Kotlin ออกเวอร์ชัน 1.7 เริ่มทดสอบคอมไพเลอร์ตัวใหม่ K2 ประสิทธิภาพดีขึ้น 2 เท่า

แพลตฟอร์มภาษา Kotlin ออกเวอร์ชัน 1.7.0 มีของใหม่ที่สำคัญคือคอมไพเลอร์ตัวใหม่ K2 ที่ให้ประสิทธิภาพดีขึ้นจากเดิมมาก เริ่มเข้ามาให้ลองทดสอบแบบอัลฟ่า

ตัวภาษา Kotlin สามารถเขียนแล้วนำไปใช้งานได้ 3 แนวทางคือ Kotlin/JVM, Kotlin/JS, Kotlin/Native โดยจุดเริ่มต้นของ Kotlin เริ่มมาจากภาษาที่ใช้แทน Java เพื่อรันบน JVM

คอมไพเลอร์ตัวใหม่ K2 จะเริ่มใช้กับ Kotlin/JVM ก่อนเป็นอย่างแรก ส่วนเวอร์ชัน JS และ Native จะตามมาในระยะถัดไป โดยผลจากการทดสอบของ JetBrains เองพบว่าประสิทธิภาพการคอมไพล์ (นับเป็นบรรทัดของโค้ดต่อวินาที) ดีขึ้น 2.2-2.3 เท่า

ของใหม่อย่างอื่นใน Kotlin 1.7.0 มีปรับฟีเจอร์ของตัวภาษาเล็กน้อย, ปรับปรุงประสิทธิภาพของทั้ง JVM, JS, Native และปรับวิธีการคอมไพล์ของ Gradle

ที่มา – Kotlin

from:https://www.blognone.com/node/128939