คลังเก็บป้ายกำกับ: STORAGE

[Guest Post] – ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีที่ใช่ ส่งมอบให้คนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ โดยคนที่ใช่ – IBM System Provide Complete AI Platforms : Building AI Optimization Into Your Cloud Computing Infrastructure

“ไม่สำคัญว่าธุรกิจของคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใด AI สามารถเข้าถึงและช่วยคุณได้ในทุกธุรกิจ ให้ธุรกิจก้าวหน้าเร็วไปกว่าใคร” …ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังจะเกิดรอบตัวเรานั้น เป็นอย่างไรและมีศักยภาพในการปลดปล่อยความสามารถของข้อมูล ที่มีอยู่ในคลังข้อมูลขององค์กรคุณ ….. การประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมากและต้องคำนึงถึงส่วนของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลของ AI ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมรองรับกัน ทั้ง AI Platform , Core Server และ Shared Storage ได้ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ

“เริ่มต้น AI สำหรับธุรกิจวันนี้ง่ายกว่าที่คิด ด้วยโซลูชั่นจากไอบีเอ็มสำหรับงาน AI เพื่อการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ”

ทางทีมงานบริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด ได้พัฒนาแพลตฟอร์มทางด้าน AI มาแบบสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพ ง่ายกับการเชื่อมต่อและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อยอดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า IBM PowerAI Vision ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์งานทางด้านวิดีโอและรูปภาพ [Unstructured Data] ทางไอบีเอ็มได้พัฒนาและทดสอบ IBM PowerAI Vision เพื่อให้ตอบโจทย์กับธุรกิจได้หลากหลาย และพิสูจน์ได้ว่าสามารถทำงานได้จริงกับธุรกิจจริง จากตัวอย่างผู้ใช้ทั่วโลก

IBM PowerAI Vision :

 • ช่วยลดเวลาในการ Training Model ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอและรูปภาพเพื่อให้ระบบ AI เรียนรู้ โดยผู้ใช้งานทำการป้อนชุดข้อมูลวิดีโอหรือรูปภาพ ตัวอย่างที่เตรียมไว้เข้าไปในระบบ IBM PowerAI Vision ก็จะสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์แยกแยะ รูปแบบของภาพหรือวัตถุรูปทรงต่างๆ ในวิดีโอตัวอย่างได้ทันที
 • ถูกออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญของไอบีเอ็ม โดยเฉพาะบนพื้นฐานที่ว่า “Bring AI to All” หรือการนำเสนอโซลูชั่น AI ให้กับผู้ใช้องค์กรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เป็นแอพพลิเคชั่นพร้อมใช้งาน กับข้อมูลของลูกค้าได้ทันที
 • PowerAI Vision มีเครื่องมือและหน้าจอการใช้งานในรูปแบบ GUI เพื่อให้ผู้ใช้ที่เริ่มต้นใช้งานระบบของ เทคโนโลยี Deep Learning และไม่ต้องการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรมหรืออัลกอริธึมทางด้าน AI ทำให้ง่าย สะดวกกับการใช้งาน
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงในหลากหลายธุรกิจ เช่น การเงิน ธนาคาร การแพทย์ สาธารณสุข อุตสาหกรรมการผลิต โรงงาน งานประกันภัย ด้านความปลอดภัย งานจราจร และอื่นๆ ที่ต้องการเอาระบบ AI ไปวิเคราะห์แยกแยะให้เข้าใจรูปแบบของภาพหรือวัตถุต่างๆ
 • ทางด้าน Computer Vision ผู้ใช้สามารถใช้ PowerAI Vision เพื่อติดทำ Label รูปภาพและวิดีโอจากเครื่องมือที่มีให้ และยังสามารถใช้สอนระบบ AI จากการใช้งานกับ Train Model เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปออกไปใช้งานร่วมกับระบบภายในดาต้าเซ็นเตอร์ กับอุปกรณ์ปลายทางที่ มีการ์ดเร่งประสิทธิภาพเฉพาะที่เรียกว่า FPGA Card หรือแอพพลิเคชันบนคลาวด์ได้
 • ช่วยงานกับทาง Data Scientist ในการนำเข้าแบบจำลองที่ต้องกำหนดเอง บนพื้นฐาน Framework ของ TensorFlow เพื่อสอนหรือปรับแต่งให้ PowerAI Vision ทำงานได้ดี ทำให้ผลลัพธ์ของระบบที่ได้จะถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น
 • สนับสนุนการทำ Pre-processing ปรับแต่งข้อมูลได้ล่วงหน้า ในระหว่างการทำ Labeling of Data Sets จะทำให้ช่วยลดภาระงานและเวลาของ Data Scientist ในการทำ Training/Learning Model

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานทางด้าน AI , Machine Learning, Deep Learning ไปใช้งานจริง ให้ได้ผลลัพธ์ของระบบตามความคาดหวังไว้ …ลูกค้าควรคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกันกับระบบที่ต้องการ การประมวลผลสูง ระบบจะต้องไม่หยุดชะงักหรือติดขัด โดยทางไอบีเอ็มได้พัฒนาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ IBM POWER9 AC922 พร้อม NVIDIA GPU รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาพิเศษโดยเฉพาะ ให้มีช่องทางเชื่อมต่อระหว่าง CPU และ GPU ทั้งหมด ผ่านเทคโนโลยี NVLink 2.0 ที่รองรับความเร็วสูงสุดถึง 300 กิกะไบต์ต่อวินาที และสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็ว มี Bandwidth ของ Memory และ I/O ที่กว้างกว่า พร้อมกับสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ All-flash Storage และซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลในกลุ่ม Spectrum Storage ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมี Library และ Framework ในลักษณะ Open Standard ทางด้าน Machine Learning และ Deep Learning มาให้พร้อมใช้ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถรองรับการประมวลผลทางด้าน Computer Vision และ AI มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการให้กับธุรกิจได้อย่างแน่นอน

ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งานในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ

 1. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์สำหรับการทำงานที่เสี่ยงและต้องการการดูแลผ่านกล้อง CCTV
 2. การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดรนเพื่อการเฝ้าระวังสำหรับงานด้านพลังงาน ความมั่นคง และสาธารณูปโภค
 3. การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการหรือตรวจสอบกระบวนการผลิตผ่านกล้องวิดีโอหรือรูปภาพ

ส่วนของสตอเรจที่ใช้กับงาน AI [ Storage for AI ] ทางด้านการออกแบบระบบ training models ได้แนะนำเป็นระบบจัดเก็บไฟล์แบบ General parallel file systems (GPFS) ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ระบบโครงสร้างของ AI รองรับการขยายตัว สามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้ มีประสิทธิภาพสูง รองรับการเชื่อมต่อกับ Storage ได้หลากหลาย อีกทั้งระบบจะต้องรองรับให้ Application ต่างๆ สามารถใช้งานเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่าย และการเชื่อมต่อกับระบบได้ดีด้วย

Storage for AI in data layer :

High-Speed shared storage for Inference processing data with IBM Flash System 9100 ,Data scaling, Save costs, Save time with IBM Spectrum Scale and Active archiving massive data with IBM Cloud Object Storage
ข้อมูลอ้างอิง AI Workflow # IDC:  https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/75/en/75016775usen/systems-hardware-ibm-spectrum-computing-analyst-paper-or-report-75016775usen-20180618.pdf

IBM Flashsystem 9100 : สตอเรจคุณภาพระดับรางวัลเป็นเทคโนโลยีของ IBM ที่ได้รับสิทธิบัตรเพียงเจ้าเดียว จุดเด่นนั้นประกอบด้วยส่วนของ Flash Core Module [FCM] ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็ว ความปลอดภัยของข้อมูลในการป้องกันข้อมูลถึง 2 เลเยอร์ เรียกว่า 2D-Dimensional RAID Protection เพิ่มความเร็วได้มากขึ้นอีก โดยใช้งานผ่าน NVMe Technology รองรับการเชื่อมต่อไปยังระบบ Cloud ต่างได้ และเชื่อมต่อภายในระบบกับ IBM Spectrum Scale เป็น Storage Tier0/1 ให้ความเร็วสูงสุดกับระบบ File Share Storage ได้ ช่วยรองรับงาน Job scheduler และ workload ที่มีจำนวนมากต้องการ การเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วอย่างเช่น ระบบของ AI หรือ Learning models ต่างๆ

Data Scaling and active archiving for massive data :

เมื่อข้อมูลมีจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้ในการระบบ AI และ Learning models ต่างๆ นั้น ทุกๆครั้งที่เกิด process ของ Inference data ข้อมูลทั้งหมดจะถูกวนจัดเก็บใหม่ในทุกๆครั้ง ตามความถี่ ข้อมูลจะถูกสะสมไปเรื่อยๆ เพื่อนำข้อมูลนั้นมาประกอบกันทำซ้ำๆ เรียกว่า Training process เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการประมวลผลของ AI และ Learning model …เมื่อข้อมูลมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม process ของระบบที่ออกแบบไว้ และยังต้องรวมถึงข้อมูลใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยนั้น…จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาพื้นที่จัดเก็บมารองรับการขยายตัวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและปริมาณมาก เพราะฉะนั้นระบบการจัดเก็บต้องยืดหยุ่น รวดเร็ว หลากหลาย รองรับกระบวนการดังกล่าว

IBM Spectrum Scale [Software Defined Storage for Files solution] เป็นระบบจัดเก็บไฟล์แบบ general parallel file systems (GPFS) ออกแบบเพื่องานจัดเก็บไฟล์จำนวนมากโดยเฉพาะ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยรองรับให้ระบบโครงสร้างของ AI ที่มีการขยายตัวที่เร็ว และสามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่กว่าพันล้าน Petabytes ได้ด้วยประสิทธิภาพ ความเร็วในระดับหลายร้อย GB ต่อวินาที

โดยมีการจัดการระบบการจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดผ่าน Global Name Space จึงสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ Storage ได้หลากหลายทั้งแบบ Flash, SSD, Disk, Tape, Object Storage, Cloud ภายใน system เดียวกัน ทำให้ง่ายและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลลง เพราะภายใน Spectrum Scale สามารถตั้งค่ากำหนด Policy ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยัง Storage ที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ เรียกว่า “Information Lifecycle Management (ILM) policies” ยังมีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลของ Metadata ในระดับล้านไฟล์ ได้ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที และระบบที่ใช้งานผ่าน IBM Spectrum Scale นี้รองรับ Application ต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้หลากหลายทั้งแบบ Shared Native, NFS, SMB, POXIS, Compute Farm, OpenStack [Cinder,Swift, S3, Glance] และเชื่อมต่อกับ Apache Hadoop เพื่อนำไปใช้งานประมวลผล Big Data Analytics , Cloud system ,AI และ Training/Learning models ได้อีกด้วย

IBM Cloud Object Storage [ICOS] : Active archiving massive data for AI technology

Object-based storage จะแตกต่างกับรูปแบบการเก็บแบบ File หรือ Block Storage ที่จะแบ่งข้อมูลเป็นบล็อกหรือ sector ย่อยๆ Object Storage มีจุดเด่นคือราคาต่อหน่วยนั้นราคาไม่สูง สามารถขยายปริมาณการเก็บได้ (Scalable) ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลใน Object Storage แต่ละชุดจะมีขนาดไม่จำกัดและจะมี ID สำหรับแต่ละ Object ซึ่งโดยทั่วไปสามารถจะดึงข้อมูลได้ผ่าน APIs / Web Services ต่างๆ อีกหนึ่งจุดเด่นของ Object Storage คือจะมีราคาต่อหน่วยถูกกว่า Hadoop HDFS เนื่องจาก Hadoop HDFS จะต้องเก็บข้อมูลซ้ำถึง 3 ชุดทำให้จะต้องใช้ขนาดของ Storage มากกว่า Object Storage มาก การเก็บแบบ Object จึงเหมาะกับการเก็บข้อมูลจำนวนมากและใช้พื้นที่ในการจัดเก็บที่ปลอดภัย คุ้มค่ากับการลงทุน ….

“ ดังนั้นข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จะเกิดขึ้นภายในระบบ AI และ Training/Learning models ที่จะต้องถูกจัดเก็บเพื่อนำมาวิเคราะห์นั้น IBM Cloud Object Storage สามารถปลดล็อกการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมเพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้ โดยเทคโนโลยีที่ออกแบบมารองรับข้อมูลมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในระบบ AI และ Training/Learning models ช่วยให้เก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัย มากกว่า Hadoop HDFS ในหลายๆด้านเป็นอย่างมาก ส่วนของฟังก์ชั่นต่างๆสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่
[IBM Object Storage for AI] Click here >>> https://www.ibm.com/cloud/object-storage/ai-big-data-analytics

สรุปบทความ…

ทางบริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI และ Cognitive Systems สามารถช่วยให้คุณวาง โครงสร้างและเลือกโซลูชั่นทางด้าน AI ได้อย่างถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร มีโซลูชั่นและแพลตฟอร์มทางด้าน AI ทั้งส่วน Core-Servers อย่าง Power System Hardware และ AI Platform อย่าง Power AI Vision และร่วมกับส่วนของ Shared Storage ช่วยเพิ่มความเร็วกับ Flash Storage , เพิ่มความยืดหยุ่น รองรับปริมาณและความหลากหลาย อย่าง Spectrum Scale + Object Storage ในการใช้งานกับระบบอัจฉริยะ AI ที่ใช้งานร่วมกับ IBM มาบอกต่อถึงความสำเร็จของธุรกิจ ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ทางไอบีเอ็ม สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ แนะนำ โซลูชั่นทางด้าน AI ให้กับผู้สนใจ นำไปปรับใช้งาน ได้ตรงตามลักษณะของแต่ละธุรกิจได้….ให้ธุรกิจคุณก้าวเร็วไปกว่าใครอย่างที่คาดหวังไว้

Inbox สอบถามเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/IBMThailand/
ข้อมูลเพิ่มเติม IBM AI Solution : https://www.ibm.com/it-infrastructure/solutions/ai
Power AI: https://www.ibm.com/us-en/marketplace/deep-learning-platform
Data Storage Solutions : https://www.ibm.com/it-infrastructure/storage

from:https://www.techtalkthai.com/guest-post-ibm-solutions-for-ai-by-computer-union/

โฆษณา

Infortrend ออก EonOne รุ่น 1.38 เพิ่มระบบจัดการ Priority, Docker, Data Log และ Recycle Bin

Infortrend ผู้ผลิตระบบ Enterprise Storage ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Infortrend EonOne ระบบบริหารจัดการ Storage รุ่นล่าสุด 1.38 ที่เพิ่มความสามารถใหม่ๆ เข้ามาดังนี้

Credit: Infortrend
 • สามารถกำหนด Priority ให้กับ Performance ของ File และ Block ภายใน Storage ได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับ Docker ได้โดยมี GUI บริหารจัดการ ทำให้สามารถสั่งใช้งาน Docker Application ได้ผ่านทาง EonOne โดยตรง
 • มีระบบ Data Log สามารถติดตามการเข้าถึง File ต่างๆ โดยผู้ใช้งานแต่ละคนได้ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • เพิ่มระบบ Recycle Bin ทำให้สามารถกู้คืนไฟล์ที่เผลอลบไปด้วยความผิดพลาดได้ และกำหนดได้ว่าไฟล์ที่ถูกลบจะถูกจัดเก็บอยู่ภายใน Recycle Bin นานแค่ไหน

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Infortrend EonOne สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.infortrend.com/global/products/management-software

เกี่ยวกับ Throughwave Thailand

Throughwave Thailand เป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor) สำหรับผลิตภัณฑ์ Enterprise IT ครบวงจรทั้ง Server, Storage, Network และ Security พร้อมโซลูชัน VMware และ Microsoft ที่มีลูกค้าเป็นองค์กรชั้นนำระดับหลายหมื่นผู้ใช้งานมากมาย โดยทีมงาน Throughwave Thailand ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากทีมงาน Engineer มากประสบการณ์ ที่คอยสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าตลอด 24×7 ร่วมกับ Partner ต่างๆ ทั่วประเทศไทยนั่นเอง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทีมงาน Throughwave Thailand ได้ที่ 02-2100969 หรือ info@throughwave.co.th หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.throughwave.co.th

ที่มา: https://www.infortrend.com/global/news/20190212/401

from:https://www.techtalkthai.com/infortrend-eonone-1-38-is-released/

จัดเก็บ สำรอง และแชร์ไฟล์ข้อมูลง่ายๆ ด้วย Box101 Private Cloud Storage สำหรับองค์กรจาก Acer

Cloud Storage เป็นหนึ่งในโซลูชันยอดนิยมที่ธุรกิจทุกระดับ ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็ก หน่วยงานขนาดกลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยความง่ายในการจัดเก็บ เข้าถึงได้จากทุกที่ และสามารถแชร์ข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานได้อย่างอิสระ ทำให้ Cloud Storage ช่วยเพิ่มผลิตภาพการทำงานของพนักงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศยังคงลังเลที่จะใช้บริการ Cloud Storage สาธารณะ เนื่องจากกังวลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล รวมไปถึงการขัดกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

Box101 Private Cloud Storage ระดับ Enterprise-grade

Acer Cyber Security Inc. (ACSI) บริษัทภายในเครือของ Acer และเป็นผู้ให้บริการ Managed Security Services และ Cloud Data Center ชั้นนำจากไต้หวัน จึงได้พัฒนา Box101 ขึ้นมาเพื่อให้บริการ Cloud Storage ระดับ Enterprise-grade แบบ Private สำหรับองค์กรและธุรกิจต่างๆ โดยมีจุดเด่นที่สามารถติดตั้งและเชื่อมต่อเข้ากับระบบขององค์กรได้ง่าย ช่วยให้พนักงานสามารถจัดเก็บ สำรอง และแชร์ไฟล์ข้อมูลจากทุกอุปกรณ์ได้ทันที เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัย

จัดเก็บไฟล์เอกสารข้ามอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ

Box101 สามารถทำหน้าที่เป็นส่วนขยายสำหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อผู้ใช้อัปโหลดไฟล์เอกสารขึ้นไปเก็บไว้ Box101 แล้ว ไฟล์เอกสารดังกล่าวจะถูกซิงโครไนซ์ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ของผู้ใช้คนนั้นโดยอัตโนมัติผ่านทาง Agent และแอปพลิเคชันซึ่งรองรับการใช้งานทั้งบน Windows, Android และ iOS ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลดังกล่าวจากอุปกรณ์ใดก็ได้ทุกที่และทุกเวลา

จุดเด่นสำคัญของการเก็บไฟล์ข้อมูลบน Box101 คือ การทำ Versioning ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้อนเวลากลับไปจุดเซฟต่างๆ ของไฟล์ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างไม่จำกัด (ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เหลืออยู่) และกู้คืนไฟล์กลับคืนมาได้ในกรณีที่แก้ไขไฟล์ข้อมูลผิดหรือบันทึกทับโดยไม่ได้ตั้งใจ

สำรองข้อมูลผ่านการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ

นอกจากการเป็นส่วนขยายสำหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลแล้ว Box101 ยังทำหน้าที่เป็นระบบสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการสำรองไฟล์ข้อมูลบนโฟลเดอร์ใด เช่น ไฟล์ข้อมูลของบริษัท ไฟล์ข้อมูลที่ใช้ติดต่อกับลูกค้า หรือเอกสารความลับต่างๆ ไฟล์ข้อมูลเหล่านี้จะถูกซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกสำรองมีความล่าสุด และสามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์อื่นๆ ได้ทันที

นอกจากนี้ Box101 ยังสามารถเชื่อมต่อกับ NFS/CIFS Storage เพื่อสำรองข้อมูล (Backup) จาก Box101 แบบรายบุคคลได้ รวมไปถึงสามารถเข้ารหัสไฟล์เอกสารบน Box101 จึงทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญของผู้บริหารจะปลอดภัยและไม่สูญหายอย่างแน่นอน

แชร์ไฟล์ข้อมูลให้เพื่อนร่วมทีม พาร์ทเนอร์ และลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว

Box101 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์ข้อมูลไปยังเพื่อนร่วมทีม พาร์ทเนอร์และลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบริการฝากไฟล์ภายนอกซึ่งเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล การแชร์ไฟล์สามารถกระทำได้ 2 แบบ ดังนี้

 • ผสานการทำงานร่วมกับ AD/LDAP เพื่อระบุ User หรือ Group ที่ต้องการแชร์ไฟล์ข้อมูลไปให้ โดยโฟลเดอร์และไฟล์ข้อมูลที่แชร์ไปจะปรากฏบนอุปกรณ์ของเพื่อนร่วมทีมเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ
 • สร้างลิงค์ URL แล้วส่งไปยังพาร์ทเนอร์และลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงและดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้ โดย URL ดังกล่าวสามารถปรับแต่งให้เป็นโดเมนของบริษัทเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้

เจ้าของไฟล์ข้อมูลสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรหัสผ่าน การกำหนดวันหมดอายุในการเข้าถึง จำนวนครั้งที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ รวมไปถึงมอบสิทธิ์ในการสร้าง แก้ไข ลบ หรือแชร์ไฟล์ข้อมูลต่อให้แก่เพื่อนร่วมทีมได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่แชร์ลิงค์ URL ให้พาร์ทเนอร์หรือลูกค้าภายนอกองค์กร สามารถอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแก้ไขและอัปโหลดไฟล์ข้อมูลกลับมายัง Box101 ได้ด้วยเช่นกัน ลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหลสู่ภายนอก

ฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Box101 และ Cloud Storage อื่นๆ คือ Box101 มาพร้อมกับ Antivirus Engine ซึ่งทำหน้าที่สแกนไฟล์ข้อมูลขณะอัปโหลดเข้าสู่ Storage ช่วยให้สามารถตรวจจับและกักกันมัลแวร์ได้ก่อนที่จะแพร่กระจายเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลขององค์กร อีกทั้งยังสามารถเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลภายใน Box101 แบบ AES-256 ทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดเก็บข้อมูลสำคัญขององค์กรมีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือ Information Security Management System (ISMS)

นอกจากคุณสมบัติด้านการจัดเก็บ สำรอง และแชร์เอกสารข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัยแล้ว Box101 ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเด่นอื่นๆ ได้แก่

 • การเข้าถึงไฟล์ข้อมูลแบบออฟไลน์ โดย Box101 จะทำการซิงโครไนส์ไฟล์อัปเดตล่าสุดให้ทันทีเมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง พร้อมสำรองเวอร์ชันของไฟล์ที่ได้มีการซิงค์ขึ้นไปยัง Box101 อีกด้วย
 •  สามารถเปิดดูและแก้ไขไฟล์เอกสาร MS Office และ Open Office ออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ และรองรับการแก้ไขไฟล์เอกสารจากหลายๆ ผู้ใช้พร้อมกัน
 • รองรับการใช้งานบน Android และ iOS โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานได้ผ่านทาง App Store
 • มีหน้า Dashboard แสดงผลในรูปกราฟิก สำหรับประเมินสถิติการใช้งานทั้งภาพรวมของระบบและของผู้ใช้แต่ละราย
 • มีการจัดเก็บ Log เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ข้อมูลบน Box101 ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามการใช้งานย้อนหลังได้
 • มี UI สำหรับผู้ดูแลระบบในการติดตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์ข้อมูลบน Box101 ของผู้ใช้งานแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลด ปรับปรุงเอกสาร หรือเปิดแชร์แบบ URL ให้กับบุคคลภายนอกองค์กร

รองรับการใช้งานแบบ Standalone สำหรับ SMB และ Scalable สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

Box101 เป็นอุปกรณ์ประเภท Appliance ที่ติดตั้งและเชื่อมต่อเข้ากับระบบขององค์กรได้ง่าย สามารถติดตั้งได้แบบ Standalone โดยรองรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ 4 – 40 TB และสามารถเชื่อมต่อกับ SAN Storage เพื่อขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไปจนถึงระดับ 100 TB ได้ เหมาะสำหรับธุรกิจระดับ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ที่สำคัญคือไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน คำนวณ License จากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยรวม

นอกจากนี้ Box101 ยังถูกออกแบบให้มีสถาปัตยกรรมที่พร้อมรองรับการขยายและการเติบโตของข้อมูลภายในองค์กรได้ง่ายผ่านการ Scale-out รวมไปถึงรองรับการทำ High Availability และ Load Balancing เพื่อเพิ่มความเสถียรในการใช้งานให้ถึงขีดสุด ทำให้มั่นใจว่าพนักงานในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud Storage ได้จากทุกทีและทุกเวลา

Box101 ทำหน้าที่เป็น Private Cloud Storage ภายในองค์กร ที่ช่วยให้พนักงานสามารถจัดเก็บและแชร์เอกสารข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็น Windows, Android หรือ iOS และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลาที่ต้องการอย่างมั่นคงปลอดภัย ก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) ได้อย่างมั่นใจ

Box101 Private Cloud Storage พร้อมให้บริการในประเทศไทยแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Acer Call Center ประเทศไทย โทร 02-153-9888 หรืออีเมล Nongluk.Samapiban@acer.com

from:https://www.techtalkthai.com/acer-box101-private-cloud-storage-for-enterprises/

เปิดตัว Dell EMC Isilon F810 ระบบ All Flash Storage ล่าสุด พร้อมระบบ Data Management ใหม่

Dell EMC ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Dell EMC Isilon F810 ระบบ All Flash Storage สำหรับจัดเก็บ Unstructured Data โดยเฉพาะ พร้อมกับเปิดตัว Dell EMC ClarityNow ระบบบริหารจัดการ Unstructured Data ที่อยู่บน Cloud และ On-Premises ร่วมกันได้

Credit: Dell EMC

Dell EMC Isilon F810 นี้เป็นอุปกรณ์ Storage ขนาด 4U ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 250K IOPS และมี Bandwidth 15GB/s และสามารถเพิ่มขยายแบบ Scale-Up จำนวน 144 Node ให้มีประสิทธิภาพรวมกันได้ 9 ล้าน IOPS และ 540GB/s โดยความสามารถในการบีบอัดข้อมูลนี้จะอยู่ที่อัตราส่วน 3:1 ทำให้สามารถมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในขนาด 4U ได้สูงถึง 2.2PB หรือ 79.6PB ในการทำ Cluster แบบ 144 Node

นอกจากนี้ โครงการ Dell EMC Future-Proof Loyalty Program ก็ยังครอบคลุม Dell EMC Isilon F810 ด้วย ทำให้การอัปเกรดมาใช้งานจากระบบเดิมที่มีอยู่ หรือการลงทุนใช้งานในระยะยาวสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องกังวลเรื่องการ Migrate ข้อมูลและการบริหารจัดการในหลากหลายแง่มุม

ในเวลาเดียวกันนี้ Dell EMC ยังได้ทำการเปิดตัว Dell EMC ClarityNow ซึ่งเป็นโซลูชันที่รองรับการใช้งานได้สำหรับทั้ง Isilon และ ECS เพื่อบริหารจัดการข้อมูลบน Distributed Storage และ Cloud ได้จากศูนย์กลาง ทำให้ผู้ดูแลระบบเข้าใจพฤติกรรมการเรียกใช้งานไฟล์ต่างๆ และการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนแต่ละระบบได้อย่างชัดเจน รวมถึงยังช่วยให้ทำการย้ายไฟล์จาก Cloud หนึ่งไปสู่อีก Cloud หรือ On-Premises สามารถทำได้อย่างสะดวก ทำให้การใช้งาน Storage บนระบบใดๆ นั้นเป็นไปได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dellemc.com/en-us/storage/isilon/index.htm#collapse และ https://www.dellemc.com/en-us/storage/data-storage/network-attached-storage/claritynow.htm

ที่มา: https://www.storagereview.com/dell_emc_launches_allflash_isilon_f810

from:https://www.techtalkthai.com/dell-emc-isilon-f810-is-announced/

6 เทคโนโลยีของ Pure Storage ที่จะมาช่วยให้งานของ Oracle DBA ง่ายดายยิ่งขึ้น

Oracle Database Administrator หรือ Oracle DBA นั้นถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญสูงต่อหลายธุรกิจ ด้วยภาระหน้าที่ในการดูแลระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นหัวใจของแต่ละธุรกิจนั่นเอง ในบทความนี้เราจะเล่าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ของ Pure Storage ผู้พัฒนาระบบ All-Flash Array ชั้นนำ ว่าจะมาช่วยให้การทำงานของ Oracle DBA ง่ายขึ้นได้อย่างไรกันบ้าง

Credit: Pure Storage

1. ช่วยให้การติดตั้งและอัปเกรด Hardware สำหรับ Database ง่ายขึ้น

หนึ่งในงานที่ถือเป็นงานยากของเหล่า Oracle DBA นั้นก็คือการอัปเกรดระบบ Hardware ที่ใช้รองรับระบบ Database เมื่อถึงอายุขัยของระบบ เนื่องจากงานนี้จะต้องครอบคลุมทั้งการติดตั้งระบบใหม่, การ Migrate ข้อมูล และการอัปเดต Software ต่างๆ เพื่อให้เข้ากันได้กับ Hardware และระบบปฏิบัติการใหม่ๆ ในขณะที่ Application ที่เ่ชื่อมต่อกับ Database เหล่านี้ก็ยังต้องทำงานได้โดยมี Downtime เกิดน้อยที่สุด

Pure Storage สามารถช่วยให้ปัญหาเรื่องการอัปเกรดระบบ Hardware หายไป และไม่มี Downtime เกิดขึ้นในระบบเลย ด้วยโซลูชัน Pure Storage Evergreen ที่มีการออกแบบ Hardware ให้สามารถถอดเปลี่ยนอัปเกรดทีละส่วนได้แบบ Modular และสามารถอัปเกรด Software ได้โดยไม่มี Downtime ทำให้เมื่อระบบ Database นั้นต้องมีการเปลี่ยน Hardware ก็สามารถทำการเปลี่ยนไปใช้ Hardware รุ่นที่ใหม่ขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือความจุมากขึ้นของ Pure Storage ได้ทันทีโดยไม่ต้องมี Downtime, ไม่ต้องติดตั้งระบบใดๆ ใหม่ และไม่ต้อง Migrate ข้อมูลอีกต่อไป

2. ช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพของระบบได้ง่าย และไม่ต้องทำ Performance Tuning ที่ระดับ Storage อีกต่อไป

อีกหนึ่งงานสำคัญของเหล่า Oracle DBA ก็คือการทำ Database Performance Tuning เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ Application ที่ใช้ในธุรกิจองค์กร ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานที่ยากและใช้เวลาในการทำค่อนข้างมาก เพราะการทำความเข้าใจในพฤติกรรมของแต่ละระบบที่ถูกพัฒนามาอย่างแตกต่างกัน และทำความเข้าใจกับปัญหารูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือมากมาย

Pure Storage FlashArray นั้นเป็นระบบ All Flash Storage ที่มีประสิทธิภาพสูงและมี Latency ต่ำในระดับ Sub-millisecond, มี Response Time ที่รวดเร็ว และมี IOPS ที่สูงมากให้พร้อมใช้งานได้ทันทีตั้งแต่แรกโดยไม่ต้องทำการปรับแต่งใดๆ ทำให้ Pure Storage นั้นพร้อมให้บริการรองรับระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูงได้ทันที โดยจากการทดสอบนั้นพบว่า Pure Storage สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำ Transaction ของ Oracle Database เร็วขึ้นได้มากถึง 3 เท่า และยังมี Response Time ที่เร็วถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับระบบ Storage แบบเดิมๆ

3. ช่วยให้การวางแผนลงทุนขยายระบบเป็นไปได้อย่างง่ายดายและแม่นยำยิ่งขึ้นด้วย Machine Learning

จากการศึกษานั้นพบว่าระบบ Oracle Database โดยทั่วไปนั้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นของข้อมูลเฉลี่ย 40% ต่อปี และนั่นก็ทำให้ Oracle DBA ต้องคอยวางแผนการขยายระบบอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดกรณีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเต็ม หรือประสิทธิภาพของระบบต่ำลง และการขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนั้นก็อาจหมายถึงการเกิด Downtime ของระบบ หรือการ Migrate ข้อมูลทั้งสิ้น

ทาง Pure Storage เล็งเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญ จึงได้นำเสนอเทคโนโลยีและแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหาเหล่านี้เอาไว้ดังนี้

 • Pure1 META ระบบ AI สำหรับติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของระบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ทำนายปริมาณการเติบโตของข้อมูลและประสิทธิภาพที่ต้องการได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ง่ายต่อการวางแผนลงทุนระบบเพิ่มเติมในอนาคต
 • Data Reduction ช่วยลดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการจัดเก็บข้อมูลลง ทำให้การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลมีความคุ้มค่าสูงขึ้น และช่วยยืดเวลาในการลงทุนเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่อรอบสำหรับ Application ที่มีอยู่เดิมได้
 • Evergreen Storage ช่วยให้การขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มี Downtime ใดๆ ต่อระบบ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มขยายระบบได้ตามต้องการ

4. ช่วยให้การสำรองและกู้คืนข้อมูลหรือระบบเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

Oracle Database แทบทั้งหมดนั้นมักเป็นระบบ Mission Critical Application ที่ต้องทำงานได้ตลอด 24x7x365 ในขณะที่ข้อมูลภายในระบบนั้นก็มักจะเป็นข้อมูลทางธุรกิจที่มีความสำคัญสูงทั้งสิ้น การจัดการเรื่องการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลให้ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนั้นจึงถือเป็นอีกหน้าที่ที่สำคัญของเหล่า Oracle DBA อีกทั้งยังเป็นงานที่มักมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งการลงทุนโซลูชันที่จะมาตอบโจทย์เหล่านี้ และความซับซ้อนของโซลูชันนี้ที่จะมาเพิ่มความยากในการทำงานให้กับ Oracle DBA

Pure Storage สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วย Pure Storage FlashArray//X ที่มีเทคโนโลยี Snapshot ที่ประหยัดพื้นที่กว่าเทคโนโลยี Snapshot จากผู้ผลิตรายอื่นๆ เป็นอย่างมาก ทำให้สามารถทำการสำรองข้อมูลถี่ได้เท่าที่ต้องการ และกู้คืนข้อมูลได้โดยแทบไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ Production เลย โดยความสามารถนี้เป็นความสามารถที่มาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ ไม่ต้องมีการลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ใดๆ เพิ่มเติม

นอกจากนี้ Purity ActiveCluster เองก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันของ Pure Storage ที่จะมาตอบโจทย์ให้กับการทำ Disaster Recovery ได้ ด้วยการทำ Synchronous Replication ข้ามสาขาระยะไกลได้ด้วยการติดตั้งเพียงแค่ 4 ขั้นตอนง่ายๆ เท่านี้การจัดการระบบ Oracle Database ให้มีความมั่นคงทนทานนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

5. ช่วยให้มั่นใจในเรื่องของ Data Security และการทำ Compliance มากยิ่งขึ้น

เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการทำ Compliance และ Audit ให้มั่นใจว่าระบบมีความมั่นคงปลอดภัย Pure Storage ได้มีการเสริมระบบ Data Security หลากหลายเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารหัสแบบ FIPS 140-2, การรองรับ Common Criteria, การปกป้อง Data at Rest ด้วยการเข้ารหัสแบบ AES-256 ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องแก้ไขระบบในระดับของ Database, ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆ เพิ่มเติม และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบแต่อย่างใด

6. ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานหลายทีมร่วมกันได้ดีขึ้น

การจัดการกับ Big Data ที่จะมีข้อมูลขนาดใหญ่ จัดเก็บอยู่อย่างหลากหลาย และยังต้องถูกเรียกใช้ได้จากระบบต่างๆ ด้วยประสิทธิภาพสูงนั้นถือเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่หลายๆ องค์กรกำลังเผชิญอยู่ Pure Storage นั้นมีโซลูชัน Pure Storage FlashBlade ที่จะมาช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้และการนำข้อมูลไปใช้เป็นไปได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดการกับข้อมูลก่อนที่จะบันทึกลงไปใช้งานภายใน Oracle Database เป็นปได้อย่างรวดเร็วปละมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยแนวคิด Data Hub ที่จะมารองรับทุกๆ โครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้ที่สนใจรายละเอียดของโซลูชัน Pure Storage สำหรับนำไปใช้งานร่วมกับ Oracle Database สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.purestorage.com/solutions/applications/oracle-database.html

สนใจติดต่อทีมงาน Pure Storage ในประเทศไทยได้โดยตรง

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี All Flash Storage และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมหรืออยากพิจารณาใบเสนอราคา สามารถติดต่อทีมงานของ Pure Storage ประเทศไทยโดยตรงได้ทันทีที่ jkunasinkjja@purestorage.com

ที่มา: https://blog.purestorage.com/pure-storage-helps-oracle-dbas-sleep-better-at-night/

from:https://www.techtalkthai.com/6-pure-storage-technologies-that-make-oracle-dba-life-easier/

Infortrend เปิดตัวโซลูชัน Enterprise Cloud File Sharing ใช้ EonStor GSc เชื่อม Cloud Storage สู่องค์กร

Infortrend ได้ออกมาประกาศเปิดตัวโซลูชัน Enterprise Cloud File Sharing โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Enterprise Storage อย่าง Infortrend EonStor GSc Family เป็นตัวเชื่อมผสานข้อมูลจาก Cloud Storage หลากหลาย เพื่อนำมาให้บริการภายในองค์กรสาขาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

Credit: Infortrend

แนวคิดของโซลูชันดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของการใช้งาน Cloud Storage ภายในองค์กร 4 ประการ ได้แก่

 1. Cloud Storage มักใช้ Protocol แบบใหม่ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ IT ที่มีอยู่เดิมได้ เช่น การเชื่อมต่อ Server หรือ Client ที่มีอยู่ไปยัง Cloud Storage ก็อาจต้องทำการติดตั้ง Software เพิ่มเติมเพื่อให้ใช้งานได้ดังต้องการ
 2. การเข้าถึงข้อมูลบน Cloud นั้นมักมีคอขวดด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากการเชื่อมต่อ Internet ที่อาจมีไม่เพียงพอ
 3. ประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลบน Cloud
 4. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เมื่อระบบ Internet ไม่สามารถใช้งานได้และไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Cloud ได้

Infortrend EonStor GSc ได้แก้ไขปัญหาข้างต้นดังกล่าวนี้ ด้วยการให้ EonStor GSc ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อไปยัง Cloud Storage ที่องค์กรใช้งาน และนำมากำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ พร้อมให้บริการข้อมูลได้ผ่าน CIFS/NFS รวมถึงยังมีความสามารถในการ Cache ข้อมูลจาก Cloud ทำให้สามารถใช้งานได้แม้จะไม่มี Internet และยังมีการเข้ารหัสข้อมูลในการเชื่อมต่อกับ Cloud เสมออีกด้วย

ทั้งนี้ Infortrend EonStor GSc นี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับบริการ Cloud จากหลากหลายผู้ให้บริการได้ และทำการกำหนด Policy ในการจัดเก็บและโยกย้ายข้อมูลต่างๆ ระหว่างผู้ให้บริการ Cloud แต่ละราย และ Data Center ขององค์กรที่มีอยู่ได้แบบอัตโนมัติ ทำให้การทำ Storage Tiering ด้วย On-Premises Storage ร่วมกับ Cloud Storage จากหลากหลายผู้ให้บริการเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่าสูงสุด และตอบโจทย์ต่อการทำ Compliance สูงสุดไปด้วย

เกี่ยวกับ Throughwave Thailand

Throughwave Thailand เป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor) สำหรับผลิตภัณฑ์ Enterprise IT ครบวงจรทั้ง Server, Storage, Network และ Security พร้อมโซลูชัน VMware และ Microsoft ที่มีลูกค้าเป็นองค์กรชั้นนำระดับหลายหมื่นผู้ใช้งานมากมาย โดยทีมงาน Throughwave Thailand ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากทีมงาน Engineer มากประสบการณ์ ที่คอยสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าตลอด 24×7 ร่วมกับ Partner ต่างๆ ทั่วประเทศไทยนั่นเอง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทีมงาน Throughwave Thailand ได้ที่ 02-2100969 หรือ info@throughwave.co.th หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.throughwave.co.th

ที่มา: https://www.infortrend.com/global/news/20190129/400

from:https://www.techtalkthai.com/infortrend-eonstor-gsc-for-enterprise-cloud-file-sharing/

Dell EMC Unity OS 4.5 ออกแล้ว เพิ่มหลายความสามารถใหม่ มีรุ่นที่ใช้งานบน AWS ได้

Dell EMC ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Dell EMC Unity OS Operating Environment รุ่น 4.5 สำหรับอุปกรณ์ Storage สำหรับองค์กร โดยมีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ที่น่าสนใจดังนี้

Credit: StorageReview
 • Advanced Inline Deduplication เพิ่มระบบ Advanced In-line Dynamic Pattern Detection เพื่อเพิ่มอัตราการลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 2.7:1 ทั้งสำหรับข้อมูลที่่จัดเก็บแบบ File และ Block
 • เพิ่มระบบ Metrosync Manager ให้ทำ Orchestration, Replication และ Failover ได้มากขึ้นสำหรับการทำ Synchronous File Replication
 • กำหนด Retention Date ให้ในระดับ File ได้ เน้นตอบโจทย์กฎหมายและ Compliance เป็นหลัก
 • รองรับการทำ High Availability (HA) สำหรับ Dell EMC UnityVSA Professional Edition แล้ว โดยต้องใช้ 2-node, 2-core และ Tie Breaker Node ทำหน้าที่เป็น Witness
 • เปิดตัว Dell EMC Unity Cloud Edition ทำงานได้บน VMware Cloud on AWS

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dell EMC Unity ได้ที่ https://www.dellemc.com/en-us/storage/unity.htm

ที่มา: https://www.storagereview.com/dell_emc_updates_unity_os_to_45

from:https://www.techtalkthai.com/dell-emc-unity-os-oe-4-5-is-announced/