คลังเก็บป้ายกำกับ: INTEL

อินเทลทุ่ม 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ริเริ่มเทคโนโลยีรับมือโรคระบาด เพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนา

วันนี้ อินเทลให้คำมั่นสัญญาเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในโครงการริเริ่มด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือโรคระบาดและต่อสู้กับไวรัสโคโรนา ผ่านการเร่งสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยี ณ จุดดูแลผู้ป่วย เร่งวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสร้างความเชื่อมั่นว่านักเรียนนักศึกษาจะสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยเงินจำนวนนี้ครอบคลุมสำหรับส่วนของกองทุนนวัตกรรมที่เปิดรับคำขอสนับสนุนเม็ดเงิน เพื่อให้นำเอาความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของอินเทลไปใช้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในทันที ก่อนหน้านี้อินเทลยังได้บริจาคเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้อีกด้วย

“ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายอันใหญ่หลวงในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 อินเทลขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะเร่งสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะมาต่อกรกับโรคระบาดนี้ให้ได้ และจะสนับสนุนการคิดค้นทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมเพื่อเผชิญหน้ากับวิกฤติครั้งต่อไปได้ดียิ่งกว่าเดิม เราหวังว่าการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือเทคโนโลยี จะช่วยเร่งรักษาชีวิตและขยายการเข้าถึงบริการต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่คนทั่วโลกในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้” บ็อบ สวอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอินเทลกล่าว

เงินทุนนี้จะใช้เพื่ออะไรบ้าง: อินเทลจะสมทบเงินประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์โควิด-19ของอินเทล (Intel COVID-19 Response and Readiness Initiative) และสำหรับโครงการสนับสนุนการศึกษาออนไลน์ (Intel Online Learning Initiative) โดยในโครงการเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์โควิด-19ของอินเทลนี้ จะมอบเงินทุนให้แก่ลูกค้าธุรกิจและพาร์ทเนอร์ เพื่อเร่งสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการวินิจฉัยโรค การรักษา และการพัฒนาวัคซีน และมุ่งยกระดับเทคโนโลยีต่างๆ เช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประมวลผลประสิทธิภาพสูง และการส่งมอบบริการจาก Edge สู่คลาวด์ เป็นต้น โดยในโครงการนี้ อินเทลจะเข้ามาช่วยผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ ให้สามารถเพิ่มเทคโนโลยีและโซลูชันส์ที่โรงพยาบาลจะต้องใช้สำหรับวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งโครงการนี้ยังช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายภายในอุตสาหกรรมและเร่งยกระดับศักยภาพ ความสามารถและนโยบายของทั่วโลกให้รับมือกับโรคระบาดในครั้งนี้และในอนาคตข้างหน้าได้ ผ่านความเชี่ยวชาญของอินเทลในด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์

โครงการสนับสนุนการศึกษาออนไลน์ของอินเทล (Intel Online Learning Initiative) จะให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและพันธมิตรทางธุรกิจด้านการศึกษา เพื่อช่วยนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนเทคโนโลยีให้มีอุปกรณ์และสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ได้ และด้วยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนรัฐบาลในระดับชุมชนเพื่อบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ (PCs) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ คู่มือสำหรับระบบการเรียนการสอนจากที่บ้านพร้อมความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อ ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนการศึกษาออนไลน์ของอินเทล เกิดจากคำมั่นสัญญาที่อินเทลมีเสมอมาด้านการยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดยโครงการนี้จะเริ่มต้นทันทีในภูมิภาคที่มีความต้องการมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาและขยายไปทั่วโลก

นอกจากนี้อินเทลยังจัดสรรเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับกองทุนนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนความต้องการของพาร์ทเนอร์ภายนอก หรือโครงการบรรเทาทุกข์ที่ริเริ่มโดยพนักงานอินเทลเอง เพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ เช่น

  • อินเทลได้ทำงานร่วมกับสภาวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม และสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศนานาชาติ ณ นครไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย เพื่อใช้งานโซลูชันส์เซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่ายของอินเทลสำหรับเร่งการตรวจโรคโควิด-19 ให้รวดเร็วมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง และช่วยเรียงลำดับจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงระบาดวิทยา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกลำดับความเสี่ยงของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วย นอกจากนี้อินเทลยังร่วมมือกับสมาคมบริษัทผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ (National Association of Software and Service Companies: NASSCOM) ของประเทศอินเดีย ในการสร้างอีโคซิสเต็มของแอปพลิเคชันและระบบการจัดการเบื้องหลัง (Back end) ประเภทมัลติคลาวด์ เพื่อใช้วินิจฉัยโรคโควิด-19 ในระดับประชากรและคาดการณ์การระบาดล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น
  • แพลตฟอร์ม Sickbay™ ของ Medical Informatics Corp. (MIC) ได้ใช้เทคโนโลยีอินเทลสร้างโซลูชันส์ที่สามารถเปลี่ยนเตียงธรรมดาให้กลายเป็นเตียง ICU เสมือน (Virtual ICU) ได้ในระยะเวลาไม่กี่นาที เพื่อช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤติจากความเสี่ยงจากการสัมผัส และช่วยขยายความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โรงพยาบาล Houston Methodist ได้นำระบบ vICU ของ Sickbay มาเริ่มใช้งานได้ทันทีภายในหนึ่งวัน เพื่อยกระดับการเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ผ่านระบบเสมือน ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้โดยปราศจากความเสี่ยงจากการสัมผัสในห้อง ICU (ชมวิดีโอห้อง ICU เสมือนใน โรงพยาบาล และ Houston Methodist Deploys Medical Informatics Corp.’s Sickbay Platform (B-Roll) )
  • ในประเทศอังกฤษ อินเทลได้ร่วมมือกับบริษัท Dyson และบริษัท TTP ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์ เพื่อจัดทำแผงวงจร FPGAs สำหรับเครื่องช่วยหายใจ CoVent ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองคำร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษ เครื่องช่วยหายใจนี้ออกแบบให้สามารถติดตั้งกับเตียงได้ ทั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างรออนุมัติทางกฎหมาย

ทำไมถึงเป็นสิ่งสำคัญ: เทคโนโลยีของอินเทลอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการสำคัญต่างๆ ที่สังคมโลก รัฐบาล และองค์กรด้านสุขภาพจำเป็นต้องพึ่งพาทุกวัน พวกเราหวังว่าการใช้ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคลที่อินเทลมีอยู่ จะช่วยรักษาและยกระดับชีวิตของผู้คนได้ท่ามกลางความท้าทายอันใหญ่หลวงที่โลกเผชิญอยู่ตอนนี้ ผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีได้

การช่วยเหลือในสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจนถึงปัจจุบัน: โครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีครั้งนี้ต่อยอดมากจากการบริจาคเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ทางอินเทลมอบให้ชุมชนท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งการบริจาคครั้งนั้นได้มีการให้ ถุงมือ หน้ากากอนามัย และเครื่องมือที่จำเป็นทางการแพทย์เป็นจำนวน 1 ล้านชิ้น โดยเงินจำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้มาจากมูลนิธิอินเทล (Intel Foundation) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชุมชนท้องถิ่น ส่วนเงินอีก 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากอินเทลและ
บริษัทในเครือทั่วโลก

การช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม: ก่อนหน้านี้มีการประกาศความร่วมมือระหว่างอินเทล เลโนโว่ และสถาบันวิจัยจีโนมิกส์ (BGI Genomics) ในกรุงปักกิ่ง เพื่อเร่งการวิเคราะห์ลักษณะจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรนา อีกทั้งอินเทลยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก XPRIZE Pandemic Alliance ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระดับโลก พร้อมด้วยบริษัทอื่นๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือพัฒนาโซลูชันส์ผ่านนวัตกรรมร่วมในการตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนในช่วงเวลาแห่งวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและมีส่วนร่วมได้ที่: Intel COVID-19 Response Website

ข้อมูลเพิ่มเติม: Intel Response to COVID-19 Crisis (แฟ้มข่าว)

เกี่ยวกับ อินเทล

อินเทล (Intel) (Nasdaq: INTC) คือผู้นำในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่สร้งาความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลก เพื่อสร้างความก้าวหน้าในระดับโลกและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยแรงบันดาลใจจากกฎของมัวร์ เรามุ่งมั่นพัฒนาดีไซน์และการผลิตเซมิ-คอนดักเตอร์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและความท้าทายที่สำคัญที่สุดของลูกค้า ด้วยการฝังอัจฉริยภาพลงไปในระบบคลาวด์ เน็ตเวิร์ก Edge และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท  อีกทั้งปลดปล่อยศักยภาพด้านข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจและสังคมให้ดียิ่งขึ้น หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของอินเทล กรุณาเยี่ยมชมศูนย์ข่าวและเว็บไซต์อินเทลได้ที่ newsroom.intel.com และ intel.com

© Intel Corporation. Intel, อินเทล สัญลักษณ์อินเทล และเครื่องหมายอื่นๆ ของอินเทล เป็นเครื่องหมายการค้าของอินเทล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทในเครือ ชื่อและแบรนด์อื่นๆ อาจเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น

from:https://notebookspec.com/intel-spends-50-million-initiate-technology-to-cope-with-epidemics-to-fight-the-corona-virus/516419/

Intel ประกาศเตรียมวางขายซีพียู Comet Lake-S หรือ Gen 10 สำหรับ Desktop PC วันที่ 27 พ.ค. นี้

ในที่สุดทาง Intel ก็ประกาศวันวางจำหน่ายซีพียู Gen 10 หรือ Comet Lake-S สำหรับ Desktop PC จริงๆ สักที โดยจะเริ่มเปิดตัวในก่อนวันที่ 30 เมษายน ก่อนที่จะจำหน่ายจริงวันที่ 27 พฤษภาคม 2020 นี้ โดยคาดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตเมนบอร์ดตัวใหม่ที่เป็น 400 Series อย่าง Z490, H470 และ B460 อีกด้วย

กำหนดการเปิดตัว / วางจำหน่ายซีพียู Intel Gen 10 รุ่นใหม่

ซีพียู

กำหนดการ

วันที่

Comet Lake-H บน Notebook เปิดตัว 2 เมษายน 2020
วันวางจำหน่าย 15 เมษายน 2020
Comet Lake-S บน Desktop PC เปิดตัว 30 เมษายน 2020
วันวางจำหน่าย 27 พฤษภาคม 2020

 

การมาของซีพียู Comet Lake-S ตัวนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่ใช้ซีพียู Intel ที่มีจำนวน Core สูงถึง 10 Core/20 Thread ในตระกูล Core i พร้อมกับ Clockspeed ที่สูงถึง 5.3 Ghz และมีค่า TDP อยู่ที่ 125W เรียกได้ว่าประสิทธิภาพแรงขึ้นกว่าเดิมมากๆ แม้จะใช้สถาปัตยกรรม 14nm รุ่นเดิม และเราก็จะได้เห็น Core i3 ที่จำนวน Core แบบ 4 Core/8 Thread ครั้งแรกอีกด้วย

อย่างไรก็ตามในเรื่องของราคาของซีพียู Intel ตัวใหม่นี้ยังไม่มีระบุออกมาแบบเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับ ซึ่งหากดูจากข้อมูลที่หลุดๆ ออกมาบ้าง จะเห็นว่ามีราคาเพิ่มขึ้นจาก Gen 9 รุ่นเดิมเล็กน้อย แต่สิ่งที่สำคัญเลยหากเพื่อนๆ จะซื้อซีพียู Gen 10 มาอัปเกรดจำเป็นต้องซื้อบอร์ดใหม่ด้วย เพราะเมนบอร์ด Intel Gen 10 ยืนยันแล้วว่าใช้เป็น Socket 1200 นะครับ ใช้กับบอร์ดรุ่นเก่าไม่ได้

 

ที่มา :  videocardz

from:https://droidsans.com/intel-10th-gen-comet-lake-s-launch-may-27th/

Apple เตรียมเปิดตัว MacBook Pro 13″ เดือนหน้า คาดมาพร้อมจอ mini-LED และ CPU Intel 10th Gen Ice Lake

หลังจากเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ที่ยังคงมาพร้อมกับดีไซน์คงเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือสเปคภายในได้รับการอัพเกรดขึ้นมานิดหน่อย…และล่าสุดก็ได้มีข่าวหลุดออกมาอีกระลอกว่า Apple เตรียมเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ในเดือนหน้า โดยคาดว่าคราวนี้จะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบ Scissor เหมือนกับ MacBook Air และจะใช้ CPU Intel Gen 10 รหัส Ice Lake สถาปัตยกรรม 10 นาโนเมตรอีกด้วย

สำหรับข้อมูลคราวนี้มาจาก YouTuber และแหล่งข่าวชื่อดังอย่าง Jon Prosser ได้ออกมาเปิดเผยว่า หากไม่มีอะไรผิดพลาด Apple น่าจะเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ภายในเดือนหน้านี้ โดยจะมากับหน้าจอขนาด 13 นิ้ว ที่คาดว่าจะได้อัพเกรดมาใช้หน้าจอ mini-LED แบบใหม่ตามที่มีข่าวลือหลุดออกมาก่อนหน้านี้ด้วย

นอกจากนี้ MacBook Pro รุ่นใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในเดือนหน้า ยังลือว่าจะมาพร้อมกับ CPU จาก Intel รุ่นใหม่ Gen 10 รหัส Ice Lake ผลิตบนสถาปัตยกรรม 10 นาโนเมตร และเปลี่ยนจากใช้คีย์บอร์ดแบบ Butterfly มาเป็น Scissor แบบเดียวกับ MacBook Air และ MacBook Pro รุ่นจอ 16 นิ้วที่เปิดตัวไปก่อนหน้า

นอกจากนี้ Ming-Chi Kuo ก็เคยออกมาระบุแล้วรอบนึงว่า Apple เตรียมจะเปิดตัว MacBook Pro และ MacBook Air รุ่นใหม่ ที่เปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ด Scissor ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยตอนนี้ MacBook Air ได้ชิงเปิดตัวไปก่อนแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา แถมทุกอย่างก็ยังตรงกับคำทำนายของนาย Kuo เป๊ะๆ ทำให้คาดว่า Apple น่าจะเตรียมเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่อย่างเร็วสุดก็เดือนหน้าหรือเดือนพฤษภาคมนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแหล่งข่าวยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่เล็กน้อยตรงที่ Jon บอกว่าโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่นี้จะใช้หน้าจอ 13 นิ้ว แต่ Kuo กลับบอกไว้ว่าจะเป็นจอขนาด 14.1 นิ้ว.. ทำให้ตรงนี้ยังเป็นเครื่องหมายคำถามตัวโตๆ ต่อไปว่า สรุปแล้ว MacBook Pro รุ่นใหม่จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอเท่าไหร่กันแน่ หรือว่าจะวางจำหน่าย 2 ขนาดพร้อมกันไปเลย

 

ที่มา: Pocketnow, MacRumors

from:https://droidsans.com/apple-new-macbook-pro-rumour-luanch-imminent-leaked/

Review – HP ENVY 13 สเปก i5-10210U + MX250 เบา 1.17 โล ฟีเจอร์ความปลอดภัยจัดเต็ม เหนือชั้นกว่า

อีกหนึ่งโน้ตบุ๊คบางเบา หรือ Ultrabook ที่มีความน่าสนใจมากๆ กับ HP ENVY 13 สเปกชิปประมวลผล Intel Core i Gen 10 ที่พร้อมความพรีเมียมหรูหรา และฟีเจอร์ความปลอดภัยจัดเต็ม ได้ความบางและเบามากๆ เพียง 14.7 มิลลิเมตรและน้ำหนักเพียง 1.17 กิโลกรัมเท่านั้น นับได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊คหน้าจอ 13.3″ ของ HP ที่เบาและบางที่สุดก็ว่าได้ ส่วนตัวคีย์บอร์ดนั้นก็ได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ให้ส่วนลำโพงเป็น Bang & Olufsen ที่จัดว่าคุณภาพเสียงดีกว่าโน้ตบุ๊คทั่วไป ที่สำคัญคราวนี้ให้ลำโพงมาถึง 4 ตัว (เหนือแป้นคีย์บอร์ด 2 และใต้ตัวเครื่องอีก 2) แบบเดียวกับ Spectre ซึ่งเป็นรุ่นท็อปกว่า

HP ENVY 13 มี 2 สเปกให้เลือกคือรุ่น Core i5-10210U หรือ Core i7-10510U มาพร้อมกับชิปกราฟิก NVIDIA GeForce MX250 ที่มห้ประสิทธิภาพแรงพอๆ กับ GTX 950M ทำให้เล่นเกม 3 มิติ ที่ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ ออนไลน์ ได้ลื่นในระดับนึงทีเดียว สำหรับสเปกอื่นๆ ก็ยังติดตั้งแรมขนาด 8GB DDR4 และที่เก็บข้อมูลแบบ SSD M.2 NVMe ความจุ 512GB เป็นมาตรฐาน โดยหน้าจอเป็นความละเอียด Full HD ที่ได้พาเนล IPS คุณภาพสูง แน่นอนว่ามี Windows 10 แท้ใช้งานได้ทันที ส่วนการรับประกัน 2 ปีแบบ On-site Service ตามมาตรฐานของ HP ที่ทุกคนมั่นใจได้

from:https://notebookspec.com/review-hp-envy-13-i5-10210u-mx250/516150/

หลุดผลทดสอบ Intel Gen 10 บน Desktop PC รวม 4 รุ่น เผย i7-10700 แรงกว่า Ryzen 7 3700X ราว 1%

ช่วงนี้ก็เริ่มใกล้วันวางจำหน่ายซีพียู Intel Gen 10 รุ่นใหม่สำหรับ Desktop PC เข้ามาทุกที คะแนนผลทดสอบต่างๆ จึงเริ่มมีหลุดกันออกมาบ้างแล้ว และล่าสุดคราวนี้คราวนี้ก็มีผลเทสของ Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500 และ i5-10400 ออกมาด้วย โดยวัดจากโปรแกรม Cinebench R20, 3DMark และ CPU-Z เทียบกับรุ่นเดิมถือว่าสูงขึ้นมากเลยทีเดียว ส่วนรายละเอียดจะเป็นไงบ้างไปดูกันครับ

จากกราฟที่ทำการทดสอบจะเห็นได้ว่า Intel Core i7-10700 คะแนน เบียดเอาชนะ AMD Ryzen 7 3700X ไปแบบเฉียดฉิว ห่างกันไม่ถึง 1% ส่วน Ryzen 5 3600X เมื่อเทียบกับ i5-10600K แล้ว กลับเป็น Ryzen 5 3600X ที่แรงกว่าราว 14%

เมื่อลองเทียบ Intel รุ่นใหม่กับรุ่นเก่า

  • Intel Core i7-10700 แรงกว่า i7-9700K ราว 38% (ถ้าเป็น i7-10700K คะแนนคงต่างกันกว่านี้)
  • Intel Core i5-10600K แรงกว่า i5-9600K ราว 27%


 

ถัดมาดูผลทดสอบด้วยโปรแกรม 3DMark Time Spy และ 3DMark Fire Strike กันบ้าง จะเห็นได้ว่า i7-10700 ก็ยังคงแรงกว่า Ryzen 7 3700X เกือบ 1% อีกเช่นกัน และ Ryzen 5 3600X เทียบกับ i5-10600K แล้วก็แรงกว่าราวๆ 15-20% เลยเดียวครับ

สุดท้ายมาดูคะแนนบน CPU-Z กันบ้าง จะเห็นได้ว่า i7-10700 คะแนนนำโดดแซง i9-9900K ไปเลย และห่างจาก Ryzen 7 3700X ราว 1% เหมือนเดิม และ Ryzen 5 3600X ก็แรงกว่า i5-10600K ราว 13% ด้วยกัน

สรุปคะแนนที่หลุดออกมาทั้งหมดในภาพรวม เมื่อเทียบรุ่นไลน์เดียวกับระหว่าง Intel กับ AMD

  • i7-10700 แรงกว่า AMD Ryzen 7 3700X ราว 1% 
  • Ryzen 5 3600X แรงกว่า i5-10600K ราว 10-20%

เห็นแบบนี้สงสัยคนที่กำลังจะซื้อ i5-10600K อาจจะย้ายค่ายไปซบ Ryzen 5 3600X กันหรือเปล่า เพราะความแรงต่างกันพอสมควรเลย แต่อย่างไรก็ตามคะแนนที่กล่าวมาทั้งหมดยังเป็นแค่ผลทดสอบที่หลุดออกมาอย่างไม่เป็นทางเท่านั้น ซึ่งต้องรอวัดตอนซีพียูรุ่นขายจริงวางขายอย่างเป็นทางการอีกที ส่วนผลเทสในเรื่องของการเล่นเกม หรือการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ต้องรอดูติดตามกันต่อไปครับผม

 

ที่มา : wccftech,  tomshardware

from:https://droidsans.com/intel-gen-10-desktop-pc-i5-i7/

Intel เปิดตัวโมบายล์โปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุดในโลก Intel Core H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่นที่ 10 บนความเร็วระดับ 5.3 GHz

วันนี้ Intel ประกาศเปิดตัวโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel Core H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่น 10 สำหรับการใช้งานในอุปกรณ์แล็ปท็อป ด้วยความแรงทะลุกว่า 5GHz โดยโปรเซสเซอร์ H-ซีรีส์นี้ จะมีประสิทธิภาพในระดับเกรดเด็สก์ท็อป เหมาะสำหรับการเล่นเกมและการสร้างคอนเทนต์โดยเฉพาะ โดยมีรุ่น i9-10980HK เป็นรุ่นไฮไลต์ของซีรีส์

เพราะ Intel Core i9-10980HK เจนเนอเรชั่น 10 ถือเป็นโปรเซสเซอร์รุ่นท็อปที่ให้ความเร็วสูงสุดที่ 5.3 GHz เทอร์โบ 8 คอร์ 16 เธรด และ Intel Smart Cache แคชภายในซีพียูที่ช่วยเก็บชุดคำสั่งต่างๆ ได้ถึง 16 MBล

ประสิทธิภาพของรุ่น i9-10980HK เมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์รุ่นเก่าที่มีออกเมื่อประมาณสามปีก่อน:

•       อัตราเฟรมต่อวินาทีในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นสูงสุด 54%เพื่อความสามารถในการเล่นเกมชื่อดังต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

•       ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นสูงสุด 44%เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้สึกถึงประสิทธิผลที่เร็วขึ้นและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น

•       เรนเดอร์และเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอระดับ 4K ได้เร็วขึ้นสูงสุด 2 เท่า สามารถสร้างสรรค์และแชร์งานได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

โปรเซสเซอร์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในซีรี่ย์คือ Intel Core i7-10750H มาพร้อมความเร็วสูงสุด 5.0GHz เทอร์โบ โดยประสิทธิภาพของรุ่น i7-10750H เมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์เก่าที่มีอายุประมาณสามปี:

  • อัตราเฟรมต่อวินาทีในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นสูงสุด 44%
  • ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นสูงสุด 33%
  • เอ็กซ์พอร์ตวิดีโอระดับ 4K ได้เร็วขึ้นสูงสุด 70%

นอกจากนี้ ในการเปิดตัวเจนเนอเรชั่น 10 ยังรวมถึงโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10875H รุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงสุด 5.1GHz เทอร์โบ 8 คอร์ และ 16 เธรด เหมาะสำหรับกลุ่มนักสร้างเนื้อหาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เกมเมอร์

ตารางผลิตภัณฑ์สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Core H-ซีรี่ส์ เจนเนอเรชั่น 10

ข่าว: Intel เปิดตัวโมบายล์โปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุดในโลก Intel Core H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่นที่ 10 บนความเร็วระดับ 5.3 GHz มีที่มาจาก: แอพดิสคัส.

from:https://www.appdisqus.com/2020/04/03/intel-core-h-series-generation-10-launch.html

[Guest Post] Intel Core H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่น 10 เปิดตัวโมบายล์โปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ระดับ 5.3 GHz

มีอะไรใหม่: วันนี้ Intel พร้อมประกาศเปิดตัวโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่น 10 สำหรับการใช้งานในแล็ปท็อปด้วยความแรงทะลุกว่า 5GHz โดยโปรเซสเซอร์ H-ซีรีส์นี้มีประสิทธิภาพระดับเด็สก์ท็อป เหมาะสำหรับการเล่นเกมและการสร้างคอนเทนต์โดยเฉพาะ ทั้งนี้จะมี Intel Core เจนเนอเรชั่น 10 รุ่น i9-10980HK เป็นรุ่นไฮไลต์ของซีรีส์นี้

คำแถลงจากผู้บริหาร: “การเปิดตัวโมบายล์แพลตฟอร์ม Intel Core™ H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่น 10 ในวันนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเกมของ Intel ซึ่งโปรเซสเซอร์นี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพระดับเด็สก์ท็อปให้กับฟอร์มแฟคเตอร์แบบโมบายล์ ด้วยแล็ปท็อปดีไซน์อีกกว่า 100 แบบที่จะเปิดตัวในปีนี้ รวมถึงพีซีแบบบางและเบาให้เลือกมากกว่า 30 แบรนด์ แพลตฟอร์มใหม่นี้เหมาะสำหรับบรรดาผู้ที่ชื่นชอบเกมและนักสร้างสรรค์ตัวยง แพลตฟอร์มใหม่นี้มอบความถี่ที่เร็วที่สุดในตลาดด้วย 5GHz เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ซึ่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมอันน่าทึ่งและการสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่” – นายเฟรดริก แฮมเบอร์เกอร์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มแล็ปท็อประดับพรีเมียมและแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกม บริษัท Intel กล่าว

ทำไมจึงมีความสำคัญ: บรรดาเกมเมอร์กำลังเปลี่ยนไปใช้ระบบโมบายล์กันมากขึ้น และเริ่มสนใจการเล่นเกมที่สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการแม้ขณะเดินทาง โดยที่ยังคงประสิทธิภาพไว้ตามเดิม ซึ่งความเร็วนั้นถือเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดสามอันดับแรกของหน่วยประมวลผล โปรเซสเซอร์ Intel Core เจนเนอเรชั่น 10 สำหรับแล็ปท็อปให้ประสิทธิภาพที่รวดเร็วขึ้น ประมวลผลด้วยความเร็วกว่า 5.3 GHz เทอร์โบ 8 คอร์ และ 16 เธรด ช่วยให้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การเล่นเกมพร้อมการตอบสนองอันน่ามหัศจรรย์ ประสิทธิภาพในการเล่นเกมที่คงเส้นคงวา เกมและแอปพลิเคชันยังคงต้องอาศัยคอร์ที่มีความถี่สูง จึงทำให้ Intel กระตุ้นคลื่นความถี่ (Frequency Envelope) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์การเล่นเกมบนแล็ปท็อปที่ดีที่สุด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโมบายล์โปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุด : Intel® Core™ i9-10980HK เจนเนอเรชั่น 10 ถือเป็นโปรเซสเซอร์รุ่นท็อป ที่มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยให้ความเร็วสูงสุดที่ 5.3 GHz เทอร์โบ 8 คอร์ 16 เธรด และ Intel® Smart Cache แคชภายในซีพียูช่วยเก็บชุดคำสั่งต่างๆ ได้ถึง 16 MB โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10980HK เจนเนอเรชั่น 10 แบบปลดล็อคนี้ช่วยเพิ่มขุมพลังการทำงานให้กับแล็ปท็อปสำหรับการเล่นเกมและการสร้างคอนเทนต์ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยน ปรับแต่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซีพียูให้ได้ตามความเหมาะสมเองอีกด้วย

ประสิทธิภาพของรุ่น i9-10980HK เมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์เก่าที่มีอายุสามปี:

• อัตราเฟรมต่อวินาทีในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นสูงสุด 54% เพื่อความสามารถในการเล่นเกมชื่อดังต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
• ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นสูงสุด 44% เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้สึกถึงประสิทธิผลที่เร็วขึ้นและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
• เรนเดอร์ และเอ็กซ์พอร์ต วิดีโอระดับ 4K ได้เร็วขึ้นสูงสุด 2 เท่า สามารถสร้างสรรค์และแชร์งานได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

โปรเซสเซอร์ Intel Core i7-10750H มาพร้อมความเร็วสูงสุด 5.0GHzError! Bookmark not defined. เทอร์โบ ที่ตอบโจทย์เกมเมอร์และนักสร้างคอนเทนต์ตัวยงที่ต้องการประสิทธิภาพในระดับที่ดีที่สุด ประสิทธิภาพของรุ่น i7-10750H เมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์เก่าที่มีอายุสามปี:

• อัตราเฟรมต่อวินาทีในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นสูงสุด 44%
• ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นสูงสุด 33%
• เอ็กซ์พอร์ตวิดีโอระดับ 4K ได้เร็วขึ้นสูงสุด 70%

นอกจากนี้ ในการเปิดตัวเจนเนอเรชั่น 10 ยังรวมถึงโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10875H รุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงสุด 5.1GHz เทอร์โบ 8 คอร์ และ 16 เธรด เหมาะสำหรับกลุ่มนักสร้างเนื้อหาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เกมเมอร์ ผู้รักในการเล่นเกมและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้งานแบบมัลติทาสก์อีกด้วย

โปรเซสเซอร์นี้จะพาคุณไปพบกับประสบการณ์การเล่นเกมอันเยี่ยมยอดได้อย่างไร: ในความร่วมมือการผลิตร่วมกับแบรนด์พีซีชั้นนำ Intel มีพีซีแบบบางและเบามีความหนาไม่เกิน 20 มม. ให้เลือกมากกว่า 30 แบรนด์ และดีไซน์อีก 100 แบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผู้บริโภคทั่วไป เชิงพาณิชย์ และเวิร์คสเตชันที่จะมีการเปิดตัวในปีนี้ นอกจากนี้ Intel ยังสร้างสรรค์แล็ปท็อปที่เหมาะสมที่สุดโดยร่วมมือกับแบรนด์พีซีต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อันประกอบไปด้วย:

• Integrated Intel® Wi-Fi 6 AX201 (Gig+) รองรับการดาวน์โหลด ที่เร็วขึ้นเกือบ 3 เท่า เพื่อประสิทธิภาพระบบไร้สายความเร็วสูง แต่ค่า Latency ระดับต่ำ
• Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0
• Intel® Adaptix™ Dynamic Tuning Technology และ Intel® Extreme Tuning Utility สำหรับการปรับค่าประสิทธิภาพอันชาญฉลาด
• Intel® Speed Optimizer เพียงคลิกเดียวก็โอเวอร์คล็อกได้1
• Thunderbolt™ 3 รองรับด้วยแบนด์วิธที่มากถึง 4 เท่ากว่า USB 3.1 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนมีเดียคอนเทนต์ที่มีความจุแน่น และเชื่อมต่อกับจอภาพที่มีความละเอียด 4K ทั้งสองได้อย่างง่ายดาย
• Intel® Optane™ memory ช่วยในการเร่งการเปิดและโหลดเกมให้เร็วขึ้น

ตาราง SKU สำหรับ โมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ H-ซีรี่ส์ เจนเนอเรชั่น 10

เนื้อหาเพิ่มเติม:

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ H-ซีรี่ส์ เจนเนอเรชั่น 10

from:https://www.techtalkthai.com/intel-releases-the-fastest-mobile-cpu-5-3-ghz-core-h-series-gen-10/