Kubernetes ออกเวอร์ชั่น 1.24 ถอด dockershim เรียบร้อย, ปิด Beta API เป็นค่าเริ่มต้น

Kubernetes ออกเวอร์ชั่น 1.24 ชื่อเรียก Stargazer โดยมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือเป็นเวอร์ชั่นแรกที่ถอด dockershim หลังประกาศ deprecated มาแล้วปีครึ่ง สำหรับดิสโทรจำนวนมากที่ใช้ containerd หรือ CRI-O อยู่แล้วก็จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไร

ความเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกอย่าง คือ หลังจากนี้ Beta API ทั้งหมดจะถูกปิดการใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น นับเป็นแนวทางที่พยายามบังคับให้นักพัฒนาต้องออก API เวอร์ชั่น GA โดยเร็ว เพราะก่อนหน้านี้ API จำนวนมากของ Kubernetes ค้างอยู่ในสถานะเบต้า จนมีการบังคับว่าต้องเปลี่ยนเลขเบต้าทุกครั้งที่ Kubernetes ออกเวอร์ชั่นใหม่ อย่างไรก็ดี Beta API ที่เปิดไว้แล้วในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้จะยังซัพพอร์ตและเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นต่อไป

สำหรับฟีเจอร์ภายในที่เพิ่มมา เช่น API สำหรับแจ้งว่ามีสตอเรจเหลือปริมาณเท่าใด, คำสั่งขยาย Volume, และการจองหมายเลข IP ให้ Service

ที่มา – Kubernetes

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/128304