TikTok เปิดให้เรียกดูคำบรรยาย Closed Captions อัตโนมัติ ได้ทุกคลิป

TikTok ประกาศขยายความสามารถการสร้างคำบรรยายใต้คลิป หรือ Closed Captions จากเดิมที่ฟีเจอร์นี้ ครีเอเตอร์ต้องเปิดใช้งานในคลิป โดยคราวนี้ผู้ใช้งานสามารถเปิดเรียกคำบรรยายได้เองในคลิป เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหา

ในช่วงแรกภาษาที่รองรับคือ อังกฤษ โปรตุเกส เยอรมัน อิตาลี อินโดนีเซีย เกาหลี จีนแมนดาริน สเปน และตุรกี

นอกจากนี้ TikTok ยังเพิ่มฟีเจอร์แปลภาษาสติกเกอร์ โดยหากคลิปนั้นมีสติกเกอร์ข้อความอยู่ด้วย ก็สามารถให้แปลภาษาที่ต้องการได้ด้วย

ที่มา: TikTok

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/129497