Spotify ไตรมาส 2/2022 จำนวนสมาชิกยังเติบโต ทั้งแบบฟรีและเสียเงิน

Spotify รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ปี 2022 รายได้รวม 2,864 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 23% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และขาดทุนสุทธิ 166 ล้านยูโร จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มเป็น 433 ล้านบัญชี แบ่งเป็นแบบพรีเมียมเสียเงิน 188 ล้านบัญชี และแบบมีโฆษณา 256 บัญชี

ก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์ว่าจำนวนสมาชิกของ Spotify อาจลดลงในกลุ่มเสียเงิน เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจรวมทำให้คนลดค่าใช้จ่ายสื่อบันเทิง ซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับ Netflix แต่ผลที่ออกมา จำนวนสมาชิก Spotify เพิ่มขึ้นทั้งแบบเสียเงินและแบบฟรี ทั้งนี้บริษัทบอกว่ายังคงจับตาสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิด แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณกับบริษัท

Daniel Ek ซีอีโอ Spotify กล่าวในช่วงแถลงผลประกอบการ ว่าบริษัทเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วในบางภูมิภาคอย่าง ลาตินอเมริกา และบางประเทศในยุโรป เป็นผลจากแคมเปญการตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทก็จะเตรียมรับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเริ่มชะลอการจ้างพนักงานใหม่ลง 25%

ที่มา: CNBC และ Spotify (pdf)

No Description

from:https://www.blognone.com/node/129550