Instagram กำลังทดสอบการยืนยันอายุผ่านวิดีโอเซลฟี่ วิเคราะห์ด้วย AI เพื่อตรวจสอบอายุที่ถูกต้องของผู้ใช้

Instagram กำลังทดสอบการยืนยันอายุผู้ใช้แบบใหม่ ใช้ระบบ […] More

from:https://www.iphonemod.net/instagram-new-ways-tovrify-age-ai-powered-video-selfie.html