Discord ปรับปรุงสมาชิก Nitro รองรับค่าเงินท้องถิ่นแล้วรวมถึงไทย

Discord ประกาศปรับปรุงการชำระเงินสมาชิก Nitro ใหม่ให้รองรับค่าเงินท้องถิ่นเพื่อให้ราคาของสมาชิก Nitro ได้สอดคล้องกับค่าเงินในประเทศนั้น ๆ โดยประเทศที่ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วมีดังนี้บราซิล ตุรกี โปแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ เปรู อาร์เจนตินา โคลอมเบีย ชิลี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม

สำหรับไทยราคาใหม่ที่จะได้ Nitro จาก 9.99 USD เป็น 215.99 บาท Nitro Classic จาก 4.99 USD เป็น 107.99 บาท ราคา Server Boost จาก 4.99 USD เป็น 116.89 บาท สำหรับรายปี Nitro 9.99 USD เป็น 2159.99 บาท Nitro Classic จาก 49.99 USD เป็น 1079.99 บาท

No Description

โดยราคาใหม่นี้กำลังจะทยอยปรับใน Desktop, iOS และAndroid ในช่วงอาทิตย์นี้ โดยผู้ใช้เดิมจะได้รับราคาใหม่ในบิลถัดไป ยกเว้นการส่งของขวัญจะยังคงอิงราคาเป็น USD อยู่

ที่มา: Discord

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/129639