กรุ๊ปเอ็มเผยกลยุทธ์สื่อดิจิตัลที่น่าจับตามองในงานสัมมนา FOCAL 2013

FOCAL2013

กรุ๊ปเอ็ม บริษัทด้านการบริหารจัดการสื่อโฆษณาชั้นนาของประเทศไทย และเอ็มอินเตอร์แอ็คชั่น บริษัทในเครือซึ่งเป็นเอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิตัล เผย 4 ทิศทางใหม่ที่น่าจับตามองในปัจจุบัน ณ งานสัมมนา FOCAL 2013 สาหรับปีนี้กรุ๊ปเอ็มนาเสนอการวางแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิตัลแบบองค์รวม ผ่านการเลือกซื้อสื่อโฆษณาประเภท Paid Media การผสมผสานสื่อโฆษณาตลอดเส้นทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การใช้สื่อวิดีโอ และการสร้าง engagement กับลูกค้าผ่านสื่อประเภท owned และ earned media

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 มีการจัดงานสัมมนา FOCAL 2013 โดยจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้แบรนด์สินค้ารวมถึงเอเจนซี่ต่างๆในประเทศไทยได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวโน้มทิศทางของการตลาดดิจิตัลในอนาคต โดยผสานความรู้ความเชี่ยวชาญของมืออาชีพด้านสื่อออนไลน์เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่ และนาเสนอสื่อรูปแบบใหม่เพื่อเชื่อมโยงการตลาดในแบบดั้งเดิมและวิวัฒนาการล่าสุดเข้าด้วยกัน ซึ่งเครื่องมือสาคัญทั้ง 4 ที่กรุ๊ปเอ็มนาเสนอในงานสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นคู่มือสื่อดิจิตัลที่จะช่วยให้นักโฆษณาสามารถสร้างมูลค่าให้แบรนด์สินค้าได้อย่างสูงสุด และสามารถใช้กลยุทธ์ด้านสื่อออนไลน์อย่างทรงประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วย

ศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอ็มอินเตอร์แอ็คชั่น นาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเติบโตของสื่อโฆษณาดิจิตัลในประเทศไทย ซึ่งจากปี 2554 จนถึง 2555 มีการขยายตัวถึง 48.03% โดยถือเป็น 4% ของสื่อโฆษณาทั้งหมด และมีเม็ดเงินรวมถึง 4.5 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3 พันล้านบาทในปี 2554 ศิวัตรได้แนะนานักการตลาดดิจิตัลว่าควรให้ความสาคัญกับ 4 ทิศทางใหม่ในปี 2556 ได้แก่ การเลือกซื้อสื่อโฆษณาประเภท Paid Media การผสมผสานสื่อโฆษณาตลอดเส้นทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การใช้สื่อวิดีโอ และการสร้าง engagement กับลูกค้าผ่านสื่อประเภท owned และ earned media

image001

นิคลาส สตอลเบิร์ก ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม อินเตอร์แอคชั่น สนับสนุนให้นักการตลาดเปลี่ยนแนวคิดจากการซื้อสื่อจากตาแหน่งมาเป็นซื้อจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง Demand Side Platforms (DSPs) ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ เทคโนโลยีนี้เปิดโอกาสให้มีการเลือกลงสื่อโดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เหมาะกับเนื้อหาสื่อมากที่สุด โดยใช้ระบบการ bidding และสามารถเลือกการจ่ายตามจานวนครั้งการมองเห็นหรือรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับแคมเปญ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 30%

“อีกหนึ่งเครื่องมือที่สาคัญคือการใช้ search marketing แบบตลอดต่อเนื่อง (always-on) ซึ่งการตลาดผ่าน search engine นั้นจะทรงประสิทธิภาพเมื่อวางแผนการใช้คาค้นหาให้สอดคล้องกับการตลาดฝั่ง above the line ดังนั้นการสร้างศัพท์ใหม่ๆจากสื่อหลักก่อนกระจายเข้าสู่ social media และ search engine จึงสามารถยกระดับแคมเปญให้ประสบผลสาเร็จได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น “เป็ดพ่นไฟ” ซึ่งเป็นศัพท์ใหม่และไม่มีความหมายชี้เฉพาะมาก่อน ได้มีการนาเสนอผ่านสื่อหลักและได้รับความสนใจในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นกระแสดิจิตัล ซึ่งนาไปสู่การทาการตลาดผ่าน search engine และ social media ได้อย่างเห็นผล” ศิวัตรกล่าว

เครื่องมือต่อมาคือการตลาดผ่านวิดีโอออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้เกิดการใช้การตลาดผ่านวิดีโอออนไลน์ได้แก่ การขยายตัวของอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์และ 3G การแสวงหาช่องทางเพื่อออกอากาศสื่อที่สร้างสรรค์ขึ้นให้มากที่สุด รวมถึงความนิยมในการสร้างสื่อวิดีโอในปัจจุบันของสื่อและผู้บริโภคเองด้วย การทาการตลาดในรูปแบบวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น โฆษณาที่เล่นก่อน กลาง และหลังคลิปวิดีโอที่ผู้ชมเลือกรับชม ( pre-roll mid-roll และ post-roll) รวมถึงการที่ผู้ชมเปลี่ยนช่องการการรับชมจากโทรทัศน์เป็นวิดีโอออนไลน์ โดยไม่จากัดเพียงวิดีโอสั้นๆ แต่ให้ความสนใจกับวิดีโอที่มีความยาว จึงเกิดทางเลือกอีกหนึ่งรูปแบบคือซีรีย์ส webisode (วิดีโอที่แบ่งฉายเป็นตอนๆทางเวบไซต์) หรือ mobisode (วิดีโอที่แบ่งฉายเป็นตอนๆทางโทรศัพท์มือถือ) ปัจจุบันนี้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยกว่า 82% รับชมวิดีโอออนไลน์หรือดาวโหลดวิดีโอออนไลน์ และ VRZO รายการออนไลน์ชื่อดังมียอดการรับชมสูงถึง 160 ล้านครั้ง ส่วนเวบไซต์ที่รวบรวมวิดีโอรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศอย่าง Mthai ก็เปิดเผยว่ามียอดการรับชมรวมถึง 1.2 พันล้านครั้ง ส่วนในด้านการตลาดออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอ ลูกค้ากว่า 22% ของกรุ๊ปเอ็มเลือกใช้โฆษณาแบบ pre-roll เพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดแบบ multi-screen

เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่ขาดไม่ได้ในปี 2013 คือ social media ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน การใช้ social media แตกต่างจากการซื้อสื่อแบบดั้งเดิมคือสามารถขยายขอบเขตการสื่อสารได้แบบไม่จากัด ทั้งยังเหมาะกับการสร้าง engagement กับผู้ชมที่มองเห็นสื่อหลากหลายรูปแบบเป็นจานวนมากจนยากแก่การจดจา “เราไม่ควรมองข้ามการตลาดผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาเรื่องราวต่างๆ แต่ก็ไม่ควรจากัดผลงานอยู่เพียงแค่ภาพถ่าย วิดีโอ หรือเพลง แต่ควรจะผสมผสานการใช้ดารานักแสดงหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆกับการตลาดผ่านสื่อ social network ด้วย” ศิวัตรกล่าวทิ้งท้าย

from:http://thumbsup.in.th/2013/04/focal-2013-minteraction/

3DMark มาแล้ว อยากรู้เครื่องคุณเล่นเกม 3D เจ๋งแค่ไหน โหลดไปลองซะบัดเดี๋ยวนี้

ในที่สุดแอพสุดยอดการทดสอบประสิทธิภาพทางด้านกราฟิคและเกมสมามิติ อย่าง 3DMark ก็ได้มาปรากฏตัวบน Google Play พร้อมให้ทุกท่าน download ไปทดสอบความแรงของเครื่องแล้ววันนี้

เห็นการฟิคที่ใช้เทสต์แล้ว ผมเสียวแทนหลายๆ เครื่องจริงๆ ครับ จะไหวไหมนั่น

 

 

ตัวแอพแอบใหญ่เอาการ 283 MB งานนี่้้คงต้องโหลดผ่าน WiFi จะดีกว่านะจ๊ะ

 

 

Google Play : 3DMark

from:http://droidsans.com/3dmark-now-on-google-play

นิสสันโฆษณารถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ด้วยเนื้อหาสำหรับดาวน์โหลดบนเกม SimCity

วันนี้ผมเข้าเล่นเกม SimCity ภาคล่าสุด พบว่ามีเนื้อหาสำหรับดาวน์โหลด (DLC) ตัวใหม่ แถมไม่เสียเงินด้วยครับ เมื่อลองดูข้อมูลก็พบว่าเป็น DLC จากนิสสันที่มาในรูปแบบของสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านิสสัน ลีฟ (Nissan Leaf) เมื่อลองคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของ DLC ก็พบข้อความดังนี้

การขับรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยสำหรับซิมของคุณด้วยสถานีชาร์จพลังฟรีนี้จาก Nissan! เพิ่มสถานีชาร์จพลังนี้ถึง 5 สถานีในเมืองแล้วดูซิมของคุณจะเริ่มขับไปรอบๆ ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ Nissan LEAF®

ไม่ใช่ซิมของคุณเท่านั้นที่สามารถขับรถยนต์ไฟฟ้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถ Nissan LEAF® ที่ใช้ไฟฟ้า 100%

ผมว่านี่เป็นมิติใหม่ของแคมเปญโฆษณาที่ได้ผลประโยชน์ทุกฝ่าย โดยที่ผู้เล่นไม่เสียอรรถรสในการเล่นเกมด้วย แถมทางผู้ลงโฆษณาก็ได้ประชาสัมพันธ์ตรงเป้าหมายด้วย จากส่วน FAQ ของ DLC ตัวนี้จากเว็บ SimCity ภาษาเยอรมัน บอกว่าสถานีชาร์จรถไฟฟ้าตัวนี้จะไม่ดึงทรัพยากรที่สำคัญของเมือง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า, น้ำประปา, แรงงาน, ไม่ผลิตขยะ, ไม่ปล่อยน้ำเสีย นอกจากนั้นเมื่อเพิ่มสถานีฯ นี้ลงในเมืองประชาชนก็ชามี “ค่าความสุข” เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ดูแล้วนิสสันพยายามใช้ SimCity สื่อถึงเมืองจริงๆ และใช้ DLC ตัวนี้เป็นการเพิ่ม “การรับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์” (awareness) อีกทั้งผู้เล่น SimCity ทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ทันที และมีความรู้สึกเชิงบวกต่อนิสสันลีฟ โดยถ้ามองตามหลักการตลาดแล้วก็ตรงเป้าแทบจะทุกจุด ทั้งในด้านลักษณะของโฆษณา และด้านวัตถุประสงค์ของโฆษณาครับ

อนึ่ง: นิสสันลีฟ 2013 เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2012 ที่ญี่ปุ่น และเปิดตัวที่ยุโรปเดือนมีนาคม 2013 ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาเปิดตัวของ SimCity ภาคล่าสุดด้วยครับ (1,2,3)

เพิ่มเติม – หน้า DLC สำหรับ SimCity ภาษาไทย

ปล.ณ เวลาที่เขียนข่าว ทางนิสสันยังไม่มีการกล่าวถึง DLC ตัวนี้แต่อย่างใดครับ แม้กระทั่งแฟนเพจของนิสสันลีฟเองก็ตาม

Nissan, SimCity

from:http://www.blognone.com/node/42804

Calendar ของ Outlook.com ถูกเปลี่ยนเป็น Metro แล้ว

หลายคนแถวๆ นี้คงจำ Windows Live Calendar บริการปฏิทินออนไลน์ของ Microsoft ที่ออกมาแข่งกับ Google Calendar กันได้ ล่าสุด Microsoft ยกเครื่องมันใหม่เป็น Metro เรียบร้อยครับ

หน้าตาของมันก็คล้ายๆ กับแอพ Calendar บน Windows 8 เพียงแต่เปลี่ยนเป็นเว็บแอพแทน ในแง่ฟีเจอร์พื้นฐานคงไม่มีอะไรต่างกับแอพปฏิทินทั่วไป แต่ก็มีฟีเจอร์เรื่องการทำงานร่วมกับเครือข่ายสังคมอื่นๆ (เช่น ดึงวันเกิดเพื่อนๆ จาก Facebook/LinkedIn, Skype) และการซิงก์ร่วมกับ Outlook 2013 โดยตรง (Outlook เวอร์ชันอื่นต้องลง Outlook Connector)

สำหรับคนที่อยากย้ายจาก Google Calender ทาง Microsoft ก็เตรียมวิธี import ข้อมูลเข้ามาใส่ Outlook.com Calendar ไว้ด้วยเช่นกัน

Calendar แบบใหม่เปิดให้ใช้แล้วบน Outlook.com และเดี๋ยวอัพเกรดตามให้กับ live.com ในอนาคตต่อไป

Outlook Calendar

ที่มา: blognone

from:http://www.itinlife.com/news/4842

[AppThai] “EnviroPop” App iOS เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล

[AppThai] “EnviroPop” App iOS เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล

AppLabs DigitalInc., (Philippines) ขอแนะนำ iOS Application “EnviroPop (สำหรับ Android เร็วๆ นี้) ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมากับ World Wide Fund for Nature (WWF-Philippines) เพื่อสนับสนุนให้มีการเรียนรู้และตระหนักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล

EnviroPop ได้รวมสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ไว้ เช่น ปลากะรังจุดฟ้า (Leopard Coral Grouper), ปลาฉลามวาฬ (Whale Shark), ปลาโลมากระโดด (Spinner Dolphin), ปลาพะยูน (Dugong, Sea cow), เต่าตนุ (Green Sea Turtle) นอกจากนี้ยังมี ชิชิ หมีแพนด้า ที่น่ารักน่ากอด ด่าวเด่นจากสวนสัตว์ลอนดอนในสมัยก่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ WWF ทั่วโลก จนถึงทุกวันนี้  

วิธีการเล่น

 1. คุณมีเวลา 1 นาที
 2. กดเลือกสิ่งที่เป็นอันตรายกับเพื่อนสัตว์ทะเล (Sea Hazards) ที่เหมือนกันอย่างน้อย 3 ตัว และปัดออกจากหน้าจอคะ

เช่น ไซยาไนด์ ไดนาไมต์ อวนลาก น้ำมัน ขวดพลาสติก

[AppThai] “EnviroPop” App iOS เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล

ดาวน์โหลดสำหรับ iOS: App Store
– Trial ฟรี
– เวอร์ชั่นเต็ม 0.99 USD
ภาษา: อังกฤษ
เครื่องที่รองรับ: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (3rd generation),iPod touch (4th generation), iPod touch (5th generation)

and iPad. เวอร์ชั่น iOS 5.0 ขึ้นไป

Website: www.enviropopapp.com
www.facebook.com/enviropopapp
www.twitter.com/enviropopapp

***รายได้ที่ได้จากผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเต็มของ EnviroPop ทาง AppLabs Digital มอบให้โดยตรงแก่ WWF Philippines ทั้งหมด***

การอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง …แต่เพื่อผลประโยชน์ของทุกคนบนโลกใบนี้

from:http://www.mobiledista.net/appthai-enviropop-ios-app/

Firefox 20 ออกแล้ว ปรับปรุงรายการดาวน์โหลดไฟล์ใหม่หมด

Mozilla ออก Firefox 20 มีของใหม่ดังนี้

 • Private Browsing เฉพาะหน้าต่าง (แบบเดียวกับ Chrome) พัฒนาขึ้นจากในอดีตที่ Firefox ทั้งตัวจะต้องเข้าโหมด Private โดยไม่แยกหน้าต่าง
 • ปรับปรุงหน้าแสดงผลการดาวน์โหลดใหม่ โดยเพิ่มปุ่ม Download บนทูลบาร์ และคลิกเพื่อแสดงเมนู dropdown แสดงรายการไฟล์ที่ดาวน์โหลด (ดูวิดีโอประกอบ)
 • สั่งปิดปลั๊กอินที่ค้าง โดยเบราว์เซอร์ไม่ค้างไปด้วย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม เพิ่มการรองรับ HTML5 และแก้บั๊กอื่นๆ

ส่วน Firefox for Android ก็ปรับรุ่นเป็น 20 เช่นกัน ของใหม่คือ Private Browsing เฉพาะแท็บ, ปรับแต่งเว็บที่เข้าบ่อยในหน้า about:home ได้แล้ว, รองรับการถอดรหัสวิดีโอ H.264/AAC/MP3 ด้วยฮาร์ดแวร์บน Android Gingerbread และ Honeycomb

Firefox for Android รุ่นนี้ยังลดสเปกขั้นต่ำลงมาอีก โดยบังคับแค่แรมขั้นต่ำ 384MB และหน้าจอละเอียด QVGA

ที่มา: blognone

 

from:http://www.itinlife.com/news/4839

[PR News]โบรเคดรุกนวัตกรรม Fibre Channel ด้วยเทคโนโลยี Fabric Vision ใหม่

กรุงเทพฯ – 2 เมษายน 2556 – โบรเคด ผู้นำด้านโซลูชั่นเน็ตเวิร์กแบบแฟบริกสำหรับงานดาต้าเซ็นเตอร์ ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  Brocade® Fabric Vision™  นำเสนอโซลูชั่นระบบ SAN (storage area networking) ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มเวลาอัพไทม์สูงสุด และปฏิวัติวิธีติดตั้งและบริหารจัดการระบบ SAN ใหม่ให้เรียบง่าย เห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดในสตอเรจเน็ตเวิร์ก โดยเทคโนโลยี Brocade® Fabric Vision™ คือการผนึกรวมของฟีเจอร์การใช้งานและเครื่องมือล้ำสมัยมากมาย เพื่อสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปรับแต่งเพื่อการใช้งานเฉพาะทางระดับ Gen 5 Fibre Channel ที่ก้าวนำวงการทั้งในด้านความวางใจได้และปรับขยายได้ของระบบ รวมทั้งประสิทธิภาพความเร็วระดับ 16 Gbps

นอกจากนี้ โบรเคด ยังได้เปิดตัวสวิตช์สำหรับงาน SAN รุ่นใหม่ที่เน้นงานความจุสูงสุดที่มาพร้อมด้วยซอฟต์แวร์บริหารระบบแฟบริก โดยระบบสวิตช์ใหม่คือ Brocade 6520 Switch นี้ จะช่วยเสริมทัพโซลูชั่น Gen 5 Fibre Channel แบบโมดูลาร์ ฟิกซ์พอร์ต ให้ครบทุกความต้องการใช้งานมากขึ้น และก้าวนำการแข่งขันด้วยประสบการณ์การใช้งานจริงของลูกค้าผู้ใช้งานระบบมาตรฐาน 16 Gbps Fibre Channel มานานกว่าหนึ่งปี

โบรเคดได้ย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชั่น SAN ใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีที่กำลังจะเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ Gen 6 Fibre Channel ต่อไปในอนาคต โดยยึดตามความต้องการของลูกค้า และการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ Fibre Channel SAN ของโบรเคด ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปี ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรม Fibre Channel นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกับพาร์ตเนอร์สตอเรจ เพื่อบุกเบิกการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยี OpenStack เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ลงทุนใช้งานในระบบ Fibre Channel SAN โดยในปัจจุบัน ทางบริษัทระดับเอนเทอร์ไพรซ์ต่างๆ รวมทั้งบริษัทผู้ให้บริการกำลังก้าวสู่การใช้เฟรมเวิร์กระบบคลาวด์ อย่างเช่น OpenStack ในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์

คุณสุรศักดิ์ เหรียญประกายแสง ผู้จัดการ บริษัทโบรเดค ประจำประเทศไทย กล่าวว่า

ลูกค้าของเราที่รันแอพพลิเคชั่นสำคัญๆ ส่วนใหญ่ และจัดเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในเครือข่าย Brocade Fibre Channel ที่สนับสนุนการใช้งานการทำเวอร์ช่วลไลเซชั่นขั้นสูง และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่เน้นระบบคลาวด์ ต้องการให้ทางโบรเคดสานต่อนวัตกรรมและพัฒนาโซลูชั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาในชีวิตการทำงานจริงๆ ในวันนี้ และพร้อมวางรากฐานสำหรับการพัฒนาต่อในอนาคตได้ด้วย การแถลงข่าวของเราในวันนี้จะช่วยย้ำยืนยันการลงทุนของเราว่าเน้นพัฒนาวงการ Fibre Channel ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย และโซลูชั่นต่างๆ ที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานระบบเน็ตเวิร์กกิ้งและการดูแลจัดการที่เป็นระบบ

คุณสุรศักดิ์ เหรียญประกายแสง

ดูแลจัดการง่าย ระบบวิเคราะห์ขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี โบรเคด Fabric Vision

เทคโนโลยี Brocade Fabric Vision คือโซลูชั่นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ล้ำยุคที่รวมเอาขีดความสามารถจากระบบฮาร์ดแวร์ของโบรเคด และระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ภายใน (Fabric OS®) เข้ากับซอฟต์แวร์ดูแลจัดการ (Brocade Network Advisor) โดยใช้ประโยชน์จากระบบการวินิจฉัย ติดตาม และการดูแลระบบล้ำยุค โดยเทคโนโลยี Brocade Fabric Vision จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถคาดการณ์รับมือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ก่อนที่จะกระทบผลการทำงานของของเน็ตเวิร์ก รวมทั้งเร่งขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน และลดต้นทุนการดูแลระบบ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจทุกวันนี้ ที่เน้นประหยัดงบ แต่ต้องรับมือกับงานที่เปลี่ยนแปลงสูง

Brocade Fabric Vision Dashboard

เทคโนโลยี Brocade Fabric Vision มีดังนี้:

 • ทูลคุมโพลิซีที่ช่วยการตั้งค่าแฟบริกและการมอนิเตอร์ติดตามข้อมูล
 • ทูลบริหารจัดการที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถแยกแยะ ติดตามมอนิเตอร์ และวิเคราะห์แอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์โฟลว์ของข้อมูลแต่ละแอพพลิเคชั่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมทูลจากบริษัทอื่นที่มีราคาแพง
 • ทูลมอนิเตอร์ติดตามเพื่อช่วยตรวจเช็คความหนาแน่นและความหน่วงของเน็ตเวิร์ก ให้ภาพที่ชัดเจนของปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้น และระบุได้ชัดเจนว่าเกิดปัญหากับโฮสต์และอุปกรณ์ใดที่ได้ผลกระทบ
 • จอดูประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับแต่งได้ มีข้อมูลสำคัญรวมครบดูได้ในจอเดียว
 • ฟีเจอร์ใช้งานด้านการวิเคราะห์ทั้งเคเบิ้ลและออพติคที่ใช้ให้การติดตั้งใช้งานและการสนับสนุนแฟบริกขนาดใหญ่ทำได้ง่ายขึ้น

ก้าวล้ำไปกับนวัตกรรมด้วย Gen 6 Fibre Channel และ OpenStack สำหรับ Fibre Channel

วงการ Fibre Channel ยังก้าวล้ำนำนวัตกรรมด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง โดยคณะกรรมการ T11 ขององค์การนานาชาติด้านมาตรฐานไอที (International Committee for Information Technology Standards – INCITS) ที่นำโดยทีมเทคนิคจาก โบรเคด เพื่อกำหนดมาตรฐานสเปกสุดท้ายของ Gen 6 Fibre Channel (32 Gbps) ภายในสิ้นปี 2013 นี้ โดยทางโบรเคด ได้ริเริ่มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Gen 6 Fibre Channel เพื่อรองรับความจำเป็นในการใช้งานสตอเรจในยุคหน้าของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ระดับเอนเทอร์ไพรซ์ไปแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ ทางโบรเคดยังทำงานร่วมกับมูลนิธิ OpenStack Foundation เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ช่วยให้งาน Fibre Channel fabrics ทำได้ง่ายขึ้นในการใช้งานสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ โดยในเดือนเมษายนนี้ทางโบรเคดและพาร์ตเนอร์ OEM จะนำเสนอแผนพัฒนา Fibre Channel SAN Zone Manager ในงานสัมมนา OpenStack Summit และยิ่งไปกว่านั้น ทางโบรเคดยังได้มีส่วนผลักดันในข้อเสนอแผนพัฒนา Fibre Channel Volume Manager ที่จะถูกรวมเข้าไว้ในซอฟต์แวร์ OpenStack Grizzly ที่มีกำหนดเปิดตัวในเดือนหน้าเช่นกัน

สวิตช์แบบฟิกซ์ที่มีความจุใช้งานสูงสุด

งานไอทีระดับเอนเทอร์ไพรซ์ยังต้องเผชิญหน้ากับการขยายตัวของข้อมูลและแอพพลิเคชั่นที่ขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งความซับซ้อนของระบบและปัญหาพื้นที่ในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มีจำกัด ยิ่งไปกว่านั้นทางผู้ดูแลระบบไอที ต่างมองหาวิธีการสร้างระบบแฟบริกของ SAN ที่สามารถปรับขยายต่อเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต ในขณะที่มีความวางใจได้ของระบบสูงขึ้น ลดปัญหาการจัดการดูแลและลดค่าใช้จ่าย

โดย Brocade 6520 Switch ใหม่จะรับมือแต่ละปัญหาด้วยพอร์ต 96 Fibre Channel ในโครงเครื่องขนาด 2U ที่นำวงการด้วยความจุพอร์ตและการประหยัดพื้นที่สำหรับงานรวมระบบในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ นอกเหนือจากฟังก์ชั่นการใช้งานขั้นสูงของ Gen 5 Fibre Channel ในด้านความวางใจได้และประสิทธิภาพแล้ว ความจุสูงของ Brocade 6520 ยังส่งผลให้มีจุดเชื่อมระหว่างสวิตช์ สายสวิตช์น้อยลง รวมทั้งมีสวิตช์ที่ต้องจัดการดูแลลดลง ทำให้แฟบริกรวมมีความวางใจได้สูงขึ้นและลดคอสต์โดยรวมอีกเช่นกัน

Brocade 6520 Switch

ราคาและกำหนดการวางตลาด

Brocade 6520 Switch ใหม่ และ Brocade Network Advisor 12.0 มีจำหน่ายแล้วผ่านทางพาร์ตเนอร์ OEM ของโบรเคด อาทิเช่น Fujitsu, HP และ NetApp รวมทั้งช่องทางจัดจำหน่ายของพาร์ตเนอร์ของโบรเคด อื่นๆ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะมีนำเสนอเช่นกันในช่วงครึ่งหลังของปีนี้โดยพาร์ตเนอร์ OEM รายอื่น เช่น Dell, EMC และ HDS สำหรับข้อมูลเรื่องราคา โปรดติดต่อทางพาร์ตเนอร์ของโบรเคด

เทคโนโลยี Brocade Fabric Vision มีจำหน่ายแล้วผ่านทางพาร์ตเนอร์ OEM และพาร์ตเนอร์แชนแนลของโบรเคด และยังรวมไปถึงการขยายขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเพิ่มเติมในอนาคตและสมรถนะใหม่ๆ ที่จะมีนำเสนอผ่านพาร์ตเนอร์ของ โบรเคด ในปลายปี 2013 และต่อไปในอนาคต

เกี่ยวกับ Brocade

โซลูชั่นเน็ตเวิร์กกิ้งในด้านต่างๆ จากบริษัทโบรเคด (Nasdaq: BRCD) ช่วยให้บริษัทและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลกสามารถก้าวข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นไปสู่ยุคใหม่ที่ทั้งแอพพลิเคชั่นและข้อมูลที่ใช้งานสามารถอยู่ได้ในทุกสถานที่อย่างแท้จริง (www.brocade.com)

from:http://www.itinlife.com/pr-news/4825

สำรวจชี้ ผู้ชายซื้อของบนมือถือ-เขียนรีวิวสินค้า-คอมเมนต์การซื้อมากกว่าผู้หญิง

gender2

อย่างที่รู้กันดีว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่รักการช็อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจ แถมยังครองตำแหน่งนักช็อปอยู่ในโพลของหลายสำนัก แต่ผลสำรวจในวันนี้กลับผิดคาดเมื่อพบว่าผู้ชายกลับเป็นกลุ่มที่มีจำนวนการซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือสูงกว่าผู้หญิง แถมยังมีสัดส่วนการเขียนรีวิวสินค้า และวิจารณ์กระบวนการซื้อสินค้านั้นบนเครือข่ายสังคมมากกว่า

เว็บไซต์ USamp.com ในสหรัฐฯ ได้ทำการสำรวจจากลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและหญิงกว่า 1,000 คน (ไม่ระบุสัญชาติ) เกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่าผู้ชายเป็นกลุ่มที่นิยมซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือสูงกว่าผู้หญิง โดยกลุ่มผู้ชายมีสัดส่วนสูงถึง 45% ในขณะที่ผู้หญิงที่มีสัดส่วนตามหลังอยู่ที่ 34%

พฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าบนมือถืออย่าง การสแกนบาร์โค้ด การชำระค่าสินค้าผ่านมือถือ การเขียนคอมเม้นท์และรีวิวสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย ก็ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงด้วยเช่นกัน มีเพียงแค่การใช้โมบายล์คูปองเท่านั้น ที่พบว่าเพศหญิงมีการใช้งานที่สูงกว่า ซึ่งมีสัดส่วนการใช้งานอยู่ที่ 44% และเพศชาย 35%

สินค้าที่หนุ่มยุคใหม่ซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุดคือดิจิตอลคอนเทนต์ (30%) รองลงมาเป็นสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (27%) และบัตรชมภาพยนตร์หรือบัตรงานอีเวนต์ (23%)

เช่นเดียวกับกลุ่มสาวไฟแรง พบว่าดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับความนิยมสูงที่สุด (20%) ตามมาด้วยบัตรชมภาพยนตร์หรือบัตรงานอีเวนต์ (11%) รวมไปถึงสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ อาหารเครื่องดื่มและสินค้าประเภทสุขภาพความงาม (8%)

ที่น่าสนใจคือ ทั้งหนุ่มและสาวยุคนี้นิยมซื้อสินค้าขณะอยู่ในที่ทำงานสูงที่สุด (ชาย 25%/ หญิง 15%) รองลงมาเป็นขณะอยู่ในห้องห้องพักผู้โดยสารหรือห้องที่ใช้นั่งรอ (ชาย 8%/ หญิง 12%) แม้แต่ในชั้นเรียนก็ยังมีการสั่งซื้อ (ชาย 4%/ หญิง 2%) และขณะอยู่ในการประชุม (ชาย 3%/ หญิง 1%)

ข้อมูลทั้งหมดแสดงว่าไม่เฉพาะผู้หญิง แท้จริงแล้วผู้ชายก็มีอิทธิพลในตลาดการซื้อขายสินค้าบนอุปกรณ์มือถือไม่แพ้กัน ดังนั้นทุกคนจึงควรเรียนรู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกันระหว่าง 2 เพศ เพื่อจะได้ตอบความต้องการของทั้ง 2 กลุ่มได้ดียิ่งขึ้น

gender-difference-in-mobile-shopping_51535e9f66224

ที่มา: Visual.ly

from:http://thumbsup.in.th/2013/04/gender-difference-mobile-shopping/

ไมโครซอฟท์ปรับ Calendar ของ Outlook.com ให้เป็น Metro แล้ว

หลายคนแถวๆ นี้คงจำ Windows Live Calendar (calendar.live.com) บริการปฏิทินออนไลน์ของไมโครซอฟท์ที่ออกมาแข่งกับ Google Calendar กันได้ ล่าสุดไมโครซอฟท์ยกเครื่องมันใหม่เป็น Metro เรียบร้อยครับ

หน้าตาของมันก็คล้ายๆ กับแอพ Calendar บน Windows 8 เพียงแต่เปลี่ยนเป็นเว็บแอพแทน ในแง่ฟีเจอร์พื้นฐานคงไม่มีอะไรต่างกับแอพปฏิทินทั่วไป แต่ก็มีฟีเจอร์เรื่องการทำงานร่วมกับเครือข่ายสังคมอื่นๆ (เช่น ดึงวันเกิดเพื่อนๆ จาก Facebook/LinkedIn, Skype) และการซิงก์ร่วมกับ Outlook 2013 โดยตรง (Outlook เวอร์ชันอื่นต้องลง Outlook Connector)

สำหรับคนที่อยากย้ายจาก Google Calender ไมโครซอฟท์ก็เตรียมวิธี import ข้อมูลเข้ามาใส่ Outlook.com Calendar ไว้ด้วยเช่นกัน

Calendar แบบใหม่เปิดให้ใช้แล้วบน Outlook.com และเดี๋ยวอัพเกรดตามให้กับ live.com ในอนาคตต่อไป

ที่มา – Outlook Blog

Outlook, Microsoft, Web Application, Metro

from:http://www.blognone.com/node/42801

หลุด HTC first หรือนี่คือ facebook phone ตัวใหม่

เจ้าพ่อภาพหลุดช่วงนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก @evleaks ที่ช่วงหลังมานี่ได้ภาพหลุดของ android แทบจะทุกรุ่นมาเปิดเผยก่อนงานเปิดตัวทุกที ล่าสุดก็มีภาพของ HTC first สมาร์ทโฟนที่ร่ำลือกันว่า Facebook เตรียมจะเปิดตัวในวันที่ 4 เมษายน

จริงๆ แล้ว HTC first นั้นมีข้อมูลเรื่องสเปคและรหัสตัวเครื่องออกมาก่อนหน้านี้แล้วในชื่อ HTC Myst ซึ่งทางด้านสเปคจริงๆ แล้วก็ไม่มีอะไรหวือหวา เป็น android สมาร์ทโฟนรุ่นกลางๆ แต่ที่น่าสนใจคือสิ่งที่อยู่ข้างใน นั่นก็คือ Facebook Launcher ที่กำลังจะเปิดตัวนั่นเอง

source : @evleaks via androidpolice

 

from:http://droidsans.com/htc-first-leak-image

for feed news app

%d bloggers like this: