คลังเก็บป้ายกำกับ: INTEL

อินเทลทุ่ม 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ริเริ่มเทคโนโลยีรับมือโรคระบาด เพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนา

วันนี้ อินเทลให้คำมั่นสัญญาเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในโครงการริเริ่มด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือโรคระบาดและต่อสู้กับไวรัสโคโรนา ผ่านการเร่งสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยี ณ จุดดูแลผู้ป่วย เร่งวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสร้างความเชื่อมั่นว่านักเรียนนักศึกษาจะสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยเงินจำนวนนี้ครอบคลุมสำหรับส่วนของกองทุนนวัตกรรมที่เปิดรับคำขอสนับสนุนเม็ดเงิน เพื่อให้นำเอาความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของอินเทลไปใช้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในทันที ก่อนหน้านี้อินเทลยังได้บริจาคเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้อีกด้วย

“ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายอันใหญ่หลวงในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 อินเทลขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะเร่งสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะมาต่อกรกับโรคระบาดนี้ให้ได้ และจะสนับสนุนการคิดค้นทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมเพื่อเผชิญหน้ากับวิกฤติครั้งต่อไปได้ดียิ่งกว่าเดิม เราหวังว่าการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือเทคโนโลยี จะช่วยเร่งรักษาชีวิตและขยายการเข้าถึงบริการต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่คนทั่วโลกในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้” บ็อบ สวอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอินเทลกล่าว

เงินทุนนี้จะใช้เพื่ออะไรบ้าง: อินเทลจะสมทบเงินประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์โควิด-19ของอินเทล (Intel COVID-19 Response and Readiness Initiative) และสำหรับโครงการสนับสนุนการศึกษาออนไลน์ (Intel Online Learning Initiative) โดยในโครงการเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์โควิด-19ของอินเทลนี้ จะมอบเงินทุนให้แก่ลูกค้าธุรกิจและพาร์ทเนอร์ เพื่อเร่งสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการวินิจฉัยโรค การรักษา และการพัฒนาวัคซีน และมุ่งยกระดับเทคโนโลยีต่างๆ เช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประมวลผลประสิทธิภาพสูง และการส่งมอบบริการจาก Edge สู่คลาวด์ เป็นต้น โดยในโครงการนี้ อินเทลจะเข้ามาช่วยผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ ให้สามารถเพิ่มเทคโนโลยีและโซลูชันส์ที่โรงพยาบาลจะต้องใช้สำหรับวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งโครงการนี้ยังช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายภายในอุตสาหกรรมและเร่งยกระดับศักยภาพ ความสามารถและนโยบายของทั่วโลกให้รับมือกับโรคระบาดในครั้งนี้และในอนาคตข้างหน้าได้ ผ่านความเชี่ยวชาญของอินเทลในด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์

โครงการสนับสนุนการศึกษาออนไลน์ของอินเทล (Intel Online Learning Initiative) จะให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและพันธมิตรทางธุรกิจด้านการศึกษา เพื่อช่วยนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนเทคโนโลยีให้มีอุปกรณ์และสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ได้ และด้วยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนรัฐบาลในระดับชุมชนเพื่อบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ (PCs) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ คู่มือสำหรับระบบการเรียนการสอนจากที่บ้านพร้อมความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อ ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนการศึกษาออนไลน์ของอินเทล เกิดจากคำมั่นสัญญาที่อินเทลมีเสมอมาด้านการยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดยโครงการนี้จะเริ่มต้นทันทีในภูมิภาคที่มีความต้องการมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาและขยายไปทั่วโลก

นอกจากนี้อินเทลยังจัดสรรเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับกองทุนนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนความต้องการของพาร์ทเนอร์ภายนอก หรือโครงการบรรเทาทุกข์ที่ริเริ่มโดยพนักงานอินเทลเอง เพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ เช่น

 • อินเทลได้ทำงานร่วมกับสภาวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม และสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศนานาชาติ ณ นครไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย เพื่อใช้งานโซลูชันส์เซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่ายของอินเทลสำหรับเร่งการตรวจโรคโควิด-19 ให้รวดเร็วมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง และช่วยเรียงลำดับจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงระบาดวิทยา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกลำดับความเสี่ยงของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วย นอกจากนี้อินเทลยังร่วมมือกับสมาคมบริษัทผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ (National Association of Software and Service Companies: NASSCOM) ของประเทศอินเดีย ในการสร้างอีโคซิสเต็มของแอปพลิเคชันและระบบการจัดการเบื้องหลัง (Back end) ประเภทมัลติคลาวด์ เพื่อใช้วินิจฉัยโรคโควิด-19 ในระดับประชากรและคาดการณ์การระบาดล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น
 • แพลตฟอร์ม Sickbay™ ของ Medical Informatics Corp. (MIC) ได้ใช้เทคโนโลยีอินเทลสร้างโซลูชันส์ที่สามารถเปลี่ยนเตียงธรรมดาให้กลายเป็นเตียง ICU เสมือน (Virtual ICU) ได้ในระยะเวลาไม่กี่นาที เพื่อช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤติจากความเสี่ยงจากการสัมผัส และช่วยขยายความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โรงพยาบาล Houston Methodist ได้นำระบบ vICU ของ Sickbay มาเริ่มใช้งานได้ทันทีภายในหนึ่งวัน เพื่อยกระดับการเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ผ่านระบบเสมือน ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้โดยปราศจากความเสี่ยงจากการสัมผัสในห้อง ICU (ชมวิดีโอห้อง ICU เสมือนใน โรงพยาบาล และ Houston Methodist Deploys Medical Informatics Corp.’s Sickbay Platform (B-Roll) )
 • ในประเทศอังกฤษ อินเทลได้ร่วมมือกับบริษัท Dyson และบริษัท TTP ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์ เพื่อจัดทำแผงวงจร FPGAs สำหรับเครื่องช่วยหายใจ CoVent ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองคำร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษ เครื่องช่วยหายใจนี้ออกแบบให้สามารถติดตั้งกับเตียงได้ ทั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างรออนุมัติทางกฎหมาย

ทำไมถึงเป็นสิ่งสำคัญ: เทคโนโลยีของอินเทลอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการสำคัญต่างๆ ที่สังคมโลก รัฐบาล และองค์กรด้านสุขภาพจำเป็นต้องพึ่งพาทุกวัน พวกเราหวังว่าการใช้ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคลที่อินเทลมีอยู่ จะช่วยรักษาและยกระดับชีวิตของผู้คนได้ท่ามกลางความท้าทายอันใหญ่หลวงที่โลกเผชิญอยู่ตอนนี้ ผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีได้

การช่วยเหลือในสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจนถึงปัจจุบัน: โครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีครั้งนี้ต่อยอดมากจากการบริจาคเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ทางอินเทลมอบให้ชุมชนท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งการบริจาคครั้งนั้นได้มีการให้ ถุงมือ หน้ากากอนามัย และเครื่องมือที่จำเป็นทางการแพทย์เป็นจำนวน 1 ล้านชิ้น โดยเงินจำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้มาจากมูลนิธิอินเทล (Intel Foundation) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชุมชนท้องถิ่น ส่วนเงินอีก 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากอินเทลและ
บริษัทในเครือทั่วโลก

การช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม: ก่อนหน้านี้มีการประกาศความร่วมมือระหว่างอินเทล เลโนโว่ และสถาบันวิจัยจีโนมิกส์ (BGI Genomics) ในกรุงปักกิ่ง เพื่อเร่งการวิเคราะห์ลักษณะจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรนา อีกทั้งอินเทลยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก XPRIZE Pandemic Alliance ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระดับโลก พร้อมด้วยบริษัทอื่นๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือพัฒนาโซลูชันส์ผ่านนวัตกรรมร่วมในการตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนในช่วงเวลาแห่งวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและมีส่วนร่วมได้ที่: Intel COVID-19 Response Website

ข้อมูลเพิ่มเติม: Intel Response to COVID-19 Crisis (แฟ้มข่าว)

เกี่ยวกับ อินเทล

อินเทล (Intel) (Nasdaq: INTC) คือผู้นำในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่สร้งาความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลก เพื่อสร้างความก้าวหน้าในระดับโลกและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยแรงบันดาลใจจากกฎของมัวร์ เรามุ่งมั่นพัฒนาดีไซน์และการผลิตเซมิ-คอนดักเตอร์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและความท้าทายที่สำคัญที่สุดของลูกค้า ด้วยการฝังอัจฉริยภาพลงไปในระบบคลาวด์ เน็ตเวิร์ก Edge และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท  อีกทั้งปลดปล่อยศักยภาพด้านข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจและสังคมให้ดียิ่งขึ้น หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของอินเทล กรุณาเยี่ยมชมศูนย์ข่าวและเว็บไซต์อินเทลได้ที่ newsroom.intel.com และ intel.com

© Intel Corporation. Intel, อินเทล สัญลักษณ์อินเทล และเครื่องหมายอื่นๆ ของอินเทล เป็นเครื่องหมายการค้าของอินเทล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทในเครือ ชื่อและแบรนด์อื่นๆ อาจเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น

from:https://notebookspec.com/intel-spends-50-million-initiate-technology-to-cope-with-epidemics-to-fight-the-corona-virus/516419/

Intel ประกาศเตรียมวางขายซีพียู Comet Lake-S หรือ Gen 10 สำหรับ Desktop PC วันที่ 27 พ.ค. นี้

ในที่สุดทาง Intel ก็ประกาศวันวางจำหน่ายซีพียู Gen 10 หรือ Comet Lake-S สำหรับ Desktop PC จริงๆ สักที โดยจะเริ่มเปิดตัวในก่อนวันที่ 30 เมษายน ก่อนที่จะจำหน่ายจริงวันที่ 27 พฤษภาคม 2020 นี้ โดยคาดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตเมนบอร์ดตัวใหม่ที่เป็น 400 Series อย่าง Z490, H470 และ B460 อีกด้วย

กำหนดการเปิดตัว / วางจำหน่ายซีพียู Intel Gen 10 รุ่นใหม่

ซีพียู

กำหนดการ

วันที่

Comet Lake-H บน Notebook เปิดตัว 2 เมษายน 2020
วันวางจำหน่าย 15 เมษายน 2020
Comet Lake-S บน Desktop PC เปิดตัว 30 เมษายน 2020
วันวางจำหน่าย 27 พฤษภาคม 2020

 

การมาของซีพียู Comet Lake-S ตัวนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่ใช้ซีพียู Intel ที่มีจำนวน Core สูงถึง 10 Core/20 Thread ในตระกูล Core i พร้อมกับ Clockspeed ที่สูงถึง 5.3 Ghz และมีค่า TDP อยู่ที่ 125W เรียกได้ว่าประสิทธิภาพแรงขึ้นกว่าเดิมมากๆ แม้จะใช้สถาปัตยกรรม 14nm รุ่นเดิม และเราก็จะได้เห็น Core i3 ที่จำนวน Core แบบ 4 Core/8 Thread ครั้งแรกอีกด้วย

อย่างไรก็ตามในเรื่องของราคาของซีพียู Intel ตัวใหม่นี้ยังไม่มีระบุออกมาแบบเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับ ซึ่งหากดูจากข้อมูลที่หลุดๆ ออกมาบ้าง จะเห็นว่ามีราคาเพิ่มขึ้นจาก Gen 9 รุ่นเดิมเล็กน้อย แต่สิ่งที่สำคัญเลยหากเพื่อนๆ จะซื้อซีพียู Gen 10 มาอัปเกรดจำเป็นต้องซื้อบอร์ดใหม่ด้วย เพราะเมนบอร์ด Intel Gen 10 ยืนยันแล้วว่าใช้เป็น Socket 1200 นะครับ ใช้กับบอร์ดรุ่นเก่าไม่ได้

 

ที่มา :  videocardz

from:https://droidsans.com/intel-10th-gen-comet-lake-s-launch-may-27th/

Apple เตรียมเปิดตัว MacBook Pro 13″ เดือนหน้า คาดมาพร้อมจอ mini-LED และ CPU Intel 10th Gen Ice Lake

หลังจากเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ที่ยังคงมาพร้อมกับดีไซน์คงเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือสเปคภายในได้รับการอัพเกรดขึ้นมานิดหน่อย…และล่าสุดก็ได้มีข่าวหลุดออกมาอีกระลอกว่า Apple เตรียมเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ในเดือนหน้า โดยคาดว่าคราวนี้จะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบ Scissor เหมือนกับ MacBook Air และจะใช้ CPU Intel Gen 10 รหัส Ice Lake สถาปัตยกรรม 10 นาโนเมตรอีกด้วย

สำหรับข้อมูลคราวนี้มาจาก YouTuber และแหล่งข่าวชื่อดังอย่าง Jon Prosser ได้ออกมาเปิดเผยว่า หากไม่มีอะไรผิดพลาด Apple น่าจะเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ภายในเดือนหน้านี้ โดยจะมากับหน้าจอขนาด 13 นิ้ว ที่คาดว่าจะได้อัพเกรดมาใช้หน้าจอ mini-LED แบบใหม่ตามที่มีข่าวลือหลุดออกมาก่อนหน้านี้ด้วย

นอกจากนี้ MacBook Pro รุ่นใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในเดือนหน้า ยังลือว่าจะมาพร้อมกับ CPU จาก Intel รุ่นใหม่ Gen 10 รหัส Ice Lake ผลิตบนสถาปัตยกรรม 10 นาโนเมตร และเปลี่ยนจากใช้คีย์บอร์ดแบบ Butterfly มาเป็น Scissor แบบเดียวกับ MacBook Air และ MacBook Pro รุ่นจอ 16 นิ้วที่เปิดตัวไปก่อนหน้า

นอกจากนี้ Ming-Chi Kuo ก็เคยออกมาระบุแล้วรอบนึงว่า Apple เตรียมจะเปิดตัว MacBook Pro และ MacBook Air รุ่นใหม่ ที่เปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ด Scissor ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยตอนนี้ MacBook Air ได้ชิงเปิดตัวไปก่อนแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา แถมทุกอย่างก็ยังตรงกับคำทำนายของนาย Kuo เป๊ะๆ ทำให้คาดว่า Apple น่าจะเตรียมเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่อย่างเร็วสุดก็เดือนหน้าหรือเดือนพฤษภาคมนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแหล่งข่าวยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่เล็กน้อยตรงที่ Jon บอกว่าโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่นี้จะใช้หน้าจอ 13 นิ้ว แต่ Kuo กลับบอกไว้ว่าจะเป็นจอขนาด 14.1 นิ้ว.. ทำให้ตรงนี้ยังเป็นเครื่องหมายคำถามตัวโตๆ ต่อไปว่า สรุปแล้ว MacBook Pro รุ่นใหม่จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอเท่าไหร่กันแน่ หรือว่าจะวางจำหน่าย 2 ขนาดพร้อมกันไปเลย

 

ที่มา: Pocketnow, MacRumors

from:https://droidsans.com/apple-new-macbook-pro-rumour-luanch-imminent-leaked/

Review – HP ENVY 13 สเปก i5-10210U + MX250 เบา 1.17 โล ฟีเจอร์ความปลอดภัยจัดเต็ม เหนือชั้นกว่า

อีกหนึ่งโน้ตบุ๊คบางเบา หรือ Ultrabook ที่มีความน่าสนใจมากๆ กับ HP ENVY 13 สเปกชิปประมวลผล Intel Core i Gen 10 ที่พร้อมความพรีเมียมหรูหรา และฟีเจอร์ความปลอดภัยจัดเต็ม ได้ความบางและเบามากๆ เพียง 14.7 มิลลิเมตรและน้ำหนักเพียง 1.17 กิโลกรัมเท่านั้น นับได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊คหน้าจอ 13.3″ ของ HP ที่เบาและบางที่สุดก็ว่าได้ ส่วนตัวคีย์บอร์ดนั้นก็ได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ให้ส่วนลำโพงเป็น Bang & Olufsen ที่จัดว่าคุณภาพเสียงดีกว่าโน้ตบุ๊คทั่วไป ที่สำคัญคราวนี้ให้ลำโพงมาถึง 4 ตัว (เหนือแป้นคีย์บอร์ด 2 และใต้ตัวเครื่องอีก 2) แบบเดียวกับ Spectre ซึ่งเป็นรุ่นท็อปกว่า

HP ENVY 13 มี 2 สเปกให้เลือกคือรุ่น Core i5-10210U หรือ Core i7-10510U มาพร้อมกับชิปกราฟิก NVIDIA GeForce MX250 ที่มห้ประสิทธิภาพแรงพอๆ กับ GTX 950M ทำให้เล่นเกม 3 มิติ ที่ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ ออนไลน์ ได้ลื่นในระดับนึงทีเดียว สำหรับสเปกอื่นๆ ก็ยังติดตั้งแรมขนาด 8GB DDR4 และที่เก็บข้อมูลแบบ SSD M.2 NVMe ความจุ 512GB เป็นมาตรฐาน โดยหน้าจอเป็นความละเอียด Full HD ที่ได้พาเนล IPS คุณภาพสูง แน่นอนว่ามี Windows 10 แท้ใช้งานได้ทันที ส่วนการรับประกัน 2 ปีแบบ On-site Service ตามมาตรฐานของ HP ที่ทุกคนมั่นใจได้

from:https://notebookspec.com/review-hp-envy-13-i5-10210u-mx250/516150/

หลุดผลทดสอบ Intel Gen 10 บน Desktop PC รวม 4 รุ่น เผย i7-10700 แรงกว่า Ryzen 7 3700X ราว 1%

ช่วงนี้ก็เริ่มใกล้วันวางจำหน่ายซีพียู Intel Gen 10 รุ่นใหม่สำหรับ Desktop PC เข้ามาทุกที คะแนนผลทดสอบต่างๆ จึงเริ่มมีหลุดกันออกมาบ้างแล้ว และล่าสุดคราวนี้คราวนี้ก็มีผลเทสของ Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500 และ i5-10400 ออกมาด้วย โดยวัดจากโปรแกรม Cinebench R20, 3DMark และ CPU-Z เทียบกับรุ่นเดิมถือว่าสูงขึ้นมากเลยทีเดียว ส่วนรายละเอียดจะเป็นไงบ้างไปดูกันครับ

จากกราฟที่ทำการทดสอบจะเห็นได้ว่า Intel Core i7-10700 คะแนน เบียดเอาชนะ AMD Ryzen 7 3700X ไปแบบเฉียดฉิว ห่างกันไม่ถึง 1% ส่วน Ryzen 5 3600X เมื่อเทียบกับ i5-10600K แล้ว กลับเป็น Ryzen 5 3600X ที่แรงกว่าราว 14%

เมื่อลองเทียบ Intel รุ่นใหม่กับรุ่นเก่า

 • Intel Core i7-10700 แรงกว่า i7-9700K ราว 38% (ถ้าเป็น i7-10700K คะแนนคงต่างกันกว่านี้)
 • Intel Core i5-10600K แรงกว่า i5-9600K ราว 27%


 

ถัดมาดูผลทดสอบด้วยโปรแกรม 3DMark Time Spy และ 3DMark Fire Strike กันบ้าง จะเห็นได้ว่า i7-10700 ก็ยังคงแรงกว่า Ryzen 7 3700X เกือบ 1% อีกเช่นกัน และ Ryzen 5 3600X เทียบกับ i5-10600K แล้วก็แรงกว่าราวๆ 15-20% เลยเดียวครับ

สุดท้ายมาดูคะแนนบน CPU-Z กันบ้าง จะเห็นได้ว่า i7-10700 คะแนนนำโดดแซง i9-9900K ไปเลย และห่างจาก Ryzen 7 3700X ราว 1% เหมือนเดิม และ Ryzen 5 3600X ก็แรงกว่า i5-10600K ราว 13% ด้วยกัน

สรุปคะแนนที่หลุดออกมาทั้งหมดในภาพรวม เมื่อเทียบรุ่นไลน์เดียวกับระหว่าง Intel กับ AMD

 • i7-10700 แรงกว่า AMD Ryzen 7 3700X ราว 1% 
 • Ryzen 5 3600X แรงกว่า i5-10600K ราว 10-20%

เห็นแบบนี้สงสัยคนที่กำลังจะซื้อ i5-10600K อาจจะย้ายค่ายไปซบ Ryzen 5 3600X กันหรือเปล่า เพราะความแรงต่างกันพอสมควรเลย แต่อย่างไรก็ตามคะแนนที่กล่าวมาทั้งหมดยังเป็นแค่ผลทดสอบที่หลุดออกมาอย่างไม่เป็นทางเท่านั้น ซึ่งต้องรอวัดตอนซีพียูรุ่นขายจริงวางขายอย่างเป็นทางการอีกที ส่วนผลเทสในเรื่องของการเล่นเกม หรือการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ต้องรอดูติดตามกันต่อไปครับผม

 

ที่มา : wccftech,  tomshardware

from:https://droidsans.com/intel-gen-10-desktop-pc-i5-i7/

Intel เปิดตัวโมบายล์โปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุดในโลก Intel Core H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่นที่ 10 บนความเร็วระดับ 5.3 GHz

วันนี้ Intel ประกาศเปิดตัวโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel Core H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่น 10 สำหรับการใช้งานในอุปกรณ์แล็ปท็อป ด้วยความแรงทะลุกว่า 5GHz โดยโปรเซสเซอร์ H-ซีรีส์นี้ จะมีประสิทธิภาพในระดับเกรดเด็สก์ท็อป เหมาะสำหรับการเล่นเกมและการสร้างคอนเทนต์โดยเฉพาะ โดยมีรุ่น i9-10980HK เป็นรุ่นไฮไลต์ของซีรีส์

เพราะ Intel Core i9-10980HK เจนเนอเรชั่น 10 ถือเป็นโปรเซสเซอร์รุ่นท็อปที่ให้ความเร็วสูงสุดที่ 5.3 GHz เทอร์โบ 8 คอร์ 16 เธรด และ Intel Smart Cache แคชภายในซีพียูที่ช่วยเก็บชุดคำสั่งต่างๆ ได้ถึง 16 MBล

ประสิทธิภาพของรุ่น i9-10980HK เมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์รุ่นเก่าที่มีออกเมื่อประมาณสามปีก่อน:

•       อัตราเฟรมต่อวินาทีในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นสูงสุด 54%เพื่อความสามารถในการเล่นเกมชื่อดังต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

•       ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นสูงสุด 44%เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้สึกถึงประสิทธิผลที่เร็วขึ้นและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น

•       เรนเดอร์และเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอระดับ 4K ได้เร็วขึ้นสูงสุด 2 เท่า สามารถสร้างสรรค์และแชร์งานได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

โปรเซสเซอร์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในซีรี่ย์คือ Intel Core i7-10750H มาพร้อมความเร็วสูงสุด 5.0GHz เทอร์โบ โดยประสิทธิภาพของรุ่น i7-10750H เมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์เก่าที่มีอายุประมาณสามปี:

 • อัตราเฟรมต่อวินาทีในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นสูงสุด 44%
 • ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นสูงสุด 33%
 • เอ็กซ์พอร์ตวิดีโอระดับ 4K ได้เร็วขึ้นสูงสุด 70%

นอกจากนี้ ในการเปิดตัวเจนเนอเรชั่น 10 ยังรวมถึงโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10875H รุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงสุด 5.1GHz เทอร์โบ 8 คอร์ และ 16 เธรด เหมาะสำหรับกลุ่มนักสร้างเนื้อหาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เกมเมอร์

ตารางผลิตภัณฑ์สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Core H-ซีรี่ส์ เจนเนอเรชั่น 10

ข่าว: Intel เปิดตัวโมบายล์โปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุดในโลก Intel Core H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่นที่ 10 บนความเร็วระดับ 5.3 GHz มีที่มาจาก: แอพดิสคัส.

from:https://www.appdisqus.com/2020/04/03/intel-core-h-series-generation-10-launch.html

[Guest Post] Intel Core H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่น 10 เปิดตัวโมบายล์โปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ระดับ 5.3 GHz

มีอะไรใหม่: วันนี้ Intel พร้อมประกาศเปิดตัวโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่น 10 สำหรับการใช้งานในแล็ปท็อปด้วยความแรงทะลุกว่า 5GHz โดยโปรเซสเซอร์ H-ซีรีส์นี้มีประสิทธิภาพระดับเด็สก์ท็อป เหมาะสำหรับการเล่นเกมและการสร้างคอนเทนต์โดยเฉพาะ ทั้งนี้จะมี Intel Core เจนเนอเรชั่น 10 รุ่น i9-10980HK เป็นรุ่นไฮไลต์ของซีรีส์นี้

คำแถลงจากผู้บริหาร: “การเปิดตัวโมบายล์แพลตฟอร์ม Intel Core™ H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่น 10 ในวันนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเกมของ Intel ซึ่งโปรเซสเซอร์นี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพระดับเด็สก์ท็อปให้กับฟอร์มแฟคเตอร์แบบโมบายล์ ด้วยแล็ปท็อปดีไซน์อีกกว่า 100 แบบที่จะเปิดตัวในปีนี้ รวมถึงพีซีแบบบางและเบาให้เลือกมากกว่า 30 แบรนด์ แพลตฟอร์มใหม่นี้เหมาะสำหรับบรรดาผู้ที่ชื่นชอบเกมและนักสร้างสรรค์ตัวยง แพลตฟอร์มใหม่นี้มอบความถี่ที่เร็วที่สุดในตลาดด้วย 5GHz เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ซึ่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมอันน่าทึ่งและการสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่” – นายเฟรดริก แฮมเบอร์เกอร์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มแล็ปท็อประดับพรีเมียมและแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกม บริษัท Intel กล่าว

ทำไมจึงมีความสำคัญ: บรรดาเกมเมอร์กำลังเปลี่ยนไปใช้ระบบโมบายล์กันมากขึ้น และเริ่มสนใจการเล่นเกมที่สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการแม้ขณะเดินทาง โดยที่ยังคงประสิทธิภาพไว้ตามเดิม ซึ่งความเร็วนั้นถือเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดสามอันดับแรกของหน่วยประมวลผล โปรเซสเซอร์ Intel Core เจนเนอเรชั่น 10 สำหรับแล็ปท็อปให้ประสิทธิภาพที่รวดเร็วขึ้น ประมวลผลด้วยความเร็วกว่า 5.3 GHz เทอร์โบ 8 คอร์ และ 16 เธรด ช่วยให้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การเล่นเกมพร้อมการตอบสนองอันน่ามหัศจรรย์ ประสิทธิภาพในการเล่นเกมที่คงเส้นคงวา เกมและแอปพลิเคชันยังคงต้องอาศัยคอร์ที่มีความถี่สูง จึงทำให้ Intel กระตุ้นคลื่นความถี่ (Frequency Envelope) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์การเล่นเกมบนแล็ปท็อปที่ดีที่สุด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโมบายล์โปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุด : Intel® Core™ i9-10980HK เจนเนอเรชั่น 10 ถือเป็นโปรเซสเซอร์รุ่นท็อป ที่มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยให้ความเร็วสูงสุดที่ 5.3 GHz เทอร์โบ 8 คอร์ 16 เธรด และ Intel® Smart Cache แคชภายในซีพียูช่วยเก็บชุดคำสั่งต่างๆ ได้ถึง 16 MB โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10980HK เจนเนอเรชั่น 10 แบบปลดล็อคนี้ช่วยเพิ่มขุมพลังการทำงานให้กับแล็ปท็อปสำหรับการเล่นเกมและการสร้างคอนเทนต์ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยน ปรับแต่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซีพียูให้ได้ตามความเหมาะสมเองอีกด้วย

ประสิทธิภาพของรุ่น i9-10980HK เมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์เก่าที่มีอายุสามปี:

• อัตราเฟรมต่อวินาทีในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นสูงสุด 54% เพื่อความสามารถในการเล่นเกมชื่อดังต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
• ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นสูงสุด 44% เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้สึกถึงประสิทธิผลที่เร็วขึ้นและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
• เรนเดอร์ และเอ็กซ์พอร์ต วิดีโอระดับ 4K ได้เร็วขึ้นสูงสุด 2 เท่า สามารถสร้างสรรค์และแชร์งานได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

โปรเซสเซอร์ Intel Core i7-10750H มาพร้อมความเร็วสูงสุด 5.0GHzError! Bookmark not defined. เทอร์โบ ที่ตอบโจทย์เกมเมอร์และนักสร้างคอนเทนต์ตัวยงที่ต้องการประสิทธิภาพในระดับที่ดีที่สุด ประสิทธิภาพของรุ่น i7-10750H เมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์เก่าที่มีอายุสามปี:

• อัตราเฟรมต่อวินาทีในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นสูงสุด 44%
• ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นสูงสุด 33%
• เอ็กซ์พอร์ตวิดีโอระดับ 4K ได้เร็วขึ้นสูงสุด 70%

นอกจากนี้ ในการเปิดตัวเจนเนอเรชั่น 10 ยังรวมถึงโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10875H รุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงสุด 5.1GHz เทอร์โบ 8 คอร์ และ 16 เธรด เหมาะสำหรับกลุ่มนักสร้างเนื้อหาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เกมเมอร์ ผู้รักในการเล่นเกมและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้งานแบบมัลติทาสก์อีกด้วย

โปรเซสเซอร์นี้จะพาคุณไปพบกับประสบการณ์การเล่นเกมอันเยี่ยมยอดได้อย่างไร: ในความร่วมมือการผลิตร่วมกับแบรนด์พีซีชั้นนำ Intel มีพีซีแบบบางและเบามีความหนาไม่เกิน 20 มม. ให้เลือกมากกว่า 30 แบรนด์ และดีไซน์อีก 100 แบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผู้บริโภคทั่วไป เชิงพาณิชย์ และเวิร์คสเตชันที่จะมีการเปิดตัวในปีนี้ นอกจากนี้ Intel ยังสร้างสรรค์แล็ปท็อปที่เหมาะสมที่สุดโดยร่วมมือกับแบรนด์พีซีต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อันประกอบไปด้วย:

• Integrated Intel® Wi-Fi 6 AX201 (Gig+) รองรับการดาวน์โหลด ที่เร็วขึ้นเกือบ 3 เท่า เพื่อประสิทธิภาพระบบไร้สายความเร็วสูง แต่ค่า Latency ระดับต่ำ
• Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0
• Intel® Adaptix™ Dynamic Tuning Technology และ Intel® Extreme Tuning Utility สำหรับการปรับค่าประสิทธิภาพอันชาญฉลาด
• Intel® Speed Optimizer เพียงคลิกเดียวก็โอเวอร์คล็อกได้1
• Thunderbolt™ 3 รองรับด้วยแบนด์วิธที่มากถึง 4 เท่ากว่า USB 3.1 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนมีเดียคอนเทนต์ที่มีความจุแน่น และเชื่อมต่อกับจอภาพที่มีความละเอียด 4K ทั้งสองได้อย่างง่ายดาย
• Intel® Optane™ memory ช่วยในการเร่งการเปิดและโหลดเกมให้เร็วขึ้น

ตาราง SKU สำหรับ โมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ H-ซีรี่ส์ เจนเนอเรชั่น 10

เนื้อหาเพิ่มเติม:

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ H-ซีรี่ส์ เจนเนอเรชั่น 10

from:https://www.techtalkthai.com/intel-releases-the-fastest-mobile-cpu-5-3-ghz-core-h-series-gen-10/

สู้ยิบตา! Intel เปิดตัวซีพียูโน้ตบุ๊ก Core 10th Gen รหัส H บูสต์ได้ถึง 5.3GHz

หลังจากปล่อยให้ AMD ทำคะแนนนำไปก่อนกับซีรีส์ Ryzen 4000 วันนี้ Intel ไม่ยอมแพ้ กลับมาท้าชนด้วยซีพียูโน้ตบุ๊ก Core 10th Gen สถาปัตยกรรม Comet Lake H (14nm) รหัส H ที่พุ่งเป้าไปที่เหล่าเกมเมอร์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีตัวท็อป Core i9-10980HK 8 คอร์ 16 เธรด ที่บูสต์ได้สูงสุดถึง 5.3GHz โดยรวมที่เปิดตัวในซีรีส์ดังนี้

 • Core™ i7-1098HK – 16M Cache up to 5.3 GHz (8 Core 16 Threads)
 • Core™ i7-10875H – 16M Cache, up to 5.1 GHz (8 Core 16 Threads)
 • Core™ i7-10850H – 16M Cache, up to 5.1 GHz (6 Core 12 Threads)
 • Core™ i7-10750H – 16M Cache, up to 5.0 GHz (6 Core 12 Threads)
 • Core™ i5-10400H – 8M Cache, up to 4.6 GHz (4 Core 8 Threads)
 • Core™ i5-10300H – 8M Cache, up to 4.5 GHz (4 Core 8 Threads)

Intel กล่าวว่า 60% ของซีพียูตระกูลนี้ จะสามารถบูสต์สัญญาณนาฬิกาแบบแกนเดียวได้สูงกว่า 5.0GHz ในขณะที่ AMD ทำได้แค่ 4.4GHz พร้อมกล่าวว่าจะมีโน้ตบุ๊กแบบบางเบา (thin-and-light laptops) ที่ใช้ชิปตระกูลนี้กว่า 30 รุ่น ที่พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไป และจะมีโน้ตบุ๊กแบบปกติรุ่นอื่นๆ ตามมาอีกกว่า 100 รุ่นภายในปีนี้

No Description

ซีพียู Core 10th Gen ของ Intel จะมาพร้อมกับบอร์ดที่รองรับ Intel Wi-Fi 62 AX201 Gig+ รองรับ Thunderbolt 3 และรองรับ SSD ที่มีเทคโนโลยี Intel Optane memory H10 แต่ส่วนมากมักจะมีราคาที่แรงกว่า AMD ส่วนประสิทธิภาพในการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไร ต้องติดตามกันต่อไป

ที่มา – VentrueBeat

No DescriptionNo Description

from:https://www.blognone.com/node/115594

MSI – เปิดตัว Notebook รุ่นใหม่ 4 ซีรีส์ สเปก Intel Core i Gen 10H และ Nvidia GeForce RTX Super พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ที่ Pre-Order ก่อนใคร!!

MSI – เปิดตัว Notebook รุ่นใหม่ 4 ซีรีส์

สเปก Intel Core i Gen 10H และ Nvidia GeForce RTX Super

พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ที่ Pre-Order ก่อนใคร!! ราคาเริ่ม 3x,xxx บาท

MSI พาคุณไปสู่อีกขั้นของวิวัฒนาการ กับการได้รับรางวัลระดับโลกของ GE66 Raider และ GS66 Stealth เกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่พกทั้งความแรงและเร็วมาเต็มอัตรา เพราะ MSI รู้ว่าในการแข่งขันนั้น ผู้ที่มีความแข็งแกร่งและปรับตัวทันคือผู้ที่จะอยู่รอด ซึ่งโดยตลอดมานั้น MSI ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ผลิตเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรายใหญ่ของโลก ตระหนักถึงข้อสำคัญในจุดนี้ดี

เราจึงมุ่งเน้นที่จะผลิตเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเล่นเกม รวมถึงยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายในตอนนี้ ที่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐาน ท่ามกลางเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ทั่วโลกหยุดชะงัก แต่ MSI นั้นไม่หวั่น พร้อมมุ่งมั่นกับไลน์อัพเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ของปีนี้ ที่มีการติดตั้งหน่วยประมวลผลสูงสุดถึงระดับ Intel® Core™ i9 (Comet Lake H-series) และยังมีกราฟิกการ์ดตัวใหม่ล่าสุด GeForce RTX™ Super series ที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสำหรับการเล่นเกมระดับสูงโดยเฉพาะ

สู่จุดสูงสุดของวิวัฒนาการ เมื่อความแรงในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นถึง 50%

เนื่องจากเกมสมัยใหม่นั้น ต้องการประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างสูง จึงเป็นแรงจูงใจในการทำให้ MSI ได้พัฒนาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขั้นสูง ด้วยพลังด้านการประมวลผลของ Intel® Core i Gen 10th ประสิทธิภาพสูงลิบถึงระดับ i9-10980HK ซึ่งจะเห็นผลได้ชัดกับค่า FPS ในเกมรวมถึงการใช้งานแบบมัลติทาสก์ ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นถึง 50% ของชิปประมวลผลรุ่นใหม่ของ Intel ตัวนี้ ผู้เล่นที่ต้องการประสิทธิที่สูงที่สุด สามารถไปถึงจุดที่ 5.3GHz ในแบบ Sigle-Core ได้อย่างง่ายดาย เพลิดเพลินกับการเล่นเกมแบบสบายๆในประสบการณ์ใหม่แบบที่ไม่มีใครเทียบ

นอกจากนี้ ยังมีกราฟิกการ์ดรุ่นใหม่ GeForce® RTX 2080 SUPER™ ที่มีเทคโนโลยี Real-Time Ray Tracing เพิ่มความสมจริงให้กับกราฟิกภาพในเกม พร้อมอิ่มเอมไปกับการแสดงผลที่ถูกปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป ด้วย AI อัจฉริยะที่จะปรับเปลี่ยนให้ภาพและแสงมีความเนียนตา มาพร้อมประสิทธิภาพที่เหนือกว่ารุ่นก่อนนี้หลายเท่า

เกมมิ่งโน้ตบุ๊กสองรุ่นใหม่ พร้อมรางวัลใหญ่มอบไว้สำหรับการันตีการเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดในตอนนี้ GE66 Raider และ GS66 Stealth 

GS66 และ GE66 นั้นพกนิยามใหม่ของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มาอย่างเต็มที่ ทั้งดีไซน์บางและเบา รวมเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใส่ไว้ ในส่วนของจอแสดงผล พร้อมให้คุณได้ยลเทคโนโลยีใหม่ เมื่อมีความไวสูงสุดถึงระดับ 300Hz, รวมไปถึงแบตเตอรี่ ที่มีความจุถึง 99.9 WHR มาผนวกรวมกับขุมพลังจากหน่วยประมวลผลและชิปแสดงผลรุ่นใหม่ที่อยู่ภายใน ทำให้ GS66 และ GE66 รุ่นใหม่นี้ เพียงพอที่จะกลายเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดได้อย่างไม่ต้องสงสัย

GS66 Stealth: รูปโฉมใหม่ โฉบเฉี่ยวไฉไล ในสไตล์สีดำสนิท

ด้วยธีมใหม่ “Core Black” ที่ออกแบบมาให้ดูลึกลับผสมกับมีสไตล์ ได้รับรางวัล “iF Design Award” และรางวัล “Red Dot Design Award” ทำให้ตลอดทั้งตัวเครื่องนั้น เต็มไปด้วยความพิถีพิถัน และด้วยอุปกรณ์ที่ทรงพลัง ช่วยผลักดันให้ GS66 Stealth เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มีความแรงและเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ระบายความร้อนได้อย่างเต็มที่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Cooler Boost Trinity + พร้อมใบพัดที่มีความบางเพียง 0.1 มม. เพื่อเพิ่มขอบเขตการไหลเวียนของอากาศ เพื่อประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในการใช้งาน

GE66 Raider: จุดไฟให้สว่างไสวพร้อมการกำเนิดใหม่ของเหล่าเกมเมอร์

GE66 Raider เหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการความเพอร์เฟค โดยทีเด็ดไม่ได้มีแค่ส่วนของประสิทธิภาพเท่านั้น แต่เป็นรูปลักษณ์ภายนอก ที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณความเป็นเกมเมอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งสีจากไฟ Mystic Light ในส่วนด้านล่างที่วางตำแหน่งอย่างได้เหมาะสม สามารถรับชมแสงสีในแบบออโรร่า ที่มาพร้อมไฟ RGB 16.8 ล้านเฉดสี ขับเคลื่อนด้วย CPU และกราฟิกการ์ดตัวล่าสุด อยู่ในจุดสูงของเหล่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั้งปวง พ่วงด้วยรางวัลการันตี ที่ชื่อ “Red Dot Award” ที่บ่งบอกถึงคุณภาพได้เป็นอย่างดี

รวมถึงยังมี MSI GT Titan, GP / GL Leopard และซีรี่ส์ GF Thin ที่ได้เปิดซิงใช้ CPU รุ่นใหม่ Intel® Core i 10th Gen H-Series รวมถึงยังมีกราฟิกการ์ดของ NVIDIA GeForce รุ่นใหม่ เพื่อเป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับเกมเมอร์ชาว MSI ทุกคน

MSI Creator 17: ครีเอเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยหน้าจอแสดงผลเทคโนโลยี Mini LED ช่วยให้เห็นสีสันที่แม่นยำและสมจริง

สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับมืออาชีพนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพในการทำงาน ทุกอย่างต้องได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่ง MSI Creator 17 ได้รวบรวมทุกอย่างไว้เบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว ทั้งหน้าจอที่ใช้เทคโนโลยี Mini LED มีมาตรฐาน DisplayHDR 1000 ตัวแรกของโลก ความละเอียดระดับ 4K ความสว่างสูงถึง 1,000 nits ซึ่งได้รับการยกย่องจากสื่อต่างๆทั่วโลก ว่าเป็นหน้าจอที่เหนือกว่าคู่แข่งในแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น IPS หรือ OLED ก็ไม่สามารถเทียบได้กับตัวนี้ ในขณะที่หน่วยประมวลผลยังคงจัดเต็มเหมือนที่เคยใช้

ด้วย Intel® Core™ i 10th Gen H-series รุ่นใหม่ รวมถึงยังใช้กราฟิกการ์ดสูงสุดถึงระดับ GeForce RTX 2080 Super™ ทำให้เรียกได้ว่า Creator 17 ตัวนี้ เป็นโน้ตบุ๊ก GeForce RTX Studio ที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมี Creator 15M และ 17M series ที่ได้รับการอัพเกรดทั้ง CPU และกราฟิกการ์ดเป็นรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลสเปคและราคาคร่าวๆสำหรับรุ่นที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทย

GE66 Raider 10SF

– CPU รุ่นใหม่ สูงสุดถึงระดับ Intel® Core™ i7-10750H

– กราฟิกการ์ด สูงสุดถึงระดับ GeForce RTX™ 2070

ราคาเริ่มต้นประมาณ 6x,xxx บาท

GS66 Stealth 10SE

– CPU รุ่นใหม่ สูงสุดถึงระดับ Intel® Core™ i7-10750H

– กราฟิกการ์ด สูงสุดถึงระดับ GeForce RTX™ 2060

ราคาเริ่มต้นที่ 5x,xxx บาท

GE75 Raider 10SGS

– CPU รุ่นใหม่ สูงสุดถึงระดับ Intel® Core™ i9-10980HK

– กราฟิกการ์ด สูงสุดถึงระดับ GeForce RTX 2080 Super™

ราคาเริ่มต้นที่ 1xx,xxx บาท

GS75 Stealth 10SFS / 10SGS

– CPU รุ่นใหม่ สูงสุดถึงระดับ Intel® Core™ i9-10980HK

– กราฟิกการ์ด สูงสุดถึงระดับ GeForce RTX 2080 Super™ Max-Q

ราคาเริ่มต้นที่ 9x,xxx บาท

GF75 Thin 10SER

– CPU รุ่นใหม่ สูงสุดถึงระดับ Intel® Core™ i7-10750H

– กราฟิกการ์ด สูงสุดถึงระดับ GeForce RTX™ 2060

ราคาเริ่มต้นที่ 4x,xxx บาท

GF65 Thin 10SDR

– CPU รุ่นใหม่ สูงสุดถึงระดับ Intel® Core™ i7-10750H

– กราฟิกการ์ด สูงสุดถึงระดับ GeForce® GTX1660Ti

ราคาเริ่มต้นที่ 3x,xxx บาท

GF63 Thin 10SCSR

– CPU รุ่นใหม่ สูงสุดถึงระดับ Intel® Core™ i7-10750H

– กราฟิกการ์ด สูงสุดถึงระดับ GeForce® GTX1650 Ti Max Q

ราคาเริ่มต้นที่ 3x,xxx บาท

Creator 17 A10SF

– CPU รุ่นใหม่ สูงสุดถึงระดับ Intel® Core™ i7-10750H

– กราฟิกการ์ด สูงสุดถึงระดับ GTX1650 Ti Max Q

– 17.3″ UHD (3840*2160), HDR1000 mini LED, DCI-P3 100%

ราคาเริ่มต้นที่ 9x,xxx บาท

โดยทุกรุ่นที่กล่าวมานี้ จะมีวางจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นไป และทาง MSI มีข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่สั่งจองสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการในระหว่างวันที่ 8 -21 เมษายน 2563 เป็น Steam Wallet สำหรับ Gaming series และ Microsoft Office 365 สำหรับ Content Creation series อีกด้วย

สามารถสั่งจองได้ที่: https://msi.gm/2JwDYlz

MSI ขอให้คำมั่นไว้ ด้วยจิตวิญญาณแห่งหัวใจของมังกร! 

MSI ในฐานะที่เป็นแบรนด์ผู้ผลิตเกมมิ่งโน้ตบุ๊กชั้นนำ ขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราสามารถสร้างสรรค์เกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ แม้จะอยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากนี้ และเราอยากให้คุณมีความเชื่อมั่น ว่าเราจะไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการ และเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร รวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มในส่วนผลิตภัณฑ์ของ MSI ได้ที่

MSI Gaming Website              https://th.msi.com/

MSI Thailand Facebook https://msi.gm/2u6kGeX

MSI Thailand Instagram https://msi.gm/2QOli6R

MSI Thailand YouTube https://msi.gm/2ZgU1tt

MSI Thailand Twitter https://msi.gm/30afDZW

 

from:https://notebookspec.com/msi-new-notebook-series-4-intel-core-i-gen-10h-and-nvidia-geforce-rtx-super/515749/

หลุดผลทดสอบ Intel Core i3-10100T หน่วยประมวลผลสำหรับตลาดล่างที่น่าจับตามอง

ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของหน่วยประมวลผลรุ่นที่ 10 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจากทางฝั่ง Intel ซึ่งล่าสุดนั้นมีข้อมูลผลการทดสอบของหน่วยประมวลผลรุ่นเล็กอย่าง Core i3-10100T ที่ทำการทดสอบผ่านทางโปรแกรม UserBenchmark หลุดออกมา ซึ่งจากผลการทดสอบนั้นเรียกได้ว่าหน่วยประมวลผล Core i3-10100T นั้นน่าสนใจเอามากๆ เพราะนอกจากจำนวนแกนการประมวลผลที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนั้น ผลคะแนนของมันยังน่าจะทำให้หน่วยประมวลผลสำหรับตลาดระดับล่างน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับหน่วยประมวลผล Core i3-10100T นั้น ตามข้อมูลที่หลุดออกมาจะมีแกนการประมวลผลอยู่ที่ 4 แกน 8 threads(ซึ่งนั่นทำให้มันมีแกนการประมวลผลและเทรดในการประมวลผลเท่ากับหน่วยประมวลผลในรุ่น Core i7-7xxx ลงไป สำหรับความเร็วสัญญาณนาฬิกาฐานนั้นจะอยู่ที่ 3.0 GHz และความเร็วสัญญาณนาฬิกาขณะ boost นั้นจะอยู่ที่ 3.5 GHz ด้วยความที่ตัวหน่วยประมวลผลลงท้ายด้วยรหัส T นั้นทำให้เราทราบได้ว่าหน่วยประมวลผลรุ่น Core i3-10100T นั้นจะเป็นหน่วยประมวลผลที่เน้นเรื่องการประหยัดพลังงานซึ่งตามข้อมูลที่หลุดออกนั้นพบว่าหน่วยประมวลผลรุ่นนี้นั้นจะมาพร้อมกับอัตราการคายความร้อนที่ 35 W TDP เท่านั้น

ผลคะแนนครั้งนี้นั้นหลุดออกมาจากคุณ Tum Apisak ซึ่งจากข้อมูลนั้นได้ระบุคะแนนของหน่วยประมวลผล Core i3-10100T เอาไว้ดังนี้

 • 1-core test 109 คะแนน
 • 2-core test 206 คะแนน
 • 4-core test 354 คะแนน
 • 8-core test 570 คะแนน
 • 64-core test 549 คะแนน

จากผลคะแนนนั้นจะเห็นได้ว่า Core i3-10100T นั้นน่าสนใจเอามากๆ โดยมีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่า Core i3-10100T นั้นจะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ราวๆ $143 หรือประมาณ 4,680 บาทเท่านั้น งานนี้เรียกได้ว่าตลาดหน่วยประมวลผลสำหรับตลาดล่างหรือสำหรับผู้เริ่มต้นได้คึกคักกันอย่างแน่นอน ที่เหลือก็เพียงแค่ขออย่าให้ทาง Intel เลื่อนการเปิดตัวออกไปอีกก็เท่านั้น

ที่มา : notebookcheck

from:https://notebookspec.com/intel-core-i3-10100t-leaked-on-userbenchmark/515472/