“CPAC Green Solution” ผู้นำด้านบริการโซลูชันก่อสร้างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันกระแสการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาททำให้พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยใส่ใจในการเลือกสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น รถยนต์ไฟฟ้า และรวมไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วย

ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษเช่นกัน จากแนวโน้มปริมาณของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี

โดยในทุกๆ การก่อสร้างจะมีปริมาณของเสีย (Waste) อย่างน้อย 20-30% ตลอดห่วงโซ่อุปทานเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำอย่างผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง การออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ไปจนถึงบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด้วย

CPAC Green Solution ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันเพื่องานก่อสร้างแบบครบวงจรที่จะมา “ยกระดับ” มาตรฐานงานก่อสร้างประเทศไทยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้างเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

CPAC Green Solution เปลี่ยน Waste ให้เป็น Value

CPAC Green Solution ได้ผลักดันกลยุทธ์ “Green Construction Solution” มุ่งใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เปลี่ยน Waste หรือสิ่งที่ต้องทิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์ ให้เป็น Value หรือสิ่งที่สร้างคุณค่าคืนกลับสู่สังคม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันครบวงจรด้วย CPAC Green Solution

ด้วยการนำ “เทคโนโลยีดิจิทัล” มาเสริมกับ “นวัตกรรมก่อสร้าง” (Digital & Construction Technology) นำไปสู่ End to End Service Solution ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าครบ จบที่เดียว ด้วยการเป็น System Integrator ผู้รวบรวมระบบเครือข่าย Eco-Partner ส่งต่อ Green Construction Solution แบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และดูแลหลังก่อสร้าง ผ่านไฮไลท์โซลูชันดังนี้

การสำรวจและการออกแบบก่อสร้าง (Pre Construction)

CPAC Drone Solution มองภาพให้กว้างกว่าเดิม

การสำรวจและตรวจสอบพื้นที่เป็นขั้นตอนแรกของการก่อสร้าง ซึ่ง CPAC Drone Solution สามารถประเมินพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างแม่นยำด้วย Smart Technology for safety in Hazard Area ที่มาพร้อมเซนเซอร์รอบทิศทางช่วยวางแผ่นซ่อมบำรุง ซ่อมแซม และตรวจสอบความผิดปกติในพื้นที่เสี่ยงอันตรายได้

CPAC BIM  เห็นภาพเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ

โมเดลก่อสร้างในรูปแบบดิจิทัลถือเป็นหัวใจสำคัญของ Digital Construction Solution ทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ติดตาม และควบคุมงานก่อสร้างได้ทุกขั้นตอน จะช่วยลด Waste (เวลา แรงงาน เศษวัสดุ) ระหว่างก่อสร้างได้ถึง 5-15% โดยที่ทุกๆ ภาพส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นภาพเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยลดงานตีกลับ (Reject) และการทำงานซ้ำ (Rework) อีกด้วย

ระหว่างการก่อสร้าง (Construction)

CPAC LOW RISE BUILDING SOLUTION

นวัตกรรมการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ด้วยระบบพรีแคสติดตั้งได้รวดเร็ว แม่นยำ คุมคุณภาพได้มาตรฐานก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งผนัง พื้นบันไดและคาน ที่ผลิตสำเร็จจากโรงงานพร้อมนำไปติดตั้งที่หน้างานได้ทันที ช่วยลดเศษวัสดุหน้างานดูแลครบตั้งแต่การออกแบบงานก่อสร้างจนถึงงานสถาปัตย์ด้วยทีมงานมืออาชีพ

CPAC 3D PRINTING SOLUTION นวัตกรรมก่อสร้างยุคใหม่

เปลี่ยนไอเดียของนักออกแบบให้เป็นจริงตามจินตนาการ ด้วย 3D Concrete Printing นวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยออกแบบและควบคุมกระบวนการก่อสร้างด้วยการใช้เครื่อง 3D Printer สามารถพิมพ์รูปโครงสร้างและตัวอาคารตามรูปแบบที่ต้องการ ทันสมัย ไม่ซ้ำใคร ทั้งยังก่อสร้างได้เร็วขึ้น 30% ในส่วนผนัง ใช้แรงงานน้อยลง 50% และแน่นอนว่าลดเศษวัสดุอีกด้วย

ดูแลหลังก่อสร้าง (After Construction)

CPAC SB&M Lifetime Solution นวัตกรรมยืดอายุงานโครงสร้าง 

เมื่อใช้งานมานานย่อมมีการชำรุดไปตามระยะเวลา โซลูชันนี้จะช่วยลดการใช้ทรัพยากร บริการสำรวจความแข็งแรง ซ่อมแซม ตรวจสอบ เสริมกำลัง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ป้องกันและยืดอายุการใช้งานโครงสร้างอาคารประเภทต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีมาตรฐาน

‘Time to Change to CPAC Green Solution’

จากเซอร์วิสและโซลูชันทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นภายใต้คอนเซปต์เดียวกันนั่นคือ “ล้ำ เปลี่ยน โลก” เพื่อเป็นทิศทางให้ CPAC Green Solution มุ่งไปยังเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการเป็น ผู้นำด้านบริการโซลูชันก่อสร้างครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละคำสื่อความหมายได้ ดังนี้

  • “ล้ำ”  ‘ล้ำสมัย’ ด้วยการใช้เทคโนโลดิจิทัลและนวัตกรรมก่อสร้างที่สั่งสมจากประสบการณ์และพัฒนาขึ้นมาใช้ในทุกกระบวนการก่อสร้าง ต่อมาคือ ‘ล้ำค่า’ จากแนวคิด ‘Turn Waste to Value’ เอาของไร้ค่ามาเป็นของล้ำค่า
  • “เปลี่ยน” CPAC Green Solution ได้เปลี่ยนวิธีทำงานทั้งหมด โดยนำ Digital Construction มาปรับใช้ ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วทันใจ ตอบสนองการก่อสร้างยุคใหม่
  • “(รักษ์)โลก” แม้ว่าจะ ‘ล้ำ’ และ ‘เปลี่ยน’ ก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ลดทั้งเศษวัสดุและยังลดมลพิษที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

from:https://www.thumbsup.in.th/cpac-green-construction-solution?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cpac-green-construction-solution