คลังเก็บป้ายกำกับ: FEATURED_POSTS

Lenovo ขอเชิญนักวิจัยและคณาจารย์ร่วมสัมมนาฟรี Thailand Gnomic Research with Lenovo HPC & AI 23 ส.ค. 2019

เลโนโว ประเทศไทย ขอเรียนเชิญนักวิจัย, นักวิชาการ, คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา, นักวิทยาศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การวิจัยระบบชีววิทยาพันธุกรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และ ปัญญาประดิษฐ์ “Thailand Gnomic Research with Lenovo High-performance computing & Artificial Intelligence” เพื่อรับฟังแนวคิดและประสบการณ์จากนักวิจัยทางด้าน Gnomic บนระบบประมวลผลขนาดใหญ่จากสหรัฐอเมริกาโดยตรง และทำความรู้จักกับเทคโนโลยีเบื้องหลังระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงเพื่องานวิจัยและการศึกษาโดยเฉพาะ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.45 – 15.00 น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการเข้าร่วมงานสัมมนาฟรีดังนี้

Thailand Gnomic Research with Lenovo High-performance computing & Artificial Intelligence

วันที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 9.45 – 15.00 น.
สถานที่ บริษัท เลโนโว (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 12 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ในงานสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะได้พบกับศาสตราจารย์ ดร. Mileidy Giraldo, Ph.D. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาระบบพันธุกรรมขนาดใหญ่ , Next-generation Sequencing (NGS) และระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในวรสารทางวิชาการในต่างประเทศอีกมากมาย มานำเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากงานวิจัยที่ต้องใช้พลังประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

นอกจากนี้ ท่านยังจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญระบบ AI & HPC เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และโซลูชันจากทาง Lenovo ที่ได้รับยกย่องให้เป็นอันดับ 1 ทางด้านระบบกริดคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ใน TOP500 (TOP#1 World’s Largest HPC provide ) รวมถึงได้รับรางวัลต่างๆ จากงาน Supercomputer 2017-18 เช่น LICO Editors’ Choice: BEST Award AI & Technology SC 18

กำหนดการ

09:30 ลงทะเบียน
10:00 กล่าวเปิดงานโดยทีมงาน Lenovo Thailand
10:15 The world’s largest provider of TOP500 and Award Supercomputer 2018
10:30 Lenovo HPC & AI Product Portfolio
11:15 Simplify Management HPC&AI cluster with LICO (Award Best AI Product and technology 2018)
12:00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13:00 Lenovo Genomics HPC & AI (reference architect for GNOME , Used case and Reference Site)
15:00 Q&A

ประวัติของวิทยากร

Mileidy Giraldo, Ph.D.
Senior Genomics Solutions Architect | Senior Genomics Data Scientist in Precision Medicine and Healthcare AI
Washington, District Of Columbia
Lenovo HPC & AI Washington, DC, US

ได้รับรางวัลมากมาย อาทิเช่น
รางวัล :

 • Award for special services to NIH/NLM: For leadership in establishing monthly Scholastic discussions for NCBI trainees. National Center for Biotechnology Information (NCBI), National Library of Medicine, NIH 2015
 • Best Oral Presentation : Center of Excellence in HIV/AIDS and Cancer Virology Fall Think Tank, National Cancer Institute (NCI), NIH 2012

ผลงานวิจัยที่ได้ออกตีพิมพ์ :

 • Discovery of Kaposi’s sarcoma herpesvirus-encoded circular RNAs and a human antiviral circular RNA (Oct 29, 2018), Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
 • HIV Transmitted/Founder Viruses Display Archetypal Markers of Lentiviral Fitness.(2018 )

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทันที

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ สามารถติดต่อทีมงาน Lenovo เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ktiphirun@lenovo.com หรือโทร 081-869 5969

from:https://www.techtalkthai.com/thailand-gnomic-research-with-lenovo-hpc-ai-seminar-invitation/

โฆษณา

TechTalk Webinar: ทำ Single Sign-On, Access Policy และ Multi-Factor Authentication ด้วย Cloud-based Access Management Service โดย Thales

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหาร IT และ Security, ผู้จัดการ IT และ Security, Security Engineer, Software Developer และผู้ดูแลระบบ IT เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “TechTalk Webinar: ทำ Single Sign-On, Access Policy และ Multi-Factor Authentication ด้วย Cloud-based Access Management Service โดย Thales” เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีด้านการยืนยันตัวตัวตนและกำหนดสิทธิ์สำหรับการเข้าถึง Application ต่างๆ บน Cloud และ Web อย่างมั่นคงปลอดภัย ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: ทำ Single Sign-On, Access Policy และ Multi-Factor Authentication ด้วย Cloud-based Access Management Service โดย Thales
ผู้บรรยาย: คุณ Payathai Kalyawongsa, Bangkok Systems & Software
วันเวลา: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

ทุกวันนี้การใช้งาน Application ในภาคธุรกิจนั้นถือว่ามีความหลากหลายและซับซ้อนยิ่งกว่าในอดีตมาก เนื่องจากการนิยมใช้งาน Business Application สำหรับตอบโจทย์ทางธุรกิจในแง่มุมต่างๆ ทั้งจากบน Cloud และภายใน On-Premises Data Center ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้การบริหารจัดการด้าน Security และสิทธิ์ในการเข้าใช้งานต่างๆ นั้นยากยิ่งขึ้น อีกทั้งพนักงานภายในองค์กรเองก็อาจเกิดความสับสนจากการที่มี Application ที่ต้องใช้งานจำนวนมาก และมี Username/Password จำนวนหลายชุดตามไปด้วย

เทคโนโลยี Cloud-based Access Management จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้โดยเฉพาะ และทำให้ผู้ใช้งานภายในธุรกิจองค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึง Application เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเองได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถใช้งาน Username/Password เพียงชุดเดียวในการเข้าถึงระบบ Application ทั้งหมดได้ และยังรองรับการทำ Multi-Factor Authentication เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึง Application และข้อมูลสำคัญของธุรกิจด้วย

ใน Webinar ครั้งนี้ คุณจะได้รู้จักกับเทคโนโลยี Cloud-based Access Management Service จาก Thales พร้อมกับเรียนรู้เจาะลึกในประเด็นดังต่อไปนี้

 1. การบริหารจัดการ User Access อย่างง่ายดายด้วยระบบ Cloud Single Sign-On
 2. การกำหนดนโยบายการเข้าถึงระบบงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย สำหรับทั้งองค์กรและพนักงานรายบุคคล
 3. การทำ Trust Elevation และการทำ Step-Up Authentication
 4. การผสานระบบ Application ที่มีอยู่เข้ากับระบบ Catalog ได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ Template ที่จัดเตรียมเอาไว้
 5. การเสริมระบบ Security ให้กับ Application ทั้งหมดด้วยข้อมูล Context

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_ZjVKoHZZQRu7dNSk1RlYiw โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/techtalk-webinar-single-sign-on-access-policy-multi-factor-authentication-with-thales/

TechTalk Webinar: รู้จักกับเทคโนโลยี Deep Learning เบื้องต้น โดย TechTalkThai Training

TechTalkThai ขอเรียนเชิญคนทำงานสาย IT ทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “TechTalk Webinar: รู้จักกับเทคโนโลยี Deep Learning เบื้องต้น โดย TechTalkThai Training” เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Deep Learning ในขั้นพื้นฐาน ว่ามีแนวคิดเบื้องหลังอย่างไร และนำไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้าง ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: รู้จักกับเทคโนโลยี Deep Learning เบื้องต้น โดย TechTalkThai Training
ผู้บรรยาย: คุณธีระ ลายธีระพงศ์, Technical Training Lead, TechTalkThai Training
วันเวลา: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคของ AI เทคโนโลยีเบื้องหลังอย่าง Deep Learning ก็กลายเป็นศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้งานและพัฒนากันอย่างรวดเร็วต่อเนื่องทั่วโลก การเรียนรู้เทคโนโลยี Deep Learning นี้จึงเริ่มกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนทั้งในและนอกวงการ IT เริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเทคโนโลยี และเตรียมนำมาประยุกต์ใช้งานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ของตนเอง พร้อมทั้งเตรียมรับมือกับอนาคตที่การพัฒนา AI อาจเขามาทดแทนตำแหน่งงานบางส่วนของมนุษย์ได้

ใน Webinar ครั้งนี้ จะปูพื้นฐานถึงที่มาที่ไปของเทคโนโลยี Deep Learning, อัลกอริธึมต่างๆ ที่ใช้งานใน Deep Learning และการประยุกต์ใชังาน Deep Learning พร้อมเล่าถึงแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาในศาสตร์ด้านนี้ ว่าจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีหรือต้องมีความรู้แขนงใดบ้างในการต่อยอด และสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ไปยังวิทยากรได้โดยตรงเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยที่มีอยู่ได้ทันที

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_FrE7L12uQMehjLb6Ky56ug โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/techtalk-webinar-deep-learning-overview-by-techtalkthai-training/

VMUG Webinar: รู้จักกับ VMware Cloud on AWS: From On Premises to Beyond โดย VMware

VMware User Group Thailand ขอเรียนเชิญผู้บริหารฝ่าย IT, ผู้จัดการ IT, Cloud Engineer, System Engineer และผู้ดูแลระบบ IT เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “รู้จักกับ VMware Cloud on AWS: From On Premises to Beyond โดย VMware” เพื่อทำความรู้จักกับบริการ VMware Cloud on AWS แบบเจาะลึกกันโดยทีมงาน VMware โดยตรง ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: รู้จักกับ VMware Cloud on AWS: From On Premises to Beyond โดย VMware
ผู้บรรยาย: คุณ Chanvit Jewriyavech, Senior System Engineer, VMware Thailand
วันเวลา: วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

การใช้งานบริการ Cloud นั้นได้กลายเป็นทางเลือกที่ทุกองค์กรหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน แต่การก้าวจากภาพของการใช้งาน Cloud ไปสู่ Hybrid Cloud ให้ได้อย่างเต็มตัวนั้นยังถือเป็นเรื่องยาก เพราะเทคโนโลยีหลักที่เหล่าธุรกิจองค์กรเลือกใช้งานภายใน On-Premises Data Center นั้นอาจยังไม่พร้อมที่จะทำงานร่วมกับบริการ Cloud จากค่ายต่างๆ ได้อย่างดีนัก

ด้วยเหตุนี้ VMware Cloud on AWS จึงเป็นบริการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวโดยเฉพาะ ด้วยการนำเทคโนโลยีของ VMware ไปให้บริการบน AWS พร้อมเสริมความสามารถใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ ที่ใช้งาน VMware อยู่แล้วนั้นสามารถเชื่อมต่อใช้งานและย้าย Workload ต่างๆ ที่เคยมีอยู่ภายในองค์กรของตนเองขึ้นไปบน VMware Cloud on AWS ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้องค์กรมีทางเลือกในการก้าวไปสู่การทำ Hybrid Cloud ที่เรียบง่ายมากขึ้น

ใน Webinar ครั้งนี้ ทีมงาน VMware Thailand จะมาเจาะลึกถึงการใช้งาน VMware Cloud on AWS ในทุกแง่มุม ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งาน, การทดลองย้าย Workload จาก On-Premises ขึ้นไปสู่ VMware Cloud on AWS, การผสานระบบร่วมกันเพื่อให้บริหารจัดการและทำ Automation ร่วมกันได้ ไปจนถึงการออกแบบระบบบน Cloud ให้สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงทนทานแบบ High Availalbility

พบกับผู้เชี่ยวชาญจาก VMware โดยตรง ที่พร้อมตอบทุกคำถามของ VMware Cloud on AWS ได้ใน Webinar ครั้งนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_0hwGMRoKQn6K7wKYAOJqNg โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/vmug-webinar-vmware-cloud-on-aws-from-on-premises-to-beyond-by-vmware/

[Infographic] Google, Facebook, Apple, Microsoft เก็บข้อมูลอะไรของเราบ้าง มาดูกัน

ทีมงานจาก Security Baron เว็บไซต์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคได้ทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Policies) ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ 6 แห่ง ได้แก่ Facebook, Google, Apple, Twitter, Amazon และ Microsoft เพื่อค้นหาว่าบริษัทเหล่านี้เก็บข้อมูลอะไรจากผู้ใช้บ้าง โดยสรุปออกเป็น Infographic ด้านล่าง

Credit: SecurityBaron.com

** นโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบริษัททั้ง 6 แห่งถูกตรวจสอบเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ที่ผ่านมา

จากรูปจะเห็นว่า Facebook เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าหิวกระหายข้อมูลของผู้ใช้เป็นอย่างมาก โดยเก็บแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับที่ทำงานของเรา ระดับรายได้ เชื้อชาติ ศาสนา มุมมองด้านการเมือง รวมไปถึงโฆษณาที่เรากดคลิก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อการโฆษณา หรือ (อาจ) ส่งต่อให้บุคคลอื่นได้ ตรงกันข้ามกับ Twitter ที่เก็บข้อมูลค่อนข้างน้อย แม้จะทำการเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล โซนเวลา วิดีโอที่กดดู แต่บริษัทฯ กลับไม่สนใจเก็บข้อมูลชื่อ เพศ หรือวันเกิด เหมือนบริษัทส่วนใหญ่อื่นๆ

ที่มา: https://sea.pcmag.com/news/31392/what-does-big-tech-know-about-you-basically-everything

from:https://www.techtalkthai.com/which-data-big-tech-companies-collect-from-users/

Veeam เผยยอดขายทะลุ 30,000 ล้านบาทต่อปีแล้ว เตรียมก้าวสู่ภาพของ Cloud อย่างเต็มตัวด้วย Cloud Data Management

Veeam ได้ออกมาเผยถึงยอดขายประจำปี 2018 ว่ามียอดขายต่อปีสูงเกินกว่า 1,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 30,000 ล้านบาทแล้ว และยังมีลูกค้าธุรกิจองค์กรทั่วโลกมากเกินกว่า 350,000 ราย มีลูกค้าใหม่ต่อเดือนมากถึง 4,000 ราย นับเป็นก้าวสำคัญในความสำเร็จของ Veeam เพื่อเตรียมตัวมุ่งไปสู่อนาคตที่ภาคธุรกิจองค์กรต่างๆ จะหัดไปใช้งาน Cloud กันมากขึ้น ซึ่ง Veeam เองก็เตรียมรับมือต่อแนวโน้มดังกล่าวแล้วด้วยภาพของ Cloud Data Management นั่นเอง

จากการสำรองข้อมูลระบบ VM สู่การรองรับการสำรองข้อมูลบน Platform อื่นอีกมากมาย

นับตั้งแต่ Veeam เริ่มก่อตั้งมาเมื่อสิบกว่าปีก่อน ซึ่งในยุคแรกยังมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการการสำรองข้อมูลสำหรับ Virtual Machine (VM) เป็นหลักนั้น Veeam เองก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง รองรับการสำรองข้อมูลและระบบต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่การสำรองข้อมูล Application, การจัดการและทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Storage, การสำรองข้อมูลบนอุปกรณ์ Client, การรองรับการสำรองข้อมูลให้กับระบบ Hyper-Converged Infrastructure (HCI) และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกเหนือจากนั้น Veeam เองก็ยังได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้การสำรองข้อมูลหรือระบบนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายยิ่งขึ้นมาโดยตลอด ทั้งเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบสำรองข้อมูล, เครื่องมือสำหรับออกรายงานโดยอัตโนมัติ, เครื่องมือสำหรับการจัดการ Workflow ในการกู้คืนระบบหรือข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ธุรกิจองค์กรนั้นมั่นใจได้กับการสำรองข้อมูลและระบบของตนเอง ว่าจะสามารถกู้คืนได้อย่างแน่นอนเมื่อจำเป็น และลดภาระงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงไปให้มากที่สุด เพื่อให้กระบวนการในการกู้คืนระบบหรือข้อมูลใดๆ นั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายและอัตโนมัติมากที่สุด

มุ่งสู่ภาพของ Cloud Data Management อย่างเต็มตัวด้วย Veeam Availability Suite 9.5

Credit: Veeam

อย่างไรก็ดี ทุกวันนี้หลายองค์กรเองก็เริ่มเปิดรับต่อการนำ Cloud มาใช้งานภายในองค์กร และต่อยอดไปสู่ภาพของการทำ Hybrid Cloud หรือ Multi-Cloud กันมากขึ้น ทำให้ระบบ Data Center หรือ Application ในภาคธุรกิจองค์กรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกระจายตัวอยู่ตาม Platform ต่างๆ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

และนี่เองก็จะเป็นอีกครั้งที่ Veeam ต้องปรับตัวพัฒนาเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ด้วยการปรับให้โซลูชันของ Veeam นั้นตอบโจทย์ด้านการสำรองข้อมูลและระบบต่างๆ บน Cloud ให้ได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน ส่งผลให้ Veeam Availability Suite 9.5 ซึ่งเป็นโซลูชันเรือธงด้านการสำรองและบริหารจัดการข้อมูลของ Veeam ต้องรองรับ Cloud มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในอัปเดตล่าสุดของ Veeam Availability Suite 9.5 ได้เพิ่มความสามารถใหม่ๆ ที่น่าสนใจเข้ามา 4 ประการหลักๆ ดังนี้

 • Cloud Tier สามารถสำรองข้อมูลแบบระยะยาวบน Cloud ได้โดยไม่จำกัดพื้นที่ความจุของข้อมูลี่ทำการสำรอง โดยสามารถทำการ Integrate ระบบเข้ากับ Object Storage ได้
 • Cloud Mobility สามารถทำการย้ายระบบหรือกู้คืนระบบใดๆ บนบริการ Public Cloud ได้
 • Enterprise Application Support รองรับการทำงานร่วมกับ Oracle RMAN และ SAP HANA เพื่อสำรองข้อมูลของระบบ Application สำคัญในธุรกิจได้โดยตรงแล้ว
 • Data Governance เพิ่มความสามารถใหม่ด้าน Security และ Compliance ซึ่งครอบคลุมถึงทั้งการรองรับกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่าง GDPR และการป้องกัน Malware ภายในตัว

นอกจากนี้ Veeam เองก็ยังได้เสริมความสามารถใหม่ๆ ในการใช้งานอย่างเช่นการทำ Cloud-Native Backup, การเปิดให้มีการย้าย License ไปใช้งานบน Cloud ได้ และอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถนำ Veeam ไปใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ตอบรับต่อสภาพของตลาดที่เทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันนี้ Veeam รองรับการทำงานร่วมกับทั้งบริการ Cloud ของ AWS, Azure, IBM และ Google ได้แล้ว

Veeam นั้นเชื่อว่าความนิยมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของ Cloud จะช่วยให้ตลาดด้าน Cloud Data Management เติบโตยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต โดยมีการทำนายร่วมกันระหว่าง Veeam, Gartner และ IDC ว่าภายในปี 2020 ที่จะถึงนี้ มูลค่าของตลาด Cloud Data Management จะมีสูงเกินกว่า 15,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 450,000 ล้านบาทเลยทีเดียว

Credit: Veeam

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cloud Data Management สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.veeam.com/cloud-data-management.html

ทดลองใช้งาน Veeam Availability Suite 9.5 ได้ฟรี 30 วัน

สำหรับผู้ที่อยากทดสอบเทคโนโลยี Veeam Availability Suite 9.5 ด้วยตนเอง สามารถทำสมัครสมาชิกและโหลด Software รุ่นทดสอบได้ทันทีที่ https://www.veeam.com/data-center-availability-suite-download.html?ad=in-text-link

สัมผัสกับ Veeam Availability Suite 9.5 ได้ในงานสัมมนาฟรี VeeamON 2019 Tour Bangkok 29 ส.ค. 2019

Veeam ขอเชิญเหล่าผู้บริหารทางด้าน IT, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ Data Center และผู้ดูแลระบบ IT ภายในธุรกิจและองค์กร เข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปีในประเทศไทย “VeeamON 2019 Tour Bangkok” เพื่ออัปเดตแนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทางด้าน Cloud Data Protection และ Multi-Cloud ในวันที่ 29 สิงหาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้ https://www.techtalkthai.com/veeamon-2019-tour-bangkok-seminar-invitation/

from:https://www.techtalkthai.com/veeam-reaches-its-next-level-to-cloud-data-management/

[วิดีโอ] Sponsored Webinar: สรุปฟีเจอร์เด่น FortiOS 6.2 ตอบโจทย์ยุค Multicloud และ IoT

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย Sponsored Webinar เรื่อง “What’s New in FortiOS 6.2” พร้อมสรุปฟีเจอร์เด่นบน FortiOS เวอร์ชันล่าสุด ตอบโจทย์ความต้องการด้าน Multicloud และ IoT โดยทีมวิศวกรจาก Fortinet Thailand ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณภีมะ เอกโพธิ์ Senior System Engineer จาก Fortinet Thailand

FortiOS 6.2 เป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ Fortinet ที่เปิดให้อัปเกรดตั้งแต่เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่สำหรับสนับสนุน Security Fabric รวมแล้วกว่า 300 รายการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Broad”, “Integrated” และ “Automated” เพื่อให้มั่นใจว่า Fortinet Security Fabrid มีโซลูชันที่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ สามารถผสานการทำงานเพื่อปกป้องอุปกรณ์ เครือข่าย และแอปพลิเคชันได้อย่างไร้รอยต่อ รวมไปถึงมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยในการบริหารจัดการและตอบสนองต่อการโจมตีได้อย่างรวดเร็ว

ภายใน Webinar นี้ท่านจะได้รู้จักกับ 10 ฟีเจอร์เด่นของ FortiOS 6.2 ที่ช่วยยกระดับความสามารถของ Security Fabric เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่อุปกรณ์ Internet of Things ไปจนถึง Multicloud รวมไปถึงการทำ Automation และ DevOps เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามระดับสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

from:https://www.techtalkthai.com/sponsored-webinar-whats-new-in-fortios-6-2-video/