Microsoft เปิดช่องทางใหม่สำหรับการแจ้งเตือนด้าน Security

Microsoft ได้ประกาศเปลี่ยนระบบสำหรับรับการแจ้งเตือนอัปเดตด้าน Security 

Credit : Microsoft

สำหรับระบบใหม่นี้จะทยอยออกมา 3 เฟสคือช่วงแรกจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนสร้างโปรไฟล์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้แอคเคาน์ของ Microsoft หรือ Live ID ด้วย เมื่อลงทะเบียนว่าต้องการรับข่าวสารประเภทใดแล้วว่าเป็น Major Update หรือ Minor Update เมื่อระบบเข้าสู่เฟสสอง (เดือนหน้า) ก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถตั้งค่าได้ผ่าน Security Update Guide ได้เลย ระหว่างนี้ Microsoft ยังดำเนินระบบเดิมต่อไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งจะเลิกระบบแจ้งเตือนเก่า ดังนั้นแอดมินท่านใดที่ใช้งาน Security Update Guide เดิมต้องอัปเดตแล้วครับ

ที่มา : https://www.securityweek.com/microsoft-introduces-new-security-update-notifications

from:https://www.techtalkthai.com/microsoft-announces-new-security-update-guide-channel/