ธนาคารไทยเริ่มเปิดบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีระหว่างธนาคาร

ธนาคารไทย 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารกรุงไทย เริ่มเปิดให้บริการ dStatement ที่เป็นบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีเงินฝาก (bank statement) ระหว่างธนาคารโดยไม่ต้องออกจดหมายรับรองเช่นเดิม

บริการนี้เปิดตัวมาตั้งปีที่แล้ว โดยระบุว่าการขอสินเชื่อนั้นมีการทำธุรกรรมปีละ 10 ล้านรายการ และต้องไปขอข้อมูลจดหมายรับรองเป็นกระดาษจากธนาคารต่างๆ การขอข้อมูลข้ามธนาคารได้โดยตรงทำให้ลดต้นทุนและความยุ่งยากลง

ช่วงเปิดตัวบริการนี้เดิมมีธนาคารเข้าร่วม 10 แห่ง แต่ก็เปิดบริการจริงไม่พร้อมกันทั้งหมด และแต่ละธนาคารยังเปิดตัวบริการฝั่งรับและส่งข้อมูลไม่พร้อมกัน การใช้งานช่วงแรกจึงอาจจะค่อนข้างจำกัด ในกรณีที่ธนาคารที่เรามีบัญชีหลักยังไม่เปิดบริการส่งข้อมูล หรือธนาคารที่เราต้องการยื่นกู้ยังไม่เปิดบริการรับข้อมูล แต่ภายในกลางปีนี้ ธนาคารทั้ง 10 แห่งก็จะเปิดบริการได้ทั้งสองขา และยังมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริการส่งข้อมูลช่วงกลางปี

ที่มา – Bank of Thailand

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/126838