สธ. แจ้งเตือนระดับ 4 “โอมิครอน” อาการไม่รุนแรงแต่แพร่ระบาดเร็ว

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกระดับการเตือนภัยด้านสาธารณสุขเป็นระดับ 4 รับมือ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน เพิ่มมาตรการป้องกัน อาจปิดสถานที่เสี่ยง ขอประชาชนชะลอเดินทางข้ามจังหวัด และ WFH

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธาณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5,775 คน ผู้ป่วยตั้งแต่ 1 เม.ย. สะสม 2,216,387 คน หายป่วยเพิ่ม 2,673 คน หายป่วยสะสม 2,158,076 คน กำลังรักษา 37,968 คน เสียชีวิต 11 คน

ขณะนี้มีการระบาดเพิ่มขึ้น เข้าสู่อีก 1 ระลอก จะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวดเร็ว เพราะในระยะนี้เป็นสายพันธุ์โอมิครอน แต่อาการไม่รุนแรง ซึ่งต้องการให้เฝ้าระวังป้องกันให้มากขึ้น

อัตราเสียชีวิตของโอมิครอนค่อนข้างต่ำ แต่จำนวนผู้ติดเชื้อมาก อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแล โดยพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ สถานการณ์ภายในประเทศ มี 12 จังหวัดที่มีผู้ป่วยหลักร้อยคน โดยขอให้ตรวจ ATK เป็นประจำ จะทำให้ตรวจพบเชื้อได้เร็ว

นอกจากนี้ อาจมีการปิดสถานที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อ รวมถึง ชะลอการเดินทาง เช่น ทำงานที่บ้าน (work from home) การเดินทางข้ามจังหวัด การเคลื่อนย้ายคน และการจำกัดการรวมกลุ่ม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด คือ รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด ป้องกันตนเองครอบจักรวาล ทุกที่ ทุกเวลา สถานประกอบการมีระบบ COVID-19 Free Settings และตรวจ ATK สม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ทางกระทรวงจะมีมาตราการเฝ้าระวังในแต่ละระดับของการเตือนภัย เพื่อป้องกันควบคุมโรคสำคัญแตกต่างกัน ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ได้แก่

  • ระดับ 1 ไปสถานที่เสี่ยงได้ทุกแห่ง ร่วมกิจกรรมได้แบบ New Normal โดยสารขนส่งสาธารณะได้ การเดินทางเข้าประเทศโดยปกติ
  • ระดับ 2 กลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ และผู้รับวัคซีนไม่ครบ งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท เลี่ยงไปต่างประเทศ เข้าประเทศแบบกักตัว
  • ระดับ 3 ทุกคนงดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด กลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ และผู้รับวัคซีนไม่ครบ เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ คนทั่วไปเลี่ยงเดินทางไปต่างประทศ เข้าประเทศแบบกักตัว
  • ระดับ4 ทุกคนงดไปรับประทานร่วม/ดื่มสุราในร้าน งดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท เลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้าน งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม งดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ เข้าประเทศกักตัว
  • ระดับ5 ทุกคนงดออกนอกบ้าน หากจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต เช่น ตรวจ รักษา ซื้ออาหาร ของใช้ งดรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน งดใกล้ชิดกันในบ้าน (ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน) งดออกนอกบ้าน หากจำเป็นให้ใช้รถส่วนตัวและคัดกรอง ห้ามไปต่างประเทศ และเข้าประเทศกักตัว

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโอมิครอน 95% มีอาการน้อย ซึ่งจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสูง หากตรวจหาเชื้อเป็นประจำจะช่วยให้แพร่เชื้อได้ลดลง ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย ขอให้เข้าสู่ระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) หากมีอาการเพิ่มขึ้นจะมีระบบฟาสแทร็ก เข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว

 

ที่มา : ThaiPBS, กรุงเทพธุรกิจ

from:https://www.thumbsup.in.th/omicron-covid-wave-5?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=omicron-covid-wave-5