Tesla เผยว่าบริษัทรับแร่ที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ EV จากเหมืองโดยตรง

Tesla แจกแจงรายละเอียดการจัดหาแร่ธาตุที่สำคัญที่ใช้ผลิต […] More

from:https://www.iphonemod.net/tesla-sorucing-minerals-directly-from-mine.html