Nikkei รายงาน องค์กรญี่ปุ่นทั้งรัฐและเอกชนยังใช้ IE ในการทำงาน บางแห่งยอมรับยังเปลี่ยนไม่ได้

แม้ว่า Internet Explorer จะหยุดการซัพพอร์ตไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้ว ล่าสุด Nikkei ออกรายงานว่า IE ยังคงเป็นเบราว์เซอร์ที่มีการใช้งานอยู่ในองค์กรญี่ปุ่น ซึ่งบางองค์กรเพิ่งจะตื่นตัวเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนก่อนจะหมดซัพพอร์ต และหลายองค์กรยอมรับว่ายังเปลี่ยนไม่ได้

บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติญี่ปุ่น Computer Engineering & Consulting ให้ข้อมูลว่าได้รับคำขอให้ช่วยในกรณีย้ายเบราว์เซอร์จำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา แม้ว่าทางองค์กรจะรับรู้เรื่อง IE หมดซัพพอร์ตนานแล้ว แต่ก็เลือกที่จะเลื่อนแผนออกไปจนใกล้จะเลิกซัพพอร์ตจริง ๆ จึงจะเริ่มดำเนินการ และองค์กรที่ขอก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ, สถาบันการเงิน, ภาคการผลิต และภาคการขนส่งที่ทำเว็บไซต์แบบใช้งานได้เฉพาะ IE และใช้งานมาอย่างยาวนาน

จากผลสำรวจของ Keyman’s Net ที่สำรวจบริษัทญี่ปุ่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพบว่าองค์กรจำนวนมากยังคงพึ่งพา IE โดย 49% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังคงใช้ IE ในการทำงาน ตั้งแต่การบริหารจัดการการเข้างานของพนักงาน, การชำระบัญชี รวมถึงเครื่องมือที่ใช้กันภายใน และบางรายระบุว่าต้องใช้ต่อไปแบบไม่มีทางเลือกเพราะเป็นระบบของลูกค้าที่ใช้ในการจัดการออร์เดอร์ และผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 20% ระบุว่าไม่ทราบหรือไม่ได้มองว่าจะย้ายไปเบราว์เซอร์อื่นอย่างไรหลัง IE หยุดซัพพอร์ต

ฝั่งหน่วยงานภาครัฐนั้นยังคงปรับตัวค่อนข้างช้า โดยเว็บไซต์จัดซื้อและประมูลของรัฐบาลญี่ปุ่นเปลี่ยนเบราว์เซอร์แนะนำไปเป็น Edge และ Chrome ในวันพฤหัสที่ผ่านมา ส่วน Japan Pension Service ระบุว่าให้ใช้ IE Mode บน Edge ในขณะที่เว็บไซต์หน่วยงานบางแห่งยังคงคำแนะนำให้ใช้ IE เท่านั้น

ที่มา – Nikkei Asian Review, Engadget

No Description

from:https://www.blognone.com/node/129028