruba และ CS Loxinfo ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Simplified and Optimized your Branch with Aruba SDBranch” ที่มาตอบโจทย์ต่างๆ ทั้งทางด้านความสะดวกสบาย และการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่มีหลายสาขา ในวันวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Simplified and Optimized your Branch with Aruba SDBranch
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และ CS Loxinfo
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน
ภาษา: ไทย

ระบบเครือข่ายสาขาเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายหลายคน ติดตั้งก็ยาก ดูแลก็ยาก ยิ่งสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ ยิ่งต้องมีการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้ารหัสทุกข้อมูลที่ส่งระหว่างสาขา (VPN) บริหารการใช้ปริมาณข้อมูลสำหรับแอพพลิเคชั่นแต่ละประเภท หรือ แม้แต่สิทธิการใช้งานของแต่ละบุคคลในสาขา แต่ระบบเครือข่ายสาขาที่ดีต้องตอบทุกโจทย์และยังต้องดูแลจัดการได้ง่ายอีกด้วย

1. ความต้องการของระบบเครือข่ายสาขาเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจในปัจจุบัน
2. รู้จักโซลูชั่น Aruba SDBranch และ ความแตกต่างจาก SDWAN ทั่วไป
3. ความสามารถต่างๆ ของ Aruba SDBranch
4. สาธิตการใช้งาน Aruba SDBranch

มาทำความรู้จัก Aruba SDBranch ด้วยกัน โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ CS Loxinfo ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! ที่https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/7015926223591/WN_6P2jfiS8RUqXyxSxQ_fmYQ

โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.enterpriseitpro.net/simplified-and-optimized-branch-with-aruba-sdbranch/

ระบบ Wi-Fi ขั้นสูง ที่ทำให้ Network ที่บ้านยอดเยี่ยมกว่าที่เคยด้วย AP อัจฉริยะจาก Ruckus

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆ หรือคนทั่วไป ต่างต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายที่ให้ความรวดเร็วในการทำงานที่มีเสถียรภาพที่ดี สามาถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ติดขัด อีกทั้งยุคสมัยนี้เราต้องทำงานผ่านโปรแกรมต่างๆ เพื่อ conference หรือกิจกรรมประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์ออนไลน์ และ การ Shopping ผ่าน Live สด แน่นอนว่าหากมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นดีกว่าที่เคย มันก็คุ้มค่าที่จะลงทุนไม่ใช่หรอ เพราะฉะนั้น Ruckus จึงเป็นคำตอบของคุณ

เชื่อว่าหลายๆคน ยังไม่รู้จัก Ruckus แล้ว Ruckus คือใคร ?

Ruckus คือผู้นำในด้านระบบเครือข่ายแบบ Wi-Fi สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งจดสิทธิบัตร การันตีว่าเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาและช่วยให้การใช้งานเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติด้านเครือข่ายที่น่าสนใจของ Ruckus

ผลิตภัณฑ์ Access Point (AP) ของ Ruckus ถูกออกแบบให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของการใช้งาน Wi-Fi เพื่อรองรับ การใช้งานของยูสเซอร์ ที่ต้องการการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นและบริการผ่านคลาวด์ที่กินแบนด์วิธสูงพร้อมๆ กัน รวมถึงการรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) จำนวนมาก ไม่นับรวมความต้องการในการรองรับกับบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ ที่มีการคาดหวังการเชื่อมต่อที่เสถียรและต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนในพื้นที่ก็ตาม โดยตัวอย่างฟีเจอร์ที่สำคัญอันเป็นลิขสิทธิ์ของ Ruckus ประกอบด้วย

เทคโนโลยี BeamFlex+™
ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุปสรรคมากแค่ไหน อย่างเช่น การใช้งานในบ้าน ไม่ว่าจะมุมห้องไหนก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีเสาอากาศที่ปรับตามลักษณะการใช้งาน BeamFlex+™ พร้อมกับรูปแบบการรับส่งของเสาสัญญาณถึง 64 ทิศทาง

เทคโนโลยี ChannelFly™
ด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนช่องสัญญาณแบบไดนามิก ChannelFly™ ที่ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อหาช่องสัญญาณที่มีความแออัดน้อยที่สุดอยู่เสมอ ทำให้คุณได้ทรูพุตที่สูงที่สุดที่ย่านความถี่นั้นๆ รองรับ

การสตรีมข้อมูลแบบ MU-MIMO Spatial
เชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้จำนวนมากขึ้นด้วยสตรีมข้อมูลแบบ MU-MIMO Spatial ถึง 2 สตรีม และคลื่นวิทยุแบบดูอัลแบนด์ 2.4/5GHz อีกทั้งยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รองรับ Wave 2 ได้ด้วย

เทคโนโลยี SmartMesh™
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายเคเบิล และวางระบบ Mesh ที่ซับซ้อนได้โดยมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สายแบบ Mesh อย่าง SmartMesh™ ที่สามารถสร้างเครือข่าย และซ่อมแซมเครือข่าย Mesh ได้ด้วยตนเองแบบไดนามิก

ที่กล่าวมาทั้งหมดพูดได้ง่ายๆว่า คุณสามารถใช้งาน WiFi ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะนั่งนอนเดิน มุมห้องไหน ก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม เรียกได้ว่า Conference ไม่สะดุด, เล่นเกมส์ ไม่กระตุก, CF เสื้อผ้าทัน อย่างแน่นอน

แนะนำผลิตภัณฑ์ AP รุ่นใหม่ที่ใครๆ ก็เป็นเจ้าของได้

ปัจจุบันความสำคัญของการใช้งานผ่าน Wi-Fi เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด ทำให้หลายคนต้องเริ่มมางานที่บ้านแบบ Work From Home (WFH) และก็มีบางรายที่ต้องจัดการงานในแบบ Remote Office อีกด้วย Ruckus จึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์ AP ทีคุณสมบัติระดับ Enterprise แต่จับต้องได้ในราคาเป็นมิตร ประกอบด้วยรุ่น H320, H510 และ R510

ผลิตภัณฑ์ H320
H320 ได้รวมเอา Access Point แบบ 802.11ac Wave 2 และสวิตช์มารวมอยู่ในรูปอุปกรณ์ติดผนังหนึ่งเดียว ออกแบบมาสำหรับติดตั้งหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งห้อง โดย H320 มีขนาดกะทัดรัด (แนะนำสำหรับผู้ที่อาศัยในอพาทเมนต์/คอนโด)


ผลิตภัณฑ์ H510
H510 เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับให้บริการเชื่อมต่อครบวงจร การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ 802.11ac ดูอัลแบนด์ด้วยพร้อมกัน มีพอร์ต PoE พร้อมฟีเจอร์ Pass-Through ที่เชื่อมต่อและจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์จากสวิตช์บนผนังได้โดยตรง
(แนะนำสำหรับผู้ที่อาศัยในอพาทเมนต์/คอนโด)

ผลิตภัณฑ์ R510
ผลิตภัณฑ์ Access Point R510 802.11ac Wave 2 ได้ผสานอย่างลงตัวทั้งเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน, เสถียรภาพ, และการครอบคลุมสัญญาณสำหรับพื้นที่ภายในอาคารที่มีความหนาแน่นการใช้งานปานกลาง ซึ่ง Access Point ตัวนี้รองรับ เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแบบเดียวกับใน AP รุ่นที่รองรับความแออัดในการใช้งานสูงของเรา จึงสามารถรองรับอัตรารับส่งข้อมูลได้มากถึง 1.2Gbps มาพร้อมกับระบบจัดการ Wi-Fi อัจฉริยะชั้นนำในตลาดสำหรับขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ และลดสัญญาณรบกวน : (แนะนะสำหรับผู้ที่อาศัยในบ้าน/ร้านค้า)

ไม่ว่าคุณจะติดตั้ง AP แค่หลักสิบ หรือหลักหมื่นเครื่องก็ตาม ก็สามารถจัดการระบบ AP ทั้งหมดได้ง่ายๆ ผ่านทางเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ของ Ruckus, ใช้ระบบจัดการแบบเวอร์ช่วล, หรือจัดการผ่านคลาวด์ก็ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ Ruckus ได้ที่
บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด
อีเมล์ : TH-Ruckus@ingrammicro.com
โปรโมชั่นราคาพิเศษ Ruckus Clink https://www.quickserv.co.th/networking/RUCKUS.html

from:https://www.enterpriseitpro.net/ruckus-ap-wi-fi/

Webinar : การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายด้วย Aruba Central (2 ก.ค. 2563)

HPE Aruba และ Add in ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Optimized Your Campus Network with Aruba Central” ระบบเครือข่ายแบบ Campus Network ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลากหลายตั้งแต่ Access Switch, Distribution Switch, Core Switch, Wireless Access Point, Controller, Data Center Switch อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น Firewall, Authentication Server และ อุปกรณ์อื่นๆ

การควบคุมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายต่างๆ ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการขององค์กร และ สามารถรองรับอุปกรณ์ลูกข่ายต่างๆ ที่จะเชื่อมต่อเข้ามาทั้ง PC, Smart Phone, Tablet และ อุปกรณ์ IOT จำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่ดี มาดูว่าระบบที่ว่าเป็นยังไง ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Optimized Your Campus Network with Aruba Central
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และ Add In
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน
ภาษา: ไทย

ท่านจะได้พบกับประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1. ความต้องการเบื้องต้นของระบบเครือข่ายระดับองค์กร
2. ทำอย่างไรจึงจะสามารถรองรับอุปกรณ์ลูกข่ายได้อย่างหลากหลาย และ ปลอดภัย
3. การทำงานร่วมกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ เช่น Authentication Server, Firewall
4. แนะนำระบบบริหารจัดการแบบ Cloud Native : Aruba Central ESP
5. ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย AIOps

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! ที่
https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/5415926223916/WN_gvdWQVM6QSqwCI4u86MNMQ

โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.enterpriseitpro.net/optimized-your-campus-network-with-aruba-central/