คลังเก็บป้ายกำกับ: BACKUP_AND_DR

[Guest Post] เครื่องมือรักษาความปลอดภัยพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี

ทุกวันนี้กระแสการโจมตีทางไซเบอร์มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจาก แรนซัมแวร์, แฮกเกอร์, มัลแวร์ และไวรัส ล้วนเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่แท้จริงในโลกดิจิตอล คุณพร้อมรับมือจากภัยคุกคามเหล่านี้หรือยัง และมีเครื่องมือการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอะไรบ้างที่ทุกองค์กรควรมี เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรของตนเอง คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนได้เรียงลำดับความสำคัญจากภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับองค์กรดังนี้

ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของทุกธุรกิจ การปกป้องสภาพแวดล้อมไอทีขององค์กรนั้นสำคัญมาก ทุกองค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่วันนี้ได้เกิดการโจมตีและส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจาก แรนซัมแวร์, แฮกเกอร์, มัลแวร์ และไวรัส ล้วนเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่แท้จริงในโลกดิจิตอล

ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกบริษัทจะต้องตระหนักถึงการโจมตีด้านไซเบอร์ที่เป็นอันตรายต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร และจำเป็นต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่องค์กรของตนเองให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ข้อมูลต่อไปนี้คือเครื่องมือการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กรควรมี เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรของตนเอง โดยเรียงลำดับจากความสำคัญมากไปน้อย ได้ดังนี้

1.) Network Security

Definition: ความปลอดภัยของเครือข่าย คือการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าใช้งานในทางที่ผิด โดยจะเกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยสำหรับ อุปกรณ์ปลายทาง, เครื่องแม่ข่าย, ผู้ใช้ และแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง

Solutions: Firewall

ไฟร์วอลล์เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ – ที่ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลเครือข่ายทั้งขาเข้าและขาออก และกำหนดว่าจะบล็อกการรับส่งข้อมูลตามกฎความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ ไฟร์วอลล์ยังสามารถป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไม่ให้เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต และยังสามารถกำหนดค่าให้บล็อกข้อมูลตามตำแหน่งได้ (เช่น ที่อยู่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์) แอปพลิเคชัน หรือพอร์ต และจะอนุญาตให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นผ่านได้เท่านั้น ซึ่งประโยชน์หลักๆ ของไฟร์วอลล์ ได้แก่

 • ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย
 • ป้องการการโจมตีของมัลแวร์
 • ควบคุมการใช้หรือการเข้าถึง แอปพลิเคชั่นและข้อมูลภายในองค์กร

Products : Firewall

2.) Malware prevention

Definition: สามารถช่วยป้องกันการโจมตีของมัลแวร์ โดยการสแกนข้อมูลที่เข้ามาทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดตั้งมัลแวร์และติดไปที่คอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันมัลแวร์ยังสามารถตรวจจับรูปแบบขั้นสูงของมัลแวร์และป้องกันการโจมตีจากแรนซัมแวร์ได้อีกด้วย

Solutions: Advanced Endpoint Protection

เป็นซอต์ฟแวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องปลายทางเพื่อรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แทนที่จะสแกนเพื่อตรวจจับมัลแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์และป้องกันสิ่งที่เรารู้ แต่ Advanced Endpoint Protection ใช้รูปแบบขั้นสูงของ AI เพื่อตรวจจับภัยคุกคามประเภท Files-Based, File less, Ransomware และ Spyware ด้วย Deep Learning และ Machine Learning ซึ่งการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเทคโนโลยี AI นี้ให้ความแม่นยำได้มากกว่าโซลูชันแบบ Signature และ Heuristic โดยบูรณาการกับการวิเคราะห์แบบสถิต, การควบคุมพอร์ต, อุปกรณ์, การควบคุมสคริปต์ และข้อมูลภัยคุกคาม ควบคู่ไปกับโซลูชันไฟร์วอลล์เพื่อระบุ ตรวจจับ และบล็อกภัยคุกคามที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแบบเรียลไทม์ โดยสามารถกำหนดค่าเพื่อป้องกันหรือตรวจจับไฟล์ที่เป็นอันตรายและใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละองค์กร โดยสามารถครอบคลุมการตรวจจับมัลแวร์ได้ทั้งบน Windows, macOS, Android, Chrome OS, iOS and iPadOS

CU’s Products: Deep Instinct

3.) Backup

Definition: การสำรองข้อมูลเป็นกระบวนการทำสำเนา ข้อมูล (Backup Data) ที่มีมากกว่าเดิมหนึ่งชุด เพื่อให้เราสามารถกู้ข้อมูล (Recovery) จากสถานการณ์ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย และในปัจจุบัน มีบริการสำรองข้อมูลหลายประเภทที่ช่วยให้องค์กรเกิดความมั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความปลอดภัยสูงและข้อมูลสำคัญจะไม่สูญหายไปจากภัยธรรมชาติ สถานการณ์การโจรกรรมข้อมูล หรือเหตุฉุกเฉินประเภทอื่น ๆ

Solutions: Backup & Recovery, Ransomware Protection

ความสำคัญของการสำรองข้อมูล โดยหลักการทำงานของ software Backup จะประกอบด้วยคุณลักษณะ ในการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยของข้อมูล และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลพร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดย Software Backup จะใช้เฟรมเวิร์คแบบ end-to-end โดยมีเป้าหมายสูงสุด โดยการกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องสมบูรณ์

 • Cyber/Ransomware Attack Protectionหลังจากการ Backup ข้อมูลเสร็จ ชุดข้อมูลจะทำการถูกล็อคและสามารถแก้ไขได้โดยกระบวนการ software backup เท่านั้น แรนซัมแวร์ แอปพลิเคชัน หรือผู้ใช้ใดๆ ที่พยายามลบ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข Data Backup จะถูกปฏิเสธภายในสแต็ก I/O
 • Data Isolation and Air Gapเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลรวมถึงการโจมตี และช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลก่อนถูกการโจมตี โดย Software Backup จะสามารถจัดการกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยทำการเข้ารหัสการ backup ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังควบคุมการเข้าถึง Storage ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล backup เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
 • Monitoring and Detectionวิธีการตรวจสอบและ Monitor ของระบบไฟล์ โดยใช้ข้อมูลในอดีตและอัลกอริทึมในการเรียนรู้เพื่อตรวจจับรูปแบบและพฤติกรรมของระบบไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเปรียบเทียบจากข้อมูลของชุดเดิมในก่อนหน้านี้

CU’s Products: IBM Spectrum Protect Plus, Commvault

4.) Data Security

Definition: การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นวิธีปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึง การทุจริต หรือการโจรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

Solutions: Data Activity Monitoring, Encryption

เครื่องมือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลควรเข้าใจว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน การติดตามว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และการบล็อกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและการเคลื่อนไหวของไฟล์ที่อาจเป็นอันตราย

 • การค้นหาข้อมูลและการจัดหมวดหมู่ กระบวนการระบุข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล คลังข้อมูล และสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์ แบบอัตโนมัติ
 • การตรวจสอบการใช้ข้อมูล เพื่อดูว่าใครกำลังเข้าถึงข้อมูล ตรวจจับความผิดปกติและระบุความเสี่ยง และสามารถใช้การบล็อกและการแจ้งเตือนแบบไดนามิกสำหรับรูปแบบกิจกรรมที่ผิดปกติ รวมถึงการเข้ารหัส
 • การประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการตรวจจับช่องโหว่ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย การกำหนดค่าผิดพลาด หรือรหัสผ่านที่ไม่รัดกุม และยังสามารถระบุแหล่งข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะถูกเปิดเผย

CU’s Products: IBM Guardium

5.) Secure Access

Definition: เป็นเทคโนโลยีจัดการและรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ปลายทาง แอปพลิเคชัน เนื้อหา และข้อมูลที่หลากหลาย ประกอบด้วยการป้องกันภัยคุกคามบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และการทำ Identity-as-a-Service (IDaaS) พร้อมการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย (MFA)

Solutions: Unified endpoint management (UEM)

ด้วยแพลตฟอร์ม UEM สามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ รักษาความปลอดภัยควบคุมสภาพแวดล้อมไอทีและอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมดได้ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป และเดสก์ท็อป นอกจากนี้ยังสามารถช่วยรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ แอปพลิเคชั่น เนื้อหา แยกจากข้อมูลองค์กรได้อีกด้วย

 • ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน การรักษาความปลอดภัยสามารถระบุได้ว่าต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้เพื่อเปิดแอปหรือไม่ สามารถคัดลอก วาง หรือจัดเก็บข้อมูลจากแอปในอุปกรณ์ได้หรือไม่ และผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์ได้หรือไม่
 • การติดตามอุปกรณ์ อุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ลงทะเบียนหรือออกโดยองค์กรสามารถกำหนดค่าให้สามารถติดตาม GPS และโปรแกรมอื่นๆ ได้
 • นโยบายคอนเทนเนอร์ ปกป้องแอปพลิเคชั่นและข้อมูลที่สำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้และการปกป้องข้อมูลขององค์กร รวมถึงการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (DLP)

CU’s Products: IBM MaaS360

6.) Network Monitoring

Definition: การตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุการณ์แบบเรียลไทม์ ตลอดจนการติดตามและบันทึกข้อมูลความปลอดภัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการตรวจสอบสำหรับกิจกรรมที่ผิดปกติซึ่งอาจบ่งบอกถึงการโจมตีที่เป็นภัยคุกคามได้

Solutions: Security Information Event Management

SIEM เป็นการดำเนินการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของไอที โดยติดตามกิจกรรมเครือข่ายทั้งหมดของผู้ใช้ อุปกรณ์ และแอปพลิเคชันทั้งหมด เพื่อตรวจจับภัยคุกคามไม่ว่าจะเข้าถึงสินทรัพย์และบริการดิจิทัลที่ใดก็ตาม การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อระบุและทำความเข้าใจรูปแบบข้อมูลที่ซับซ้อน ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อค้นหาและบรรเทาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

 • การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ การหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือการโจมตีที่เกิดจากบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายของบริษัท
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ช่วยให้สามารถตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบรวมศูนย์ทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจทั้งหมด
 • การตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงและที่ไม่รู้จัก สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก การใช้ฟีดข่าวกรองภัยคุกคามแบบบูรณาการและเทคโนโลยี AI

CU’s Products: IBM Qradar SIEM

7.) Data Loss Prevention (DLP)

Definition: การป้องกันข้อมูลรั่วไหล (DLP) คือชุดเครื่องมือและกระบวนการที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะไม่สูญหาย ใช้ในทางที่ผิด หรือเข้าถึงโดยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

Solutions: Data Loss Prevention (DLP)

ซอฟต์แวร์ DLP สามารถจำแนกประเภทข้อมูลที่มีการควบคุม เป็นความลับ และมีความสำคัญทางธุรกิจ และระบุนโยบายการละเมิดที่กำหนดโดยองค์กรหรือภายในชุดนโยบายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งโดยทั่วไปจะขับเคลื่อนโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น HIPAA, PCI-DSS หรือ GDPR เมื่อตรวจพบการละเมิดดังกล่าวแล้ว DLP จะบังคับใช้การแก้ไขด้วยการแจ้งเตือน การเข้ารหัส และการดำเนินการป้องกันอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ปลายทางแชร์ข้อมูลที่อาจทำให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยประสงค์ร้าย DLP ยังจัดให้มีการรายงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อกำหนดด้านการตรวจสอบ และระบุจุดอ่อนและความผิดปกติสำหรับการทำ forensic และการตอบสนองต่อเหตุการณ์

 • สามารถระบุ จัดประเภท และติดแท็กข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และตรวจสอบกิจกรรมและเหตุการณ์ที่อยู่รอบๆ ข้อมูลนั้น
 • สามารถช่วยติดตามข้อมูลขององค์กรบนปลายทาง เครือข่าย และระบบคลาวด์

Products : Data Loss Prevention (DLP)

8.) Email Security

Definition: ความปลอดภัยของเป็นขั้นตอนและเทคนิคต่างๆ ในการปกป้องบัญชีอีเมล เนื้อหา และการสื่อสารจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย โดยอีเมลมักใช้ในการแพร่กระจายมัลแวร์ สแปม และการโจมตีแบบฟิชชิ่ง

Solutions: Threat Removal /Web Gateway Security

Threat Removal Tool ใช้เทคโนโลยี CDR ในการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยใช้กระบวนการ Extract, Verify และ Build 3 ขั้นตอนเพื่อส่งข้อมูลที่ปราศจากมัลแวร์ 100% แทนที่จะพยายามตรวจจับมัลแวร์ แต่ทำงานโดยดึงข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้องออกจากไฟล์ ตรวจสอบว่าข้อมูลที่แยกออกมานั้นมีโครงสร้างที่ดี แล้วสร้างไฟล์ใหม่เพื่อนำข้อมูลไปยังปลายทาง

 • แทนที่จะระบุมัลแวร์ที่รู้จัก Threat Removal Tool CDR จะนำข้อมูลและดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมา
 • ข้อมูลที่แยกออกมาจะถูกแปลงเป็นรูปแบบตัวกลาง
 • การป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงและกระบวนการป้องกันแรนซัมแวร์ทำให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีภัยคุกคามหรือการโจมตีไปถึงขั้นต่อไป
 • ข้อมูลดั้งเดิมจะถูกจัดเก็บหรือทิ้งไปพร้อมกับมัลแวร์
 • ข้อมูลใหม่จะถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่เป็นมาตรฐาน โดยมีข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
 • ข้อมูลใหม่จะจำลองข้อมูลเดิมโดยไม่มีภัยคุกคามจากมัลแวร์ฝังตัว

CU’s Products: Deep Secure

9.) Identity and Access Management

Definition: การจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง หรือ IAM เป็นความปลอดภัยที่ทำให้องค์กรใช้ทรัพยากรที่ได้อย่างเหมาะสม IAM ประกอบด้วยระบบและกระบวนการที่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบไอทีกำหนดข้อมูลประจำตัวดิจิทัลเดียวให้กับแต่ละเอนทิตี ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อเข้าสู่ระบบ อนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรที่ระบุ และตรวจสอบและจัดการข้อมูลประจำตัวเหล่านั้น

Solutions: Identity Management, SSO

การกำหนดวิธีในการให้สิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิพิเศษแก่แต่ละเอนทิตี แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการการเข้าถึงในปัจจุบันคือ ‘สิทธิพิเศษน้อยที่สุด’ หมายถึงการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอนทิตีหรือแอปพลิเคชันแต่ละรายการให้กับทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทำงานหรือทำงานให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น และในระยะเวลาที่สั้นที่สุดหรือที่จำเป็นเท่านั้น

 • การจัดการการเข้าถึงแบบมีสิทธิพิเศษ (PAM) สิทธิ์การเข้าถึงถูกสงวนไว้สำหรับผู้ใช้เช่นผู้ดูแลระบบหรือบุคลากร DevOps ที่จัดการหรือเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล ระบบ หรือเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้มักเป็นเป้าในการโจมตีทางไซเบอร์ โซลูชัน PAM แยกบัญชีเหล่านี้ออกและติดตามกิจกรรมเพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลหรือการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิด
 • Single Sign On การลงชื่อเพียงครั้งเดียวจากอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามพร้อมการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย (MFA)

CU’s Products: IBM Security Verify

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

โทร 02 311 6881 #7156 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th

เขียนบทความโดย คุณ ทวีศักดิ์ ศรีนาค  

Presales Software Specialist

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด      

from:https://www.techtalkthai.com/cu-cyber-security-guide-and-portfolio-mapping/

CloudJump webinar: Manage Modernize and Secure your Data with Veeam & AWS [26 ต.ค. 2021 – 13.30น.]

AIS Business ร่วมกับ AWS และ Veeam ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา CloudJump webinar ในหัวข้อ Manage Modernize and Secure your Data with Veeam & AWS ในวันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 – 15:00 น.

โดยในงานนี้ ท่านจะได้รู้จักกับ Solution จาก Veeam และ AWS ที่จะช่วยให้ท่านสามารถทำการสำรองข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายใต้ Hybrid Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และยังสามารถทำการย้ายข้อมูลได้อย่างยืนหยุ่นและปลอดภัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 26 ตุลาคม 2021
เวลา 13.30น. – 15.00น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย): https://app.livestorm.co/ais/cloudjump-webinar-manage-modernize-and-secure-your-data-with-veeam-and-aws?type=detailed 

พบกับเนื้อหาดังต่อไปนี้ในงาน Webinar ครั้งนี้

Modern Data Protection

Solution จาก Veeam ที่จะช่วยจัดการข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายใต้ Hybrid Cloud ให้สามารถทำการโยกย้ายได้อย่างอิสระ ในการทำ Cloud Data Management ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือจัดการข้อมูลองค์กร ถือเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปกป้องข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลได้ในระดับที่ธุรกิจองค์กรต้องการด้วย

Transform your data to Cloud with AWS

บริการพื้นที่เพื่อจัดเก็บ และปกป้องข้อมูลบน Cloud ไม่ว่าปริมาณเท่าใด รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ใช้งานได้ง่าย มีบริการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด การกำกับดูแล และ รองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด จาก AWS

Data Backup as a Service with AIS

บริการ จาก AIS สำหรับจัดเก็บข้อมูล cloud ของลูกค้าที่ใช้งานอยู่แบบ On premise หรือ Enterprise cloud ไปไว้ที่ AWS -S3 ผ่านซอฟต์แวร์ Veeam license และบริการ backup managed service ที่จะคอย monitor จากทำงานให้ลูกค้า

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ครั้งนี้ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://app.livestorm.co/ais/cloudjump-webinar-manage-modernize-and-secure-your-data-with-veeam-and-aws?type=detailed

from:https://www.techtalkthai.com/cloudjump-webinar-manage-modernize-and-secure-your-data-with-veeam-and-aws-by-ais-business/

Cohesity ขึ้นกลุ่ม Leader ใน 2021 Gartner’s Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions ชูจุดเด่นด้านความง่ายดายในการบริหารจัดการและสำรองข้อมูลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ในรายงาน 2021 Gartner’s Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions ทาง Cohesity ได้ถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Leader ของโซลูชันด้านการสำรองและกู้คืนข้อมูล ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจองค์กรรับมือกับ Ransomware และความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลจากหลากหลายปัจจัยได้ท่ามกลางระบบแบบ Multi-Cloud โดย Gartner ได้ชูจุดเด่นของ Cohesity เอาไว้ดังนี้

 • ได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ใช้งานถึงความง่ายดายในการติดตั้งใช้งานและบริหารจัดการในระบบขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลปริมาณมหาศาล
 • สามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆ หรือเสริมความสามารถให้กับระบบได้อย่างง่ายดายด้วย Cohesity Marketplace ที่เปิดให้องค์กรสามารถนำโซลูชันอื่นๆ เช่นการทำ Data Masking หรือการทำ Cybersecurity เข้ามาผนวกรวมภายในระบบได้
 • สามารถบริหารจัดการได้อย่างง่ายดายแบบรวมศูนย์ ด้วยบริการ Helios ในรูปแบบ SaaS ที่สามารจัดการการสำรองและกู้คืนข้อมูลในระบบที่กระจัดกระจายอยู่หลายสาขาได้ง่าย และยังทำ Disaster Recovery Orchestration, Ransomware Detection, Capacity Management และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบได้ในหน้าจอเดียว

ผู้ที่สนใจรายงานฉบับเต็มของ Gartner สามารถดาวน์โหลดได้ทันทีที่ https://www.cohesity.com/cohesity-named-a-leader-in-gartner-magic-quadrant-for-data-center-backup-and-recovery-solutions/

Cohesity: ผู้พัฒนาโซลูชัน Next-Generation Data Management ชั้นนำระดับโลก

โซลูชันของ Cohesity ได้รวมเอาเทคโนโลยีสำหรับการทำ Next-Generation Data Management เอาไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถออกแบบระบบสำหรับการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุด ด้วยความสามารถดังต่อไปนี้

 1. Backup & Recovery สามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลได้อย่างง่ายดายในแบบ Multi-Cloud
 2. Files & Object สามารถให้บริการ Storage ได้ทั้งในแบบ File และ Object ในหนึ่งเดียว
 3. Disaster Recovery สามารถกู้คืนระบบข้ามสาขาแบบอัตโนมัติได้
 4. Security & Compliance สามารถตรวจสอบไฟล์ด้วย Anti-Virus, File Audit และอื่นๆ ได้ รวมถึงปกป้องข้อมูลจาก Ransomware ด้วยการบันทีกข้อมูลแบบ Immutable
 5. Development & Test สามารถทำการ Clone ข้อมูลหรือระบบเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหรือทดสอบได้โดยง่าย
 6. Analytics & Insights รองรับการเสริมความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในตัว ทำให้สามารถประมวลผลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่ต้องมีข้อมูลซ้ำซ้อนหลายชุด

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Cohesity Connect: Next-Gen Data Management [19-21 ต.ค. 2021]

 

วันที่: 19-21 ตุลาคม 2021
เวลา: 9.00น. – 15.00น. (เวลาเมืองไทย)
กำหนดการ: https://www.cohesity.com/connect/agenda/?fu=asiapacific
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย): https://www.cohesity.com/connect/?utm_source=campaign-banner&utm_medium=field-event&utm_campaign=fy22-q1-09-apac-seasia-data-mgmt

รับชมแนวโน้มล่าสุดและทำความรู้จักกับนวัตกรรมใหม่ทางด้าน Data Management จากทีมงาน Cohesity และเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูลทั่วโลกในการบรรยายกว่า 30 Session โดยมีกำหนดการดังนี้

 • 19 ตุลาคม 2021 ร่วมสอบ Certification ทางด้าน Data Protection, File & Object Services และ Multicloud Solutions จาก Cohesity มูลค่ารวมกว่า 9,000 บาทได้ฟรีๆ ในงาน
 • 20-21 ตุลาคม 2021 รับชม Keynote, Expert Panel และรับชมเนื้อหาการบรรยายด้าน Data Management และ Data Protection จากวิทยากรหลากหลายท่าน

 

ดาวน์โหลดรายงาน, คู่มือ และ E-Book ฟรีจาก Cohesity รับฟรีทันที Grab Food Voucher มูลค่า 500 บาท

สำหรับธุรกิจองค์กรที่สนใจในแนวคิด Modern Data Management และต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถทำการลงทะเบียนที่ https://events.cohesity.com/businessresilienceforthefuture เพื่อ Grab Food Voucher มูลค่า 500 บาท และนัดพูดคุยกับทีมงาน Cohesity พร้อมรับเอกสารดังต่อไปนี้

 • รายงาน: A Forrester Total Economic Cost Savings Impact
 • รายงาน: Ransomware Recoverability Must Be A Critical Component of Your Business Continuity Plans
 • คู่มือ: A Comprehensive List of Requirements for Evaluating Modern Future Enterprise Solution
 • E-Book: 7 Reasons Cohesity Tops Legacy Backup and Data Management
 • กรณีศึกษา: Why Veritas Customers are Adopting Cohesity’s Modern Backup and Data Management Platform

 

สนใจโซลูชัน Data Protection และ Data Management ติดต่อ Cohesity ได้ทันที

สำหรับธุรกิจองค์กรที่สนใจในโซลูชันใดๆ ของ Cohesity สามารถติดต่อทีมงาน Cohesity ได้ทันทีที่ Billy.watcharasit@cohesity.com หรือ เบอร์มือถือ 0856496888

from:https://www.techtalkthai.com/cohesity-is-recognized-as-a-leader-in-2021-gartners-magic-quadrant-for-enterprise-backup-and-recovery-software-solutions/

BSS Webinar: อันตรายที่ซ่อนอยู่จากการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล

Bangkok Systems & Software ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนา BSS Webinar เรื่อง “อันตรายที่ซ่อนอยู่จากการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล” พร้อมแนะนำเทคนิคและเครื่องมือเพื่อสร้าง Cyber Resilience ให้ธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: อันตรายที่ซ่อนอยู่จากการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
ผู้บรรยาย: Saravut Sudsawart, Technical Consultant และ Kittipong Piamalai, Cloud Solution Engineer จาก Bangkok Systems & Software
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CxPUjzZgQBKAHr_ny0aouA

ในยุคที่ผู้คนจำนวนมากทำงานจากระยะไกล เป็นสาเหตุให้ทุกคนจำเป็นต้องเชื่อมต่อกันบนเครือข่ายและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ยากกว่าสมัยที่นั่งทำงานในสำนักงาน

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Cyber Resilience หรือความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ถูกโจมตีไซเบอร์ รวมไปถึงเรียนรู้เทคนิคการป้องกันและกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

 • ความท้าทายด้าน Data Loss & Security ล่าสุด
 • Cyber Resilience คืออะไร
 • รู้จัก Carbonite โซลูชัน Endpoint Protection & Backup สำหรับ Microsoft 365
 • แนะนำเทคนิคการปกป้องข้อมูลบน Endpoint และ Cloud
 • สาธิตการใช้ Carbonite Endpoint Protection & Backup

from:https://www.techtalkthai.com/bss-webinar-cyber-resilience-with-carbonite-and-webroot/

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Cohesity Connect: Next-Gen Data Management [19-21 ต.ค. 2021]

Cohesity ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ออนไลน์ประจำปี Cohesity Connect ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2021 โดยในปีนี้จัดขึ้นในธีม Next-Gen Data Management อัปเดตเทรนด์และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการข้อมูลในระดับธุรกิจองค์กร และเข้าร่วมสอบ Certification จาก Cohesity ฟรี โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

Cohesity Connect: Next-Gen Data Management

วันที่: 19-21 ตุลาคม 2021
เวลา: 9.00น. – 15.00น. (เวลาเมืองไทย)
กำหนดการ: https://www.cohesity.com/connect/agenda/?fu=asiapacific
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย): https://www.cohesity.com/connect/?utm_source=campaign-banner&utm_medium=field-event&utm_campaign=fy22-q1-09-apac-seasia-data-mgmt

รับชมแนวโน้มล่าสุดและทำความรู้จักกับนวัตกรรมใหม่ทางด้าน Data Management จากทีมงาน Cohesity และเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูลทั่วโลกในการบรรยายกว่า 30 Session โดยมีกำหนดการดังนี้

 • 19 ตุลาคม 2021 ร่วมสอบ Certification ทางด้าน Data Protection, File & Object Services และ Multicloud Solutions จาก Cohesity มูลค่ารวมกว่า 9,000 บาทได้ฟรีๆ ในงาน
 • 20-21 ตุลาคม 2021 รับชม Keynote, Expert Panel และรับชมเนื้อหาการบรรยายด้าน Data Management และ DAta Protection จากวิทยากรหลากหลายท่าน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://www.cohesity.com/connect/?utm_source=campaign-banner&utm_medium=field-event&utm_campaign=fy22-q1-09-apac-seasia-data-mgmt โดยเลือกลงทะเบียนสำหรับภูมิภาค APAC เพื่อให้กำหนดการทั้งหมดเริ่มต้นใน Time Zone ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

from:https://www.techtalkthai.com/cohesity-connect-next-gen-data-management-event/

[Guest Post] โปรโมชั่นโดนใจ สาย IT “ทำไมต้องจ่ายค่าไถ่ให้ Ransomware?”

เสริมความแข็งแกร่ง ปรับกลยุทธ์ ความปลอดภัยก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อคุกคามทางไซเบอร์ ด้วย HPE Cohesity Solution

หากคุณกำลังมองหา โซลูชั่นในการบริหารจัดการข้อมูลและป้องกันภัยคุกคามจาก Ransomware ให้องค์กรของคุณได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วย HPE Cohesity Solution  เรามีโปรโมชั่นการโปรโมชั่นโดนใจ สาย IT เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 ธันวาคม 2564                         

ช้าต่อไปไม่ได้แล้วกับปัญหา Cyber Security และ Ransomware ยิบอินซอย ขอเสนอ Cohesity เป็นโซลูชั่นที่ผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์ HPE และยังมี Cohesity Smart file และ Cohesity DataProtect ในการทำระบบสำรองข้อมูลภายในระบบ มาพร้อมกับโซลูชั่นการป้องกัน Ransomware, การเสริมความมั่นคงทนทานให้กับข้อมูล, การต่อยอดนำข้อมูลที่สำรองเอาไว้มาใช้สร้างคุณค่าใหม่ๆ ในองค์กร เพื่อให้จัดการภัยคุกคามที่มีต่อระบบ และจัดการข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพดีที่สุด ตอบโจทย์ Prevent / Detect / Response ครบจบทั้ง Solution ที่เดียว

 

Promotion ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2564

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ HPE เพิ่มเติมติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02 353 8600 ต่อ 3210
e-mail : yitmkt@yipintsoi.com

#YIPINTSOI
#HPE #HPECohesity #Cohesity #Cybersecurity #Ransomware

 

from:https://www.techtalkthai.com/hpe-cohesity-promotion-for-ransomware-protection-by-yip-in-tsoi/

HPE ออกบริการ GreenLake Unified Analytics และ GreenLake for Data Protection

HPE ได้ขยายการให้บริการ Everything-as-a-Service ของตนหรือ GreenLake เพื่อสนองวิสัยทัศน์ Edge-to-cloud ไปอีกขั้นด้วยบริการด้าน Analytics บน HPE Ezmeral และรองรับการสำรองและกู้คืนข้อมูล

1.) GreenLake for Data Protection

 • HPE Backup and Recovery Service for VMware – พูดถึงการสำรองข้อมูล VM บน On-premise ไปยัง Public Cloud เป็นการซื้อบริการอย่างเดียวไม่ต้องเพิ่มฮาร์ดแวร์ และสามารถกู้คืนข้อมูลบน On-premise ได้
 • Greenlake for Disaster Recovery – ใช้แพลตฟอร์มของ Zerto ที่ซื้อเข้ามา ซึ่งทำเกี่ยวกับการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูล โดยหวังว่าจะช่วยกู้คืนข้อมูลลูกค้าที่ถูกแรนซัมแวร์โจมตีได้อย่างรวดเร็ว

2.) GreenLake Unified Analytics

มีการประกาศออก HPE Ezmeral Unified Analytics โดยทำหน้าที่เป็น datalake ให้องค์กรสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ใดก็ตาม นอกจากนี้ยังออก Ezmeral Data Fabric Object Store หรือบริการ Object Storage ที่ผสานพลังของ Kubernetes เพื่อช่วยงานของการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงยังออก Ezmeral Marketplace ที่เป็นแหล่งซื้อขายซอฟต์แวร์ Ezmeral จากพาร์ทเนอร์เช่น NVidia และ Apache เป็นต้น

ในวาระเดียวกันนี้ HPE ยังได้ออก Edge to cloud Framework หรือเครื่องมือให้องค์กรนำไปใช้ประเมินตัวเองเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการข้อมูล ว่าจากจุดปัจจุบันจะย้ายไปคลาวด์ต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง โดย Framework ครอบคลุมใน 8 หัวข้อคือ คน กลยุทธ์และการปกครอง(Governance) การปฏิบัติการ นวัตกรรม แอปพลิเคชัน DevOps ข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้องค์กรจะสามารถประเมินข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมคล้ายกันหรือธุรกิจอื่นๆได้ ว่าท่านควรมีแนวทางอย่างไร

ที่มา : https://www.networkworld.com/article/3634870/hpe-expands-greenlake-services-into-new-markets.html

from:https://www.techtalkthai.com/hpe-announces-greenlake-unified-analytics-and-greenlake-for-data-protection/

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ HPE Ezmeral Launch – ปลดล็อกพร้อมเสริมกำลังสำหรับข้อมูลของคุณ [วันที่ 29 กันยายน 2564]

HPE และ Veeam ขอเชิญคุณเข้าร่วม HPE Ezmeral Launch และค้นพบโอกาสที่องค์กรของคุณสามารถปลดล็อกได้ เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณด้วยแพลตฟอร์มแบบเปิดที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงแอปของคุณให้ทันสมัย ​​ทำให้การทำงานของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ และปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณ ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายได้ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อการบรรยาย:  HPE Ezmeral Launch – ปลดล็อกพร้อมเสริมกำลังสำหรับข้อมูลของคุณ

ผู้บรรยาย :

 • K. Pichsinee Khammaratana, Senior Account Executive, HPE Ezmeral – Hewlett Packard Enterprise (Thailand)
 • K.Bordin Wangapai, Technology Architect, HPE Presales – Hewlett Packard Enterprise (Thailand)
 • K.Touch Thongjurai, System Engineer – Veeam Software (Thailand)

วัน:  วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

เวลา: 10.00 น. – 11.30 น.

ช่องทางการบรรยาย: Online Webinar

ลิงก์ลงทะเบียน: https://zoom.us/webinar/register/WN_TMM-ff02STGwUQTXJqNFIw

(ท่านจะได้รับ link สำหรับเข้าร่วมงานให้หลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)

กำหนดการ

10.00      Welcome Speech

Future-Proof your Data-Driven Organization

By K. Pichsinee Khammaratana, Senior Account Executive, HPE Ezmeral – Hewlett Packard Enterprise (Thailand

10.30      Technical showcase

By K.Bordin Wangapai, Technology Architect, HPE Presales – Hewlett Packard Enterprise (Thailand)

11.00      HPE Container Platform & Kubernetes Backup

By K.Touch Thongjurai, System Engineer – Veeam Software (Thailand)

11.30      Q&A and Closing

HPE Ezmeral คือคำตอบของ Digital Transformation สำหรับองค์กรในอนาคต แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบเปิดที่เป็นหนึ่งเดียวอันล้ำสมัยนี้นำเสนอแนวทางแบบองค์รวมเพื่อการจัดการข้อมูล แอป และการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อน AI/ML และปริมาณงานที่เน้นข้อมูลในปริมาณมากด้วยโซลูชัน data fabric, containerization และ ML Ops ของเรา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  คุณวราภรณ์ (น้ำฝน) โทร 081-8997767 email :  hpe-event@snv.co.th

from:https://www.techtalkthai.com/hpe-ezmeral-launch-webinar-29092021/

IBM ออก Tape Drive ที่รองรับมาตรฐาน LTO 9

IBM ได้ออกผลิตภัณฑ์รุ่นแรกของตนทั้งตัว Magnetic Tape และเป็นเจ้าแรกที่ออกไดร์ฟที่รองรับสเป็คของ The Linear Tape-Open (LTO) 9 

สำหรับท่านใดที่ยังมีการสำรองข้อมูลด้วยระบบ Tape ก็ถือเป็นการอัปเดตใหม่ๆจาก IBM โดยโซลูชันใหม่ตาม LTO-9 จะมีความจุเพิ่มขึ้นถึง 50% เทียบกับ LTO-8 ซึ่งหมายถึงข้อมูลขนาด 18 TB และ 45TB เมื่อข้อมูลถูกบีบอัดแล้ว นอกจากนี้ยังรองรับความเร็วการถ่ายโอนข้อมูลที่บีบอัดถึง 1 GB/s จากเดิม 750 MB/s และสำหรับข้อมูลปกติความเร็วการถ่ายข้อมูลจะสูงขึ้นจาก 360 MB/s เป็น 440 MB/s

นอกจากนี้ IBM ยังได้อาศัยฟีเจอร์ช่วยเหลือที่ชื่อ Open Recommended Access Order (oRAO) ที่สามารถช่วยลดเวลา seek ของแอปพลิเคชันในการรับข้อมูลจาก Tape และ oRAO ยังใช้ได้กับข้อมูลทั่วไปหรือในรูปที่ถูกบีบอัด ซึ่ง IBM ชี้ว่าสามารถลดเวลาการเข้าถึงได้กว่า 73% ไม่เพียงเท่านั้น IBM ยังคำนึงถึงเรื่อง Security เพราะตัว Drive เองมีฮาร์ดแวร์สำหรับเข้ารหัสและถอดรหัสโดยเฉพาะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดของข้อมูลจากไวรัสหรือความเสียหาย โดย IBM เผยว่าราคา Tape จะอยู่ที่ราว 5.89 เหรียญสหรัฐฯต่อเทระไบต์

สำหรับ Tape Library ในการจัดเก็บ Tape แบบ LTO-9 ที่มีความจุรวมกัน 39 เพนตะไบต์จะใช้พื้นที่เพียง 10 ตารางฟุต

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงว่าควรอัปเกรตการใช้ Tape แบบเดิมหรือไม่

 • จากที่กล่าวไปแล้ว LTO-9 ได้ความเร็วและพื้นที่มากกว่า ซึ่งจะช่วยลดเวลาการส่งข้อมูลหากองค์กรมีการส่งข้อมูลขนาดใหญ่มาก เวลาที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลก็จะน้อยลงอย่างมีนัยะสำคัญ ประกอบกับใช้จำนวน Tape ลดลงด้วย
 • มาตรฐานของ LTO เรื่องการอ่านข้อมูลจะย้อนหลังกลับไปได้ไม่เกิน 2 รุ่นเท่านั้น ส่วนการเขียนข้อมูลไม่เกิน 1 รุ่น หมายความว่าไดร์ฟของ LTO-9 สามารถอ่านข้อมูลของ Tape ได้ไม่เกิน LTO-8 และ LTO-7 
 • หากมีการใช้งาน LTO เก่ากว่าที่รองรับได้มีทางเลือกแค่ 2 ทางคือ 1.) เก็บ Tape เก่าบางส่วนไว้ 2.) ย้ายข้อมูล Tape เก่าไปเวอร์ชันใหม่ แต่ถ้าไม่มีคนดูแลได้แล้วทางหลังจะดีที่สุด ซึ่งต้องวางมาตรการจัดการกับข้อมูลที่อาจผิดพลาดได้ด้วยเช่น เก็บเทปเก่าไว้บางส่วนเผื่อฉุกเฉิน หรือทำสำเนา Tape ใหม่ไว้สองชุดกันการพบ Bit error ตำแหน่งเดียวกัน
 • หากมั่นใจว่ายังมีคนหรือบริษัทที่สามารถดูแล LTO เก่าๆที่ใช้กันได้องค์กรก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน รวมถึงความสามารถในการจัดหา Tape Drive เพิ่มในรุ่นที่ใช้อยู่
 • ตรวจสอบว่าเดิมที่ใช้นั้นมีแบบแผนที่เหมาะสมหรือไม่เช่น มีการใช้ดิสก์เป็น cache การโหลดข้อมูลลง Tape

ที่มา : https://www.networkworld.com/article/3632985/ibm-ships-high-density-tape-drives-based-on-lastest-spec.html และ https://www.networkworld.com/article/3575810/should-you-upgrade-tape-drives-to-the-latest-standard.html

from:https://www.techtalkthai.com/ibm-announced-tape-drive-which-support-lto-9/

YIT & Veeam Webinar : Kubernetes Data Management

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านไอทีทุกท่าน เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Kubernetes Data Management” เพื่อเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยสำรองและป้องกันข้อมูลในระบบ Kubernetes มาร่วมเรียนรู้กันว่าความท้าทายที่แท้จริงในสำรองข้อมูลบน Kubernetes เป็นอย่างไร เหตุใดท่านจึงต้องการระบบ Veeam Kasten K10 แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่องานดังกล่าวโดยเฉพาะ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย 

หัวข้อ : Kubernetes Data Management

ผู้บรรยาย : ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท Veeam และ บริษัท Yip In Tsoi

วันเวลา : วันจันทร์ที่ 27  กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ภาษา : ไทย

ลิงก์ลงทะเบียนhttps://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ktenRBbLQS2WauqwYA-EzQ

การนำแอปพลิเคชันแบบคลาวด์-เนทีฟ (Cloud-Native Application) ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานบนคลาวด์โดยเฉพาะ โดยมี คอนเทนเนอร์ (Container) มาช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ หรือ ปรับปรุงแอปพลิเคชันเดิมที่ใช้งานในองค์กรให้กลายเป็นแอปพลิเคชันแบบไมโครเซอร์วิส (Microservices) ซึ่งทำให้ตอบสนองความต้องการที่เปลื่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลื่ยนแปลงนี้ได้นำมาซึ่งแนวคิดใหม่ในการทำ data protection ซึ่งเดิมที applications มักจะผูกติดอยู่กับ hardware เช่น servers หรือ virtual machines และเมื่อองค์กรมีการปรับมาใช้ Container technology และอาศัย Kubernetes มาทำการจัดการ container ดังนั้นการทำ data protection จึงต้องมีวิธีใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างเช่นการทำ automatic application discovery และช่วย simplified DevOps Workflow และสามารถ integrate กับ ecosystem ได้มากมายและหลากหลาย

Kasten K10 Platform เป็น software สำหรับสำรองและกู้คืนข้อมูลในส่วนของ Container Platform โดยเฉพาะ ซึ่งหาก Container Platform นั้น ๆ รันอยู่บน “Kubernetes” Platform จะสามารถใช้ซอฟท์แวร์ K10 ทำการสำรองและกู้คืนข้อมูลในระดับ Application ได้ทันที รวมถึงการทำ Disaster Recovery Solution
และสามารถทำงานร่วมกันกับ Alliance Partner ต่าง ๆที่ทำงานอยู่บน Kubernetes Platform อาทิ RedHat OpenShift, VMware Tanzu, HPE Ezmeral, Nutanix Karbon เป็นต้น

ทางบริษัท Yip In Tsoi และ Veeam Software ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการสัมมนาเพื่อเตรียมพร้อมรับงานด้าน Data Management บน Container/Kubernetes Technology ด้วย native Kubernetes data management solution ที่เรียกว่า Kasten K10 by Veeam

from:https://www.techtalkthai.com/yit-veeam-webinar-kubernetes-data-management-by-kasten-k10/