Google Maps แสดงแผนที่คุณภาพอากาศ AQI แต่ยังจำกัดบางประเทศ ไม่มีไทย

Google Maps เวอร์ชันมือถือ เพิ่มฟีเจอร์รายงานคุณภาพอากาศ Air Quality Index (AQI) แต่ยังจำกัดเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย เพียง 3 ประเทศในระยะแรก

วิธีใช้งานคือกดปุ่ม Layer แล้วจะมีแผนที่ Air Quality เพิ่มเข้ามา

กูเกิลบอกว่านำข้อมูลคุณภาพอากาศมาจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ของสหรัฐอเมริกานำมาจาก Environmental Protection Agency (EPA) และยังดึงข้อมูลจาก PurpleAir เครือข่ายเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคเอกชนด้วย

No Description

ที่มา – Google

from:https://www.blognone.com/node/128903