รถ Volvo มี Apple CarPlay ให้ใช้งานแล้ว หลังมีการอัปเดต OTA

การอัปเดตแบบ over-the-air (OTA) ล่าสุดจาก Volvo ทำให้สา […] More

from:https://www.iphonemod.net/volvo-bring-apple-carplay-to-volvo-car-but-still-no-wireless.html