Apple รายงานตัวเลข ผู้ใช้ iPhone อัพเดตเป็น iOS 15 แล้ว 63% ของผู้ใช้ทั้งหมด

แอปเปิลรายงานตัวเลขส่วนแบ่งผู้ใช้งาน iOS 15 เทียบกับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันก่อนหน้าเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ iOS 15 เปิดให้อัพเดตทั่วไปตั้งแต่เดือนกันยายน

โดย iOS 15 มีผู้ใช้งาน 72% ของผู้ใช้ iPhone รุ่นที่ไม่เกิน 4 ปีทั้งหมด ส่วน iOS 14 มี 26% ถ้าหากเทียบกับผู้ใช้ iPhone ทั้งหมดที่ยังแอคทีฟ ตัวเลข iOS จะเป็น 63%

ส่วน iPadOS 15 มีผู้ใช้งาน 57% ของผู้ใช้ iPad รุ่นที่ไม่เกิน 4 ปี และ iPadOS 14 มี 39% ตัวเลขนี้น้อยลงไปอีกหากเทียบกับ iPad ทั้งหมดที่ยังแอคทีฟ โดย iPadOS 15 คิดเป็น 49% ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ iPad ทั้งหมด

ตัวเลขนี้สะท้อนว่าจำนวนคนอัพเดตมาเป็น iOS 15 ช้ากว่า iOS 14 ปีที่แล้ว เพราะเมื่อดือนธันวาคม 2020 แอปเปิลรายงานตัวเลข iOS 14 ที่ 81% สำหรับ iPhone รุ่นไม่เกิน 4 ปี

ที่มา: MacRumors

alt="iOS 15"

from:https://www.blognone.com/node/126721