คลังเก็บป้ายกำกับ: EVALUATION

Microsoft เปิดตัว Windows 11 Enterprise VM สำหรับนักพัฒนา

Microsoft เปิดตัว Windows 11 Enterprise แบบ Virtual Machine ให้นักพัฒนาทดลองใช้งานแล้ว

credit : microsoft

Windows 11 Enterprise แบบ Virtual Machine นั้นออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการแอพพลิเคชันบน Windows ได้สะดวก โดยจะทำการติดตั้งเครื่องมือต่างๆมาให้ ดังนี้

 • Windows 11 Enterprise
 • มี Windows 10 SDK, version 2004 (10.0.19041.0)
 • ติดตั้ง Visual Studio 2019 พร้อม UWP, .NET desktop, Azure workflows และ Windows Template Studio extension
 • ติดตั้ง Visual Studio Code
 • ติดตั้ง Windows Subsystem for Linux
 • เปิดใช้งาน Developer Mode
 • เปิดใช้งาน Windows Terminal

ปัจจุบัน Microsoft ได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดไปทดลองใช้งานได้แล้ว โดยเป็นรุ่น Evaluation ตัวไฟล์มีขนาด 20GB จะหมดอายุในวันที่ 9 มกราคม 2022 รองรับการติดตั้งบน VMware, Hyper-V, VirtualBox และ Parallels

ที่มา: https://www.windowscentral.com/windows-11-enterprise-virtual-machine-now-available-developers-download

from:https://www.techtalkthai.com/windows-11-enteprise-for-developer-available-for-download/

CS LOXINFO พลิกโฉมระบบ HR ด้วย MATRIX HRM สุดยอดซอฟต์แวร์ออนไลน์สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในการทำงาน จากสถิติปี 2016 ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการลาออกของพนักงานสูงถึง 12% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตราการลาออกสูงสุด โดยเพิ่มจาก 12% ในปี 2015 เป็น 16% ในปี 2016 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องการทักษะการทำงานที่สูงจึงทำให้เกิดแข่งขันและแย่งชิงบุคลากรกันระหว่างแต่ละองค์กร การจัดทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานเหล่านี้ยังร่วมงานกับเราอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็นสิ่งท้าทายสำคัญอย่างยิ่ง

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไม่ตอบโจทย์

การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัลเริ่มกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆ พนักงานมีแนวโน้มทำงานจากภายนอกองค์กร ทำงานไม่ตรงเวลา และมีการทำงานหลายกะ ส่งผลให้การขออนุมัติเพื่อลางานหรือตรวจสอบบันทึกการทำงานเป็นเรื่องที่ทำได้ลำบาก นอกจากนี้เมื่อการขอ OT มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การคำนวณเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนในองค์กรให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่จำกัดจึงกลายเป็นภาระสำหรับฝ่าย HR เป็นอย่างมาก

เพื่อลดภาระของฝ่าย HR ลง จึงมีการนำระบบจัดการข้อมูลบุคลากร ระบบลงบันทึกการลงเวลา และระบบบัญชีเงินเดือนเข้ามาให้งานเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลพนักงาน ตรวจสอบเวลาทำงาน และคำนวณเงินเดือนพร้อม OT ได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม พบระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่มักทำงานแยกขาดจากกัน ทำให้ฝ่าย HR ยังคงต้องเข้าใช้งานทีละระบบแล้วดึงข้อมูลออกมาเพื่อใส่เข้าไปยังระบบบัญชีเงินเดือนและระบบประเมินผลของพนักงานด้วยตนเอง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

จัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างครบวงจรด้วย MATRIX HRM

CS LOXINFO ตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร จึงได้พัฒนา MATRIX HRM ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์สำหรับบริหารจัดการทรัพยาการบุคคลแบบครบวงจรที่ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรในประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยผสานการทำงานของระบบจัดการข้อมูลบุคลากร ระบบบันทึกการลงเวลา ระบบบัญชีเงินเดือน และระบบประเมินผลงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมให้บริการในรูปแบบ Software as a Service ภายใต้โครงข่าย Cloud Computing มาตรฐานสูงของ CS LOXINFO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ICT Services แบบครบวงจรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

MATRIX HRM ประกอบด้วยบริการหลัก 4 ระบบ และบริการเสริมอีก 2 ระบบ ซึ่งเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันได้อย่างครบวงจร ดังนี้

 • ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร – ระบบบันทึก/แก้ไขข้อมูลผู้สมัครงานและประวัติพนักงาน สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อดึงข้อมูลจากสมาร์ตการ์ดมาใช้ได้ทันที ช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และตรวจสอบว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยจริง
 • ระบบบันทึกการลงเวลา – เชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรหรือสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาเข้า/ออกงาน พร้อมคำนวณการมาสาย กลับก่อน ขาดงาน หรือลืมรูดบัตรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทน – ระบบคำนวณเงินเดือนและค่าตอบแทนซึ่งสามารถดึงข้อมูลจากระบบบันทึกการลงเวลามาใช้ได้ทันที รองรับการออกรายงานสรุปรายละเอียดค่าจ้างและรายละเอียดเงินได้-รายการหักในรายงานใบแจ้งยอด (Slip) พร้อมนำส่งข้อมูลกับธนาคารและหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน – ประเมินพนักงานสำหรับปรับเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งอย่างยุติธรรม โดยอาศัยข้อมูลอ้างอิงจาก 3 ระบบแรก ทั้งยังรองรับการประเมินผลด้วยตัวพนักงานเองอีกด้วย

บริการเสริมอีก 2 บริการ ได้แก่

 • Mobile Application – ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน
 • HR Self Services – ระบบการให้บริการตนเองบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อินเตอร์เฟส 2 ภาษา รองรับมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ ในไทย

MATRIX HRM เป็นซอฟต์แวร์ระบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตอบรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เหมาะสำหรับบริษัทระดับ SME ตั้งแต่ไซส์ S ถึง L หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนคน 100 คนขึ้นไป MATRIX HRM มาพร้อมกับหน้าจออินเตอร์เฟสที่เข้าใจได้ง่าย พร้อมเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อดึงข้อมูลของพนักงานจากบัตรประชาชนประเภทสมาร์ตการ์ดออกมาใช้งานได้ทันที ช่วยร่นระยะเวลาและลดความผิดพลาดในการจัดการกับข้อมูลของบุคลากร

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนยังถูกออกแบบมาให้รองรับกับมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย เช่น แบบฟอร์มการยื่นภาษีของกรมสรรพากร แบบฟอร์มการจ่ายเงินเพือนพนักงานให้กับธนาคาร หรือแบบฟอร์มการนำส่งข้อมูลประกันสังคม ซึ่งช่วยขจัดปัญหาความไม่ครบถ้วนของข้อมูลและความไม่ถูกต้องของเอกสาร โดยที่ฝ่าย HR ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เพิ่มความสะดวกแก่พนักงานด้วยบริการเสริม พร้อมลดภาระฝ่าย HR

จุดเด่นสำคัญอีกประการของ MATRIX HRM คือเป็นบริการบนระบบ Cloud ซึ่งฝ่าย HR สามารถใช้งานผ่านทางเว็บเบราเซอร์จากที่ไหน เวลาใดก็ได้ทันที แม้ไม่ได้อยู่ในออฟฟิสก็ตาม โดยรองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการยอดนิยมทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น Windows, macOS, Linux ช่วยลดการใช้กระดาษและทำให้การดำเนินงานของฝ่าย HR มีความอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือสามารถจัดทำรายงานจากระบบต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานสรุปรายละเอียดค่าจ้างและรายละเอียดเงินได้-รายการหักในสลิปเงินเดือน หรือรายงานสรุปการประเมินผลงานรายบุคคลหรือรายแผนกเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับฝั่งพนักงานเอง บริการเสริมบนสมาร์ตโฟนสามารถใช้งานได้ทั้งบน Apple iOS และ Android ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกการมาทำงาน ขอลางาน หรือเรียกดูสลิปเงินเดือนผ่าน Mobile Application ได้ทันที ในขณะที่ธุรกิจประเภทโรงงานที่พนักงานไม่ได้มีสมาร์ตโฟนใช้ทุกคน ก็สามารถเลือกติดตั้งเครื่อง Kiosk เพื่อให้พนักงานเข้ามาจัดการข้อมูลประวัติส่วนตัว ดูรายละเอียดการทำงาน หรือขอ OT ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเขียนเอกสารและตามล่าลายเซ็นต์จากหัวหน้างานของตนอีกต่อไป ช่วยลดภาระการขออนุมัติทั้งฝั่งพนักงานและหัวหน้างาน ในขณะที่ฝ่าย HR สามารถติดตามการขออนุมัติและสถานะการทำงานต่างๆ แบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์

Software as a Service บนระบบ Cloud Computing มาตรฐานสูงของ CS LOXINFO

MATRIX HRM เป็นบริการบนระบบ Cloud ในรูปแบบ Software as a Service ซึ่งถูกติดตั้งอยู่ภายใน Data Center มาตรฐานสูงของ CS LOXINFO ถึง 3 แห่ง ได้แก่ อาคารซีดับเบิลยู อาคารเดอะคลาวด์ และอาคาร กสท.โทรคมนาคม พร้อมรับประกันความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการด้วยมาตรฐาน ISO 9001, ISO 20000 และ ISO 27001 ที่สำคัญมีระบบสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกวัน ส่งผลให้ Data Center ทั้ง 3 แห่งสามารถทำงานทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

นอกจากนี้ CS LOXINFO ยังจัดให้มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยเฝ้าระวัง Data Center ตลอดเวลาแบบ 7/24 เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือช่องโหว่บนซอฟต์แวร์ ก็สามารถแจ้งทีมนักพัฒนาเพื่อออกแพตช์แก้ไขได้ทันที โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องดำเนินการอัปเกรดซอฟต์แวร์หรืออัปเดตด้วยตนเองแต่อย่างใด ลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของ CapEx และ OpEx เหล่านี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า MATRIX HRM และบริการอื่นๆ ของ CS LOXINFO มีคุณภาพ มั่นคงปลอดภัย และพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุดชะงัก

ผู้ที่สนใจใช้บริการ MATRIX HRM ของ CS LOXINFO สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล matrixhrm@csloxinfo.net หรือโทร 02-263-8229 กด 2

from:https://www.techtalkthai.com/cs-loxinfo-introduces-matrix-hrm/