ดีลควบรวม ทรู – ดีแทค ส่อล่ม! อนุกรรมการ กสทช. โหวตไม่เห็นด้วย 3:1

ก่อนหน้านี้ได้มีมติให้อนุกรรรมการเข้ามาตรวจสอบการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน และ บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่นจำกัดของดีแทค ไปเมื่อวันที่  29 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดดูเหมือนว่าดีลระหว่างทรูกับดีแทคจะส่อเค้าล่มซะแล้ว เพราะมีผลโหวตออกมาว่าอนุกรรมการ กสทช. ไม่เห็นด้วย 3:1 เลยค่ะ

ล่าสุดวันนี้ทางอนุกรรมการทั้ง 4  ด้านมีทั้ง การคุ้มครองผู้บริโภคและสิทพลเมือง  ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐศาสตร์ ได้มีการประชุมสรุปผลถึง 2 เดือน ด้วยมติ 3:1 ลงมติเห็นด้วยคือด้านกฎหมาย ส่วนที่เหลือไม่เห็นด้วยกับการรวมธุรกิจ เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทางสังคม ทำผู้บริโภคอย่างพวกเรา ต้องเสียค่าบริการที่แพงขึ้นมากเกินความจำเป็นค่ะ 

และยังมีข้อสังเกตว่า การอนุมัติ มีการพยายามจะรวบรัดให้จบในช่วงก่อนวันหยุดยาว 26 – 27 ก.ค. นี้ เพื่อให้การค้านไม่สารมารถทำได้สำเร็จได้อีกด้วยค่ะ 

ในวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก 1 ชุด คือนายไตรรัตน์เพื่อประสานงานกับทั้ง 4 อนุกรรมการฯ เพื่อกำหนดมาตราเฉพาะไม่ให้มีผลกระทบโดยตรงต่อกรณีรวมธุรกิจของ ทรู และ ดีแทค วันที่ 8 ก.ค  นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการกสทช แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางกำหนดมาตรการเฉพาะทางสำนักงานฯ ให้ป้องกันผลกระทบที่จะตามอาจจะมีเจตนาให้เกิดการอนุมัติควบรวมกิจกรรมทรู กลายเป็นว่าประเด็นนี้เป็นที่ร้อนแรงขึ้นมานะคะ ต้องเฝ้าดูว่าจะมีทิศทางไปทางไหน เพราะผลกระทบอาจจะมาถึงผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ได้ 

from:https://droidsans.com/news-true-dtac/