อินเดียออกคำสั่ง ห้ามพนักงานรัฐใช้ VPN จากผู้ให้บริการภายนอก, ห้ามเก็บเอกสารใน Google Drive, Dropbox

รัฐบาลอินเดียได้ออกคำสั่งห้ามพนักงานรัฐใช้งาน VPN จากผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่ใช่ VPN ของหน่วยงานรัฐเอง ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ให้บริการปัจจุบันในอินเดีย เช่น Nord VPN, ExpressVPN หรือ Tor ซึ่ง ExpressVPN ได้เคยประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์ในอินเดีย เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ได้

ในคำสั่งนี้ยังกำหนดให้การเก็บเอกสารข้อมูลสำคัญ ห้ามเก็บไว้ในบริการคลาวด์จากผู้ให้บริการอย่าง Google Drive หรือ Dropbox ด้วย และยังระบุว่าห้ามเจลเบรกหรือรูทสมาร์ทโฟน เพื่อให้สามารถลงแอปอื่นที่ต้องการ

อินเดียออกคำสั่งดังกล่าวโดยให้เหตุผลเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญของบริการ VPN ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บรายละเอียดลูกค้า ชื่อ ที่อยู่ และวัตถุประสงค์ที่ใช้งาน VPN จึงทำให้ผู้ให้บริการหลายรายประกาศหยุดให้บริการในประเทศ

ที่มา: The Economic Times

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/129042