คลังเก็บป้ายกำกับ: SOFTWARE-DEFINED_NETWORKING

Aruba Webinar: Simplified and Optimized your Branch with Aruba SDBranch 17 ก.ค. 2020 13.00

HPE Aruba และ CS Loxinfo ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Simplified and Optimized your Branch with Aruba SDBranch” ที่มาตอบโจทย์ต่างๆ ทั้งทางด้านความสะดวกสบาย และการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่มีหลายสาขา
ในวันวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Simplified and Optimized your Branch with Aruba SDBranch
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และ CS Loxinfo
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน
ภาษา: ไทย

ระบบเครือข่ายสาขาเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายหลายคน ติดตั้งก็ยาก ดูแลก็ยาก ยิ่งสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ ยิ่งต้องมีการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้ารหัสทุกข้อมูลที่ส่งระหว่างสาขา (VPN) บริหารการใช้ปริมาณข้อมูลสำหรับแอพพลิเคชั่นแต่ละประเภท หรือ แม้แต่สิทธิการใช้งานของแต่ละบุคคลในสาขา แต่ระบบเครือข่ายสาขาที่ดีต้องตอบทุกโจทย์และยังต้องดูแลจัดการได้ง่ายอีกด้วย

 1. ความต้องการของระบบเครือข่ายสาขาเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจในปัจจุบัน
 2. รู้จักโซลูชั่น Aruba SDBranch และ ความแตกต่างจาก SDWAN ทั่วไป
 3. ความสามารถต่างๆ ของ Aruba SDBranch
 4. สาธิตการใช้งาน Aruba SDBranch

มาทำความรู้จัก Aruba SDBranch ด้วยกัน โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ CS Loxinfo ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! ที่
https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/1915922030813/WN_6P2jfiS8RUqXyxSxQ_fmYQ โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/aruba-webinar-simplified-and-optimized-your-branch-with-aruba-sdbranch/

Aruba Webinar: The Secret of Unified Infrastructure by Aruba ESP 14 ก.ค. 2020 10.00

HPE Aruba และ Simplify IT ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “The Secret of Unified Infrastructure by Aruba ESP” เพราะองค์กรต้องประสบกับปัญหาที่โครงสร้างระบบเครือข่ายทำงานแยกเป็นส่วนๆ มานาน ไม่ว่าจะเป็นในแง่การบริหารจัดการที่ยาก ต้องใช้บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลายคน หาต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ช้า และ ไม่สามารถรองรับควาามต้องการของธุรกิจใหม่ๆได้ Aruba ขอแนะนำโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบใหม่ “Unified Infrastructure” หนี่งใน Aruba Edge Service Platform ที่จะทำให้ระบบโครงข่ายของคุณเป็นหนี่งเดียวกันทั้งแบบมีสาย ไร้สาย สาขา และ ดาต้าเซ็นเตอร์ มาดูว่า Aruba Unified Infrastructure จะรองรับการเติบโตของธุรกิจคุณได้อย่างไร

ร่วม webinar กับเราในวันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: The Secret of Unified Infrastructure by Aruba ESP
วันเวลา: วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และ Simplify IT
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน
ภาษา: ไทย

องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่โครงสร้างระบบเครือข่ายทำงานแยกเป็นส่วนๆ มานาน ไม่ว่าจะเป็นในแง่การบริหารจัดการที่ยาก ต้องใช้บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลายคน หาต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ช้า และ ไม่สามารถรองรับควาามต้องการของธุรกิจใหม่ๆ ได้ Aruba ขอแนะนำโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบใหม่ “Unified Infrastructure” หนี่งใน Aruba Edge Service Platform ที่จะทำให้ระบบโครงข่ายของคุณเป็นหนี่งเดียวกันทั้งแบบมีสาย ไร้สาย สาขา และ Data Center มาดูว่า Aruba Unified Infrastructure จะรองรับการเติบโตของธุรกิจคุณได้อย่างไร

 1. Aruba Central – ระบบบริหารจัดการแบบ Cloud-Native
 2. เครือข่ายองค์กรแบบ Aruba : Connectivity – Policy – Cloud Service
 3. Aruba SD-Branch : เครือข่ายสาขาที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับส่วนกลาง
 4. อุปกรณ์ในโครงสร้าง Unified Infrastructure
  • Aruba CX Switch
  • WiFi 6 Access Point
  • Branch Gateway

มาทำความรู้จัก Unified Infrastructure by Aruba ESP ด้วยกัน โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ Simplify IT ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! ที่ https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/9015922043796/WN_PDFr5il7T7K2Mbhb3x0sEQ โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/aruba-webinar-the-secret-of-unified-infrastructure-by-aruba-esp/

Aruba Webinar: Introduction to Aruba Edge Service Platform 10 ก.ค. 2020 10.00น.

HPE Aruba และ Rafa ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Introduction to Aruba Edge Service Platform” สำหรับระบบเครือข่ายองค์กรที่มีความหลากหลายและซับซ้อนในด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเอง และอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายใหม่ๆ เช่น BYOD และ IOT ทำอย่างไรจึงจะทำให้ระบบสามารถทำงานได้ตามความต้องการขององค์กร มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ในวันวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Introduction to Aruba Edge Service Platform
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และ Rafa
วันเวลา: วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน
ภาษา: ไทย

เคล็ดลับคือ การทำให้ระบบทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมด และการใช้ AI เข้ามาปรับปรุงคุณภาพของระบบเครือข่าย เป็นที่มาของ Aruba Edge Service Platform (ESP) ทั้งยังสามารถเพิ่มหรือลดความสามารถได้อย่างยืดหยุ่นแบบ Cloud Native อีกด้วย

1. ความต้องการ และ ความท้าทายในการสร้างระบบเครือข่ายระดับองค์กร
2. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน BYOD และ IoT หากไม่มีการจัดการที่ดี
3. แนะนำ Aruba Edge Service Platform
4. แนะนำองประกอบสำคัญของ Aruba ESP
5. รวมเครือข่ายให้เป็นหนึ่งด้วย Unified Infrastructure
6. ปิดช่องโหว่ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย Zero Trust Security
7. เพิ่มประสิทธิเครือข่ายให้สูงสุดด้วย AIOps

มาทำความรู้จัก Aruba ESP ด้วยกัน โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ Rafa ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/1915922039368/WN_jYjaVRPbT9ajezYOTYM9og โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/aruba-webinar-introduction-to-aruba-edge-service-platform/

ติดตั้ง Aruba Switch ได้ง่ายๆด้วย Smartphone และบริหารจัดการจากศูนย์กลางได้ด้วย Automation และ Analytics

Network Engineer คงจะคุ้นชินกับการกำหนดค่าอุปกรณ์ Switch ผ่านสาย Console และหน้าจอ CLI กันเป็นอย่างมาก แต่สำหรับ Aruba CX Switch ที่เป็นโซลูชัน Switch อัจฉริยะนั้น การติดตั้งทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านอุปกรณ์ Smartphone ทั้ง iOS และ Android ในขณะที่การดูแลรักษาจากศูนย์กลางทั้งหมดนั้นจะใช้เทคโนโลยี Automation และ Analytics เป็นหลัก แนวคิดนี้เป็นอย่างไร และใช้เทคโนโลยีอะไร ในบทความนี้เราจะมาเล่าให้ฟัง

Credit: HPE Aruba

Aruba CX Mobile App คือชื่อของ Mobile Application ที่ Aruba พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการกำหนดค่าตั้งต้นของอุปกรณ์ Switch และจัดการกับการตั้งค่าของ Switch เป็นรายอุปกรณ์ไปอย่างชาญฉลาด โดย Aruba CX Mobile App นี้รองรับการเชื่อมต่อได้ทั้งทาง Wi-Fi และ Bluetooth โดยมีความสามารถในการจัดการการตั้งค่าพื้นฐานของ Aruba CX Switch ได้ผ่าน GUI และยังรองรับการจัดการแบบ CLI ได้ พร้อมทั้งยังตรวจสอบสถานะการทำงานโดยทั่วไป, ตรวจสอบการจ่าย PoE และการทำ Virtual Stack ได้อีกด้วย เรียกได้ว่าไม่จำเป็นต้องพกสาย Console กันอีกต่อไปแล้วสำหรับงานพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย

Credit: HPE Aruba

ส่วนการบริหารจัดการ Aruba CX Switch จำนวนหลายชุดร่วมกันจากศูนย์กลางนั้น ทาง Aruba ก็ได้พัฒนา Aruba NetEdit ขึ้นมาเพื่อปรับการบริหารจัดการการตั้งค่าของอุปกรณ์หลายๆ ชุดให้กลายเป็นแบบอัตโนมัติหรือ Automation ลดความผิดพลาดในการทำงานลง และช่วยให้ผู้ดูแลระบบ Network ไม่ต้องเขียนโปรแกรมด้วยตนเองมากนัก ในขณะที่ Aruba NetEdit เองนี้ก็ยังมาพร้อมกับความสามารถในการทำ Network Analytics ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งการตั้งค่าและการทำงานที่เกิดขึ้นจริงในระบบเครือข่าย มาสร้างเป็น Dynamic Network Topology, การทำ Validation สำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์, การ Audit ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่างครบถ้วน

แน่นอนว่า Aruba CX Mobile App และ Aruba NetEdit นี้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์ Aruba CX Switch ชุดใหม่นั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดาย และสามารถบริหารจัดการจากศูนย์กลางได้แบบอัตโนมัติ

ติดต่อทีมงาน Bizcon ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันของระบบ Wireless LAN, LAN และ Security สำหรับองค์กรจาก Aruba หรือต้องการทดสอบเทคโนโลยี AI สำหรับช่วยเหลือในการดูแลรักษาระบบเครือข่าย สามารถติดต่อทีมงาน Bizcon ได้ทันทีที่ Email: BizconMarketing@bizcon.co.th หรือโทร 082-0103588, 098-5523307

from:https://www.techtalkthai.com/aruba-innovative-ways-for-switch-installation-and-management-by-bizcon/

VMware Webinar: Enable Container Networking and Secure your Microservices by VMware NSX

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Data Center Engineer, Cloud Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Enable Container Networking and Secure your Microservices by VMware NSX” เพื่อเจาะลึกกับเทคโนโลยีด้าน Container Networking และ Security กันโดยเฉพาะ พร้อมแนะนำ VMware NSX Data Center with Kubernetes ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Enable Container Networking and Secure your Microservices by VMware NSX
ผู้บรรยาย: คุณ Pongsak Khamdee, Senior Solutions Engineers, VMware Thailand, คุณ Surakit Angsupanit, NSX Specialist System Engineer, VMware Thailand และคุณ Kharis Jiravaranunt, System Engineer, VMware Thailand
วันเวลา: วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
ภาษา: ไทย

จากแนวโน้มการใช้งาน Micro Services ในองค์กรที่เพิ่มขึ้น หัวใจสำคัญของการใช้ container คือความรวดเร็วและความปลอดภัยให้กับแอฟพลิเคชั่น มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการให้บริการด้านเครือค่ายอัตโนมัติเพียงแค่ one click และการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ Container รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามBest Practice และร่วมเรียนรู้การโจมตีที่อาจเกิดขึ้นกับ Container และสิ่งที่ทีมงานทางด้าน Application Security ต้องรู้และรับมือ

ใน Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอประเด็นดังต่อไปนี้

 • เรียนรู้พื้นฐาน container networking และ container networking interface (CNI) สำหรับระบบ Kubernetes รวมถึง plugin รูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดการ container network, services (nodeport, loadbalancer, ingress) และ network policies management
 • Top Challenges in Container Networking and Solve Container Networking Challenges with NSX Container Plugin
 • การให้บริการ full-stack networking และระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ Container workload
 • สาธิตการใช้งาน VMware NSX Data Centre with Kubernetes
 • ขั้นตอนและเครื่องมือที่จะนำมาใช้ยับยั้งการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับ Web Application (NSX Advance Load Balancer)
 • สาธิตการใช้งาน VMware NSX Advance Load Balancer with Kubernetes

Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน VMware ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://www.vmware.com/learn/545377_REG.html?cid=7012H0000021W2G โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/vmware-webinar-enable-container-networking-and-secure-your-microservices-by-vmware-nsx/

สรุป Webinar ปกป้อง Multi Cloud และ Container ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ด้วย Intrinsic Security โดย VMware NSX

ก่อนหน้านี้ทางทีมงาน VMware ได้มาเล่าเรื่องในหัวข้อ “ปกป้อง Multi Cloud และ Container ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ด้วย Intrinsic Security โดย VMware NSX” ในงาน TechTalk Webinar ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากผู้อ่านค่อนข้างมาก ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำเนื้อหามาสรุปเอาไว้ให้ผู้ที่อาจจะไม่มีเวลาชมคลิปเองได้อ่านกันสั้นๆ ดังนี้ครับ

แนวโน้มทางด้าน Cyber Security สำหรับปี 2020

ก่อนช่วง COVID-19 แนวโน้มด้าน Cyber Security ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • Automation in Security การปรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น
 • AI & ML Attack & Defense การใช้ AI และ ML มาเสริมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
 • New Modern Authentication System เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการยืนยันตัวตน และการทำ Multi-Factor Authentication ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
 • 5G to Edge Security การรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับโซลูชันทางด้าน IoT
 • Distribute Cloud Security การรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับ Multi-Cloud
 • Compliance to Global การตอบโจทย์ด้านการทำ Compliance ตอบรับข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
 • Deepfake, Fake News การรับมือกับข่าวสารและเนื้อหาปลอม

แต่เมื่อมี COVID-19 มา แนวโน้มเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทั้งการทำงานจากที่บ้าน ส่งผลให้การใช้งาน Internet และการทำธุรกรรมผ่าน Digital ที่มากขึ้น ทำให้รูปแบบการโจมตีนั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยมีทั้งการใช้ Fake News, DDoS, Advanced Malware, DNS Poisoning, Wi-Fi Attack และการนำ AI มาประยุกต์ใช้โจมตี ในขณะที่แนวโน้มของการบังคับใช้กฎหมายด้าน Cybersecurity และ Privacy ทั่วโลกนั้นก็ยังเป็นประเด็นสำคัญ

ส่วนในระยะยาว ประเด็นสำคัญของธุรกิจองค์กรไทยก็หนีไม่พ้นการรับมือกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อแทบทุกธุรกิจเลยนั่นเอง ซึ่งก็ไม่เพียงเฉพาะการปรับกระบวนการทำงาน, การจัดเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีให้ตอบรับต่อข้อกฎหมายเท่านั้น แต่การสื่อสารเพื่อให้พนักงานทั้งองค์กรมีความเข้าใจในข้อกฎหมายนี้และปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้วยก็สำคัญไม่แพ้กัน

ในมุมของแผนก IT ก็ต้องทำความเข้าใจกับข้อกฎหมายแต่ละข้อ และวางแผนในการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบรับต่อความต้องการเหล่านั้นให้เหมาะสม หรือเสริมในจุดที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการปรับกระบวนการเพียงอย่างเดียวได้ ซึ่งก็ต้องมองให้ครบทุกมุมตั้งแต่มุมของ IT Infrastructure, Application ไปจนถึง Process ให้ครบทุกมุม ซึ่งทาง VMware ก็มีการทำตารางเพื่อให้เลือกนำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ได้เหมาะสม ดังนี้

โซลูชันของ VMware สำหรับตอบโจทย์พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทาง VMware ได้มีการสรุปโซลูชันและความสามารถต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ให้นำไปปรับใช้กันได้ง่ายๆ ดังนี้

ทั้งนี้ในมุมของ Security ระยะหลัง VMware ได้มีการนำเสนอแนวคิดที่เรียกว่า Intrinsic Security ซึ่งเป็นการต่อยอดจากระบบ IT Infrastructure ที่มีอยู่ในการปกป้องระบบ, ข้อมูล และผู้ใช้งานให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ โดยตรง แนวทางนี้จะทำให้การนำข้อมูลของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายใน Data Center, Cloud, Network หรือแม้แต่ Endpoint นั้นสามารถถูกนำมาวิเคราะห์และใช้เพื่อตรวจจับภัยคุกคามแล้วทำการตอบสนองโดยอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการอาศัยความสามารถของระบบ IT Infrastructure ของเราเอง

สำหรับตัวอย่างโซลูชันของ VMware ที่น่าสนใจในการทำ Intrinsic Security มีดังนี้

 • VMware NSX เป็นระบบ Software Defined Network and Security ที่ผลิตภัณฑ์หลักของ VMware ที่ช่วยเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ Virtualization, Container, Cloud รวมไปถึง Physical Network
 • Carbon Black Workload ระบบ Endpoint Security และตรวจจับเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ภัยคุกคามสู้ระบบ
 • VMware Workspace ONE Intelligence ระบบ Mobility device management และมีฟีเจอร์ปกป้องในฝั่งอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน
 • VMware Secure State ความสามารถในการตรวจจับและ Remediate ปัญหาที่เกิดขึ้นในคลาวด์ได้อย่างอัตโนมัติระดับเรียลไทม์

เริ่มต้น Intrinsic Security ด้วย VMware NSX

เนื่องจากธุรกิจองค์กรจำนวนมากนั้นก็มักมีการใช้งาน VMware vSphere อยู่แล้ว ดังนั้นหากจะเริ่มต้นทำ Intrinsic Security ในองค์กรก็สามารถเริ่มต้นจากการใช้ VMware NSX เข้ามาเสริมได้ทันทีและช่วยปกป้องระบบ Business Application ได้อย่างง่ายดาย โดยภายในโซลูชันของ VMware NSX เองก็จะมีการจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Security อยู่ภายใต้ VMware NSX Intrinsic Security ซึ่งครอบคลุมความสามารถดังต่อไปนี้

 • Service-Defined Firewall ที่รวมเอา Layer 7 Firewall, IDS/IPS ในระดับ Hypervisor และ NSX Intelligence สำหรับทำ Security Analytics เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมความสามารถในการทำ URL Filtering ด้วย URL/Category, Time-based Policy
 • Multi Cloud Security ด้วย VMware NSX Cloud สำหรับใช้บริหารจัดการ Policy บนบริการ Public Cloud ได้จากศูนย์กลาง
 • Converged Operation & Micro Segmentation Planning ด้วยการใช้ VMware vRealize Network Insight สำหรับการตรวจสอบ Traffic ทั้งใน On-Premises Data Center และ Public Cloud ไปจนถึง Container ได้ พร้อมการแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่ายที่เกิดขึ้นทั้งในโซลูชันของ VMware และโซลูชันของ 3rd Party Firewall ได้
 • Software-Defined Load Balancer ด้วยการใช้ VMware NSX Advanced Load Balancer (AviNetworks) มีความสามารถในการทำ ADC ที่ครบครัน ที่สามารถทำ Global Load Balancer สำหรับหลาย Data Center หรือหลาย Public Cloud ได้ พร้อมการทำ Web Application Firewall และ DDoS Protection ในตัว

ใน VMware NSX นั้นได้มีการออกแบบให้มีการแบ่งความสามารถด้าน Security บางส่วนไปทำงานบนระดับของ Hypervisor เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมยังคงสูงอยู่ และทำให้สามารถทำ Micro-Segmentation ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกๆ VM ไม่ว่า VM นั้นๆ จะทำงานอยู่บน Physical Host ใดก็ตาม ส่งผลให้การทำ Security Automation นั้นทำได้อย่างง่ายดายไม่สับสน และทำงานร่วมกับโซลูชันของผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการทำ Bot Protection, Agentless Antivirus, Virtual Patching หรืออื่นๆ ก็ตาม และยังรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับ Application ที่ทำงานภายใน Data Center หลายแห่งได้ด้วย

อีกความสามารถหนึ่งที่น่าสนใจในการทำงานจากที่บ้านก็คือ VMware NSX Access VPN หรือที่เราคุ้นเคยกันในแนวคิดของ SSL-VPN นั่นเอง ก็จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Application และ File งานภายใน Data Center ได้อย่างปลอดภัยและไม่ติดข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของ Hardware เหมือนที่เคยเจอใน Firewall และอีกโซลูชันก็คือการทำงานร่วมกันระหว่าง VMware NSX และ VMware AirWAtch เพื่อทำ App Level VPN ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับการปกป้อง Container นั้น VMware NSX มี NSX Container Plugin (NCP) เพื่อเชื่อมต่อการทำงานเข้ากับ K8S API Server และทำการส่งข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Container ไปยัง NSX Manager และทำการกำหนด Network/Security Policy ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยการทำงานของ NSX จะลดความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาและการใช้งานโครงการ Open Source แบบเดิม เช่น Istio, Envoy, HAProxy, Calico, OVS, Flannel เนื่องจากแต่ละ Open Source Tools จะต้องแก้ไขปัญหาแยกกันไปตามแต่ละ Tools , NSX เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำ End to End trouble shooting และยังสามารถเห็น Traffic Visibility ของ Container ได้ด้วย

ทำ Virtual Network Assessment ฟรีด้วย VMware Network Insight

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบ Virtualization ที่ใช้งานอยู่ สามารถติดต่อทางทีมงาน VMware เพื่อนำ VMware Network Insight เข้าไปติดตั้งและสร้างรายงานด้าน Traffic เครือข่าย, ความผิดปกติที่ตรวจพบ และความเสี่ยงที่ควรป้องกันได้ฟรีๆ ทันที

รับชมคลิปย้อนหลังฉบับเต็ม

สรุปฉบับนี้เป็นเพียงสรุปย่นย่อเท่านั้น ในขณะที่เนื้อหาจริงใน Webinar นั้นมีความยาวประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ ดังนั้นผู้ที่สนใจในประเด็นเหล่านี้ จึงสามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ทันทีดังนี้เลยครับ

from:https://www.techtalkthai.com/webinar-summary-intrinsic-security-with-vmware-nsx/

Aruba ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital 18 มิ.ย. 2020 พร้อมเนื้อหาภาษาไทยทุกหัวข้อ

Aruba ขอเชิญ CIO, CTO, IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital งานสัมมนาใหญ่ประจำปีที่จะอัปเดตทุกเทคโนโลยีของ Aruba พร้อมแขกรับเชิญจาก WIRED และ SpaceX โดยเนื้อหาทั้งหมดจะมี Subtitle ภาษาไทย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 9.00น. – 13.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

ATM Digital

วันที่: 18 มิถุนายน 2020
เวลา: 9.00น. – 13.00น. (เวลาเมืองไทย)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี: https://www.arubanetworks.com/en-au/atmosphere/

พบกับงานสัมมนาใหญ่ออนไลน์ประจำปีของ Aruba ที่จะมานำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดทางด้านระบบเครือข่ายสำหรับธุรกิจองค์กร, การนำ AI มาใช้งานในระบบเครือข่าย, แนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยล่าสุด และมุมมองใหม่ในการลงทุนระบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับธุรกิจองค์กร ในงาน ATM Digital ซึ่งจะมีการแปลเนื้อหาทั้งหมดเป็น Subtitle ภาษาไทยเพื่อให้ชาว IT ไทยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างไม่ตกหล่นตลอดการสัมมนา

*** หมายเหตุ งานนี้จัดขึ้นเป็นงานระดับโลกโดยจะมีการเผยแพร่ครั้งแรกในวันที่ 9 มิถุนายน 2020 แต่เนื้อหาฉบับที่มี Subtitle ภาษาไทยทั้งหมดจะถูกเผยแพร่ในวันที่ 18 มิถุนายน 2020 จึงต้องขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเพื่อป้องกันความสับสน

กำหนดการ

9.00 – 13.00 Keynote

 • Define Your Edge, with Keerti Melkote, Co-founder and President
 • The Wired Future Artificial Intelligence, Robotics, Privacy, Social Media, Truth, Tech Companies, and More, with Nicholas Thompson, Editor in Chief at WIRED
 • Accelerating Innovation at the Edge, with Partha Narasimhan, CTO
 • Human Spaceflight – Recent Past and Near Future, with Dr. Garrett Reisman, SpaceX

เนื้อหาอื่นที่สามารถรับชมได้เพิ่มเติมตามต้องการแบบ On-Demand

 • Aruba AI and automation can transform IT operations, with Ash Chowdappa, SVP & GM, Wireless LAN & Cloud Software
 • The network is the first line of defense against cyber attacks, with Jon Green, VP, Chief Technologist, Security
 • Consume technology on your terms with diverse consumption and financing options, with Adrian Hurel, VP, Services
 • Eliminate management siloes to drive operational efficiency and business agility, with Michael Dickman, SVP & GM, Switching

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทันที

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.arubanetworks.com/en-au/atmosphere/ และคลิกที่ปุ่ม Register for Free

from:https://www.techtalkthai.com/aruba-atm-digital-free-online-seminar-invitation/

เชิญร่วมงานสัมมนา Juniper Virtual Summit: Networks for the New Era

Juniper Networks ขอเชิญเหล่า Cloud และ Service Providers เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Juniper Virtual Summit ซึ่งจัดในธีม “Networks for the New Era” โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนงที่จะมาส่งต่อความรู้ทางด้านเครือข่ายล่าสุด รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม Cloud, 5G และ AI เพื่อพลิกโฉมการเชื่อมต่อสู่ยุคอนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 11.00 น.

รายละเอียดงานสัมมนา

ธีมงาน: Networks for the New Era
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020
เวลา: 11.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Webinar
ลิงค์ลงทะเบียน: https://summit.juniper.net/cloud-sp/AP

ภายในงานสัมมนานี้ ท่านจะได้พบกับเหล่าผู้บริหารจาก Juniper Networks ที่ดูแลกลุ่ม Cloud และ Service Providers ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ทางด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม Cloud, 5G และ AI ในการพลิกโฉมธุรกิจ พร้อมแนะนำเทคนิคการวางระบบ Cloud Infrastructure ให้มีความคล่องตัวและพร้อมที่จะขยายการใช้งานในอนาคต รวมไปถึงวิธีรับมือกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยคุกคามไซเบอร์ยุคใหม่

นอกจากนี้ยังมี Demos และ Breakout Sessions ทางด้าน Network, Cloud และ Security ให้เลือกเข้าฟังอีกมากมาย โดยเซสชันที่เป็นไฮไลท์ประกอบด้วย

 • [Demo] Realize the Benefits of the Cloud + 5G + AI Era: สาธิตการผสาน Cloud + 5G + AI ก่อเกิดเป็นระบบเครือข่ายแห่งอนาคต
 • [Demo] Automated Next-Generation Data Center Operations: สาธิตวางระบบ Data Center ในสเกลระดับ Cloud พร้อมคุณสมบัติด้าน Automation, Intelligence และ Security
 • IP Infrastructure: สร้างระบบเครือข่ายที่มีความคล่องตัวสำหรับรองรับสิ่งที่ “ไม่รู้”
 • Connected Security: ผสานความมั่นคงปลอดภัยเข้าสู่ระบบเครือข่าย
 • Monetizing Services: กำเนิด SD-Branch ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
 • Cloud Routing: เปิดโลกสู่การเชื่อมต่อระดับ 400G
 • Next-generation Data Center: สร้าง 100K Server Fabric

ดูหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่: https://summit.juniper.net/cloud-sp/AP

มาร่วมพลิกโฉมระบบ Network & Cloud ไปสู่ยุคอนาคตด้วยกันกับเรา

from:https://www.techtalkthai.com/juniper-virtual-summit-networks-for-the-new-era/

Cisco ACI 5.0 ออกแล้ว!

Cisco ได้ประกาศออก ACI เวอร์ชัน 5.0 โดยมีการเพิ่มความสามารถในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Multi-cloud Deployment, Day2 Operation และ Service Provider เพื่อรองรับ 5G

ACI 5.0 ได้เพิ่มความสามารถในหลายแง่มุมดังนี้

1.) เพิ่มความสามารถให้ Service Provider รองรับ 5G ได้ไม่มีสะดุด

เนื่องจากว่าการอุปกรณ์มือถืออยู่ใกล้กับจุดรับสัญญาณกว่าที่เคย ทำให้เกิดความต้องการประมวลผลที่ Edge ซึ่ง ACI 5.0 จะช่วยให้ Service Provider สามารถตอบโจทย์ได้ดังนี้

 • รองรับการทำ Segment Routing MPLS และ EVPN Handoff
 • สามารถจับคู่ระหว่างแอปพลิเคชัน 5G และ Transport Slice เพื่อตอบโจทย์ SLA ได้อย่างตรงความต้องการ
 • สามารถขยายการรองรับ 1,000 Application Slice ระหว่าง DC (Data Center) และการเครือข่ายด้วย BGP EVPN Peering เดียว
 • ทำ ACI Multisite Orchestrator (MSO) SR-MPLS Policy ระหว่าง Cloud Site ต่างๆ ของผู้ให้บริการได้จากศูนย์กลางอย่างอัตโนมัติ
aci segment routing

2.) ด้านการใช้งานแบบ Multi-Cloud Deployment

 • รองรับ AWS Transit Gateway ด้วยการโปรแกรมการเลือกเส้นทางอัตโนมัติบน TGW Routing-table สำหรับทุกรูปแบบการผสมผสานของ East-West และ North-South
 • รองรับการทำ Segmentation และ Multi-tenancy ตอบโจทย์ระดับองค์กร
 • ทำ Policy L4-L7 ได้อัตโนมัติรองรับ Load Balancer และ Third-party Firewall
 • เปิดเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูงระหว่าง AWS VPC และระหว่าง Azure Virtual Network ได้อัตโนมัติ
 • รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการเชื่อมต่อระหว่าง On-premise ไป Public Cloud หรือระหว่าง Public Cloud ด้วยกันเองได้อย่างอัตโนมัติ
ACI Integration with AWS Transit Gateway

3.) เพิ่มความสามารถด้านการปฏิบัติงานของลูกค้า

 • พร้อมใช้งาน 400G ของ Nexus 9508
 • ทำ RBAC ตาม Leaf ได้
 • รองรับ Leaf ได้ถึง 500 ต่อไซต์ในการทำ Multi-Pod DC และ 15 Virtual DC ใน vCenter
 • รองรับ Containerized Workload เช่น ACI-CNI กับ OpenShift 4.3 บน OpenStack, AWS, Docker Enterprise release 3 รวมถึง ACI Neutron Plugin ยังรองรับ Openstack บน Bare Metal Server 
 • เพิ่ม RBAC สำหรับ Multi-tenancy และ 2-Factors Authentication จาก DUO รวมถึงสามารถสร้าง Endpoint Security Group (ESG) ได้อย่างยืดหยุ่นที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจับกลุ่ม Endpoint ได้ตามคุณสมบัติของ L3 และแยกออกจาก Bridge Domain ได้อิสระ 

4.) Day2 Operation

 • สามารถใช้ Network Insights ไปติดตามและแก้ปัญหาอุปกรณ์ที่กระจายกันในแต่ละ Geography ได้
 • แก้ปัญหาได้ด้วยความสามารถ Anomaly Detection ได้บนโปรโตคอล PIM, IGMP และ IGMP Snooping control plan
 • ปรับแต่งหน้า Dashboard ได้
 • Integrate กับ AppDynamics ทำให้ติดตามปัญหาเครือข่ายได้รวดเร็ว โดยอาศัยความเชื่อมโยงของข้อมูล Telemetry ของ Network และ Application
 • มีหน้า Topology Views (Beta)

ที่มาและเครดิตรูปภาพ : https://blogs.cisco.com/datacenter/cisco-application-centric-infrastructure-cisco-aci-5-0-for-the-changing-world

from:https://www.techtalkthai.com/cisco-aci-5-0-has-been-released/

NVIDIA เข้าซื้อกิจการ Cumulus Networks ขยายฐานตลาด Data Center Networking

หลังจากที่ดีล NVIDIA เข้าซื้อกิจการของ Mellanox เพิ่งสิ้นสุดไปได้ไม่นาน วันนี้ทาง Cumulus Networks ได้ออกจดหมายข่าวระบุว่า NVIDIA ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการของ Cumulus Networks ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Credit: Cumulus Networks

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้ Cumulus Networks เข้าไปอยู่ภายใต้ Mellanox ที่เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ภาพของ Disaggregated Networks ภายใต้ NVIDIA มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมี Mellanox ในฐานะของผู้พัฒนา Hardware และ Cumulus Networks ในฐานะของผู้พัฒนา Software

ผลิตภัณฑ์เรือธงของ Cumulus Networks อย่าง Cumulus Linux และ Cumulus NetQ นี้จะยังคงถูกพัฒนาต่อไปบนทุกๆ Platform และทาง Cumulus Networks เองก็จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรเดิมที่เคยมีอยู่ทุกรายต่อไปด้วยเช่นกัน โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้ Cumulus Networks มีทรัพยากรและการลงทุนที่มากขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2020 นี้

ก็ถือเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าสนใจมากของ NVIDIA กับการก้าวเข้าสู่ตลาด Data Center Networking อย่างเต็มตัว เติมเต็มภาพของโซลูชันระบบ AI และ High Performance Computing ของตนเองที่มีอยู่เดิมได้ดียิ่งขึ้น และแข่งขันกับคู่แข่งได้ในหลายแง่มุมมากขึ้นไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ที่มา: จดหมายข่าวจาก Cumulus Networks

from:https://www.techtalkthai.com/nvidia-to-acquire-cumulus-networks/