บริษัทไอทีญี่ปุ่น 7 ราย ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีศุนย์ข้อมูล ตั้งเป้าใช้พลังงานลดลง 40%

Nikkei Asia รายงานว่าบริษัทไอทีจากญี่ปุ่น 7 ราย ได้แก่ Fujitsu, NEC, AIO Core, Fujitsu Optical Components, Kyocera, Kioxia, Zeon กำลังร่วมมือกันพัฒนาฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อลดการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลลง 40% ภายในปี 2031

การใช้งานระบบไอทีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ศูนย์ข้อมูลถูกวิจารณ์ว่าใช้พลังงานมาก และเริ่มถูกต่อต้านเรื่องการตั้งศูนย์ข้อมูลใหม่ในหลายพื้นที่

แนวทางการแก้ปัญหาของบริษัทญี่ปุ่นกลุ่มนี้ จะแยกตามแต่ละชิ้นส่วนที่ถนัด เช่น Fujitsu จะออกแบบซีพียูที่มีประสิทธิภาพต่อพลังงานดีขึ้น, NEC จะทำตัวเร่งการประมวลผล AI เพื่อลดการใช้งานซีพียูลง, Kyocera จะทำเรื่องการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่ายไฟเบอร์, Zeon จะพัฒนาแรมชนิดใหม่ที่เรียกว่า NRAM ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่า DRAM เป็นต้น

No Description

ที่มา – Nikkei Asia, ภาพจาก Fujitsu

from:https://www.blognone.com/node/128314