(ลือ) iPhone 14 ทุกรุ่นจะมาพร้อม RAM 6GB

iPhone 14 ทุกรุ่นจะมาพร้อม RAM 6GB เหมือนกันทั้งหมด แต่ […] More

from:https://www.iphonemod.net/iphone-14-6gb-ram-report.html