AMD เผยข้อมูล Roadmap ของ Ryzen 7000 และสถาปัตยกรรม Zen 5

AMD เผยข้อมูล Roadmap ของ Ryzen 7000 และสถาปัตยกรรม Zen 5 ใหม่ สำหรับอุปกรณ์ PC, Notebook และ Mobile

ในงาน Financial Analyst Day ของ AMD ได้มีการเผยรายละเอียดบางส่วนของหน่วยประมวลผล Ryzen 7000 ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลสำหรับ Desktop และ Workstation ในรุ่นนี้จะเพิ่มการรองรับ Instuction per clock อีกประมาณ 8 ถึง 10% และ Performance-per-watt ประมาณ 25% เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Single-core อีก 15% โดยรวมแล้ว AMD Ryzen 7000 จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนถึง 35% เลยทีเดียว ในส่วนของหน่วยประมวลผล Threadripper 7000 ที่พัฒนาด้วยสถาปัตกรรม Zen 4 มีกำหนดเปิดตัวในช่วงต้นปี 2023 ทางด้านของหน่วยประมวลผลสำหรับ Laptop ใหม่จะมีรหัสว่า Phoenix Point โดยจะเริ่มเปิดตัวภายในต้นปี 2023 พัฒนาด้วยสถาปัตยกรรม Zen 4 ขนาด 4 นาโนเมตร และรองรับหน่วยประมวลผลกราฟฟิก RDNA-3

นอกจากนี้ AMD ยังเผยข้อมูลของสถาปัตกรรม Zen 5 ในรหัส Granite Ridge และ Strix Point ที่กำลังพัฒนาบนสถาปัตยกรรมขนาด 4 นาโนเมตร และจะเปิดตัวในปี 2024 อย่างไรก็ตาม AMD ไม่ได้เผยข้อมูลของ Zen 5 มากนัก แต่คาดว่าจะมีการใช้โครงสร้างแบบ Multinode ซึ่งคล้ายกับ Intel Alder Lake ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และจะรองรับการใช้งานหน่วยประมวลผลกราฟฟิก RDNA3+ ซึ่งจะเปิดตัวในอนาคต โดยทั้ง Phoenix Point และ Strix Point จะรองรับการประมวลผล AI โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับมาจาก Xilinx ที่เข้าซื้อกิจการแล้วเสร็จในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ที่มา: https://siliconangle.com/2022/06/09/amd-unveils-roadmap-next-gen-ryzen-chips-zen-5-architecture/

from:https://www.techtalkthai.com/amd-reveals-roadmap-for-ryzen-7000-and-zen-5/