คลังเก็บป้ายกำกับ: NATIONAL_DIGITAL_ID

เปิดตัว NDID คาดใช้จริงช่วงปลายปีนี้ เริ่มเปิดบัญชีใช้ข้อมูลต่างธนาคารยืนยันตัวตน

ในงาน Bangkok FinTech Fair 2019 มีการเปิดตัว National Digital ID ซึ่งจะสร้างความสะดวกในการยืนยันตัวเองได้ เริ่มต้นที่การเปิดบัญชีเงินฝากโดยสามารถยืนยันตัวตนข้ามธนาคารได้ทันที

ในงาน Bangkok FinTech Fair 2019 ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดตัว บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด เพื่อที่จะเป็นตัวกลางของภาครัฐและเอกชนในการเชื่อมต่อข้อมูลในการพิสูจน์และรวมไปถึงการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Digital ID) หรือ NDID ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในอนาคต

สุทธิรา ศรีไพบูลย์ รักษาการประธานบริษัท และตัวแทน บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด ได้กล่าวว่า NDID มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการทำธุรกรรมทางดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรองรับทางกฎหมายในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนโลกดิจิทัล

สำหรับ NDID จะสร้างประโยชน์ได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาคบริการ และช่วยยกระดับของการทำความรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-KYC รวมไปถึง NDID ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายและได้รับความสะดวก เช่น ธนาคาร ลงทุน ประกันภัย สาธารณะสุข โทรคมนาคม และการศึกษา

บริการของ NDID คาดว่าจะใช้บริการได้ภายในไตรมาส 4 ซึ่งบริการที่จะเปิดใช้จะสามารถทำให้ประชาชนสามารถเปิดบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าเคยมีบัญชีธนาคารอื่นอยู่แล้ว สามารถยืนยันตัวตนข้ามธนาคารได้ทันที ในอนาคต NDID สามารถยืนยันจากบุคคลธรรมดาไปสู่นิติบุคคล และชาวต่างชาติในระยะต่อไป

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ได้กล่าวว่า โครงการนี้รัฐและเอกชนเข้ามาร่วมมือกันกว่าจะตกผลึกได้ และเชื่อมั่นว่าปลอดภัย ไม่ละเมิด ความเป็นส่วนตัว อยากเชิญให้หน่วยงานรัฐหลายๆ ภาคส่วนมาใช้บริการนี้ด้วยซ้ำ เช่น เรื่องสาธารณสุข หรือ แม้แต่ในด้านความยุติธรรม และมองว่า NDID คือแพลตฟอร์มหลักของประเทศ 

โครงสร้างของ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด เป็นการถือหุ้นมากถึง 60 บริษัท ประกอบไปด้วย ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทผู้ให้ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทไปรษณีย์ไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

from:https://brandinside.asia/thai-national-digital-id-open-today-at-thailand-fintech-2019/

โฆษณา

รัฐเร่ง Digital ID ให้คนไทยได้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เปิดบัญชีโดยไม่ต้องไปแบงก์

เทคโนโลยีเพื่อการยืนยันตัวบุคคลปัจจุบันไปไกลกว่าการสแกนลายนิ้วมือ เพราะสามารถใช้ได้ทั้งใบหน้า เสียงหรือดวงตา ฯลฯ แต่ที่สำคัญคือนำมาใช้อย่างไร ถ้าไทยมี Digital ID เกิดขึ้น ประชาชนอาจไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นวันๆ แบกสำเนาเอกสารเป็นตั้งๆ ไปหาหน่วยงานรัฐแล้ว แต่สามารถใช้กระบวนการยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะสะดวกมากยิ่งขึ้น

ภาพจาก Shutterstock

ไม่ต้องไปสาขาแบงก์-หน่วยงานรัฐ ก็ทำธุระได้ด้วย Digital ID

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) บอกว่า ไทยกำลังเร่งทำ Digital ID ให้ประชาชนสามารถใช้เอกสารของภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะทำธุรกรรมต่างๆ ง่ายขึ้น ล่าสุดที่รัฐบาลทำเสร็จแล้วคือความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ ให้ประชาชนใช้สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนานิติบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว

ต่อไปถึงเวลาที่ประชาชนจะเก็บเอกสารต่างๆ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง คล้ายๆ เป็น Digital Inbox ว่าง่ายๆ คือ เมื่อประชาชนไปติดต่อกับภาครัฐจากเดิมที่ต้องใส่ที่อยู่ติดต่อได้เป็นที่อยู่บ้าน ในปัจจุบันสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อบนดิจิตอลแล้ว (เช่น อีเมล์) กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะออกมาเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ Digital ID ใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมได้ อย่างประชาชนสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้โดยไม่ต้องไปที่สาขาแบงก์ ถ้าก่อนหน้านี้เคยระบุตัวตนหรือลงทะเบียน Digital ID กับธนาคารแห่งหนึ่งไว้แล้ว ซึ่งการลงทะเบียนตัวตนต้องใช้หน่วยงานที่มีความเชื่อมั่น และคนคุ้นเคย อาทิ ธนาคาร ฯลฯ

ส่วนการระบุตัวตน ระยะนำร่องจะใช้ใบหน้ายืนยันตัวตน เช่น การลงทะเบียน Digital ID ของผมเริ่มจากไปสแกนหน้า ถ่ายรูปเป็นร้อยรูปที่ NDID (บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด บริษัทที่ดูแลเรื่อง Digital ID) และทดสอบว่าใช้ได้จริง นี่คือนวัตกรรมที่ integrate จากสิ่งที่ภาคเอกชนมีเข้ามาที่ภาครัฐให้เกิด ecosystem นี่คือสิ่งที่ภาครัฐเปลี่ยนวิธีการทำ

Digital ID จะเกิดขึ้นได้ กฎหมายไทยต้องพร้อม

ดร.ศักดิ์ บอกว่า Digital ID จะเกิดขึ้นได้ต้องปลดล็อกกฎหมายในไทย ล่าสุดกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอล ขณะนี้ผ่านวาระ 1 อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงกรรมาธิการ และนำเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อเนื่องถึงวาระ 2 และวาระ 3

กฎหมายจะช่วยปลดล็อก Digital ID เรื่องการใช้ข้อมูล เริ่มที่ภาครัฐที่ต้องทำข้อมูลเป็นดิจิตอลตั้งแต่แรก รวมถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล อันนี้ต้องอ้างอิงร่างพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเสร็จเร็วๆนี้ หากพรบ.นี้เสร็จเรียบร้อย ตัวประชาชนเราในฐานะเจ้าของข้อมูลเมื่ออนุญาตหน่วยงานรัฐให้ส่งต่อข้อมูลไปที่อื่นๆ รัฐก็ต้องส่งต่อให้

อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าให้ส่งไปหน่วยงานอื่น สามารถส่งต่อได้เมื่อตัดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อาชีพ ฯลฯ ส่วนนี้จะทำให้ฝั่งการเงินนำข้อมูลไปวิเคราะห์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ นอกจากนี้จะเกิด ธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ  Data Governance เช่น กำหนดบทบาทคนที่รับผิดชอบข้อมูล การอธิบายข้อมูลให้ชัดเจน ต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้น

สรุป

National Digital ID คนไทยได้ยินกันมา 1-2 ปีแล้ว มาลุ้นกันว่าปีนี้ ไทยจะมี Digital ID เกิดขึ้นไหม? เพราะถ้าเริ่มใช้จริงแสดงว่าเราอาจไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นวันๆ แบกสำเนาเอกสารเป็นตั้งๆ ไปหาหน่วยงานรัฐ หรือธนาคารแล้ว

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

from:https://brandinside.asia/thai-digitalid-nationaldigitalid-electronicpaper-banking/

Webinar Replay: NDID 101 รู้จักกับ National Digital ID เบื้องต้น โดยทีมงาน NDID

สำหรับผู้ที่พลาดไม่ได้เข้าชม TechTalk Webinar: NDID 101 รู้จักกับ National Digital ID เบื้องต้น โดยทีมงาน NDID สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่เลยครับ

 

 

รับชมคลิปวิดีโอ TechTalk Webinar และ ADPT Webinar ย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCfPhExRni82PH-N7-5Eyq2g

from:https://www.techtalkthai.com/webinar-replay-ndid-101-introduction-to-national-digital-id/

TechTalk Webinar: NDID 101 รู้จักกับ National Digital ID เบื้องต้น โดยทีมงาน NDID

ทีมงาน TechTalkThai ร่วมกับ NDID ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมชม TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “NDID 101 รู้จักกับ National Digital ID เบื้องต้น โดยทีมงาน NDID” เพื่อเรียนรู้ถึงแนวคิดของระบบ NDID, ประโยชน์ที่จะได้รับ, การนำมาใช้งานจริง และสถาปัตยกรรมเบื้องหลังระบบที่ใช้ Blockchain ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

 

 

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: NDID 101 รู้จักกับ National Digital ID เบื้องต้น โดยทีมงาน NDID
ผู้บรรยาย: คุณสุทธิพงศ์ หนุ่ม กนกากร, ทีมงาน NDID
วันเวลา: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

 

Webinar ครั้งนี้เหมาะกับคนสาย IT ทั้งกลุ่มที่เป็น C-Level, Software Developer, Blockchain Developer, Software House, IT Manager และอื่นๆ ที่ติดตามเทคโนโลยีของ NDID และต้องการทำความเข้าใจกับพื้นฐานของ NDID ให้ครบทุกแง่มุมทั้งในเชิงของการออกแบบระบบและการนำไปใช้งานจริง เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดมองหาโอกาสที่ธุรกิจจะสามารถนำมาเชื่อมต่อกับระบบ NDID ได้ในอนาคต โดยวิทยากรของ Webinar ครั้งนี้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมออกแบบระบบโดยตรง ดังนั้นเนื้อหาจะลงลึกครบรอบด้านและสามารถสอบถามคำถามเชิงลึกกันได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้โครงการของ NDID เองก็มีเปิดเป็น Open Source เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปศึกษาและต่อยอดได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้า GitHub ของ NDID ได้ที่ https://ndidplatform.github.io/ ครับ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_oBnQu7zqT4O0FbNekY8KQA โดยทีมงาน TechTalkThai ขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วม TechTalk Webinar จำนวน 100 ท่านในวันที่ 24 ตุลาคม 2018 นะครับ

from:https://www.techtalkthai.com/techtalk-webinar-national-digital-id-ndid-101/