ผู้สร้าง Draw Something ลาออกจาก Zynga แล้วหลังครบสัญญา 1 ปี

Dan Porter อดีตซีอีโอของ OMGPOP ผู้สร้างเกม Draw Something ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจน Zynga ซื้อกิจการไปเมื่อปีก่อน (และเกมก็หมดความนิยมอย่างรวดเร็วนับจากนั้น) ได้ลาออกจาก Zynga แล้ว หลังครบสัญญาห้ามลาออกเป็นเวลา 1 ปี เมื่อขายกิจการ

ตำแหน่งสุดท้ายของ Porter คือรองประธานฝ่ายการจัดการ โดยมีผลงานชิ้นสุดท้ายคือ Draw Something 2 ซึ่งขณะนี้เปิดตัวแล้วเฉพาะในประเทศสวีเดน เนื่องจากเป็นประเทศแรกที่ Draw Something ภาคแรกขึ้นอันดับหนึ่ง

ตัวแทนของ Zynga ยืนยันว่าการลาออกของ Porter เป็นการตัดสินใจส่วนตัวและไม่เกี่ยวกับการครบสัญญา 1 ปี แต่อย่างใด

ที่มา: Beta Beat

Zynga, Draw Something

from:http://www.blognone.com/node/42809

Zynga เริ่มใช้ระบบ “เงินจริง” กับเกมตระกูล Poker และ Casino

Zynga ประกาศว่าเกม ZyngaPlusPoker กับ ZyngaPlusCasino จะเปิดรับการเล่นด้วย “เงินจริง” แล้ว เบื้องต้นยังจำกัดเฉพาะผู้เล่นในสหราชอาณาจักรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Zynga ให้เหตุผลว่าผู้เล่นจำนวนมากเรียกร้องให้เพิ่มระบบเงินจริงภายในเกมด้วย ส่วนบริษัทเองก็มองว่าระบบเงินจริงนั้นเหมาะกับเกมตระกูลคาสิโนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว

งานนี้เป็นความร่วมมือของ Zynga กับ Bwin ผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรที่ให้บริการคาสิโนออนไลน์อยู่แล้ว

ที่มา – Zynga, AllThingsD

Zynga, Games

from:http://www.blognone.com/node/42808

กรุ๊ปเอ็มเผยกลยุทธ์สื่อดิจิตัลที่น่าจับตามองในงานสัมมนา FOCAL 2013

FOCAL2013

กรุ๊ปเอ็ม บริษัทด้านการบริหารจัดการสื่อโฆษณาชั้นนาของประเทศไทย และเอ็มอินเตอร์แอ็คชั่น บริษัทในเครือซึ่งเป็นเอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิตัล เผย 4 ทิศทางใหม่ที่น่าจับตามองในปัจจุบัน ณ งานสัมมนา FOCAL 2013 สาหรับปีนี้กรุ๊ปเอ็มนาเสนอการวางแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิตัลแบบองค์รวม ผ่านการเลือกซื้อสื่อโฆษณาประเภท Paid Media การผสมผสานสื่อโฆษณาตลอดเส้นทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การใช้สื่อวิดีโอ และการสร้าง engagement กับลูกค้าผ่านสื่อประเภท owned และ earned media

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 มีการจัดงานสัมมนา FOCAL 2013 โดยจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้แบรนด์สินค้ารวมถึงเอเจนซี่ต่างๆในประเทศไทยได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวโน้มทิศทางของการตลาดดิจิตัลในอนาคต โดยผสานความรู้ความเชี่ยวชาญของมืออาชีพด้านสื่อออนไลน์เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่ และนาเสนอสื่อรูปแบบใหม่เพื่อเชื่อมโยงการตลาดในแบบดั้งเดิมและวิวัฒนาการล่าสุดเข้าด้วยกัน ซึ่งเครื่องมือสาคัญทั้ง 4 ที่กรุ๊ปเอ็มนาเสนอในงานสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นคู่มือสื่อดิจิตัลที่จะช่วยให้นักโฆษณาสามารถสร้างมูลค่าให้แบรนด์สินค้าได้อย่างสูงสุด และสามารถใช้กลยุทธ์ด้านสื่อออนไลน์อย่างทรงประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วย

ศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอ็มอินเตอร์แอ็คชั่น นาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเติบโตของสื่อโฆษณาดิจิตัลในประเทศไทย ซึ่งจากปี 2554 จนถึง 2555 มีการขยายตัวถึง 48.03% โดยถือเป็น 4% ของสื่อโฆษณาทั้งหมด และมีเม็ดเงินรวมถึง 4.5 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3 พันล้านบาทในปี 2554 ศิวัตรได้แนะนานักการตลาดดิจิตัลว่าควรให้ความสาคัญกับ 4 ทิศทางใหม่ในปี 2556 ได้แก่ การเลือกซื้อสื่อโฆษณาประเภท Paid Media การผสมผสานสื่อโฆษณาตลอดเส้นทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การใช้สื่อวิดีโอ และการสร้าง engagement กับลูกค้าผ่านสื่อประเภท owned และ earned media

image001

นิคลาส สตอลเบิร์ก ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม อินเตอร์แอคชั่น สนับสนุนให้นักการตลาดเปลี่ยนแนวคิดจากการซื้อสื่อจากตาแหน่งมาเป็นซื้อจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง Demand Side Platforms (DSPs) ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ เทคโนโลยีนี้เปิดโอกาสให้มีการเลือกลงสื่อโดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เหมาะกับเนื้อหาสื่อมากที่สุด โดยใช้ระบบการ bidding และสามารถเลือกการจ่ายตามจานวนครั้งการมองเห็นหรือรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับแคมเปญ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 30%

“อีกหนึ่งเครื่องมือที่สาคัญคือการใช้ search marketing แบบตลอดต่อเนื่อง (always-on) ซึ่งการตลาดผ่าน search engine นั้นจะทรงประสิทธิภาพเมื่อวางแผนการใช้คาค้นหาให้สอดคล้องกับการตลาดฝั่ง above the line ดังนั้นการสร้างศัพท์ใหม่ๆจากสื่อหลักก่อนกระจายเข้าสู่ social media และ search engine จึงสามารถยกระดับแคมเปญให้ประสบผลสาเร็จได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น “เป็ดพ่นไฟ” ซึ่งเป็นศัพท์ใหม่และไม่มีความหมายชี้เฉพาะมาก่อน ได้มีการนาเสนอผ่านสื่อหลักและได้รับความสนใจในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นกระแสดิจิตัล ซึ่งนาไปสู่การทาการตลาดผ่าน search engine และ social media ได้อย่างเห็นผล” ศิวัตรกล่าว

เครื่องมือต่อมาคือการตลาดผ่านวิดีโอออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้เกิดการใช้การตลาดผ่านวิดีโอออนไลน์ได้แก่ การขยายตัวของอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์และ 3G การแสวงหาช่องทางเพื่อออกอากาศสื่อที่สร้างสรรค์ขึ้นให้มากที่สุด รวมถึงความนิยมในการสร้างสื่อวิดีโอในปัจจุบันของสื่อและผู้บริโภคเองด้วย การทาการตลาดในรูปแบบวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น โฆษณาที่เล่นก่อน กลาง และหลังคลิปวิดีโอที่ผู้ชมเลือกรับชม ( pre-roll mid-roll และ post-roll) รวมถึงการที่ผู้ชมเปลี่ยนช่องการการรับชมจากโทรทัศน์เป็นวิดีโอออนไลน์ โดยไม่จากัดเพียงวิดีโอสั้นๆ แต่ให้ความสนใจกับวิดีโอที่มีความยาว จึงเกิดทางเลือกอีกหนึ่งรูปแบบคือซีรีย์ส webisode (วิดีโอที่แบ่งฉายเป็นตอนๆทางเวบไซต์) หรือ mobisode (วิดีโอที่แบ่งฉายเป็นตอนๆทางโทรศัพท์มือถือ) ปัจจุบันนี้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยกว่า 82% รับชมวิดีโอออนไลน์หรือดาวโหลดวิดีโอออนไลน์ และ VRZO รายการออนไลน์ชื่อดังมียอดการรับชมสูงถึง 160 ล้านครั้ง ส่วนเวบไซต์ที่รวบรวมวิดีโอรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศอย่าง Mthai ก็เปิดเผยว่ามียอดการรับชมรวมถึง 1.2 พันล้านครั้ง ส่วนในด้านการตลาดออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอ ลูกค้ากว่า 22% ของกรุ๊ปเอ็มเลือกใช้โฆษณาแบบ pre-roll เพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดแบบ multi-screen

เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่ขาดไม่ได้ในปี 2013 คือ social media ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน การใช้ social media แตกต่างจากการซื้อสื่อแบบดั้งเดิมคือสามารถขยายขอบเขตการสื่อสารได้แบบไม่จากัด ทั้งยังเหมาะกับการสร้าง engagement กับผู้ชมที่มองเห็นสื่อหลากหลายรูปแบบเป็นจานวนมากจนยากแก่การจดจา “เราไม่ควรมองข้ามการตลาดผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาเรื่องราวต่างๆ แต่ก็ไม่ควรจากัดผลงานอยู่เพียงแค่ภาพถ่าย วิดีโอ หรือเพลง แต่ควรจะผสมผสานการใช้ดารานักแสดงหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆกับการตลาดผ่านสื่อ social network ด้วย” ศิวัตรกล่าวทิ้งท้าย

from:http://thumbsup.in.th/2013/04/focal-2013-minteraction/

3DMark มาแล้ว อยากรู้เครื่องคุณเล่นเกม 3D เจ๋งแค่ไหน โหลดไปลองซะบัดเดี๋ยวนี้

ในที่สุดแอพสุดยอดการทดสอบประสิทธิภาพทางด้านกราฟิคและเกมสมามิติ อย่าง 3DMark ก็ได้มาปรากฏตัวบน Google Play พร้อมให้ทุกท่าน download ไปทดสอบความแรงของเครื่องแล้ววันนี้

เห็นการฟิคที่ใช้เทสต์แล้ว ผมเสียวแทนหลายๆ เครื่องจริงๆ ครับ จะไหวไหมนั่น

 

 

ตัวแอพแอบใหญ่เอาการ 283 MB งานนี่้้คงต้องโหลดผ่าน WiFi จะดีกว่านะจ๊ะ

 

 

Google Play : 3DMark

from:http://droidsans.com/3dmark-now-on-google-play

นิสสันโฆษณารถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ด้วยเนื้อหาสำหรับดาวน์โหลดบนเกม SimCity

วันนี้ผมเข้าเล่นเกม SimCity ภาคล่าสุด พบว่ามีเนื้อหาสำหรับดาวน์โหลด (DLC) ตัวใหม่ แถมไม่เสียเงินด้วยครับ เมื่อลองดูข้อมูลก็พบว่าเป็น DLC จากนิสสันที่มาในรูปแบบของสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านิสสัน ลีฟ (Nissan Leaf) เมื่อลองคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของ DLC ก็พบข้อความดังนี้

การขับรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยสำหรับซิมของคุณด้วยสถานีชาร์จพลังฟรีนี้จาก Nissan! เพิ่มสถานีชาร์จพลังนี้ถึง 5 สถานีในเมืองแล้วดูซิมของคุณจะเริ่มขับไปรอบๆ ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ Nissan LEAF®

ไม่ใช่ซิมของคุณเท่านั้นที่สามารถขับรถยนต์ไฟฟ้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถ Nissan LEAF® ที่ใช้ไฟฟ้า 100%

ผมว่านี่เป็นมิติใหม่ของแคมเปญโฆษณาที่ได้ผลประโยชน์ทุกฝ่าย โดยที่ผู้เล่นไม่เสียอรรถรสในการเล่นเกมด้วย แถมทางผู้ลงโฆษณาก็ได้ประชาสัมพันธ์ตรงเป้าหมายด้วย จากส่วน FAQ ของ DLC ตัวนี้จากเว็บ SimCity ภาษาเยอรมัน บอกว่าสถานีชาร์จรถไฟฟ้าตัวนี้จะไม่ดึงทรัพยากรที่สำคัญของเมือง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า, น้ำประปา, แรงงาน, ไม่ผลิตขยะ, ไม่ปล่อยน้ำเสีย นอกจากนั้นเมื่อเพิ่มสถานีฯ นี้ลงในเมืองประชาชนก็ชามี “ค่าความสุข” เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ดูแล้วนิสสันพยายามใช้ SimCity สื่อถึงเมืองจริงๆ และใช้ DLC ตัวนี้เป็นการเพิ่ม “การรับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์” (awareness) อีกทั้งผู้เล่น SimCity ทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ทันที และมีความรู้สึกเชิงบวกต่อนิสสันลีฟ โดยถ้ามองตามหลักการตลาดแล้วก็ตรงเป้าแทบจะทุกจุด ทั้งในด้านลักษณะของโฆษณา และด้านวัตถุประสงค์ของโฆษณาครับ

อนึ่ง: นิสสันลีฟ 2013 เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2012 ที่ญี่ปุ่น และเปิดตัวที่ยุโรปเดือนมีนาคม 2013 ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาเปิดตัวของ SimCity ภาคล่าสุดด้วยครับ (1,2,3)

เพิ่มเติม – หน้า DLC สำหรับ SimCity ภาษาไทย

ปล.ณ เวลาที่เขียนข่าว ทางนิสสันยังไม่มีการกล่าวถึง DLC ตัวนี้แต่อย่างใดครับ แม้กระทั่งแฟนเพจของนิสสันลีฟเองก็ตาม

Nissan, SimCity

from:http://www.blognone.com/node/42804

Calendar ของ Outlook.com ถูกเปลี่ยนเป็น Metro แล้ว

หลายคนแถวๆ นี้คงจำ Windows Live Calendar บริการปฏิทินออนไลน์ของ Microsoft ที่ออกมาแข่งกับ Google Calendar กันได้ ล่าสุด Microsoft ยกเครื่องมันใหม่เป็น Metro เรียบร้อยครับ

หน้าตาของมันก็คล้ายๆ กับแอพ Calendar บน Windows 8 เพียงแต่เปลี่ยนเป็นเว็บแอพแทน ในแง่ฟีเจอร์พื้นฐานคงไม่มีอะไรต่างกับแอพปฏิทินทั่วไป แต่ก็มีฟีเจอร์เรื่องการทำงานร่วมกับเครือข่ายสังคมอื่นๆ (เช่น ดึงวันเกิดเพื่อนๆ จาก Facebook/LinkedIn, Skype) และการซิงก์ร่วมกับ Outlook 2013 โดยตรง (Outlook เวอร์ชันอื่นต้องลง Outlook Connector)

สำหรับคนที่อยากย้ายจาก Google Calender ทาง Microsoft ก็เตรียมวิธี import ข้อมูลเข้ามาใส่ Outlook.com Calendar ไว้ด้วยเช่นกัน

Calendar แบบใหม่เปิดให้ใช้แล้วบน Outlook.com และเดี๋ยวอัพเกรดตามให้กับ live.com ในอนาคตต่อไป

Outlook Calendar

ที่มา: blognone

from:http://www.itinlife.com/news/4842

[AppThai] “EnviroPop” App iOS เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล

[AppThai] “EnviroPop” App iOS เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล

AppLabs DigitalInc., (Philippines) ขอแนะนำ iOS Application “EnviroPop (สำหรับ Android เร็วๆ นี้) ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมากับ World Wide Fund for Nature (WWF-Philippines) เพื่อสนับสนุนให้มีการเรียนรู้และตระหนักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล

EnviroPop ได้รวมสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ไว้ เช่น ปลากะรังจุดฟ้า (Leopard Coral Grouper), ปลาฉลามวาฬ (Whale Shark), ปลาโลมากระโดด (Spinner Dolphin), ปลาพะยูน (Dugong, Sea cow), เต่าตนุ (Green Sea Turtle) นอกจากนี้ยังมี ชิชิ หมีแพนด้า ที่น่ารักน่ากอด ด่าวเด่นจากสวนสัตว์ลอนดอนในสมัยก่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ WWF ทั่วโลก จนถึงทุกวันนี้  

วิธีการเล่น

  1. คุณมีเวลา 1 นาที
  2. กดเลือกสิ่งที่เป็นอันตรายกับเพื่อนสัตว์ทะเล (Sea Hazards) ที่เหมือนกันอย่างน้อย 3 ตัว และปัดออกจากหน้าจอคะ

เช่น ไซยาไนด์ ไดนาไมต์ อวนลาก น้ำมัน ขวดพลาสติก

[AppThai] “EnviroPop” App iOS เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล

ดาวน์โหลดสำหรับ iOS: App Store
– Trial ฟรี
– เวอร์ชั่นเต็ม 0.99 USD
ภาษา: อังกฤษ
เครื่องที่รองรับ: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (3rd generation),iPod touch (4th generation), iPod touch (5th generation)

and iPad. เวอร์ชั่น iOS 5.0 ขึ้นไป

Website: www.enviropopapp.com
www.facebook.com/enviropopapp
www.twitter.com/enviropopapp

***รายได้ที่ได้จากผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเต็มของ EnviroPop ทาง AppLabs Digital มอบให้โดยตรงแก่ WWF Philippines ทั้งหมด***

การอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง …แต่เพื่อผลประโยชน์ของทุกคนบนโลกใบนี้

from:http://www.mobiledista.net/appthai-enviropop-ios-app/

for feed news app

%d bloggers like this: