เจาะกลยุทธ์ AIS Business: ปลดล็อคข้อจำกัด เฟ้นหาโอกาสใหม่ให้ธุรกิจด้วย Intelligent Data Analytics และโซลูชันการตลาดดิจิทัล

ในยุคที่ข้อมูลมีมูลค่าดั่งน้ำมันดังคำกล่าวที่ว่า “Data is the new oil.” หลายธุรกิจต่างหันมาใช้ข้อมูลขับเคลื่อนองค์กร มากกว่าแค่การใช้ความรู้สึกคาดเดาอย่างเคยในอดีต เพราะองค์กรที่ถือข้อมูลมากกว่าย่อมสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่ง และก้าวสู่ช่องทางการทำธุรกิจแบบใหม่ได้มากกว่าเดิม

ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของข้อมูลที่จะสร้างโอกาส นวัตกรรม หรือโซลูชันใหม่ ๆ แก่ลูกค้า ในปี 2022 นี้ AIS Business จึงชูกลยุทธ์ “เสริมอาวุธด้านการตลาด เพิ่มโอกาสการเติบโตด้วย Business Big Data” ภายใต้ Digital Business Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนลูกค้าองค์กรด้วยข้อมูลเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจและนำพาองค์กรก้าวสู่โลกดิจิทัลไปด้วยกัน

บทความนี้จะขอพาทุกท่านไปร่วมสำรวจอาวุธทางการตลาดที่ AIS Business พร้อมผลักดันสู่การทำ Digital Marketing แบบครบ 360 องศา และส่องกรณีศึกษาจริงจากลูกค้าที่ AIS Business ให้บริการ องค์กรเหล่านั้นนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจได้อย่างไร? AIS Business มีโซลูชันอะไรที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า? พบคำตอบได้ในบทความนี้

เสริมอาวุธการตลาดด้วย Intelligent Data Analytics

การเข้ามาของเทคโนโลยีอย่างโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม E-Commerce ต่าง ๆ ที่เชื่อมถึงกันนั้นส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนหลายธุรกิจอาจไล่ตามไม่ทัน หากองค์กรยังคงยึดติดกับการทำการตลาดในรูปแบบเดิม ๆ ที่ใช้สัญชาตญาณประกอบการตัดสินใจ คงยากที่จะดึงดูดผู้บริโภคยุคดิจิทัลให้หันมาใช้สินค้าบริการของธุรกิจนั้น ๆ เป็นแน่

จุดเปลี่ยนนี้เองที่ทำให้ “ข้อมูล” (Data) เข้ามาพลิกโฉมการทำการตลาดแบบดั้งเดิมสู่การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) จนเกิดเป็น “Data-Driven Business” ที่ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างขีดความสามารถหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้ก้าวทันพฤติกรรมแบบใหม่ของผู้บริโภค

AIS Business ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ AIS Business จึงพร้อมเข้ามาให้บริการโซลูชันการตลาดดิจิทัลแบบครบ 360 องศา ด้วยการนำประสบการณ์ด้านงานดูแลลูกค้าทั่วไปมาเสริมกับการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analytics) โดยอาศัยข้อมูลจาก Business Big Data ของลูกค้ามาบูรณาการในการวางแผนทางการตลาดร่วมกับการสื่อสารไปยังลูกค้าแบบ Omnichannel เพื่อสร้างยอดขายและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

สื่อสารการตลาดครบวงจรกับ 360° Digital Marketing 

นอกจาก Intelligent Data Analytics ที่เข้ามาช่วยวางแผนการทำธุรกิจของลูกค้าแล้ว โซลูชันทางการตลาดดิจิทัลแบบครบ 360 องศา ของ AIS Business ยังเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารทางการตลาดที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ เพิ่มโอกาสการขาย เปลี่ยนข้อมูลลูกค้า (Leads) ให้กลายมาเป็นลูกค้าจริง และสร้างลูกค้าที่สนับสนุนและภักดีต่อแบรนด์

ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการตลาด (Marketing Technology หรือ MarTech) ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตคอนเทนต์ดิจิทัลในรูปแบบมัลติมีเดีย การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) บริการจัดการโซเชียลมีเดีย การจัดการสื่อโฆษณาดิจิทัล การสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัล รวมไปถึงโซลูชันการสื่อสารอัจฉริยะ (Smart Communication Solutions) เรียกได้ว่า AIS Business มีอาวุธทางการตลาดรอบด้านควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถช่วยขับเคลื่อนและขยายผลการทำธุรกิจของลูกค้าเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image credit: AIS Business

เก็บข้อมูลปลอดภัย คุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลตาม PDPA

เมื่อกล่าวถึงการเก็บข้อมูลเพื่อการตลาด ลูกค้าย่อมมีความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและรูปแบบวิธีการที่องค์กรนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล แต่หลังจากที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์กรต่าง ๆ ต้องเพิ่มมาตรฐานนโยบายการจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยและนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามความยินยอมของเจ้าของข้อมูล

การบังคับใช้กฎหมาย PDPA เรียกได้ว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดการกับข้อมูลของผู้บริโภคที่ส่งต่อให้กับองค์กรต่าง ๆ สิ่งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะพลิกโฉมทั้งกระบวนการจัดเก็บและการใช้งานข้อมูลผู้บริโภคของแต่ละองค์กรไปโดยสิ้นเชิง สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของ AIS Business อยู่ก็สามารถเชื่อมั่นและวางใจในเรื่องการจัดการข้อมูลของ AIS Business ได้ เพราะ AIS Business ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันดับต้นในการให้บริการอยู่แล้ว

Image credit: Arthimedes/Shutterstock

ความร่วมมือคือหัวใจ เปิดรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ: กรณีศึกษาจากลูกค้าผู้ใช้บริการจริง

ธุรกิจจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้นั้น ต้องเริ่มจากการสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่ผนวกข้อมูลปริมาณมหาศาลทั้งหมดมารวมกันก่อนถึงจะสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึกในภาพรวมได้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่องค์กรจะเริ่มต้นนับหนึ่งทำได้เอง AIS Business จึงพร้อมให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ก้าวแรกในการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสื่อสารการตลาดและการทำแคมเปญต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจได้จริง ดังจะเห็นได้จาก Success Cases ต่าง ๆ ได้แก่

  • PLAN B Media

ยกตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมาของ AIS Business จากการทำงานร่วมกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ผู้ใช้งานจริงอย่างบริษัท PLAN B Media ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน ที่มีโจทย์สำคัญคือเรื่อง Digital Signage ที่ต้องการรู้ข้อมูลทราฟิกจำนวนผู้เห็นป้ายในแต่ละแห่ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อตามจุดต่าง ๆ โดยเมื่อก่อนบริษัทเคยมอบหมายพนักงานในการสังเกตและนับจำนวนผู้เห็นป้าย ซึ่งการประเมินมูลค่าก็อาจไม่แม่นยำและตัวพนักงานเองก็ไม่สามารถอยู่เฝ้าดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดการเสียโอกาสทางธุรกิจได้

โซลูชันที่ AIS Business นำมาใช้แก้โจทย์นี้ คือ การนำข้อมูลทราฟิกมาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่แต่ละแห่งมีปริมาณทราฟิกมากน้อยแค่ไหน และเก็บข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้เห็นสื่อ ซึ่งช่วยให้บริษัท PLAN B Media วางแผนการทำงานและสร้างกลยุทธฺทางการตลาดต่อไปได้ นอกจากนี้ AIS Business ยังนำเสนอเทคโนโลยี AI Chatbot มาเสริมธุรกิจ ที่ช่วยลดแรงงานคนและทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังนำข้อมูลที่ได้มาบูรณาการต่อยอดธุรกิจไปอีกขั้นได้ด้วย

  • ประกันภัยไทยวิวัฒน์ / TQM โบรกเกอร์ประกันภัย

ธุรกิจประกันภัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้งาน Intelligent Data Analytics เนื่องด้วยพฤติกรรมการใช้รถยนต์ที่เปลี่ยนไปผนวกกับไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้ที่เดินทางน้อยลงกว่าแต่ก่อน ทำให้ผู้ใช้รถอาจไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องซื้อประกันรถยนต์แบบเหมาจ่ายอีกต่อไป ตลาดประกันรถยนต์จึงได้รับผลกระทบจากการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนและการใช้จ่ายที่รอบคอบมากขึ้นกว่าเดิม 

บริษัทประกันภัยอย่าง TQM และประกันภัยไทยวิวัฒน์ จึงได้จับมือกับ AIS Business ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลพฤติกรรมการใช้รถของผู้ขับขี่จากอุปกรณ์ IoT ในรถยนต์ที่ใช้วัดระยะทางการขับขี่ในแต่ละวัน เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์และออกแบบแผนประกันภัยตามพฤติกรรมการใช้งาน (Usage-Based Insurance หรือ UBI) 

จากนวัตกรรม IoT ของ AIS Business ก็ทำให้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น “ประกันรถยนต์แบบเติมเงิน” จาก TQM ที่ให้ผู้ขับขี่มีตัวเลือกในการจ่ายเบี้ยค่าประกันรถยนต์ตามระยะทางที่ใช้จริงจากการวัดระยะไมล์ผ่านอุปกรณ์ TQM UBI Connect หรือ “ประกันรถเปิดปิด” จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่เริ่มต้นเปิด/ปิดประกันภัยอัตโนมัติเมื่อสตาร์ตรถหรือดับเครื่องยนต์ด้วยอุปกรณ์ NB-IoT Motor Tracker for UBI โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องเสียเวลาเปิด/ปิดประกันด้วยตัวเอง เป็นต้น

นอกจากนี้ AIS Business ยังมีโซลูชันอีกมากมายที่ช่วยตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ VDO Analytics ที่นำข้อมูลทราฟิกจากกล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้ามาใช้วิเคราะห์เพื่อวัดประเมินประสิทธิภาพของจุดวางขายสินค้า หรือการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ที่ติดตั้งในรถเช่าเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าขับรถออกนอกพื้นที่ที่ให้บริการหรือไม่ เป็นต้น

AIS Business พร้อมขับเคลื่อน เคียงคู่ธุรกิจคุณ

จากตัวอย่าง Use Case ต่าง ๆ ที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นว่า Data-Driven Business สร้างขึ้นได้จริง เพียงใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ก็ทำให้เห็นโอกาสใหม่จนเกิดเป็นโซลูชันต่อยอดธุรกิจไปอีกขั้น สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่เข้าถึงและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม

ในปีนี้ AIS Business ในฐานะผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลแบบครบ 360 องศา เตรียมลงทุนเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจของลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำและบริการช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด อีกทั้ง AIS Business ยังเตรียมขยายขีดความสามารถร่วมกับพาร์ตเนอร์ให้แข็งแกร่งขึ้น อันนำไปสู่การทรานสฟอร์มองค์กรให้กลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชันและแพลตฟอร์มแบบ End-To-End เพื่อความสำเร็จของธุรกิจในอนาคตต่อไปอีกด้วย

สำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการเติบโตผ่าน Intelligent Data Analytics พร้อมเดินหน้าก้าวสู่โลกดิจิทัลด้วยบริการการตลาดดิจิทัลแบบ 360 องศา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ AIS Business ที่ดูแลองค์กรของคุณ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล business@ais.co.th ได้แล้ววันนี้

AIS Business พาร์ตเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

“Your Trusted Smart Digital Partner”

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email : business@ais.co.th

Website : https://business.ais.co.th

from:https://www.techtalkthai.com/ais-business-strategy-intelligent-data-analytics-and-digital-marketing-solutions-for-business-opportunities/