จีนออกกฎ Influencer ต้องมีใบรับรอง จึงจะพูดเรื่องเฉพาะทางเช่น กฎหมายหรือการแพทย์ ในไลฟ์ได้

หน่วยงานกำกับดูแลของจีน 2 แห่ง ทั้งด้านควบคุมสื่อ และหน่วยงานดูแลวัฒนธรรม ออกกฎใหม่ มีผลกับ Influencer ออนไลน์ในประเทศ หากต้องพูดหรือเล่าเรื่องที่เป็นความรู้เฉพาะทางขั้นสูง เช่น กฎหมาย หรือการแพทย์ จะต้องได้รับใบอนุญาตผ่านเกณฑ์ก่อนเท่านั้น

ในการบังคับใช้ Influencer จะต้องแสดงเอกสารประกอบความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับแพลตฟอร์ม เมื่อแพลตฟอร์มตรวจสอบแล้วจึงจะได้รับอนุญาต

ที่ผ่านมาทางการจีนได้ออกกฎต่าง ๆ เพื่อควบคุมคอนเทนต์ในการไลฟ์ เช่น ห้ามคนที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ดูไลฟ์หลัง 4 ทุ่ม และห้ามซื้อของขวัญ, ห้ามไลฟ์กินอาหารเหลือจำนวนมาก, ห้ามแสดงไลฟ์สไตล์ใช้สินค้าแบรนด์เนมหรูหรา เป็นต้น

ที่มา: CNBC

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/129103