คลังเก็บป้ายกำกับ: NEWS__EVENT

RICOH ได้เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า Sign Asia Expo 2018

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Sign Asia Expo 2018 ซึ่งจัดขึ้น ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา

งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจกลุ่มสื่อโฆษณา และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยเปรียบเสมือนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่สามารถหาได้ในตำรา แต่ได้มาร่วมแบ่งปันโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ สร้างสรรค์ผลงานอันน่าประทับใจ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนในกลุ่มแวดวงเดียวกัน ซึ่งมีบริษัทต่าง ๆ กว่า 400 บริษัทเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดย RICOH มุ่งหวังที่จะแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์คุณภาพของ RICOH ตอกย้ำมาตรฐานและร่วมยกระดับขีดความสามารถของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ไปอีกขั้น

ภายในงาน Sign Asia Expo 2018 ครั้งนี้ RICOH ได้นำทุกท่านไปพบกับสุดยอดเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์สองรุ่น ได้แก่ RICOH Pro L4160 เครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณาความละเอียดสูงที่มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ RICOH GEN5 high-speed piezo และโหมด 7 สี ช่วยเพิ่มความสวยงามและโดดเด่นให้กับงานพิมพ์ และอีกหนึ่งรุ่น ได้แก่ RICOH Pro T7210 เครื่องพิมพ์แบบหน้ากว้าง Flatbed เพื่องานตกแต่งกับความสามารถในการพิมพ์ลงบนวัสดุที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้อง กระจก ไม้อัด อะคริลิก เหล็ก อลูมิเนียม ฯลฯ อีกทั้งยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีหมึก Decor UV ซึ่งจะทำให้งานพิมพ์มีความทนทานและยังคงความสวยงามเป็นเอกลักษณ์

RICOH มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของงานพิมพ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ที่มา : ข่าวพีอาร์

from:https://www.enterpriseitpro.net/ricoh-asia-expo-2018/

Advertisements

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล สร้างสรรค์คอนเทนต์น้ำดีปูรากฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมเพื่อเด็กและเยาวชนไทย ผ่านสื่อออนไลน์หวังกระตุ้นและนำองค์ความรู้จากรายการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วยสื่อปลอดภัย ชี้ปัจจัยหนุนเนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายเพียงแค่เสิร์ชในอินเทอร์เน็ต แต่คอนเทนต์ที่มีการสอดแทรกองค์ความรู้และความสนุกที่จะเหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นสิ่งที่หาได้ยาก

ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในช่องดิจิทัลทีวีมีจํานวนน้อยเกินไป ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยที่ช่องต่าง ๆ ต้องคํานึงถึงผลกำไรทางธุรกิจส่งผลให้การผลิตรายการต่าง ๆ จึงต้องมุ่งเน้นผลิตเนื้อหาเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลักที่สามารถตอบโจทย์การประกอบธุรกิจได้ ทำให้รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กที่มีเนื้อหาเหมาะสมจึงลดลงไปด้วย สำนักงาน กสทช. โดยการดำเนินงานของ กทปส. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตเนื้อหาและการออกอากาศรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับการผลิตรายการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย ในช่อง มหิดลแชนแนล (Mahidol Channel) ซึ่งทาง มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยเผยแพร่ทางโทรทัศน์เคเบิ้ล ช่อง CTH ทางโทรทัศน์สาธารณะ (Free TV) และทางสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube Channel และมีการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ YouTube Channel รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล อาทิ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, สถานีโทรทัศน์ MCOT Family และไทยรัฐทีวี

นายนิพนธ์ จงวิชิต

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เสริมว่า กทปส. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพราะเห็นว่ารายการสำหรับเด็กในช่องดิจิทัลทีวีมีจำนวนน้อยเกินไป ซึ่ง กทปส. เล็งเห็นและความสำคัญในการผลิตคอนเทนต์ สำหรับเด็กและเยาวชนให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากรายการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่วนทางด้านผู้ปกครองจะมีสื่อปลอดภัยและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีสำหรับเด็ก อีกทั้งผู้ปกครองสามารถใช้ความรู้และคุณค่าที่ได้จากรายการไปประยุกต์และปรับสอนหรือทำกิจกรรมภายในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวอีกด้วย

ที่มา : ข่าวพีอาร์

from:https://www.enterpriseitpro.net/mahidol-scolarship-university/

เอปสันจัดโชว์เทคนิคแมปปิ้ง ในงานลอยกระทงสุโขทัย

นายไมตรี ไตรติลานันท์ (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุโขทัย ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับนายยรรยง มุนีมงคลทร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ เอปสัน ประเทศไทย ในโอกาสที่เอปสันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแสดงแสงเสียง ที่เป็นไฮไลท์ของงานงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ ครั้งที่ 42 งานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุโขทัย โดยเอปสันได้นำเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์เข้ามาผสมผสานกับเทคนิค Projection Mapping หรือการฉายภาพลงบนวัตถุ เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวบนฉากการแสดง ซึ่งแต่เดิมทำได้เพียงการฉายแสงไฟจากระบบ Lighting เท่านั้น

ภายในงานเอปสันได้ใช้เครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์รุ่น EB-L25000Uจำนวน 4 เครื่อง ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานอีเว้นท์เอาท์ดอร์โดยเฉพาะ มีความสว่างสูงถึง 25,000 ลูเมน พร้อมคุณสมบัติ Edge-blending ที่จะช่วยเชื่อมต่อภาพขนาดใหญ่หลายภาพให้สวยงาม เนียนตา ไร้รอยต่อของภาพ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี Point Correction ที่ช่วยในการจับตำแหน่งของภาพที่ฉายบนวัตถุให้แม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีของเอปสันจะสามารถช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่และเพิ่มอรรถรสในการรับชมการแสดงแสงเสียงในครั้งนี้ให้น่าตื่นตาตื่นใจ สวยงาม อลังการกว่าทุกครั้ง

ที่มา : ข่าวพีอาร์

from:https://www.enterpriseitpro.net/epson-mapping-projector/

ทรูมูฟ เอช เปิดจองสมาร์ทโฟน OPPO R17 Pro ตั้งแต่ 17 – 30 พ.ย. นี้

ทรูมูฟ เอช เครือข่าย 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิก แรงทุกทิศ ครอบคลุมทั่วไทย โดย นายทวนทอง ศรีวิเชียร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหารผลิตภัณฑ์ดีไวซ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ออปโป้ โดยนายชานนท์ จิรายุกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายขาย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศเปิดให้จอง OPPO R17 Pro สมาร์ทโฟนน้องใหม่ในซีรีส์ R จาก OPPO

สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับบนเครือข่าย 4G ที่ดีที่สุดจาก ทรูมูฟ เอช มอบข้อเสนอสุดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ pre-booking รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 15,000 บาท เหลือเพียง 9,990 บาท จากราคาเครื่องปกติ 24,990 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G+ FUN Unlimited 1299 และชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 8,000 บาท เล่นเน็ตไม่อั้นเต็มสปีด พร้อมรับสิทธิดูฟรี True ID คมชัดแบบ HD เต็มอิ่มกับความบันเทิงครบครันนาน 12 เดือน และเมื่อซื้อสินค้าครบทุก 100 บาท รับทรูพ้อยท์ 1 คะแนน พิเศษ! รับของที่ระลึก Gift Box Camera Stand และ OPPO VIP Card รวมมูลค่า 9,200 บาท สามารถลงทะเบียนเป็นเจ้าของ OPPO R17 Pro ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 พฤศจิกายนนี้ ที่ทรูช้อปสาขาที่ร่วมรายการ และรับเครื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 ที่ทรูช้อปสาขาที่เลือกไว้

from:https://www.enterpriseitpro.net/true-move-oppo/

D-Link แต่งตั้ง VST ECS ขายโซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดระดับ SMB

D-Link ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครือข่าย ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท VST ECS (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดระดับองค์กร พร้อมทั้งเปิดตัวโซลูชั่นระบบ CCTV สำหรับผู้ใช้ระดับ SOHO, SMB, และระดับองค์กร

ความร่วมมือดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ทาง D-Link เข้าถึงเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าของทาง VST ECS (ประเทศไทย) เพื่อเจาะตลาดโซลูชั่นกล้องวงจรปิด และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นทั้งกลุ่ม SOHO และ SMB จากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับตัวแทนจำหน่าย และผู้ให้บริการวางระบบที่มีอยู่

“จากปัญหาด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความกังวลให้กับลูกค้าทั้งระดับ SOHO และ SMB เหมือนกัน ซึ่งเราคาดหวังว่าสายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นกล้องวงจรปิดกลุ่มใหม่จาก D-Link จะช่วยแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เหล่านี้ พร้อมตอบโจทย์ทั้งด้านความสะดวกและเสถียรภาพ และจากความร่วมมือกับทาง VST ECS (ประเทศไทย) นั้น เราหวังว่าจะช่วยผลักดันโซลูชั่นความปลอดภัยของเราไปสู่ตลาดเป้าหมายได้ใกล้ชิดมากขึ้นด้วย” ประธานกรรมการของ D-Link คุณแจ๊คกี้ ชาง กล่าว “D-Link มุ่งมั่นที่จะยกระดับโซลูชั่นกล้องวงจรปิดของเราให้สามารถเข้าถึง และพร้อมให้บริการได้ทั่วประเทศไทย และเรามั่นใจว่าการเป็นพาร์ทเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับ VST ECS (ประเทศไทย) เป็นบันไดก้าวสำคัญสู่เป้าหมายดังกล่าว”

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับดีลิงค์ในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัท คือการเติมเต็มสายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี IoT ที่กำลังมาแรง ซึ่งเป็นเทรนด์หลักของกระแสไอทีโลกในขณะนี้ บริษัทเองให้ความสำคัญและมีการพัฒนาบุคลากรด้าน IoT เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอันใกล้นี้มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกล้อง CCTV ของดีลิงค์ จัดเป็นสมาร์ทดีไวซ์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติการทำงานขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการกล้องตรวจจับคุณภาพสูงเพื่อรองรับการใช้งานในเทคโนโลยี Face Recognition หรือ ระบบการจดจำใบหน้าของมนุษย์ ที่เป็นไปตามเทรนด์ของตลาดโลก ซึ่งได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในสถานที่สำคัญเพื่อการเฝ้าดูแลรักษาความปลอดภัย อาทิ สนามบิน ศูนย์การค้า หอประชุม งานแสดงคอนเสิร์ต และที่ชุมนุมชนต่าง ๆ เราจึงเชื่อมั่นว่าเมื่อกล้อง CCTV ของดีลิงค์ ได้มาผนวกรวมกับซอฟท์แวร์ด้านการจดจำใบหน้าชื่อดังรายใหญ่ระดับโลก รวมถึงผู้นำนวัตกรรมด้านแพลตฟอร์มและโซลูชันการจัดการข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เราเป็นพันธมิตรอยู่ จะทำให้วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT ที่สมบูรณ์พร้อมที่สุดรายหนึ่งในท้องตลาดเลยทีเดียว”

from:https://www.enterpriseitpro.net/dlink-vst-ecs-smb-ip-camera/

วิธีการใช้ AI อนุมัติวงเงินกู้อัตโนมัติ ช่วยลดภาระการทำงานของบุคลากร

หนึ่งในนวัตกรรมด้านการเงินหรือฟินเทคที่ฮอตฮิตในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นการใช้ระบบ AI แบบแมชชีนเลิร์นนิ่งมาอำนวยความสะดวกและเร่งความเร็วในการประมวลผลสำหรับให้บริการลูกค้าด้านต่างๆ แทนมนุษย์ ตามเทรนด์ที่เริ่มยุบสาขาและจูงใจให้ลูกค้าหันมาใช้บริการออนไลน์หรือแอพธนาคารกันมากขึ้น ยิ่งสถานการณ์ที่กำไรของสถาบันการเงินโดนบีบให้ลดลงจากทั้งเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำ AI มาใช้ในการพิจารณาวงเงินกู้แทนเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่การอนุมัติวงเงินฉุกเฉินของบัตรเครดิตภายในไม่กี่นาที ไปจนถึงระบบการคิดวงเงินกู้ให้ลูกค้าเห็นอัตโนมัติแบบพร้อมกดกู้ผ่านแอพของแบงค์หนึ่งที่เงินที่ขอกู้ถูกโอนเข้าบัญชีมาให้ใช้ได้ทันทีซึ่งกำลังเรียกเสียงฮือฮาอยู่ในขณะนี้ แน่นอนว่าผู้นำด้านไอทีอย่าง Ricoh ก็หันมาพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อใช้ประเมินวงเงินกู้แบบอัตโนมัติด้วยเช่นกัน

งานอนุมัติวงเงินกู้หรือวงเงินบัตรเครดิตที่เหมาะสมโดยใช้ระบบอัตโนมัตินี้ นอกจากจะเร่งความเร็วในการพิจารณาอย่างมากแล้ว ยังใช้การประมวลผลจากข้อมูลแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีตปริมาณมหาศาลมาใช้ตัดสินใจ จนสามารถประเมินได้อย่างแม่นยำ และลดความเสี่ยงต่อหนี้สูญได้มากกว่าการใช้มนุษย์พิจารณาด้วย

ระบบ AI นี้จะใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างเช่น กรณีของลูกค้าระดับองค์กรก็จะดูจากยอดขาย และปัจจัยทางธุรกิจ เป็นต้น ซึ่ง Ricoh ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งที่เรียกว่า Ensemble Learning ซึ่งเป็นการผนวกรวมอัลกอริทึมสำหรับเรียนรู้หลายตัวเข้าด้วยกัน ทำให้ได้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีกระดับ

นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังล่าวของ Ricoh ยังสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและแม่แบบต่างๆ จากข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อระบุหาผลความเป็นไปได้หลายๆ รูปแบบมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ พร้อมคิดค้นโมเดลการทำนายที่ดีที่สุดที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผชิญกับสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กลุ่ม Ricoh มีลูกค้าระดับองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมาก ทำให้เทคโนโลยี AI สำหรับพิจารณาเครดิตที่คิดค้นขึ้นนี้สามารถทำนายความเป็นไปได้ของบริษัทกลุ่มนี้ได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้สามารถพิจารณาข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ Ricoh ยังได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการทำงานภายในของตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท Ricoh Leasing ในญี่ปุ่น รวมทั้งให้บริการนี้แก่บริษัทอื่นๆ ที่ต้องการยกระดับกระบวนการอนุมัติวงเงินสินเชื่อด้วย

ที่มา : Ricoh

from:https://www.enterpriseitpro.net/tech_ai_finance/

ฮีมานำข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้เรื่อง เซฟเคียวริตี้ (Safecurity) สู่ภูมิภาคเอเชีย

บริษัท ฮีมา ผู้นำด้านโซลูชั่นความปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับแอพพลิเคชันอุตสาหกรรมจากประเทศเยอรมนี ได้จัดงาน ฮีมา ยูสเซอร์ คอนเฟอเร็นซ์ เอเชีย แปซิฟิก 2018 (HIMA Users Conference Asia Pacific 2018) เป็นครั้งแรก ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โรงแรมและทาวเวอร์ (บางรัก, กรุงเทพฯ)

การประชุมที่จัดขึ้นนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม 4.0 ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม และแนวโน้มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ จากวิทยากรชั้นนำ เช่น นายสตีเฟ่น ฟิลิปป์ ผู้จัดการด้านพันธมิตร บริษัท ฮีมา นายสันการ์ รามากริสนัน ซีอีเอ บริษัท ฮีมา นายทวีลาภ พรกุล รองประธานบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น และ นาย บ๊อบ กิลล์ ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก บริษัท เออาร์ซี แอดไวเซอรี่ กรุ๊ป

from:https://www.enterpriseitpro.net/hima-safecurity-asia/