คลังเก็บป้ายกำกับ: FEATURED_POSTS

TechTalk Webinar: รู้จัก NEXtier Cloud ERP สูตรลับการติดตั้งระบบ SAP Business One เพื่อใช้บริหารธุรกิจรวดเร็วสุดใน 7 วัน โดย Nexus-SR

ขอเรียนเชิญเจ้าของกิจการ, ผู้บริหารธุรกิจ และผู้จัดการ IT ทุกท่าน ที่สนใจระบบบริหารธุรกิจครบวงจร เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “รู้จัก NEXtier Cloud ERP สูตรลับการติดตั้งระบบ SAP Business One เพื่อใช้บริหารธุรกิจรวดเร็วสุดใน 7 วัน โดย Nexus-SR” เพื่อรู้จักกับโซลูชั่น NEXtier Cloud ERP power by SAP Business One ระบบ ERP ที่ออกแบบพิเศษเพื่อรองรับการบริหารธุรกิจสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ สนับสนุนการบริหารธุรกิจให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มกำไร รวมถึงรองรับเอกสารภาษี พร้อมทั้งกรณีศึกษาการวางระบบเพื่อใช้งานรวดเร็วที่สุดใน 7 วัน ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: รู้จัก NEXtier Cloud ERP สูตรลับการติดตั้งระบบ SAP Business One เพื่อใช้บริหารธุรกิจรวดเร็วสุดใน 7 วัน โดย Nexus-SR
ผู้บรรยาย: คุณณัฐวุฒิ ไตรสุวรรณ, Consulting Manager, Nexus-SR
วันเวลา: วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

โดยทั่วไปแล้ว การติดตั้งใช้งานระบบ ERP นั้นมักใช้เวลาที่ยาวนาน เนื่องจากความซับซ้อนของระบบเอง และความต้องการทางธุรกิจที่ทำให้ต้องมีการปรับแต่งระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจต้องรอคอยเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะได้เริ่มต้นใช้งาน

ปัญหานี้จะหมดไปด้วยโซลูชัน NEXtier Cloud ERP ที่พัฒนาต่อยอดจาก SAP Business One โดยทีมงาน Nexus-SR ที่จะช่วยให้การติดตั้งใช้งาน SAP Business One เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาเร็วที่สุดเพียง 7 วัน ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องรอคอยยาวนานอีกต่อไป

ใน Webinar ครั้งนี้ทีมงาน Nexus-SR จะมาเล่าถึงภาพรวมของโซลูชัน SAP Business One ควบคู่ไปกับ NEXtier Cloud ERP เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกับความสามารถเบื้องต้น และเทคนิคเบื้องหลังที่ทำให้การติดตั้งใช้งานเกิดขึ้นได้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_zFcnOJSwRPic-Z2P7ARGZA โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/techtalk-webinar-nextier-cloud-erp-7-days-to-sap-business-one-by-nexus-sr/

[Guest Post] #ThaiSkill เสริมแกร่งทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันไอเดีย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาอาชีพ ร่วมชิงทุนในการต่อยอดการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อส่งต่อความรู้ รวมกว่า 100,000 บาท

ดีป้า เปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” ศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล มีเดีย ได้แก่ Facebook และ YouTube โดยสร้างสรรค์คอนเทนต์นำเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่จะส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน และการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทุกระดับ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการส่งต่อความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในการส่งเสริมทักษะความรู้โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม และชุมชน รวมถึงสังคมและท้องถิ่น

ความรู้บนแพลตฟอร์ม Thai Skill แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ประกอบไปด้วย 1. องค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและสร้างอาชีพได้ง่าย ได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาส่งต่อกันมา จึงควรอนุรักษ์องค์ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพต่อไป 2. ทักษะสนับสนุนการประกอบอาชีพ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ได้แก่ ทักษะดิจิทัล , ภาษา , บัญชี เป็นต้น ที่สามารถนำไปต่อยอดและเสริมศักยภาพให้กับประชาชนในการสื่อสาร ติดต่อหรือทำการค้ากับต่างประเทศ นับว่าสองทักษะดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์ที่คาดหวังว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะคนไทย สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ Thai Skill ยังได้ร่วมมือกับเหล่า Youtuber ในการแบ่งปันคอนเทนต์น่ารู้ต่างๆ กับ Thai Skill อีกด้วย

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้กล่าวในงานเปิดตัวโครงการฯ ว่า “ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างโอกาส จนเกิดเป็นความท้าทายใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี จากแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดีป้าในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ที่เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล”

โครงการ Thai Skill นี้ยังได้รับความร่วมมือจาก Influencer และ YouTuber เข้าร่วมสนับสนุนโครงการโดยจัดทำคลิปความรู้เผยแพร่ลงบนช่องทาง Social Media ของตนเองพร้อมติดแฮชแทก #ThaiSkill และตัวแทนส่วนหนึ่ง ได้แก่ อาจารย์อดัม แบรดชอว์ (ผู้ก่อตั้ง Ajarn Adam.TV), คุณสัมพันธ์ พิพัฒน์วรการ (ผู้ก่อตั้ง เฟรชวิลล์ ฟาร์ม), คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ (เจ้าของช่อง Kim Property Live) และอาจารย์เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี (เจ้าของช่อง Exchanges with Jeynah) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ“การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทักษะของคนไทย และการต่อยอดสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยได้แบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการทำเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเข้มข้น

“ความรู้เป็นต้นทุนราคาถูก แต่กลับมีมูลค่ามหาศาล”

คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ เจ้าของช่อง Kim Property Live ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำคลิปให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ผู้ที่ขาดโอกาสว่า “ตอนเริ่มทำ YouTube คือความตั้งใจอยากให้ความรู้ทางด้านการเงินกับคนไทยมากขึ้น ด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดก็เลยเห็นประเด็นตรงนี้ว่าอยากใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยกระจายความรู้ไม่ว่าคนฟังจะอยู่ที่ไหนก็สามารถฟังได้”

อีกทั้ง อาจารย์เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี เจ้าของช่อง Exchanges with Jeynah ก็ได้เสริมถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวเองได้ก้าวมาเป็นยูทูบเบอร์สอนภาษาอังกฤษอย่างทุกวันนี้เอาไว้ว่า “เจน่าเองใช้เวลากว่า 2 ปี กว่าจะเริ่มทำ จนต้องถามตัวเองว่า Will you regret later? ซึ่งคำตอบก็คือใช่ อยากบอกทุกคนว่าให้ลงมือทำไปเลย ไม่ต้องไปกลัวความคิดของคนอื่น ทำด้วยความตั้งใจทุกอย่างก็จะดีเอง”

อาจารย์อดัม แบรดชอว์ ผู้ก่อตั้ง Ajarn Adam.TV ยังได้กล่าวถึงจุดแข็งในการทำคอนเทนต์ที่ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากว่า “เราต้องสร้างคอนเทนต์ที่มันตรงต่อความต้องการของคน ต้องดูจาก Feedback อยู่เสมอ เพื่อดูว่าคนชอบอะไรและไม่ชอบอะไร เลยพยายามสร้างคอนเทนต์ที่มาจากคำถามต่างๆ ที่ถามเข้ามา หรือเรื่องที่คนอยากรู้ เพื่อตอบคำถามของพวกเขา สุดท้ายคลิปของผมจะก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ”

และในเรื่องการทำให้คอนเทนต์เป็นที่น่าสนใจและน่าติดตาม คุณสัมพันธ์ พิพัฒน์วรการ ก่อตั้ง เฟรชวิลล์ ฟาร์ม ได้ให้คำแนะนำว่า “เน้นเรื่องการแชร์ความจริง และตัวตนที่แท้จริง ตั้งใจอยากสอนก่อนโดยไม่ได้คิดหวังผลตอบแทน นอกจากเราจะแชร์ความรู้ที่สามารถเอาไปสร้างอาชีพได้แล้ว เราต้องแชร์กำลังใจไปด้วย”

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้กล่าวทิ้งท้ายก่อนจบงาน “การให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ตรงที่เมื่อเรายิ่งให้เราจะยิ่งได้รับกลับมามาก และการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ความรู้ จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำ Content ที่มีประโยชน์ และกล้าที่จะมาดู Content ดีๆ แล้วนำไปใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือการต่อยอดในการสร้างอาชีพก็ตาม

สำหรับใครที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ก็สามารถร่วมให้ความรู้ผ่านโครงการได้ง่ายๆ โดยอัปความรู้มาแชร์บนช่องทาง Facebook และ YouTube พร้อมติด #ThaiSkill”

Thai Skill นอกจากจะแบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้ต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของทุก ๆ คนแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้สนใจ ถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ Thai Skill ซึ่งในส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันสร้างสังคมการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยเปิดเวทีในการแบ่งปันปันไอเดียและทักษะอาชีพต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ที่สร้างสรรค์และส่งต่อสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงของการเกษตร ภาษา ดิจิทัล และอื่นๆ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่านสามารถอัปโหลดคลิปวีดีโอลงบน Social Media ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube พร้อมใส่แฮชแท็ก #ThaiSkill แล้วลงทะเบียนผ่านทาง Inbox ใน Facebook ของโครงการ คณะกรรมการจะคัดเลือก และมอบรางวัลเป็นทุนการต่อยอดการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมกว่า 100,000 บาท พร้อมร่วมเวิร์คช็อปพิเศษ กับ “เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ความรู้สไตล์ Youtuber” ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

ติดตามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : Thai Skill พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ (http://bit.ly/2CH0e8R) และ YouTube Channel : Thai Skill พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ (http://bit.ly/2qOgF0o)

from:https://www.techtalkthai.com/depa-thaiskill-campaign/

[Guest Post] ZyGen และ Blue Prism เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Robotic Process Automation (RPA) แห่งแรกในประเทศไทย

กุญแจสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงของยุค Digital Transformation for Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 – บริษัท ไซเจ็น จำกัด ได้เปิดตัว Robotic Process Automation (RPA) Center of Excellence (CoE) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โรบอท เพื่อให้เกิดกระบวนการการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการและองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย

Digital Transformation เป็นพันธกิจสำคัญของ CEO, CIO, และผู้บริการระดับสูงขององค์กรชั้นนำในประเทศไทย นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) และเพิ่มช่องทางในการขายที่ทำให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้น สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ทันทีที่ต้องการตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะเดียวกันการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้กระบวนการต่างๆ ทำให้เกิดการทำงานแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้น (Digitized Operation) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, เพิ่มขีดความสามารถในแต่ละด้าน, เปิดรับโอกาสใหม่ๆ รวมถึงการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถทำได้ในอดีต ทุกวันนี้ซอฟต์แวร์โรบอทเพื่อการทำงานอัตโนมัติ (Robotic Process Automation, RPA) กำลังกลายเป็นหนึ่งในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้องค์กรมีความเป็นเลิศในยุคดิจิตอล 4.0

Blue Prism และ ZyGen ได้ร่วมมือจัดตั้ง Center of Excellence (CoE) เพื่อรองรับลูกค้าที่ ต้องการยกระดับองค์กรด้วย RPA Blue Prism โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบริการให้ทุกองค์กรธุรกิจ ในปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแก่หลากหลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทยแล้ว การจัดตั้ง RPA CoE ครั้งนี้ เพื่อช่วยให้คำปรึกษาองค์กร ในการวางกลยุทธ์ RPA อย่างยั่งยืน แม้ว่าเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการอัตโนมัติมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละธุรกิจต้องเข้าใจความแตกต่างของแต่ละประเภท และเลือกใช้ตัวเลือกที่เหมาะสมกับองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ RPA ที่ถูกต้องจะช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผล เพิ่มความพีงพอใจของลูกค้า เพิ่มรายรับ และสร้างโอกาสใหม่ให้กับองค์กรได้

“ไซเจ็นได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษากับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี เราภูมิใจที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าของเรา และในปีล่าสุดเราได้รับรางวัลหลายรางวัลรวมทั้งรางวัล “Most 30 Innovative Companies” จาก CIO Bulletin โดย RPA (Robotic Process Automation) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญที่ทำให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงในปัจจุบัน บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายในการขาดแคลนแรงงานมนุษย์ การลดต้นทุน การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคต้องการได้รับบริการในทันทีทันใด “age-of-now” นั้น RPA จึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกองค์กร และ Blue Prism ยังได้นำเสนอ Enterprise RPA เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดโมเดลการทำงานใหม่ที่หุ่นยนต์และมนุษย์ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วย่ิงขึ้น และสามารถสร้างสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ที่บริษัทไม่เคยมีมาก่อน” – ชลภัทร์ ภูริปัญโญ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเจ็น จำกัด)

“เราเล็งเห็นว่าการใช้ RPA ในเอเชียกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อตอบรับกับลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย” Bill Taylor, Vice President of ASEAN & Korea, Blue Prism กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มนวัตกรรม และผลักดันระบบอัตโนมัติให้เป็นแรงงานดิจิตอลที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ 24 ชั่วโมง เรายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับไซเจ็นในครั้งนี้ และไซเจ็นก็มีวิสัยทัศน์ตรงกันกับเรา”

เกี่ยวกับบริษัทไซเจ็น

บริษัท ไซเจ็น จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1999 พันธกิจของบริษัท คือ การให้คำปรึกษาด้วยแนว คิดที่ทันสมัยและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อธุกริจที่ดีขึ้น และชีวิตที่ดีขึ้น “Innovative Consultancy for BETTER BUSINESS and LIFE” เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่สามารถสร้างประโยชน์เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และเพื่อทำให้พนักงานและผู้ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทำงานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และมีผลงานที่มีประสิทธิ ภาพดียิ่งขึ้นในเวลาเดียวกัน ไซเจ็นมีความเชี่ยวชาญทั้งระบบ SAP และ นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น AI, Chatbot, Big Data, Analytics, Mobility, Automation, RPA ฯลฯ ไซเจ็นมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีที่ร่วมสร้างความ สำเร็จให้กับลูกค้าของเรา “Trustworthy partner who help making SUCCESSFUL BUSINESS with its HAPPY PEOPLE”

รางวัลและความสำเร็จ

 • 2004: SAP Educational Service Partner (BI, ABAP, BASIS, NetWeaver);
 • 2005: First Thailand SAP Business One Partner & certified SAP Business One Thai Localization by Thai Revenue Department;
 • 2008: Certified as SAP Services Partner.
 • 2008: The Best Project: Best SAP ERP Upgrade Project ECC 6 at SAP Thailand Summit 2008
 • 2013: Certified SAP Mobility: SAP Certified Mobile App
 • 2017: Certified solution “NICE”: SAP Certified Integrated Solution.
 • 2018: Awarded “Top 10 SAP Solution Providers 2018 in Asia Pacific” by “Asia Pacific CIO Outlook”
 • 2018: Humanize, subcompany, won “Start-up Thailand 2018 – ChatBot and AI” 1st place winner
 • 2019: Awarded “Top 10 SAP Solution Providers 2019 in Asia Pacific” by “Asia Pacific CIO Outlook”
 • 2019: Awarded “Most 30 Innovative Companies” Ranked by “CIO Bulletin”
 • 2019: Awarded “Professional Service Solutions” by “Thailand ICT Award 2019”

Website: https://www.zygencenter.com

from:https://www.techtalkthai.com/zygen-and-blue-prism-open-center-of-excellence-for-rpa-in-thailand/

[Guest Post] “โปรแรง ส่งท้ายปี กับ IBM V5000 Gen ใหม่.- Free Cache Upgrade” มูลค่าสูงสุด 40,000 บาท IBM Storwize V5000 Series: Data Storage Gen ใหม่ ใช้งานง่าย เข้าถึงได้ทุกธุรกิจ ในราคาจับต้องได้ ราคาเริ่มต้น 2xx,xxx บาท

IBM Storwize V5010E น้องเล็กสุดในตระกูล V5000 ที่มาพร้อมกับสเป็คที่คุ้มค่าเกินราคา เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง

1. รองรับการอัปเกรด

สามารถอัปเกรดไปเป็น รุ่น V5030E ได้ รองรับการบีบอัดไฟล์ และการเข้ารหัสข้อมูล

2. จุสูงสุดถึง 12 PB

รองรับความจุสูงสุดถึง 12 PB และใช้งานได้ถึง 256 servers พร้อมกันใน 1 System

3. ตรวจสอบออนไลน์

ตรวจสอบสถานะเครื่องผ่าน Browser ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาดูถึงที่

4. ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

ใช้งานง่ายด้วยโปรแกรมจัดการสำเร็จรูป จาก IBM Interface สวย เข้าใจง่าย จัดการได้ในไม่กี่คลิก

5.Feature

Thin Provisioning, SnapShot, Cloning, Auto-Tiering, Replication, IP Compression & Optimization

from:https://www.techtalkthai.com/bm-v5000-new-gen-free-cache-upgrade-promotion-by-computer-union/

ARUBA แจกฟรี คู่มือการออกแบบ LAN/WLAN สำหรับผู้ใช้งาน 500 คน ฉบับปี 2019

Aruba Networks ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กร ได้ออกเอกสาร ARUBA CAMPUS FOR MIDSIZE NETWORKS: Design & Deployment Guide เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เหล่า IT Manager, Network Engineer และผู้ดูแลระบบ IT ในการออกแบบระบบเครือข่ายที่มีผู้ใช้งานจำนวนไม่เกิน 500 คน โดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดเอกสารฟรีๆ ดังนี้

เอกสารฉบับนี้มีความยาว 103 หน้า โดยเนื้อหาจะครอบคลุมไปถึงแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายทั้งในส่วนของ LAN และ Wireless LAN โดยออกแบบให้ระบบทั้งสองสามารถทำงานร่วมกัน, บริหารจัดการร่วมกัน และควบคุมนโยบายการเชื่อมต่อเข้าถึงระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานร่วมกันได้

ไม่เพียงแต่ในเชิงการออกแบบเครือข่ายในด้านของการเชื่อมต่อและความเร็วเท่านั้น ในรายงานฉบับนี้ยังคงลงลึกไปถึงการออกแบบด้านการทำ Failover ให้กับอุปกรณ์เครือข่าย, การเลือกใช้ Protocol ต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบเครือข่าย, การทำ Link Aggregation, การทำ Routing และการออกแบบ Redundancy ให้กับเส้นทางการรับส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่าย

อย่างไรก็ดี เอกสารฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นมาในช่วงเดือนสิงหาคม 2019 และยังคงอ้างอิงกับเทคโนโลยี WiFi 5 หรือมาตรฐาน 802.11ac Wave 2 อยู่ ดังนั้นผู้ที่อ่านอาจจะต้องมีการประยุกต์เล็กน้อยเพื่อให้คู่มือฉบับนี้สามารถใช้งานกับ WiFi 6 หรือมาตรฐาน 802.11ax ได้

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดเอกสารได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ https://go.techtalkthai.com/2019/11/aruba-free-500-users-network-design-guideline-2019/

from:https://www.techtalkthai.com/aruba-free-lan-wlan-design-guideline-for-500-users-in-2019/

5 ประเด็นที่น่าสนใจจากรายงาน Fortinet Threat Landscape ประจำ Q3 2019

FortiGuard Labs ทีม Threat Intelligence ของ Fortinet ได้ออกรายงาน Fortinet Threat Landscape ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2019 โดยเก็บข้อมูล Threat Events หลายพันล้านรายการจาก Network Sensor ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ 5 ข้อ ดังนี้

1. แฮ็กเกอร์มุ่งโจมตี Edge Services

มากกว่า 90% ของมัลแวร์มาทางอีเมล ส่งผลให้องค์กรอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้าน Email Phishing และใช้โซลูชัน Email Security มากขึ้น ทำให้แฮ็กเกอร์เริ่มหันไปโฟกัสการโจมตีที่จุดอื่นที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจแทน หน่ึงในที่นิยมคือ Edge Services เพื่อใช้เป็นช่องทางส่งมัลแวร์เข้าระบบเครือข่ายต่อไป

2. Adblocker ถูกใช้เพื่อบายพาสสู่เว็บไซต์ของแฮ็กเกอร์

Adblocker เป็น Browser Extension สำหรับทำ Content Filtering และบล็อกโฆษณาต่างๆ ซึ่งสามารถใส่ Whitelists สำหรับเว็บโฆษณาที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว อย่างไรก็ตาม พบว่าแฮ็กเกอร์ได้เจาะระบบ Adblocker เหล่านี้เพื่อใส่เว็บของตนลงไปใน Whitelists ส่งผลให้สามารถลอบส่งโฆษณาที่แฝงมัลแวร์หรือส่งผู้ใช้ไปยัง Phishing Web ได้

3. Ransomware as a Service ใหม่ๆ พบบน Dark Web มากขึ้น

ปีที่ผ่านมา GrandCrap Ransomware และบริการ Ransomware as a Service (RaaS) ได้ทำเงินไปกว่า $2,000 ล้านแก่แฮ็กเกอร์ ส่งผลให้ Ransomware หลายตัว เช่น Sodinokibi และ Nemty ถูกปรับมาให้บริการแบบ RaaS มากขึ้น

4. Emotet Banking Trojan เริ่มให้บริการแบบ Malware as a Service

เช่นเดียวกับ Ransomware มัลแวร์ Emotet ซึ่งเป็น Banking Trojan ชื่อดังก็ถูกปรับไปใช้โมเดล Malware as a Service พร้อมเพิ่มความสามารถในการส่ง Malicioud Payload เข้าไปในระบบเครือข่าย เช่น Trickbot Trojan, Ryuk Ransomware และอื่นๆ นอกจากนี้ Emotet ยังถููกแพร่กระจายผ่านทางการโจมตีแบบ Phishing อีกด้วย

5. การโจมตีเก่าๆ ยังเป็นที่นิยม

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมานี้ FortiGuard Labs พบความพยายามในการโจมตีช่องโหว่เก่าๆ เช่น ปี 2007 มากการโจมตีผ่านช่องโหว่ใหม่ในปี 2018 และ 2019 รวมกัน แสดงให้เห็นว่ายังคงมีหลายองค์กรที่ไม่เคยแพตช์ช่องโหว่เลย แม้ว่าช่องโหว่เหล่านั้นจะมีอายุนานมากแล้วก็ตาม

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.fortinet.com/blog/threat-research/fortinet-q3-threat-landscape-report.html

ที่มา: Fortinet Thailand User Group

from:https://www.techtalkthai.com/5-key-messages-from-fortinet-threat-landscape-q3-2019/

[Guest Post] โปรโมชั่นสุดคุ้ม Veritas Backup Exec (VBE) “Abstraction Promotion”

A new way to manage data complexity. It’s called abstraction. แนวทางใหม่ในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน

Veritas จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเพื่อลดภาระในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยแนวทางใหม่ของเวอร์ริทัส พร้อมกับต้อนรับเทศกาล Year End Sale ส่งท้าย ปี 2019 สำหรับลูกค้าทุกท่าน

ง่ายๆเพียงเลือกซื้อ

Promo A :

Veritas Backup Exec Capacity Editions 1TB (SKU 20698-M0776)
หรือ
Veritas Backup Exec V-Ray Edition 1 Socket (SKU 17736-M0008)

ในราคาเริ่มต้นเพียง 29,000 บาท (ไม่รวม VAT)

Promo B:

Veritas Backup Exec Capacity Editions 2TB (SKU 13667-M0246)
หรือ
Veritas Backup Exec V-Ray Edition 2 Socket (SKU 17736-M0008)

ในราคาเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท (ไม่รวม VAT)

จากตัวแทนจำหน่าย ที่ร่วมรายการ

Veritas Backup Exec ช่วยลดภาระการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยของแถมเพียบ ดังนี้

 1. แถมฟรี Replication License + Deduplication License กรณีซื้อแบบ Capacity Editions หรือ แถมฟรี Deduplication License กรณีซื้อแบบ V-Ray Edition
 2. แถมฟรี Basic Installation Backup Exec แบบรีโมท
 3. แถมฟรี อบรมการติดตั้งและใช้งานเบี้องต้น แบบ Webinar
 4. แถมฟรี บริการ ถาม-ตอบ ปัญหาด้านเทคนิค โดยตรงกับผู้เชี่ยวขาญคนไทย
 5. แถมฟรี สมัครสมาชิก VBE Member Club พร้อมรับสิทธิ์ร่วม ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ฟรี กับ เวอริทัส (จำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น)

Backup Exec Capacity Editions คิด License ตามการปริมาณข้อมูล (Raw Data per TB) ที่จะ backup เหมาะสำหรับการ Backup ทั้ง Physical, Cloud และ Virtualization

Backup Exec V-Ray Edition คิด License ตามจำนวน Socket หรือ CPU ต่อเครื่อง
เหมาะสำหรับการ Backup ทั้ง Cloud, Virtualization เช่น VMware, Hyper-V

* สนใจติดต่อ Dealer หรือ sales@veritasthailand.com or line id : @veritasthailand

โปรโมชั่นพิเศษ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

from:https://www.techtalkthai.com/veritas-backup-exec-vbe-abstraction-promotion/