(ลือ) iPhone 14 Pro ใช้จอ OLED เกรดดีกว่าจอ iPhone 14 มีคุณภาพต่างกันในระดับ Pixel

The Elec รายงานข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิตจอว่า iPhone 14 P […] More

from:https://www.iphonemod.net/iphone-14-pro-oled-quality-than-iphone-14-report.html