ผู้ใช้ iPhone บางรายเจอปัญหา “เบลอที่มุมจอ” แก้ด้วย Reset เครื่องใหม่

ผู้ใช้ iPhone บางรายเจอปัญหา “เบลอที่มุมจอ” […] More

from:https://www.iphonemod.net/iphone-blurry-in-the-top-left-corner-ios-15-issue.html