เปิดตัวร่างมาตรฐาน PCIe 7.0 ความเร็ว 512 GBps เริ่มใช้งานปี 2025

PCI SIG ประกาศเปิดตัวร่างมาตรฐาน PCIe 7.0 ความเร็ว 512 GBps เริ่มใช้งานปี 2025

Credit: ShutterStock.com

The Peripheral Component Interconnect Special Interest Group หรือ PCI SIG กำลังจัดงาน Developer Conference 2022 ในงานมีการประกาศร่างมาตรฐาน PCIe 7.0 ออกมา ถึงแม้ว่ามาตรฐาน PCIe 6.0 จะเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนมกราคม โดย PCIe 7.0 จะมี Bandwidth เพิ่มขึ้น 2 เท่า ซึ่งเพิ่มจาก 64 GTps เป็น 128 GTps ทำให้มีความเร็วแบบ Bi-directional สูงถึง 512 GBps ในการใช้งานแบบ x16 configuration เพื่อรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีการส่งข้อมูลสูง เช่น 800G Ethernet, AI และ Machine Learning Accelerator Card

PCIe 7.0 จะใช้เทคนิคการส่งข้อมูลแบบ PAM-4 (Pulse Amplitude Modulation with 4 levels) ที่มีการใช้งานใน PCIe 6.0 ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน และสามารถใช้งานร่วมกับ PCIe เวอร์ชันก่อนหน้าได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน PCIe 7.0 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นร่างเท่านั้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2025

Credit: PCI SIGq

ที่มา: https://www.theregister.com/2022/06/22/pcie_7_coming_2025/

from:https://www.techtalkthai.com/pci-sig-announces-pcie-7-0-with-512-gbps/