K PLUS กสิกรไทยรองรับการจ่ายเงินผ่าน UnionPay QR Code ในต่างประเทศแล้ว รองรับมากกว่า 40 ประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก

ซื้อของ ใช้จ่ายที่ต่างประเทศง่ายขึ้นเยอะ! เพราะ K PLUS […] More

from:https://www.iphonemod.net/kplus-unionpay-qrcode-payment-in-40country-and-legieon.html