รวมคำสั่งนิ้วควบคุม Magic Mouse ควบคุม Mac สะดวก พร้อมวิธีตั้งค่า

Magic Mouse เป็นเมาส์ไร้สายของ Apple ที่ทำงานผ่านการเชื […] More

from:https://www.iphonemod.net/how-to-use-magic-mouse-with-finger-gestures.html