คลังเก็บป้ายกำกับ: Software

[Guest Post] ZyGen และ Blue Prism เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Robotic Process Automation (RPA) แห่งแรกในประเทศไทย

กุญแจสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงของยุค Digital Transformation for Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 – บริษัท ไซเจ็น จำกัด ได้เปิดตัว Robotic Process Automation (RPA) Center of Excellence (CoE) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โรบอท เพื่อให้เกิดกระบวนการการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการและองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย

Digital Transformation เป็นพันธกิจสำคัญของ CEO, CIO, และผู้บริการระดับสูงขององค์กรชั้นนำในประเทศไทย นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) และเพิ่มช่องทางในการขายที่ทำให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้น สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ทันทีที่ต้องการตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะเดียวกันการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้กระบวนการต่างๆ ทำให้เกิดการทำงานแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้น (Digitized Operation) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, เพิ่มขีดความสามารถในแต่ละด้าน, เปิดรับโอกาสใหม่ๆ รวมถึงการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถทำได้ในอดีต ทุกวันนี้ซอฟต์แวร์โรบอทเพื่อการทำงานอัตโนมัติ (Robotic Process Automation, RPA) กำลังกลายเป็นหนึ่งในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้องค์กรมีความเป็นเลิศในยุคดิจิตอล 4.0

Blue Prism และ ZyGen ได้ร่วมมือจัดตั้ง Center of Excellence (CoE) เพื่อรองรับลูกค้าที่ ต้องการยกระดับองค์กรด้วย RPA Blue Prism โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบริการให้ทุกองค์กรธุรกิจ ในปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแก่หลากหลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทยแล้ว การจัดตั้ง RPA CoE ครั้งนี้ เพื่อช่วยให้คำปรึกษาองค์กร ในการวางกลยุทธ์ RPA อย่างยั่งยืน แม้ว่าเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการอัตโนมัติมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละธุรกิจต้องเข้าใจความแตกต่างของแต่ละประเภท และเลือกใช้ตัวเลือกที่เหมาะสมกับองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ RPA ที่ถูกต้องจะช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผล เพิ่มความพีงพอใจของลูกค้า เพิ่มรายรับ และสร้างโอกาสใหม่ให้กับองค์กรได้

“ไซเจ็นได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษากับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี เราภูมิใจที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าของเรา และในปีล่าสุดเราได้รับรางวัลหลายรางวัลรวมทั้งรางวัล “Most 30 Innovative Companies” จาก CIO Bulletin โดย RPA (Robotic Process Automation) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญที่ทำให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงในปัจจุบัน บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายในการขาดแคลนแรงงานมนุษย์ การลดต้นทุน การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคต้องการได้รับบริการในทันทีทันใด “age-of-now” นั้น RPA จึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกองค์กร และ Blue Prism ยังได้นำเสนอ Enterprise RPA เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดโมเดลการทำงานใหม่ที่หุ่นยนต์และมนุษย์ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วย่ิงขึ้น และสามารถสร้างสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ที่บริษัทไม่เคยมีมาก่อน” – ชลภัทร์ ภูริปัญโญ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเจ็น จำกัด)

“เราเล็งเห็นว่าการใช้ RPA ในเอเชียกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อตอบรับกับลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย” Bill Taylor, Vice President of ASEAN & Korea, Blue Prism กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มนวัตกรรม และผลักดันระบบอัตโนมัติให้เป็นแรงงานดิจิตอลที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ 24 ชั่วโมง เรายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับไซเจ็นในครั้งนี้ และไซเจ็นก็มีวิสัยทัศน์ตรงกันกับเรา”

เกี่ยวกับบริษัทไซเจ็น

บริษัท ไซเจ็น จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1999 พันธกิจของบริษัท คือ การให้คำปรึกษาด้วยแนว คิดที่ทันสมัยและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อธุกริจที่ดีขึ้น และชีวิตที่ดีขึ้น “Innovative Consultancy for BETTER BUSINESS and LIFE” เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่สามารถสร้างประโยชน์เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และเพื่อทำให้พนักงานและผู้ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทำงานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และมีผลงานที่มีประสิทธิ ภาพดียิ่งขึ้นในเวลาเดียวกัน ไซเจ็นมีความเชี่ยวชาญทั้งระบบ SAP และ นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น AI, Chatbot, Big Data, Analytics, Mobility, Automation, RPA ฯลฯ ไซเจ็นมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีที่ร่วมสร้างความ สำเร็จให้กับลูกค้าของเรา “Trustworthy partner who help making SUCCESSFUL BUSINESS with its HAPPY PEOPLE”

รางวัลและความสำเร็จ

 • 2004: SAP Educational Service Partner (BI, ABAP, BASIS, NetWeaver);
 • 2005: First Thailand SAP Business One Partner & certified SAP Business One Thai Localization by Thai Revenue Department;
 • 2008: Certified as SAP Services Partner.
 • 2008: The Best Project: Best SAP ERP Upgrade Project ECC 6 at SAP Thailand Summit 2008
 • 2013: Certified SAP Mobility: SAP Certified Mobile App
 • 2017: Certified solution “NICE”: SAP Certified Integrated Solution.
 • 2018: Awarded “Top 10 SAP Solution Providers 2018 in Asia Pacific” by “Asia Pacific CIO Outlook”
 • 2018: Humanize, subcompany, won “Start-up Thailand 2018 – ChatBot and AI” 1st place winner
 • 2019: Awarded “Top 10 SAP Solution Providers 2019 in Asia Pacific” by “Asia Pacific CIO Outlook”
 • 2019: Awarded “Most 30 Innovative Companies” Ranked by “CIO Bulletin”
 • 2019: Awarded “Professional Service Solutions” by “Thailand ICT Award 2019”

Website: https://www.zygencenter.com

from:https://www.techtalkthai.com/zygen-and-blue-prism-open-center-of-excellence-for-rpa-in-thailand/

Google เปิดตัวโครงการ Cloud Acceleration Program for SAP ช่วยองค์กรย้าย SAP ขึ้น Google Cloud

Google Cloud ได้ออกมาประกาศเปิดตัวโครงการ Cloud Acceleration Program for SAP สำหรับช่วยให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ สามารถย้ายระบบ SAP ขึ้นมายัง Google Cloud Platform โดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนเชิงเทคนิคและการจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการระบบ SAP ทั่วโลก

Credit: ShutterStock.com

Cloud Acceleration Program for SAP นี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถย้ายระบบขึ้นมายัง Google Cloud Platform ตรงๆ หรือถือโอกาสนี้อัปเกรดมาสู่ SAP S/4HANA ไปเลยก็ได้ โดย Google ระบุว่าแนวทางในการย้ายระบบนี้จะแทบไม่มี Downtime เกิดขึ้น และยังมีบริการเสริมอื่นๆ ร่วมกับเหล่าพันธมิตรและ ISV เพื่อให้การย้ายระบบ SAP ในครั้งนี้ราบรื่นที่สุด

นอกจากบริการย้ายระบบขึ้นไปยัง Google Cloud Platform แล้ว Google เองก็ยังสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ นั้นมีการพัฒนาโซลูชันเสริมต่อยอดจาก SAP โดยใช้ความสามารถของ Google Cloud Platform ด้วย ตัวอย่างเช่น Accenture นั้นสามารถย้ายข้อมูลเก่าๆ ของระบบ SAP ไปยัง Big Query ได้ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างง่ายดาย และมีการนำ Machine Learning มาช่วยเพื่อให้คำแนะนำในระหว่างการติดตั้งระบบ SAP บน Google Cloud Platform เป็นต้น

สำหรับพันธมิตรของ Google อย่างเช่น Accenture, Atos, Deloitte และ HCL นั้นจะสนับสนุนโครงการนี้ผ่าน Business Unit ที่ถูกตั้งขึ้นมาสำหรับ Google Cloud โดยเฉพาะ และพันธมิตรเหล่านี้รวมถึง Capgemini, DXC Technologies, Hitachi oXya, Infosys, NTT, TCS และ Wipro จะทำการสร้าง SAP Centres of Excellence for Google Cloud ขึ้นมาเพื่อนำเสนอโซลูชันที่จะช่วยให้การย้ายระบบ SAP ไปสู่ Google Cloud Platform นั้นง่ายดายขึ้นด้วย

ที่มา: https://www.arnnet.com.au/article/668844/google-cloud-launches-cloud-acceleration-program-sap/

from:https://www.techtalkthai.com/google-announces-cloud-acceleration-program-for-sap/

IBM เปิดตัว 2 เครื่องมือ Open Source ใหม่สำหรับ Kubernetes – Kui และ Iter8

ในงาน Kubecon + CloudNativeCon ทาง IBM ได้ออกมาประกาศเปิดตัว 2 Open Source Tool สำหรับเสริมความสามารถให้กับ Kubernetes ได้แก่ Kui และ Iter8

Credit: ShutterStock.com

Kui นั้นเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยจัดการงานบนระบบ Kubernetes ให้ง่ายดายยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถใช้คำสั่งจาก CLI เดียวเพื่อควบคุมเครื่องมืออื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับ Kubernetes ได้โดยไม่ต้องสลับหน้าจอให้วุ่นวาย โดย IBM ระบุว่า Kui สามารถช่วยลดเวลาการทำงานของผู้ดูแลระบบ Kubernetes ลงได้ถึง 5 เท่า อีกทั้งภายใน IBM Cloud Pak for Multicloud Management นั้นก็ยังใช้ระบบ Visual Web Terminal ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Kui ด้วย https://github.com/IBM/kui

ในขณะที่ Iter8 นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในระบบ Service Mesh ที่ใช้งาน Istio นั้นง่ายดายยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวมถึงยังสามารถทำการทดสอบ A/B Testing ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจที่ทำ Service Mesh สามารถมั่นใจได้ในอัปเดตใหม่เทียบกับระบบเดิม และตัดสินใจอัปเดตระบบได้แม่นยำยิ่งขึ้น https://github.com/iter8-tools/

ก่อนหน้านี้เอง IBM ก็เคยเปิดตัวโครงการ Open Source สำหรับเสริมการใช้งาน Kubernetes อย่างเช่น Tekton และ Razee ออกมาแล้วและก็ยังคงมีการอัปเดตอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์ของ IBM นั้นก็คือการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยเสริมให้การใช้งาน Kubenetes ในระดับธุรกิจองค์กรนั้นเป็นไปได้อย่างมั่นใจมากขึ้น และนำเครื่องมือเหล่านี้ไปเสริมให้กับบริการของ IBM Cloud เองอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

ที่มา: https://virtualizationreview.com/articles/2019/11/18/ibm-kubernetes.aspx

from:https://www.techtalkthai.com/ibm-announces-kui-iter8-as-open-source-project-for-better-enterprise-kubernetes/

Tableau จับมือ AWS เปิดตัว Modern Cloud Analytics วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Self-Service บน Cloud

ในงาน Tableau Conference 2019 ทาง Tableau ได้ออกมาประกาศความร่วมมือกับ AWS เพื่อเปิดให้บริการ Modern Cloud Analytics เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Self-Service ได้ด้วยตนเองบน Cloud

Credit: Tableau

บริการ Modern Cloud Analytics นี้ถูกพัฒนาขึ้นต่อยอดจากการทำ Integration ได้ระหว่าง Tableau และ AWS อยู่แล้ว โดยมีการใช้งาน Data Connector เพื่อเชื่อมต่อไปยัง Amazon Redshift และ Amazon Athena

ในระยะแรก บริการดังกล่าวนี้จะมุ่งเน้นการช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้งาน Tableau สามารถทำการ Migrate ข้อมูลและกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เดิมไปยัง Tableau บน AWS ให้ได้เป็นหลัก และทำให้ในอนาคตนั้นลูกค้าของ Tableau สามารถเริ่มต้นใช้งาน Tableau ได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มขยายทรัพยากรของระบบได้ตามต้องการ

นอกจาก Modern Cloud Analytics แล้ว ในงานเดียวกันนี้ Tableau เองก็ยังได้ออกมาประกาศเปิดตัว Tableau Partner Network และยังได้ประกาศความร่วมมือในการผสานระบบเข้ากับ Alibaba Cloud, Alteryx, Databricks, Data Robot และอื่นๆ อีกมากมายด้วย

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Tableau Modern Cloud Analytics ได้ที่ https://www.tableau.com/solutions/Modern-Cloud-Analytics

ที่มา: https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/news/252473848/Tableau-partners-with-AWS-to-release-Modern-Cloud-Analytics

from:https://www.techtalkthai.com/tableau-and-aws-launches-modern-cloud-analytics/

GitHub เปิดให้ใช้ CodeQL ได้ฟรี รองรับการวิเคราะห์และหาช่องโหว่บน Source Code

หลังจากที่ GitHub ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Semmle ไปเมื่อเดือนกันยายน 2019 ที่ผ่านมา ตอนนี้ทาง GitHub ก็ได้ประกาศนำ CodeQL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Semmle ออกมาให้บริการฟรีสำหรับทำการวิเคราะห์ Open Source Code ได้แล้ว

Credit: LGTM.com

CodeQL นี้จะทำการเข้าถึงข้อมูล Source Code โดยมอง Source Code เป็นข้อมูล ทำให้นักพัฒนาสามารถเขียน CodeQL Query เพื่อค้นหาช่องโหว่บน Source Code และทำการแบ่งปัน Query นั้นๆ กับนักพัฒนารายอื่นๆ ได้ ทำให้การค้นหาช่องโหว่รูปแบบที่คล้ายคลึงกันบน Source Code เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน CodeQL มีความสามารถดังนี้

 • มี Library สำหรับการทำ Control & Data Flow Analysis, Taint Tracking, Threat Model Exploration
 • รองรับภาษา C/C++, C#, Java, JavaScript, Python และอื่นๆ แต่ยังไม่รองรับภาษา Rust
 • มี Plug-ins สำหรับ IDE
 • มีหน้า LGTM Query Console สำหรับใช้เขียน CodeQL ใน Browser และทำการ Query ค้นหาช่องโหว่ได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถลองใช้งาน LGTM Query Console ได้ที่ https://lgtm.com/query?__hstc=70225743.32aac869b3fceb0209c67d81500b2cbc.1573843371765.1573843371765.1573843371765.1&__hssc=70225743.1.1573843371765&__hsfp=3016969766 และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://lgtm.com/

ที่มา: https://www.infoworld.com/article/3453742/github-makes-codeql-free-for-research-and-open-source.html

from:https://www.techtalkthai.com/github-lets-developers-use-codeql-for-free/

GitHub ออก ‘Security Lab’ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยให้โปรเจ็คโอเพ่นซอร์ส

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในงาน GitHub Universe บริษัทได้มีการประกาศออก Security Lab หรือโปรแกรมที่มุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของสภาพแวดล้อมของโอเพ่นซอร์ส

credit : github

องค์ประกอบของ Security Lab เกิดจากหลายส่วน (ภาพประกอบด้านบน) ที่ปัจจุบันมีนักวิจัยด้านความมั่งคงปลอดภัยจากบริษัทใหญ่หลายแห่งเข้าร่วมด้วย เช่น Google, Microsoft, F5, VMware, Mozilla, Oracle, Intel, J.P. Morgan และ HackerOne โดย GitHub คุยว่าสมาชิกดังกล่าวได้มีการแก้ไขช่องโหว่ไปมากกว่า 100 รายการแล้ว แถมยังมีรางวัลให้ด้วย ทั้งนี้รายงานจะต้องประกอบด้วย CodeQL Query หรือเครื่องมือโอเพ่นซอร์สจาก GitHub ที่มีกลไกทำ Semantic Code Analysis เพื่อช่วยผู้ใช้งานค้นหาการเขียนโค้ดที่ไม่ดีได้ ซึ่ง Mozilla ก็นำไปใช้งานจริงมาระยะหนึ่งแล้ว

สำหรับ GitHub เองได้เป็นผู้มีสิทธิ์ออก CVE ได้แล้ว (CVE Numbering Authority) ตามมาด้วยการจัดทำ Security Advisories และติดตามแก้ไขปัญหาแบบไม่เปิดเผยจนกว่าผู้เกี่ยวข้องตกลงกันได้ นอกจากนั้น GitHub ยังช่วยให้ Maintainer และนักพัฒนาสามารถทำงานตรงกับแพลตฟอร์มเพื่ออัปเดต แก้ไขอย่างรวดเร็วอย่างอัตโนมัติอีกด้วย

ที่มา :  https://www.securityweek.com/new-github-security-lab-aims-secure-open-source-software และ  https://www.zdnet.com/article/github-launches-security-lab-to-help-secure-open-source-ecosystem/

from:https://www.techtalkthai.com/github-security-labs-to-enhance-security-the-ecosystem/

TechTalk Webinar: HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better โดย Cloudflare APAC

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในสายงานด้าน IT เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “TechTalk Webinar: HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better โดย Cloudflare APAC” เพื่อรู้จักกับแนวคิดและการทำงานของ HTTP/3 อย่างเจาะลึก พร้อมกับโซลูชันของ Cloudflare ที่จะช่วยให้ Web Application ของคุณสามารถเริ่มต้นรองรับ HTTP/3 ได้ทันที ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better โดย Cloudflare APAC
ผู้บรรยาย: คุณ Pudcharapon Laokokham (Peter), Solutions Engineer, Cloudflare APAC
วันเวลา: วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

รับชมเทคโนโลยีล่าสุดจาก Cloudflare: Solutions Engineer จาก Cloudflare จะมานำเสนอถึงเทคโนโลยีที่ Cloudflare ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ Internet ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเจาะลึกใน HTTP/3 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมนำเสนอถึงโซลูชันอื่นๆ จาก Cloudflare ที่จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรของคุณเติบโตได้อย่างมั่นใจ

Cloudflare Showcase: Today Cloudflare SE will talk about what Cloudflare is inventing/helping the better internet. Especially HTTP/3 that Cloudflare just launched as the very first one few weeks ago. Also with how Cloudflare can help your organization grow.

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_C86uS6dyR8mHZMezStcynA โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/techtalk-webinar-http-3-how-cloudflare-help-to-make-the-internet-better-by-cloudflare-apac/