FMS ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Digital Manufacturing By Sage 300 – 16 มิ.ย. 65 นี้ ณ จ.ชลบุรี

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Digital Manufacturing By Sage 300 (ACCPAC) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม Amata Spring นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Sage 300 (ACCPAC) ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีเนื้อหาครอบคลุมระบบการจัดซื้อ การขาย การบัญชี การผลิต และ Barcode

Digital Manufacturing By Sage 300

วัน: 16 มิถุนายน 2565 (พฤหัสบดี)
เวลา: 10:00 – 16:00 น.
สถานที่: โรงแรม Amata Spring, นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ลงทะเบียน: http://fmsconsult.com/th/ข่าวสารและกิจกรรม/งานสัมมนา/upcoming-event/งานสัมมนา-digital-manufacturing-innovative-sustainable-erp-software.html

กำหนดการ

Digital Manufacturing คือ การนำเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานร่วมกับงานด้าน Manufacturing, Supply Chain, Production รวมไปถึงกระบวนการอื่นๆ โดยจะทำการเชื่อมต่อระบบและกระบวนการในทุกๆด้านของการผลิตเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างแนวทางตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในงานสัมมนานี้ FMS จะชวนทุกท่านไปรู้จักกับความสามารถของ Sage 300 (ACCPAC) ในการจัดการงานต่างๆ ในธุรกิจการผลิต ดังนี้

  • PDPA: Audit Logger
  • Robotic Process Automation
  • Business Intelligence
  • Production Planning
  • Quality Control (QC)
  • Bin Tracking และ
  • Barcode

ร่วมเรียนรู้และพูดคุยถึงการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ใน Sage 300 ไปประยุกต์ใช้งานจริง โดยทีมงานจาก FMS พร้อมตอบทุกข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกท่านได้รับฟัง

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทันที

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว หรืออยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของเทคโนโลยีแต่ละหัวข้อ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทันที่ที่เว็บไซต์ของ FMS

from:https://www.techtalkthai.com/fms-digital-manufacturing-sage-300-event-jun22/