Microsoft ซื้อกิจการ Miburo บริษัทผู้เชี่ยวชาญภัยคุกคามไซเบอร์จากต่างประเทศ

ไมโครซอฟท์ประกาศบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการ Miburo บริษัทวิเคราะห์และวิจัยด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศ

ปัจจุบัน Miburo ที่ก่อตั้งโดย Clint Watts ก็ร่วมมือกับหน่วยงาน Microsoft Threat Intelligence Center ของไมโครซอฟท์อยู่แล้ว ในการตรวจสอบตรวจจับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในภาษาต่าง ๆ เป็นพิเศษมากถึง 16 ภาษา

ดีลดังกล่าวไม่มีการเปิดเผยมูลค่า

ที่มา: ไมโครซอฟท์

No Description

from:https://www.blognone.com/node/128979