สกมช. เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร CISSP พร้อมสนับสนุนทุนสอบประกาศนียบัตรตามเงื่อนไข

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช. / NCSA) ร่วมกับ (ISC)2 Bangkok Chapter เปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รับทุนอบรมและสอบประกาศนียบัตร Certified Information Systems Security Professional (CISSP) ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 พฤษภาคมนี้ ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครได้ที่นี่

CISSP เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหลากหลายแขนง การมีใบรับรองช่วยแสดงให้ทั้งฝ่าย HR และลูกค้าเห็นว่าเจ้าของมีองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบ ดำเนินการ และดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ที่มีประกาศนียบัตร CISSP ในประเทศไทยมีประมาณ 300 คนเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ สกมช. จึงเปิดอบรมหลักสูตร CISSP สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในสายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมสนับสนุนทุนสอบประกาศนียบัตรตามเงื่อนไข เพื่อยกระดับคนไทยให้มีความรู้เทียบชั้นสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร: 2 – 31 พฤษภาคม 2022

การสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 รอบในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่

 • รอบที่ 1: 23 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2022 ทดสอบด้วยภาษาไทย ประกาศผลสอบวันที่ 15 มิ.ย. 2022
 • รอบที่ 2: 11 – 15 ก.ค. 2022 ทดสอบด้วยภาษาอังกฤษ ประกาศผลสอบวันที่ 22 ก.ค. 2022

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 รอบ จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร CISSP เป็นระยะเวลา 5 วัน ณ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช. / NCSA) โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ

 • รอบที่ 1: 1 – 5 ส.ค. 2022
 • รอบที่ 2: 15 – 19 ส.ค. 2022

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. มีประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครผ่าน URL: https://docs.google.com/forms/d/13FLrdgACb-NrKy7RSD3AtPlwdGSY3V8wDZ3YVP6aCs4/viewform
 2. สมัครสมาชิกโดยใช้ Token ที่ได้รับและกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียน
 3. สมัครหลักสูตรและรุ่นที่ต้องการในระบบลงทะเบียนและกรอกข้อมูลโปรไฟล์
 4. ผู้ที่ผ่านการสอบรอบที่ 1 ตรวจสอบสถานะที่ระบบลงทะเบียน
 5. พิมพ์ใบสมัครและลงนามเพื่อส่งไปยังผู้บังคับบัญชา (ระดับ ผอ. สำนักขึ้นไป)
 6. เข้ารับการฝึกอบรมตามรุ่นและเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณนภาพร กะเพราะยิ่ง โทร. 063 971 5459
คุณนพดล สุวรรณเรือง โทร. 064 565 8528
อีเมล cyberacademy@ncsa.or.th

from:https://www.techtalkthai.com/ncsa-isc2-cissp-certification-registration-2022/