Multiprocess Labs เปิดโครงการ dsq คิวรี JSON, CSV, Excel, Nginx log ด้วย SQL

Multiprocess Labs ผู้พัฒนา DataStation ที่เป็น IDE สำหรับการคิวรีข้อมูล โอเพนซอร์สโครงการ dsq สำหรับการคิวรีข้อมูลไฟล์ต่างๆ ด้วยภาษา SQL

โครงการโอเพซอร์สสำหรับคิวรีข้อมูลในไฟล์ด้วย SQL นั้นมีมาก่อนหน้านี้แล้วหลายโครงการ แต่ไลบรารี DataStation นั้นมีจุดเด่นที่การรองรับไฟล์ฟอร์แมตหลากหลายกว่า เช่น Excel, OpenOffice Sheet, JSONL (JSON ที่แบ่งตามบรรทัด), Apache2 log, และ nginx log

เบื้องหลังของโปรแกรมในกลุ่มนี้ เช่น textql หรือ q มักใช้ SQLite เป็นเอนจินด้านหลัง และตัวโปรแกรมก็แปลงข้อมูลเพื่อส่งเข้าไปยัง SQLite ก่อนจะรันคิวรีอีกที แต่การมีโปรแกรมลักษณะนี้ก็ช่วยทำให้งานหลายประเภทที่ต้องการคิวรีเป็นครั้งคราวใช้งานได้สะดวกขึ้นมาก

ที่มา – DataStation

No Description

from:https://www.blognone.com/node/126662