แนวโน้มการเสนอขายโซลูชัน IoT ที่เปลี่ยนไปในปี 2022

ประโยชน์ของการนำ IoT เข้ามาใช้ในภาคธุรกิจนั้น เห็นได้ชัดเจนมาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ดีตลาดการนำเสนอจาก Vendor นั้นเริ่มมีการปรับมุมมองขายเป็นบริการแทนที่การเข้าไปขายอุปกรณ์เหมือนในอดีต

Credit: ShutterStock.com

Al Velosa ผู้เชี่ยวชาญจากการ์เนอร์เผยว่า “เราเห็นบริษัทมากมายมีนโยบายห้ามขาย IoT Platform ตรงๆแต่มองเป็นขายแอปพลิเคชันแล้วเพิ่ม IoT แทน” นั่นหมายถึงจากเดิมที่บริษัทจะเข้าไปขายอุปกรณ์เพื่อเติมเต็มการใช้งาน แต่ปัจจุบันผู้เล่นอย่าง GE และ Siemens ขายเทคโนโลยีของตนเป็น Integrated Service นอกจากนี้การใช้งานโซลูชันที่ขายไปยังเป็นงานขนาดใหญ่โต ไม่ใช่แค่ทำทดสอบหรือลองดูเหมือนในอดีต 

Sustainability คือประเด็นหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการโตของ IoT เนื่องจากข้อบังคับในหลายอุตสาหกรรม เช่น การนำ IoT ไปวัดการปล่อยสารเคมี การใช้เพื่อติดตามการใช้พลังงาน เป็นต้น อย่างไรก็ดีประเด็นด้าน Security ก็ยังค้างคาอยู่เนื่องด้วย IoT Security ครอบคลุมในหลายระดับทั้ง Network, Endpoint และ Cloud ซึ่งแนวโน้มการโจมตียังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อถามถึงความรับผิดชอบนั้นแต่ละส่วนยังแยกขาดกันอยู่ เช่น Network ดูเรื่องการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย ทีมอุปกรณ์ดูเรื่องเชิงกายภาพ ผู้ให้บริการคลาวด์ก็จำกัดแค่ฝั่ง Back-end นี่จึงยังเป็นปัญหาใหญ่

ที่มา : https://www.networkworld.com/article/3644889/iot-in-2022-iot-turns-into-a-service.html

from:https://www.techtalkthai.com/iot-selling-is-going-to-integrated-service/