UK เตรียมออกกฎหมายให้ชาวต่างชาติที่ต้องคดี ใช้นาฬิกาถ่ายภาพใบหน้าเพื่อรายงานตัว

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสหราชอาณาจักรกำลังพิจารณากฎหมายที่กำหนดให้ชาวต่างชาติผู้ต้องคดีอาญา ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยการถ่ายภาพใบหน้าตนเองด้วยอุปกรณ์ติดตามตัวแบบสวมใส่ข้อมือที่มีระบบรู้จำใบหน้าวันละ 5 ครั้ง

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ทำสัญญากับบริษัท Buddi Limited ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สวมใส่ข้อมืออัจฉริยะ โดยสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานระบบติดตามตำแหน่งผ่านดาวเทียมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดว่าอุปกรณ์ของ Buddi Limited นี้เองที่จะถูกนำมาใช้งานกับการติดตามตำแหน่งผู้ต้องคดี

No Description

ในร่างกฎหมายใหม่นี้นอกเหนือจากการถ่ายภาพเพื่อรายงานตัวอย่างสม่ำเสมอแล้ว อุปกรณ์สวมใส่ดังกล่าวจะส่งข้อมูลตำแหน่งของผู้ที่สวมอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายทั้งหมดรวมทั้งชื่อ, วันเกิด และสัญชาติของผู้ต้องคดีจะถูกจัดเก็บดูแลโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเวลา 6 ปี โดยฐานข้อมูลเหล่านี้จะถูกแบ่งปันให้กระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้งานได้ด้วย

ทั้งนี้มีเสียงคัดค้านเกี่ยวกับร่างกฎหมายใหม่นี้เช่นกัน โดย Privacy International องค์กรอิสระที่มุ่งเน้นรณรงค์เรื่องการพิทักษ์สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้ความเห็นว่ามาตรการใหม่ที่รัฐบาลเล็งจะใช้นี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้างการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนและได้ออกแถลงการณ์คัดค้านกฎหมายใหม่นี้

ที่มา – Gizmodo, The Guardian

from:https://www.blognone.com/node/129704