YouTube เริ่มปล่อยฟีเจอร์ซูมภาพวิดีโอให้ทดลองใช้งาน

YouTube ทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ให้ผู้ใช้สามารถซูมภาพคลิปวิดีโอได้ในระหว่างรับชมด้วยการใช้นิ้วดึงขยายภาพบนหน้าจอ โดยสามารถใช้ได้กับคลิปวิดีโอทั้งที่เป็นภาพแนวนอนและภาพแนวตั้ง

ตอนนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวยังจำกัดให้ทดลองใช้งานเฉพาะผู้ใช้ YouTube Premium ที่รับชมวิดีโอบนอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสเท่านั้น โดยกำหนดระยะเวลาให้ทดลองใช้งานถึงวันที่ 1 กันยายนนี้ คาดว่าหลังจากรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เกี่ยวกับฟีเจอร์ดังกล่าว ทาง Google จะนำเอาความคิดเห็นที่ได้จากผู้ใช้ไปปรับปรุงฟีเจอร์นี้ก่อนปล่อยให้ใช้งานจริงต่อไปในอนาคต

ผู้ที่ต้องการทดลองใช้งานฟีเจอร์ซูมภาพนี้ สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยการเข้าไปที่เมนู Your Premium benefits แล้วเลือก Try new features

ที่มา – 9to5Google

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/129701