นักพัฒนาแกะ Xcode 14 Beta พบ Always-on Display ที่ลือว่าจะถูกใส่มาใน iPhone 14 Pro

นักพัฒนาแกะโค้ดใน Xcode 14 Beta พบตัวอย่างการทำงานของฟี […] More

from:https://www.iphonemod.net/xcode-14-beta-found-always-on-display-iphone-14-pro-rumors.html