Microsoft ปรับลดขนาดการดำเนินงานในรัสเซีย กระทบพนักงานกว่า 400 คน

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Microsoft ตัดสินใจประกาศที่จะหยุดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปยังรัสเซีย เพื่อเป็นการคว่ำบาตรและประณามต่อการรุกรานยูเครน ถึง ณ ตอนนี้สถานการณ์การโจมตียังมองไม่ออกว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด หรือจะมีโอกาสยกเลิกการคว่ำบาตรได้หรือไม่ แต่ยิ่งนานออกไปจะส่งกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเศรษฐกิจและผลเสียต่อธุรกิจระดับองค์กรมากยิ่งขึ้น Microsoft จึงได้ตัดสินใจที่จะปรับลดขนาดการดำเนินงานในรัสเซียลง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 

การปรับขนาดทางธุรกิจครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า Microsoft จะออกจากตลาดทั้งหมดในรัสเซีย บริษัทยังคงวางแผนที่จะปฎิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่มีอยู่กับลูกค้าเดิมชาวรัสเซียต่อไป ท่ามกลางการระงับการจำหน่ายที่ยังคงมีผลต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft Enterprise ในรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็น Azure และ Office ยังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นเคย
 
การปรับลดขนาดทางธุรกิจ ผลกระทบโดยตรงจะเป็นพนักงานของ Microsoft มากกว่า 400 คน เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด แต่พนักงานเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนดีที่สุดเช่นกันจาก Microsoft 
 
ก่อนหน้านี้ IBM ได้ประกาศยุติธุรกิจในรัสเซีย โดยระบุไว้ว่า “เนื่องจากผลของสงครามยังคงเพิ่มสูงขึ้น และความไม่แน่นอนในระยะยาวอาจจะเพิ่มมากขึ้น จึงได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการยุติธุรกิจของ IBM ในรัสเซียลง” และคาดว่าหลังจากนี้น่าจะมีองค์กรต่างๆ ออกมาประกาศในทำนองเดียวกันนี้อีกอย่างแน่นอน เพราะความไม่ชัดเจนของการโจมตีจะสิ้นสุดลงได้อย่างไรและเมื่อใด
 

from:https://www.techtalkthai.com/microsoft-scale-down-operation-in-russia-impact-400-employee/