คลังเก็บป้ายกำกับ: AIS

วิธีทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์กับ AIS ง่ายๆ ผ่านไปรษณีย์ไทย

2 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (มือถือเก่า พาวเวอร์แบงค์ ถ่าน และอื่นๆ) ได้อย่างง่าย ถูกวิธี และที่สำคัญ ฟรี ! อีกด้วย ผ่านโครงการฝากทิ้งของ AIS ที่ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย

ขั้นตอนแรก รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทิ้ง หากมีแบตเตอรี่มือถือ ให้ใช้กระดาษห่อไว้ด้วย เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่อาจจะรั่วไหลออกมาได้ ปิดกล่องให้แน่นหนาพร้อมเขียนหน้ากล่องว่า‘ฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์’

ขั้นตอนที่สอง พอพี่ไปรษณีย์มาส่งของเราก็ ‘ฝากทิ้ง’ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปกับพี่ไปรษณีย์ เพื่อนำส่งให้ AIS ไปจัดการอย่างถูกวิธีได้เลย

เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?

The post วิธีทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์กับ AIS ง่ายๆ ผ่านไปรษณีย์ไทย first appeared on 9TANA : Tech Channel !!.
from:https://www.9tana.com/node/ais-e-waste/

[Guest Post] เอไอเอส ภูมิใจ เป็นเทเลคอมหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ด้านความสำเร็จในนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร จัดอันดับโดย Global MIKE Award 2020

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดตั้งแต่ ปี 2563 จนถึงปัจจุบันนำมาซึ่งวิถีชีวิตปกติใหม่ที่อยู่บนความไม่แน่นอน ส่งผลทำให้ “คน” และ “องค์กร” ต้องตื่นรู้และปรับตัว พร้อมยกระดับขีดความสามารถให้พร้อมรับมือกับผลกระทบดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา”

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

 

“6 ปีที่ผ่านมา เมื่อเอไอเอสประกาศวิสัยทัศน์สู่การเป็น Digital Life Service Provider สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดคือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นปลูกจิตสำนึกถึงการนำนวัตกรรมมาใช้ทั้งในแง่ของการปรับรูปแบบการทำงานและวิธีคิดของพนักงาน รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดซึ่งกันและกันผ่าน Digital Platform ก่อให้เกิดขีดความสามารถรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองโลกในยุค Digitalization นำไปสู่ผลงานที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในท้ายที่สุด”

โดยนางสาวกานติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตัวอย่างผลงานจากวิสัยทัศน์ดังกล่าว อาทิ การบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือ  Knowledge Management ผ่าน Digital Platform ในชื่อ LearnDi ที่เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และขับเคลื่อน Innovation Culture ภายในองค์กร, การเปิดเวทีให้พนักงานได้นำเสนอ New Business ที่ใช้เทคโนโลยีมาแก้ Pain point ในลักษณะของ Internal Start Up ในชื่อ โครงการ InnoJUMP ซึ่งสามารถนำไอเดียไปสู่การสร้างธุรกิจได้จริง อาทิ โครงการรถโรงเรียนอัจฉริยะ – School Van Clever, โครงการ Academy For Thais ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย ที่ส่งต่อแนวคิดและองค์ความรู้ไปสู่คนไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงจากกระแส Digital Transformation ผ่านเวทีสัมนาและ Digital Platform รวมถึง “โครงการเรียนรู้จากเคยล้ม” ที่ส่งเสริมให้พนักงานใช้บทเรียนจากความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้นอกจากจะทำให้เกิด Economic Value แล้ว ยังก่อให้เกิดการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะของ Innovation Organization อย่างชัดเจนอีกด้วย”  

จึงเป็นที่มาของการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับชาติและระดับโลก “Thailand  Mike Award 2020” และ “Global Mike Award 2020” ของเอไอเอส ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทยที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นบทพิสูจน์ว่าเอไอเอสเป็นองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และไม่หยุดยั้งในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามายกระดับการบริหารจัดการองค์กร พร้อมสร้างคุณค่าในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับรางวัล MIKE Award มีเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน 2 หมวด 8 มิติย่อย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้

หมวดที่ 1 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความยั่งยืน อาทิ องค์กรต้องพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง องค์กรสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี องค์กรต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง องค์กรมีความพร้อมที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ รวมทั้งพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความคิดสร้างสรรค์

หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย ต้องพัฒนาสินค้าและบริการ หรือสร้างธุรกิจใหม่อยู่เสมอ มีผลประกอบการ รายได้ และยอดขายดี สามารถชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าได้ มีรางวัลแห่งความภูมิใจและประกาศเกียรติคุณการันตี  เป็นต้น

สำหรับกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม ได้แก่

 1. ผู้บริหารขององค์กรที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อบริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งทั่วโลกจากนิตยสารฟอร์จูน 500 (Fortune 500)
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้าน KM การเรียนรู้ ทุนทางปัญญา องค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทั่วทุกมุมโลก

“ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวเอไอเอสที่องค์กรระดับโลกให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยที่ผ่านมา นอกจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรแล้ว เอไอเอสยังเน้นการส่งต่อองค์ความรู้และขีดความสามารถให้แก่คนไทยควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ” เพราะเชื่อว่า องค์ความรู้ เป็นอาวุธสำคัญที่จะยกระดับและขีดความสามารถของคนไทยให้พร้อมต่อการนำพาประเทศเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป”

 

เกี่ยวกับผู้จัดงานประกวดรางวัล Thailand MIKE Award และ  Global Mike Award

สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKI SEA)  เป็นสถาบันความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ในลักษณะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบัน (IKI SEA) เป็นแหล่งการวิจัยทางธุรกิจได้รวมเอา วิชาการและวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาผสานกับ ประสบการณ์ทางธุรกิจที่มีเครือข่ายนานาชาติทั่วโลก เพื่อให้คำ ปรึกษาและช่วยเหลือองค์กรทางธุรกิจให้พัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้จริง ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและจัดการความรู้ในแวดวงธุรกิจสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและพันธมิตรธุรกิจในเวทีนานาชาติได้อย่างมั่นคงและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงแปลง

เกี่ยวกับ AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1450 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 41.4 ล้านเลขหมาย (ณ ธันวาคม 2563) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ  AIS eSports, AIS Insurance ทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน

from:https://www.techtalkthai.com/guest-post-ais-global-mike-award-2020/

Food Passion ปรับธุรกิจรับเทรนด์ Food Delivery บน LINE อย่างเต็มตัวใน 3 วัน ด้วยการใช้ VMware Cloud

ในปี 2020 ที่ผ่านมา เราได้เห็นการปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารทั่วไทยกันเป็นอย่างมากเพื่อให้ฝ่าฟันผ่านวิกฤตโรคระบาดมาได้ โดยหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจนั้นก็คือ Food Passion เจ้าของแบรนด์อาหารชื่อดังอย่างบาร์บีคิวพลาซ่าและ จุ่มแซ่บฮัท ไปจนถึงแบรนด์อื่นๆ ในเครืออีกมากมาย ที่ได้ปรับตัวทั้งในเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีในเวลาเพียง 3 วัน มาสู่ภาพของการให้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE ได้อย่างเต็มตัว ด้วยการใช้ความยืดหยุ่นของ VMware Cloud และทีมงานมืออาชีพจาก AIS Business คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง

Credit: VMware

ในปี 2020 ที่ผ่านมา โจทย์ใหญ่ในการปรับตัวธุรกิจสู่รูปแบบ Delivery ของ Food Passion นั้นก็คือการที่แบรนด์หลักอย่างบาร์บีคิวพลาซ่าและจุ่มแซ่บฮัทนั้น ล้วนเป็นร้านอาหารที่เน้นเสิร์ฟวัตถุดิบเพื่อให้ลูกค้าปรุงเองเป็นหลัก และยังไม่เคยต้องจัดส่งแบบ Delivery มาก่อน ทำให้สิ่งที่ Food Passion ต้องทำนั้นมีหลายส่วนด้วยกัน ได้แก่

 • การออกเมนูใหม่สำหรับ Delivery โดยเฉพาะทั้งเมนูแบบวัตถุดิบให้ลูกค้าปรุงเอง และเมนูปรุงสำเร็จจากร้าน
 • การสร้าง Cloud Kitchen ใหม่ของตนเอง เพื่อให้สามารถปรุงอาหารหลากหลายแบรนด์และจัดส่งให้ลูกค้าได้ในการสั่งเพียงครั้งเดียว
 • ปรับ LINE ของร้าน จากเดิมที่เอาไว้เป็นช่องทางการสื่อสาร สู่การเป็นช่องทางให้ลูกค้าได้สั่งอาหารโดยตรง
 • เปลี่ยนระบบ IT เบื้องหลังบน Cloud ให้รองรับต่อการสั่งอาหารผ่าน LINE และช่องทางอื่นๆ ได้อย่างครบถ้วน

Food Passion สามารถดำเนินการด้านระบบ IT ที่จำเป็นทั้งหมดแล้วเสร็จได้ภายในเวลาเพียงแค่ 3 วัน ด้วยการใช้บริการ VMware Cloud จาก AIS Business Cloud ที่สามารถเพิ่มขยายทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่น และออกแบบการเชื่อมต่อของระบบให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ

 

ปัจจุบันร้านอาหารในเครือของ Food Passion นั้นก็มีทั้งบริการจัดส่ง Delivery และการเปิดหน้าร้านให้บริการควบคู่กันไป ตอบโจทย์ทั้งคนที่ยังคงมาจับจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ไปจนถึงคนที่ไม่สะดวกเดินทางออกมากจากบ้าน แต่ยังคงอยากทานอาหารที่อร่อยและหลากหลายจาก Food Passion อยู่ ผู้ที่สนใจลองชมเมนูได้ที่ https://www.facebook.com/BarBQPlazaThailand และ https://www.facebook.com/JoomZapHUT นะครับ

Food Passion ระบุว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจในส่วน Delivery เติบโตขึ้นจากในอดีตก่อนช่วง COVID-19 แพร่ระบาดถึง 10 เท่า และสร้างรายได้ให้กับ Food Passion เป็นสัดส่วนราวๆ 5-10% ในปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้สมาชิกผู้ใช้ LINE ที่ติดตาม Food Passion นั้นเติบโตกว่า 2 เท่า จากเดิมที่เคยมีราวๆ 500,000 ราย ได้เติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านรายในช่วงปีที่ผ่านมา

Food Passion ให้ความเห็นว่าการใช้ระบบ Cloud ในครั้งนี้ถือว่าตอบโจทย์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะหากต้องการขึ้นระบบเดียวกันในแบบ On-Premises นั้น อาจต้องเสียเวลาราวๆ 2 เดือนซึ่งถือว่าไม่ทันต่อการใช้งาน อีกทั้งท่ามกลางภาวะวิกฤตที่ทำให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอดนี้ บุคลากรทางด้าน IT ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญมากในการดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกทางธุรกิจ การใช้ Cloud จึงทำให้ฝ่าย IT นั้นไม่ต้องเสียเวลาไปกับการดูแลรักษาระบบ และทำให้ฝ่าย IT สามารถทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในธุรกิจได้อยู่ตลอด

สำหรับในอนาคต Food Passion เองก็มีแผนที่จะย้ายระบบสำคัญขึ้นไปยัง Cloud มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่นระบบ SAP HANA เป็นต้น

เกี่ยวกับ VMware Cloud Provider Program (VCPP)

โครงการ VCPP นี้คือโครงการที่ได้ผสานรวมเอาบริการ VMware Software-as-a-Service เข้ากับเหล่าผู้ให้ริการ VMware Service Provider Partners ทั่วโลก เพื่อให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ สามารถใช้งานบริการ Cloud ที่มีเทคโนโลยีของ VMware เป็นเบื้องหลังได้ผ่านทางผู้ให้บริการที่มีมาตรฐาน

ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ให้บริการด้าน IT ที่ได้เข้าร่วมโครงการ VCPP มากกว่า 20 รายแล้ว ดังนั้นธุรกิจไทยจึงสามารถเลือกใช้งานบริการ Cloud ภายในประเทศที่ให้บริการเทคโนโลยีของ VMware และเชื่อมต่อระบบ Data Center ภายในธุรกิจองค์กรเข้ากับบริการ Cloud เหล่านี้สู่ภาพของ Hybrid Cloud หรือทำ Disaster Recovery ได้ทันที โดยมีทีมงานคนไทยคอยให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด

ผู้ที่สนใจใช้บริการ VMware ในรูปแบบของการคิดค่าใช้จ่ายตามจริง สามารถติดต่อทีมงานของ VMware ประจำประเทศไทยได้ที่คุณปลา 081-913-3347 หรืออีเมล์ kemwat@vmware.com หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VCPP ได้ที่ https://www.vmware.com/partners/service-provider.html และสามารถตรวจสอบสถานะของบริษัทต่างๆ ที่เป็น VCPP ได้ที่ https://cloud.vmware.com/providers/

from:https://www.techtalkthai.com/food-passion-builds-food-delivery-service-on-its-line-in-3-days-with-vmware-cloud/

ราคา iPhone เครื่องเปล่า ทุกรุ่น ไม่ติดสัญญา AIS, dtac, Truemove H อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 2021

ตอนนี้กระแส Clubhouse ในบ้านเรามาแรงอย่างฉุดไม่อยู่ และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกเมื่อดารา นักแสดง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองเข้ามาร่วมแจมด้วย แอปโซเชี่ยลมีเดียดังกล่าว เปิดให้ใช้งานในแพลตฟอร์ม iOS เท่านั้น ทาง DroidSans จึงได้รวบรวมและสรุปราคา iPhone เครื่องเปล่ามาให้ อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 2021

ราคา iPhone เครื่องเปล่า AIS ไม่ติดสัญญา

iPhone จาก AIS มีให้เลือกซื้อกันอย่างครบครัน ตั้งแต่ iPhone 12 Pro Max ตัวท็อปสุด ไปจนถึง iPhone SE ที่มีราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท พร้อมสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นานสุด 10 เดือน นอกจากนี้ยังได้อินเทอร์เน็ตแบบออนท็อป เพิ่มไปอีก 3GB แบ่งเป็น 300MB นาน 10 เดือน ไปใช้งานกันฟรี ๆ อีกด้วย ทั้งลูกค้าเติมเงินและรายเดือนเลย

รุ่น ราคาปกติ ส่วนลด ราคาพิเศษ โบนัส
iPhone 12 Pro Max
128GB 39,900 1,000 38,900
รับฟรี เน็ต 3GB
(300MB นาน 10 เดือน)
256GB 43,900 1,000 42,900
512GB 51,900 1,000 50,900
iPhone 12 Pro
128GB 36,900 1,000 35,900
256GB 40,900 1,000 39,900
512GB 48,900 1,000 47,900
iPhone 12
64GB 29,900 1,000 28,900
128GB 31,900 1,000 30,900
256GB 35,900 1,000 34,900
iPhone 12 mini
64GB 25,900 1,000 24,900
128GB 27,900 1,000 26,900
256GB 31,900 1,000 30,900
iPhone 11 Pro Max
64GB 34,900 2,000 32,900
256GB 40,900 3,000 37,900
512GB 46,900 3,000 43,900
iPhone 11 Pro
64GB 30,900 1,000 29,900
256GB 36,900 1,000 35,900
512GB 42,900 1,000 41,900
iPhone 11¹
64GB 22,100 1,000 21,100
128GB 24,100 1,000 23,100
256GB 28,100 1,000 27,100
iPhone XR
64GB 16,900 800 16,100
128GB 18,900 800 18,100
256GB 22,900 800 22,100
iPhone XR
(เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการ)
64GB 16,900 1,200 15,700
128GB 18,900 1,200 17,700
iPhone SE
64GB 14,900 1,000 13,900
128GB 16,900 1,000 15,900
256GB 20,900 1,000 19,900

 

เงื่อนไขและข้อควรทราบ AIS Best Buy

 • ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส ทั้งเติมเงินและรายเดือน อายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป และมียอดใช้งาน 150 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • iPhone 11 เป็นแพ็กเกจใหม่ ไม่แถมอะแดปเตอร์แปลงไฟและหูฟังในกล่อง¹
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อ : https://www.hotdeal.ais.co.th/bestbuy.html

ราคา iPhone เครื่องเปล่า dtac ไม่ติดสัญญา

สำหรับ iPhone เครื่องเปล่าจากดีแทคจะไม่มีส่วนลดใด ๆ เลย ถ้าอยากได้ราคาพิเศษจำเป็นต้องซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจและผูกสัญญาการใช้งาน 12 เดือน แต่ทั้งนี้ก็มีข้อได้เปรียบที่เหนือคู่แข่ง คือ สิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุดถึง 24 เดือน นั่นเองครับ

รุ่น ราคาปกติ โบนัส
iPhone 12 Pro Max
128GB 39,900
ผ่อนชำระ 0% นานสุด 24 เดือน
256GB 43,900
512GB 51,900
iPhone 12 Pro
128GB 36,900
256GB 40,900
512GB 48,900
iPhone 12
64GB 29,900
128GB 31,900
256GB 35,900
iPhone 12 mini
64GB 25,900
128GB 27,900
256GB 31,900
iPhone SE
64GB 14,900
128GB 16,900

 

เงื่อนไขและข้อควรทราบ dtac online store

 • iPhone เครื่องเปล่าทุกรุ่น สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าดีแทคและลูกค้าทั่วไป ไม่มีเงื่อนไข
 • สิทธิ์ผ่อนชำระ 0% ระยะเวลาและเครดิตเงินคืน ขึ้นอยู่กับธนาคารที่ร่วมรายการ
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อ : https://dtaconline.dtac.co.th/smartphones-tablets/apple.html

ราคา iPhone เครื่องเปล่า Truemove H ไม่ติดสัญญา

ทางฝั่งของทรูมูฟเอชนั้นจะโดดเด่นไปที่โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ลูกค้าย้ายค่าย และลูกค้ารายเดือนแบบผูกสัญญาเสียมากกว่า iPhone เครื่องเปล่าราคาพิเศษมีเฉพาะในซีรีส์ iPhone 12 เท่านั้น พร้อมสิทธิ์ผ่อน 0% นานสุด 10 เดือน เท่ากับฝั่งเอไอเอส และจะได้รับโบนัสเป็นพื้นที่ iCloud 50GB ฟรี ๆ เอาไว้จัดเก็บและเข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ได้ทุกที่ ตลอดเวลา นาน 3 เดือน

รุ่น ราคาปกติ ส่วนลด ราคาพิเศษ โบนัส
iPhone 12 Pro Max
128GB 39,900 1,000 38,900
รับฟรี พื้นที่ iCloud 50GB นาน 3 เดือน
256GB 43,900 1,000 42,900
512GB 51,900 1,000 50,900
iPhone 12 Pro
128GB 36,900 1,000 35,900
256GB 40,900 1,000 39,900
512GB 48,900 1,000 47,900
iPhone 12
64GB 29,900 1,000 28,900
128GB 31,900 1,000 30,900
256GB 35,900 1,000 34,900
iPhone 12 mini
64GB 25,900 1,000 24,900
128GB 27,900 1,000 26,900
256GB 31,900 1,000 30,900

 

เงื่อนไขและข้อควรทราบ Truemove H Super Deal

 • ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟเอช เฉพาะรายเดือน อายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป และมียอดใช้งาน 199 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • สิทธิ์รับพื้นที่ iCloud 50GB นาน 3 เดือน จำกัด 1 เบอร์ / 1 สิทธิ์ / 1 Apple ID เท่านั้น
 • หากมีการสมัครใช้บริการ iCloud อยู่ก่อนแล้ว จะไม่สามารถรับพื้นที่ iCloud 50GB นาน 3 เดือนได้
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 3 เดือน จะถูกคิดค่าบริการ iCloud ตามอัตโนมัติในราคาปกติ (สามารถยกเลิกได้)
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อ : https://truemoveh.truecorp.co.th/news/detail/1819

เพื่อน ๆ จะเห็นได้ว่า iPhone เครื่องเปล่าจาก AIS ดูจะครบครันและครอบคลุมมากที่สุด ทาง Truemove H จะมีซีรีส์ iPhone 12 ทุกรุ่น ที่ลดราคาไป 1,000 บาท เท่า ๆ กัน แต่เงื่อนไขในการได้รับสิทธิ์อาจยากกว่าเล็กน้อย ส่วน dtac โดดเด่นสุด ๆ กับโปรโมชั่น ผ่อนชำระ 0% นานสุด 24 เดือน แม้จะไม่มีส่วนลด แต่ก็ดูเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ น่าเสียดายเล็กน้อยตรงที่มีรุ่นให้เลือกน้อยไปหน่อยเท่านั้น

from:https://droidsans.com/apple-iphone-price-feb-2021/

เอไอเอส ยืนยันเครือข่ายรองรับลงทะเบียน “ม33 เรารักกัน” ได้ 100% เตือน!!! ประชาชนตรวจสอบเว็บให้ดีก่อนลงทะเบียน

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานการตลาด กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “วันนี้ภาครัฐได้เริ่มเปิดให้ประชาชน ผู้ประกันตนมาตรา 33   ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 4,000 บาท ผ่านโครงการ “ม.33 เรารักกัน” โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการ ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา 

ซึ่งในภาพรวม พบว่าเครือข่ายของเอไอเอส ทั้งในส่วนของไร้สายและเน็ตบ้านได้เป็นช่องทางให้ประชาชนเชื่อมต่อการลงทะเบียนและส่งต่อการยืนยันสิทธิ์ได้ 100% อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทั้งหมดของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา”

“อย่างไรก็ตามพบว่า มีมิจฉาชีพเปิดเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น ปลอม โดยใช้ชื่อเดียวกับโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัว และนำไปใช้ในทางทุจริตที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลได้ในอนาคต  ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนและแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบเว็บไซต์โครงการของรัฐบาลก่อนลงทะเบียนให้ดีทุกครั้ง ดังเช่นกรณีโครงการล่าสุด ม33 เรารักกัน  ที่ยังคงมีช่วงเวลาเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 23.00 น. หรือ หากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง”

from:https://www.mobileocta.com/ais-confirms-the-network-supports-registering-m33-we-love-each-other-100/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ais-confirms-the-network-supports-registering-m33-we-love-each-other-100

เอไอเอส ยืนยันเครือข่ายรองรับลงทะเบียน “ม33 เรารักกัน” ได้ 100%

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานการตลาด กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “วันนี้ภาครัฐได้เริ่มเปิดให้ประชาชน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 4,000 บาท ผ่านโครงการ “ม.33 เรารักกัน” โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการ ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งในภาพรวม พบว่าเครือข่ายของเอไอเอส ทั้งในส่วนของไร้สายและเน็ตบ้านได้เป็นช่องทางให้ประชาชนเชื่อมต่อการลงทะเบียนและส่งต่อการยืนยันสิทธิ์ได้ 100% อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทั้งหมดของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา”

“อย่างไรก็ตามพบว่า มีมิจฉาชีพเปิดเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น ปลอม โดยใช้ชื่อเดียวกับโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัว และนำไปใช้ในทางทุจริตที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลได้ในอนาคต ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนและแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบเว็บไซต์โครงการของรัฐบาลก่อนลงทะเบียนให้ดีทุกครั้ง ดังเช่นกรณีโครงการล่าสุด ม33 เรารักกัน ที่ยังคงมีช่วงเวลาเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 23.00 น. หรือ หากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง”

from:https://www.enterpriseitpro.net/ais-m33/

AIS-True เร่งเกม 5G ภาคอุตสาหกรรม หลังชำระค่าใบอนุญาตหลักพันล้าน dtac ชู 5G เพื่อคนทั่วไป

ต้นปี 2564 การตลาด 5G เริ่มกลับมาดุเดือดอีกครั้ง เพราะล่าสุด AIS และ True ต่างชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 26 GHz ที่เหมาะสมกับการให้บริการ 5G เพื่อภาคอุตสาหกรรม ส่วน dtac ได้ฤกษ์เปิดบริการ 5G บนคลื่น 700 MHz

ais

AIS กับแผนรุกตลาด 5G เพื่ออุตสาหกรรม

หลังจากชำระค่าใบอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ 26 GHz เป็นมูลค่ากว่า 5,700 ล้านบาท AIS เตรียมแผนทำตลาด 5G กับภาคอุตสาหกรรมเต็มตัว เพราะจุดเด่นของคลื่น 26 GHz ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานด้านนี้ เช่นเป็นคลื่นความถี่สูง ทำให้รองรับการใช้งานได้กับอุปกรณ์จำนวนมากในแต่ละโรงงาน และมีความหน่วงต่ำจึงส่งข้อมูลได้แม่นยำ

“AIS เป็นเพียงรายเดียวที่มีคลื่น 26 GHz ย่านความถี่สูงในปริมาณแบนด์วิธมากที่สุดถึง 1200 MHz และพร้อมให้บริการทันที รับกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมไทย และร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนผ่านโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC” สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าว

ais

ทั้งนี้ AIS มีการติดตั้งเครือข่าย 5G ครบ 77 จังหวัด และครอบคลุม 100% ของพื้นที่ใน EEC ด้วยงบลงทุนในปี 2563 กว่า 35,000 ล้านบาท ส่วนปี 2564 ทาง AIS เตรียมงบลงทุนเครือข่ายรวม 25,000-30,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเครือข่ายทั้ง 5G และ 4G

True 5G ชิงพื้นที่อุตสาหกรรม และ EEC

ขณะเดียวกัน True ได้ชำระค่าใบอนุญาตใช้ง่านคลื่นความถี่ 26 GHz เช่นกัน โดยคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท ผ่านการได้แถบคลื่นความถี่ทั้งหมด 800 MHz ซึ่งทางกลุ่ม True จะนำไปเสริมประสิทธิภาพการใช้งาน 5G สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC และพื้นที่ที่มีความหนาแน่นในการใช้งานสูง

สำหรับกลุ่ม True มีการติดตั้งเสาสัญญาณกว่า 10,000 เสาทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล เพื่อให้บริการ 5G บนคลื่น 700 MHz ถือเป็นการยกระดับการทำตลาดที่ตอบโจทย์ทั้งฝั่งผู้บริโภคทั่วไป และภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่

dtac

dtac เริ่มให้บริการ 5G บนคลื่น 700 MHz

ด้าน dtac ล่าสุดให้บริการ 5G บนคลื่นความถี่ 700 MHz อย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. บริษัทได้เปิดให้บริการคลื่น 700 MHz จนสิ้นปีมีทั้งหมด 2,400 สถานีฐาน ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี สิ้นไตรมาส 1 ตั้งเป้ามีสถานีฐาน 700 MHz ทั้งหมด 4,000 แห่ง

สรุป

เกมการแข่งขันของ 5G ดุเดือดจริงๆ เพราะทุกค่ายต่างมีคลื่นความที่ต่ำ-กลาง-สูง เหมือนกัน แต่การจะสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจเรื่องนี้นั้นไม่ง่าย ดังนั้นหลังจากนี้ไปน่าจะเป็นแผนการตลาดแนวใหม่ของทั้ง AIS, True และ dtac ว่าจะเล่นเกมราคา, โปรโมชั่น หรืออื่นๆ มาขนาดไหน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post AIS-True เร่งเกม 5G ภาคอุตสาหกรรม หลังชำระค่าใบอนุญาตหลักพันล้าน dtac ชู 5G เพื่อคนทั่วไป first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/ais-true-dtac-5g/

AIS จ่ายค่าคลื่นย่าน 26GHz ให้ กสทช. และเปิดใช้งาน 5G 26GHz แล้ว เน้นใช้ในโรงงาน

วันนี้ (18 ก.พ.) AIS โดยบริษัทลูก แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 26GHz เป็นเงิน 5.7 พันล้านบาทให้ กสทช. และเปิดบริการ 5G บนคลื่น 26GHz ทันที

คลื่น 26GHz เป็นคลื่นย่านความถี่สูง มีปริมาณแบนด์วิดท์มาก (กรณีของ AIS คือช่วงคลื่นกว้าง 1200 MHz) แต่มีความกว้างคลื่นสั้น เดินทางไม่ไกลมาก จึงเหมาะกับการใช้ในพื้นที่เฉพาะเจาะจง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โดยอาศัยข้อดีด้านสถานีฐานติดตั้งได้ง่าย อุปกรณ์ขนาดเล็ก

ที่ผ่านมา AIS ร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งเริ่มทดลองใช้คลื่น 26GHz แล้ว โดยเน้นไปที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) เป็นหลัก พาร์ทเนอร์รายล่าสุดที่เข้าร่วมคือ เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) ผู้ผลิตกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

คลื่น 26GHz จัดประมูลขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาต 4 รายคือ AIS, TrueMove, TOT, dtac โดย AIS ได้คลื่นไปมากที่สุด 12 ใบอนุญาต (1200 MHz)

การจ่ายเงินค่าคลื่น 26GHz วันนี้ทำให้ AIS มีคลื่น 5G ในมือครบ 3 ย่านคือ 700MHz, 2600MHz, 26GHz ถ้ารวมกับคลื่นย่านอื่นๆ ที่ถือครองอยู่แล้ว (ไม่รวมคลื่นที่เซ็นสัญญากับพันธมิตรธุรกิจ เช่น TOT) จะมีคลื่นทั้งหมดรวมกัน 1,420 MHz ซึ่งถือว่ามากที่สุดในไทย

No Description

No Description

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์ AIS

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/121267

AIS จ่ายเงินค่าประมูลคลื่น 5G ความถี่ 26 GHz แล้ว มูลค่ากว่า 5,719 ล้านบาท พร้อมทดสอบใช้ในเขตอุตสาหกรรม ECC นำร่องก่อน

สำหรับ AIS ถือเป็นเครือข่ายแรกที่เปิดให้ใช้งาน 5G มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 และเป็นเจ้าที่ถือคลื่นความถี่มากที่สุดในประเทศไทย ครบทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง สูง ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ และมีคลื่น 5G พร้อมใช้งานครบ 77 จังหวัดเป็นรายแรก ซึ่งล่าสุดทาง บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือ AWN บริษัทลูก AIS ก็ได้จ่ายเงินค่าคลื่น 5G ความถี่ 26 GHz แล้วมูลค่า 5,719.15 ล้านบาท แก่ กสทช. แล้ว

สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz (25.2 – 26.4 GHz) ทาง AIS ถือว่าเป็นเจ้าที่มีแบนด์วิธมากที่สุด โดยมีมากถึง 1200 MHz ซึ่งคุณสมบัติของคลื่น 26 GHz นั้นถือจะตอบโจทย์กับกลุ่มภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลคือ

 • เป็นคลื่นย่านความถี่สูงและมีปริมาณแบนด์วิธมากที่สุด ทำให้รองรับการใช้งานได้มหาศาล โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการกวนกันของคลื่นสัญญาณ
 • มีความหน่วงที่ต่ำมาก ตอบสนองการทำงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมได้แทบจะไม่มีดีเลย์
 • มีความเร็วส่งข้อมูล Data ไร้สายได้รวดเร็วเสมือนเชื่อมต่อสายไฟเบอร์
 • สามารถติดตั้งสถานีฐานได้ง่ายดายและรวดเร็ว เพราะอุปกรณ์มีขนาดเล็ก

ในเบื้องต้นคลื่น 5G ความถี่ 26 GHz นั้นใช้งานในเขตภาคอุตสาหกรรมไทยที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ก่อน โดยได้ร่วมมือกับบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) กลุ่มผู้ผลิตกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ นำเทคโนโลยี 5G นี้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตภายในโรงงาน ผ่านคลื่นความถี่ 26 GHz ซึ่งจากที่ทดลองใช้งานมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็น Digital Industrial ต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตามจากการชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz ของ AIS ครั้งนี้ ทำให้เอไอเอสมีคลื่น 5G ครบทั้ง 3 ย่าน ได้แก่ คลื่น 700 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz โดยใบอนุญาตคลื่น 26 GHz ยังมีอายุ 15 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 สิ้นสุดลงวันที่ 17 ก.พ. 2579

และหากรวมเฉพาะคลื่น 5G ที่ทาง AIS มีทั้งหมดเท่ากับว่ามีแบนด์วิธอยู่ 1330 MHz (คลื่น 700 MHz จำนวน 10 MHz รอรับมอบภายในเดือนเมษายน 2564 หรือทาง กสทช. กำหนด) และเมื่อรวมกับคลื่นความถี่เดิมแล้วจะมีมากถึง 1420 MHz ด้วยกัน ทำให้ไม่ว่าจะใช้งาน 3G,4G และ 5G บนเครือข่าย AIS ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีติดขัดครอบคลุมทั่วประเทศนั่นเอง

 

ที่มา : อีเมลประชาสัมพันธ์

from:https://droidsans.com/ais-5g-paid-ecc-26-ghz/

[Guest Post] เอไอเอส เดินหน้านำ 5G ยกระดับภาคอุตสาหกรรม กู้เศรษฐกิจไทย เปิดสวิตซ์! คลื่น 26 GHz ที่มีมากที่สุด ผนึก SNC นำร่องในพื้นที่ EEC แล้ว

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ปี 2564 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายอย่างมากสำหรับการเดินหน้าของประเทศ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน ที่ต้องผนึกกำลังเสริมความแข็งแกร่งเพื่อให้สามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ ซึ่งเอไอเอสในฐานะผู้พัฒนา Digital Infrastructure ยึดมั่นในบทบาทนี้อย่างยิ่งเช่นกัน ดังที่เคยประกาศไว้ในการเปิดตัว AIS 5G เป็นรายแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หลังจากเป็นผู้ชนะการประมูล ด้วยการถือครองคลื่นความถี่มากที่สุด ครบทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง และสูง ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ เทียบเท่ามาตรฐานโลก  โดยในช่วงที่ผ่านมา เราได้ร่วมทำงานกับพาร์ทเนอร์ผู้ผลิต Device ระดับโลก ,ทดลองทดสอบ 5G โซลูชั่นส์กับพาร์ทเนอร์หลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมๆกับการลงทุนพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จนครบ 77 จังหวัดเป็นรายแรก พร้อมครอบคลุม 100% สำหรับพื้นที่ใช้งานใน EEC ด้วยงบลงทุนในปี 2563 เป็นเงิน 35,000 ล้านบาท และสำหรับปีนี้ 2564 เอไอเอส ได้เตรียมงบลงทุนเครือข่ายรวม 25,000 – 30,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเครือข่ายทั้ง 5G และ 4G อันจะเป็นการยกระดับสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะที่แข็งแกร่งเพื่อประโยชน์ของประเทศต่อไป”

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

 

ล่าสุด วันนี้ เอไอเอส โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz (25.2 – 26.4 GHz ) ได้ชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz เป็นเงินจำนวน 5,719,150,000.00 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เอไอเอสเป็นเพียงรายเดียวที่มีคลื่น 26 GHz ย่านความถี่สูง ในปริมาณแบนด์วิธมากที่สุดถึง 1200 MHz และพร้อมแล้วในการเปิดให้บริการทันที โดยคุณสมบัติของคลื่น 26 GHz ถือได้ว่าตอบโจทย์การดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง อาทิ

 • เนื่องจากเป็นย่านความถี่สูงและมีปริมาณแบนด์วิธมากที่สุด มีความสามารถในการรองรับการใช้งานได้มหาศาล จึงทำให้ลงเครือข่ายได้อย่างเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของแต่ละโรงงาน อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องการกวนกันของคลื่นสัญญาณ
 • สามารถออกแบบเครือข่ายได้อย่างสอดรับกับลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกันของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความหน่วงที่ต่ำมาก สามารถตอบสนองการทำงานของอุปกรณ์ในสายพานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีระดับความเร็วของการส่ง Data ไร้สายเสมือนวิ่งอยู่บนสายไฟเบอร์
 • ติดตั้งสถานีฐานได้ง่ายดายและรวดเร็ว เพราะอุปกรณ์มีขนาดเล็ก

จึงเป็นที่มาของการเน้นย้ำถึงโอกาสของการนำคลื่น 26 GHz มาให้บริการทันที อย่างสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวม ด้วยการขับเคลื่อนผ่านโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) นั่นเอง

          ทั้งนี้ ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา เอไอเอส เดินหน้าผนึกผู้นำอุตสาหกรรมระดับประเทศ อย่างสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ในการร่วมทุนตั้งบริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค พัฒนาด้าน ICT Infrastructure และเทคโนโลยี 5G, อมตะ คอร์ปอเรชัน ร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City), สวนอุตสาหกรรมบางกะดี พัฒนาสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ, สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ในการยกระดับภาคการผลิต และ ปตท. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G สร้างนวัตกรรม Unmanned ภายในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง โดยล่าสุด ได้ร่วมกับ เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) ผู้ผลิตกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศในพื้นที่ EEC นำเทคโนโลยี 5G มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตภายในโรงงาน โดยที่ผ่านมาได้ร่วมทดลองการใช้งานบนคลื่นความถี่ 26 GHz แล้วและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง พร้อมเป็นต้นแบบของการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็น Digital Industrial  ต่อไป

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธาน EEC Industrial Forum

            ทางด้าน ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธาน EEC Industrial Forum กล่าวถึงการผลักดันเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC ว่า “จุดมุ่งหวังหนึ่งของอีอีซี อินดัสเทรียล ฟอรั่ม เราต้องการพัฒนา Recourses ทั้งทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรด้านดิจิทัล โดยมีกลุ่มผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาร่วมกันเชื่อมประสานพัฒนาความก้าวหน้าที่เป็นจริง สัมผัสจับต้องได้ ผมรู้สึกดีใจที่ในวันนี้ การพัฒนาเทคโนโลยี 5G เราไม่แพ้ชาติใดในโลก ไม่เพียงเท่านี้ ยังเป็นแกนหลักโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุดใหม่ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเทคโนโลยี 5G จะถูกเชื่อมโยงเข้ามาในบทบาทของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อการตอบสนองแบบ Real Time รองรับภาคการผลิต การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม เช่น ยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) ระบบโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (High Precision Automatic Industry) การให้บริการด้าน Smart Logistic, IoT และนวัตกรรมต่างๆ การบริหารจัดการคมนาคมต่างๆ ทั้งทางเรือ หรือสนามบิน เป็นต้น เพื่อผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปรับฐานอุตสาหกรรมเดิมในพื้นที่่ ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เขตพื้นที่ EEC มีศักยภาพสูงด้านการลงทุน ทั้งในไทยและนักลงทุนจากทั่วโลก”

  นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

            นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เรามุ่งมั่นในการปรับระบบการผลิตให้มีความยืดหยุ่นทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปี 2563 ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต่างได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยี จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเชื่อมต่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ โดยเอไอเอส ถือเป็นพาร์ทเนอร์ชั้นนำของประเทศที่มีความพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ภาคการผลิตได้อย่างลงตัว โดยปัจจุบัน ได้มีการประยุกต์ใช้ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. 5G AGV เป็นการใช้ 5G ควบคุม และสั่งการรถ AGV (Automated Guided Vehicles) ที่ใช้สำหรับการขนส่งชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตภายในโรงงาน และระหว่างโรงงาน เพื่อให้การขนส่งชิ้นส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตให้โรงงาน 2. 5G Smart Robot เป็นการใช้ 5G ควบคุม สั่งการ ในส่วนของ แขนกลหุ่นยนต์ (Robot) ที่ใช้งานในส่วนสายการผลิตที่เกี่ยวข้องเช่น Press, Brazing, CNC, Heat& Cool และ Assembly line เป็นต้น โดยเทคโนโลยี 5G จะนำมาช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน (Human error) และช่วยสร้างความปลอดภัย, ลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนได้ 3. 5G Active Dashboard การประยุกต์ใช้งาน 5G ในการเชื่อมต่อระหว่าง Server และ Machine เพื่อให้สามารถ Monitoring สายการผลิตต่างๆ นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้โรงงานเป็น Smart factory อย่างแท้จริง”

            จากการชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz พร้อมรับใบอนุญาตในวันนี้ ส่งผลให้ เอไอเอส ถือครองคลื่นความถี่ 5G ครบทั้ง 3 ย่าน ได้แก่ คลื่น 700 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz หากรวมเฉพาะคลื่นความถี่ที่จะนำมาให้บริการ 5G ทั้งหมดอยู่ที่ 1330* MHz และเมื่อรวมกับคลื่นความถี่เดิมที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่แล้ว ส่งผลให้เอไอเอสยังคงยืนหยัด ในฐานะผู้นำอันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการ 3G,4G และ 5G มากที่สุดในอุตสาหกรรม รวม 1420 MHz (ไม่รวมคลื่นที่เกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ) ที่จะสามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์แก่คนไทยและภาคอุตสาหกรรมในระยะยาวต่อไป โดยล่าสุด เอไอเอส ได้รับการการันตีคุณภาพเครือข่าย ในฐานะเครือข่ายมือถือ 5G และ 4G ที่เร็วที่สุดในไทย จาก Ookla® Speedtest® ผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับโลกอีกด้วย

 

*สำหรับคลื่น 700 MHz จำนวน 10 MHz จะมีกำหนดรับมอบภายในเดือนเมษายน 2564 หรือตามที่กสทช. กำหนด


เกี่ยวกับ
 AIS 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1420 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 41.4 ล้านเลขหมาย (ณ ธันวาคม 2563) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ  AIS eSports, AIS Insurance ทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน   

 

 

from:https://www.techtalkthai.com/guest-post-ais-5g-roll-out-to-industry/