Mozilla หยุดรับเงินบริจาคเป็นคริปโตชั่วคราว ให้เหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อม

เรื่องมีอยู่ว่า Mozilla ได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ต้อนรับปี 2022 ว่าจะรับเงินบริจาคผ่านช่องทาง BitPay ทำให้ผู้ใช้งานสามารถบริจาคเป็นเงินคริปโตได้อีกวิธีการหนึ่ง

อย่างไรก็ตามมีเสียงคัดค้านตามมา เช่น Jamie Zawinski ผู้ก่อตั้ง Mozilla และ Peter Linss ผู้ออกแบบเอ็นจิน Gecko ที่ Firefox ใช้งานอยู่ เสนอว่า Mozilla ควรหยุดสนับสนุนเงินคริปโต

ล่าสุด Mozilla จึงอัพเดตข้อมูล โดยพูดถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญขององค์กร Mozilla เองด้วย จึงหยุดรับเงินบริจาคที่เป็นเงินคริปโตชั่วคราว จนกว่าจะหาข้อสรุปในเรื่องนี้ได้

ที่มา: ZDNet

Mozilla

from:https://www.blognone.com/node/126597